Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLATON NAMI DİĞER: EFLATUN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLATON NAMI DİĞER: EFLATUN"— Sunum transkripti:

1 PLATON NAMI DİĞER: EFLATUN

2 ‘’EFLATUN’’ İslam dünyasında Eflatun; ideal dünya ile ilgili görüşleri, ebedî saadete ermenin yollarını araması, dünyanın geçici değerlerine değer vermemesi gibi sebeplerden bir ahlak timsali olarak görülmüştür. Bu yüzdendir ki ilâhî (Sâmî, 1996: II/1004; Tolgay, 1995: 124) lakabıyla meşhur olmuştur.

3 Platon kimdir? Platon ya da İslam dünyasında Eflatun adı ile bilinen Antik klasik Yunan filozofu, matematikçi ve batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisinin kurucusu. Asıl adı Aristokles olan düşünür, geniş omuzları ve atletik yapısı sebebiyle, Yunanca Platon (geniş) lakabı ile anıldı ve tanındı.

4 Genel Hatlarıyla Felsefesi
Platon'un felsefesini, beş önemli teori içerisinde toplamak mümkündür. “bilgi”, “idealar” , “ruhun ölümsüzlüğü” , “evrendoğum” ve “devlet” ile ilgili kuramlarıdır. Sokrates ve Platon'a göre felsefenin ana gayesi, insanın mutluluğu ve yetkin hayatının teminidir.

5

6 Bilgelik: İdarecilerin erdemidir.
Cesaret ve yiğitlik: koruyucu kesimin erdemidir. Ölçülülük: Üreten kesimlerin erdemidir. Adalet: Bütün sınıflarla ilgili bir erdemdir.

7 Adalet ve devlet anlayışı
Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir.İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz. Akılsız ruh,çirkin ve ölçüsüzdür. Ağlatırsam, alacağım para yüzümü güldürür; güldürürsem, para alacak zaman geldi mi ben ağlarım. Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür. Aynı sanat bize aynı şeylerin bilgisini vermeli, başka bir sanat, ayrı bir sanat olduğuna göre aynı şeylerin değil, başka şeylerin bilgisini vermelidir.

8

9 Platon’un bilgi anlayışı Platon’a göre ölümsüz ruh, bu yaşamından önce ideaların bilgisini edinmiştir ve bu yüzden bilgi, zaten mevcut olan bir bilginin anımsanmasından ibarettir. Ama bu anımsamanın gerçekleşebilmesi, sistemli biçimde yürütülen bir diyalektik süreçle mümkündür. Diyalektik yöntem, başlıca iki faaliyete dayanır; Platon bu iki faaliyetten ilkini “toplama”, ikincisini “ayırma” diye adlandırır. İlkinde, tanımı yapılmaya çalışılan şeyin tüm örneklerini eş ölçüde açıklayabilecek genel bir tanıma ulaşmak esas alınır. İkincisinde ise daha fazla çözümlenemeyecek, bölünemeyecek yalın ve temel birimlere ulaşmak amaçlanır. Diyalektik yöntem, insanları bilgide basamak basamak yükselten ve İyi ideasının kavranması ya da temaşa edilmesi ile nihayetine ulaşan bir süreçtir. İnsan, örneğin önce tek tek şeyleri sever, sonra bunların arasındaki ortak nitelikleri keşfeder ve son aşamada Güzelin kendisine, yani Güzel ideasına ulaşır (Symposium, 210 a-d). Devletteki bölünmüş çizgi benzetmesiyle bilginin nesneleri arasında hiyerarşik bir sıralama yapılır. En altta yansımalar, gölgeler ve bunlara ait inanç bilgisi, onun üstünde doğa ve insan yapımı şeylerin dünyası ve buna ait olan tahmin bilgisi, onun üstünde sayılar ve geometrik şekillerin dünyası ve buna ait episteme bilgisi ve en üstte ise saf aklın alanı olan idealar ve onlara ait kesin bilgi gelir. En üstte ise İyi ideası yer alır. Platon Mağara Alegorisi ile insanların diyalektik süreç yoluyla mağaradan gerçek güneşe yönlendirilmeleri ülküsünü en özlü biçimde ifade etmiş olur.

10

11 Platon’un varlık anlayışı ve idealar öğretisi Platon’un varlık anlayışı büyük ölçüde İdealar öğretisine ve ruhun ölümsüzlüğü öğretisine dayanır. İdealar, zamana mekâna tabi olmayan, her tür değişimden bağışık, başlangıcı ve sonu olmayan, varoluşu için kendisinden başka bir şeye gereksinim duymayan ve sadece akılla kavranabilen yapılardır. Duyulur nesneler, ideaların kopyasından gölgesinden başka bir şey değildirler ve ideadan pay aldıkları, ona katıldıkları ölçüde var olurlar. İdeaların da kendi içlerinde bir düzeni vardır ve bu düzenin en üstünde İyi ideası yer almaktadır. Platon İyilik, Güzellik ve Adalet idealarını birbirleriyle özdeş görmüştür.

12

13 Resim Raffaello Atina Okulu freskinden alınmış bir kısımdır.
Bir parmağıyla yukarıyı işaret eden Platon , eliyle yeri işaret eden ise öğrencisi Aristo’dur. Ellerinde taşdıkları Timaeus ve Ethics eserleri birbirine zıt iki düşünceyi temsil etmektedir.


"PLATON NAMI DİĞER: EFLATUN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları