Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bugün neler öğreneceğiz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bugün neler öğreneceğiz?"— Sunum transkripti:

1 Bugün neler öğreneceğiz?
Ders : Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Sınıf : 4 Öğrenme Alanı : AHLÂK Ünite : SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK Süre : = 80 dakika Konular : Allah yarattıklarını sever. Kazanımlar : Allah’ın yarattıklarını sevdiğine dair örnekler verir.

2 Anne babalar çocuklarını seviyorlar mı?
Seviyorlarsa, sevdikleri hangi davranışlarından anlaşılır?

3 Anne babalar çocuğu sevmeseydi; Çocuk dünyaya getirirler miydi?
Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşırlar mıydı? Çocuklar hasta olduğunda üzülürler miydi? Çocuklarının zarar görmesini isterler mi?

4 yarattıklarını sevdiğine ilişkin
Yüce Allah’ın yarattıklarını sevdiğine ilişkin örnekler veriniz.

5 işlerimizi yapabilmemiz, yeni bilgiler öğrenebilmemiz,
Yüce Allah, işlerimizi yapabilmemiz, yeni bilgiler öğrenebilmemiz, yarattığı hava, su, gıda gibi maddelerden yararlanabilmemiz için bize bir gün daha bağışladı. Bize olan sevgisini gösterdi. O’na sonsuz şükürler olsun.

6 Bir insanın yaşayabilmesi için
neler gereklidir? Gerekli olduğunu düşündüğünüz şeyleri yazınız.

7 Sevgi ürünü varlıklara örnekler

8 Peki bu maddeleri yaratan kimdir?
Yaşamak için gerekli olduğunu düşündüğünüz oksijen, su, toprak, besinler yalnız insan için değil, hayvanlar ve bitkiler için de gereklidir. Peki bu maddeleri yaratan kimdir?

9 Yarattığı bu maddelere Yüce Allah’ın ihtiyacı yoktur. Öyleyse, Allah
bunları kimin için yaratıyor?

10 Hem de onlardan yersiniz.
Kur’an-ı Kerim’de (Nahl suresinin 5,10. ve 11. ayetinde) “Hayvanları da yarattı. Onlardan sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. O (Allah), gökten sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir. Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.” buyrulur.

11 canlıların ihtiyaçlarını da karşılaması
Bütün bunlar, yani Yüce Allah’ın varlıkları yaratması ve canlıların ihtiyaçlarını da karşılaması Allah’ın varlıklara olan sevgisindendir.

12 Yüce Allah’ın yarattıklarını sevdiğini O’nun güzel isimlerinden de anlayabiliyoruz. Örneğin; Allah’ın “Vedüd” ismi, çok seven ve çok sevilen anlamındadır. Allah’ın “Rahman ve Rahîm” ismi ise, esirgeyen, bağışlayan, koruyan ve ayrım gözetmeden her canlıya acıyan, her canlının ihtiyacı olan nimeti veren, demektir. Allah’ın acıması ve canlılara nimet vermesi, O’nun sevgisinden kaynaklanır.

13 Yüce Allah, insanı kötülüklerden korumak istemiştir.
İnsanı iyiye ve güzel olan şeylere yönlendirmeyi amaçlamıştır. Bunun için de tarih boyunca peygamberler ve kutsal kitaplar göndermiştir. Bu peygamberler ve kutsal kitaplar aracılığıyla insanlara doğru yolu göstermiştir. Yaşlıların, yetimlerin, güçsüzlerin korunup gözetilmesini emretmiştir.

14 Örneğin; Duhâ suresi, 9.ayetinde “…Yetimi … ezme.”
“Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir.” Nisa Suresi, 93. ayet “…Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” A’raf suresi, 31.ayet “Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın…Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Hucurât suresi, 11. ayet “…Ölçmeyi tam yapın, Doğru terazi ile tartın.” İsra Suresi, 35. Ayet Yukarıdaki ayetlerde belirtilen kötü davranışların ne gibi zararları olabilir?

15 kötü davranışları yasaklayıp da iyi davranışlar emretmesi,
Acaba Rabb’imizin, bizlere zarar verecek kötü davranışları yasaklayıp da iyi davranışlar emretmesi, bizleri sevdiğinden olabilir mi?

16 Yukarıdaki ayet ve hadise göre birbirimizi sevmek niçin önemlidir?
Allah, sevgi ve acıma gibi güzel duyguları da bizi sevdiği için vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de (Rûm suresinin 21. ayetinde) “…Aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.” buyrulmaktadır. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek mü’min olamazsınız.” Hadis-i Şerif Yukarıdaki ayet ve hadise göre birbirimizi sevmek niçin önemlidir?

17 Yüce Allah’ın insanlara verdiği önemi açıklayınız.
109. sayfa YÜCE ALLAH’IN İNSANLARA MERHAMETİ Yüce Allah, kullarına karşı çok merhametlidir. Onun bu merhameti de insanlara olan sevgisinden kaynaklanmaktadır. Peygamberimiz, Allah’ın insanlara merhametini, karşılaştığı bir olayı örnek göstererek açıklamıştır. Hz.Ömer anlatıyor: Bir gün Peygamberimizin yanına bazı insanlar gelmişti. Gelenler arasında kadın ve çocuklar da vardı. Kadınlardan biri, kalabalık arasında dolaşıyor, sanki birini arıyordu. Kadın, biraz sonra bir bebeği gördü ve onun yanına koştu. Bebeği kucağına alıp sevgi ve şefkatle bağrına bastı. Sonra da onu emzirmeye başladı. Olayı gören Peygamberimiz: Ne dersiniz, bu kadın çocuğunu ateşe atabilir mi? diye sordu. Hayır! Ateşe atmamak için elinden geleni yapar, diye cevap verdik. Bu cevabımız üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu: Allah (insanlara karşı) bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha çok merhametlidir. Yukarıdaki metne göre Yüce Allah’ın insanlara verdiği önemi açıklayınız.

18 Yüce Allah, sevgiye ve yardıma muhtaç oldukları için çocukların da sevilmelerini ve iyi yetiştirilmelerini istemiştir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de (Kehf suresinin 46. ayetinde) çocukları “… dünya hayatının süsü” olarak nitelendirmiştir. Rabb’imiz çocukların ihtiyaçlarını karşılamanın anne ve babanın görevi olduğunu belirtmiştir. Bütün bu örnekler, Yüce Allah’ın yarattıklarını sevdiğini ve onların iyiliğini istediğini ortaya koymaktadır.

19 İnsanlar da Allah’ı sevmelidir.
Allah’ı sevmek de insanların görevidir. Allah’ı sevdiğimizi göstermek ve Allah’ın bize olan sevgisini kaybetmemek için neler yapabiliriz?

20 DEĞERLENDİRME 1-Yüce Allah’ın yarattıklarını sevdiğini
gösteren örnekler veriniz.

21 Yüce Allah’ın yarattıklarını sevdiğini gösteren örnekler:
1-Varlıkları yaratması 2-Canlıların ihtiyaçlarını karşılamak için bir çok nimet vermesi (oksijen,su, hava, güneş, besinler) 3-Kötülüklerden korumak ve iyiliğe yöneltmek için peygamber ve kutsal kitap göndermesi. 4-Canlılara sevgi ve merhamet duygusu vermesi.

22 SONRAKİ DERSE HAZIRLIK
Birbirinizi severek dostça yaşamanızın başarınızı nasıl etkileyeceğini açıklayan bir kompozisyon yazınız. EV ÖDEVİMİZİ YAZALIM


"Bugün neler öğreneceğiz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları