Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI. VET 104 BİYOİSTATİSTİK Prof. Dr. İ. Safa GÜRCAN Dr. Arş. Gör. Doğukan ÖZEN Arş. Gör. Ufuk KAYA Arş. Gör. Pınar AMBARCIOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI. VET 104 BİYOİSTATİSTİK Prof. Dr. İ. Safa GÜRCAN Dr. Arş. Gör. Doğukan ÖZEN Arş. Gör. Ufuk KAYA Arş. Gör. Pınar AMBARCIOĞLU."— Sunum transkripti:

1 BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI

2 VET 104 BİYOİSTATİSTİK Prof. Dr. İ. Safa GÜRCAN Dr. Arş. Gör. Doğukan ÖZEN Arş. Gör. Ufuk KAYA Arş. Gör. Pınar AMBARCIOĞLU

3 Amaç: İstatistik ve Biyoistatistik kavramlarının tanımlanması, Veteriner Hekimlik alanında bilimsel araştırmalar sırasında kullanılan temel istatistik yöntemler hakkında uygulamalı bilgilerin kazandırılması

4 1 Saat teorik, 2 saat uygulama Arasınav %40 ve Final %60 Quiz YOK! Faydalanılacak Kitaplar: BİYOİSTATİSTİK:Prof. Dr. Kadir SÜMBÜLOĞLU Prof. Dr. Vildan SÜMBÜLOĞLU BİYOİSTATİSTİK: Prof. Dr. Kazım ÖZDAMAR BİYOİSTATİSTİK:Prof. Dr. İsmet KAN Ders slaytları : http://www.safagurcan.org

5 1.HaftaBiyoistatistik ve genel tanımlar 2. HaftaFrekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütler 3. HaftaKonum ölçüleri 4. HaftaYaygınlık ölçüleri 5. HaftaTablo ve grafik yapım yöntemleri 6. HaftaTeorik Dağılımlar / Arasınav 7. HaftaHipotez nedir? Hata tipleri

6 9. Haftaİki eş arası farkın önemlilik testi 10. Haftaİki yüzde arası farkın önemlilik testi 11. HaftaVaryans analizi 8. Haftaİki ortalama arası farkın önemlilik testi 12. HaftaKi- Kare testi 13. HaftaKorelasyon analizi 14. HaftaRegresyon analizi Final

7 Arasınav /Final Tanım Çoktan seçmeli Probleme dayalı

8 İstatistik Nedir? Statista Status Statazien

9 Alman istatistikçi Eugel, 1896'da La Haye'de Uluslar arası istatistik kongresinde, istatistiğin 180 değişik tanımı bulunduğunu belirtmiştir. İstatistik sözcüğü iki anlamda kullanılmaktadır: a- Çoğul olarak kullanıldığında, sistemli bir biçimde toplanan sayısal bilgileri belirtir. b- Tekil anlamda kullanıldığında, belirli bir amaç için gerekli verilerin toplanmasını, toplanan verilerin değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucu karara varılmasını sağlayan yöntemler topluluğu olarak tanımlanabilir.

10 İstatistiğin Tarihçesi Yazının kullanılmadığı çok eski çağlarda bile, avcılıkla, çobanlıkla ve tarımla geçinen ilkel topluluklarda, bir takım simgeler kullanılarak hayvanların ve tarım ürünlerinin sayıldığı anlaşılmıştır.

11 İstatistiğin Tarihçesi Eski Mısır anıtlarında, Mısırlıların ticaret istatistiklerine ve nüfus sayımlarına ilişkin belgeler bulunmuştur. Bu belgelerden, Mısırlıların ailedeki bireyleri sayarak polis kütüklerine kayıt ettikleri parasal ve askeri amaçlarla sayım yaptıkları anlaşılmıştır.

12 İstatistiğin Tarihçesi Konfiçyüs tarafından İ.Ö. 550 yılında yazılan “Şin- King” adlı kitapta Çin kralı Yao'nun İ.Ö. 2238 yılında tarım, endüstri, ve ticaret istatistikleri toplattığı anlatılmaktadır. Çin'de İ.Ö. XII. yüzyıldan sonra düzensiz aralıklarla bu tür istatistikler sürdürülmüştür. Eski Yunan'da İ.Ö 377 yılında Atina'da vatandaşlık hakkını taşıyanlar ve taşımayanlar bir sayımla saptanmıştır.

13 İstatistiğin Tarihçesi İstatistiklere ençok önem veren devletlerden biri de Roma'lılar olmuştur. İ.Ö. 443 yılında Servius Tullus tarafından beş yıl ara ile sayımlar yapılması karar altına alınmış ve sayımları yapmak üzere örgüt kurulmuş, sonraları bu aralıklar 10-15 yıla yükseltilerek 600 yıl düzenli bir biçimde sayımlar yapılmıştır. Bu sayımlarda her Roma'lı adını, baba adını, köle ise bırakan kimseyi, doğum yerini, aile bireylerini, sahip olduğu köle sayısını, servetini ve öteki mallarını Censor denilen sayım memuruna bildirmek ve andiçmek zorundadır. İlk çağlarda bazı Yunan ve Roma tarihçileri, ordunun varlığı, savaş giderleri, veba salgını, çeşitli yaşlara karşı gelen ortalama yaşam hakkında bazı verilere rastlandığını yazarlar.

14 İstatistiğin Tarihçesi Orta Çağ Ortaçağda şehirlerin nüfusu sayılmaya başlanmış, 1449 yılında Nurenberg şehrinin nüfusunun da sayıldığı bilinmektedir.

15 İstatistiğin Tarihçesi Yeni ve Yakın Çağ Yeni ve yakın çağlarda istatistikler daha önem kazanmıştır. Devlet gelir ve giderlerinin çizelgelere geçirilmesi maliye istatistiklerinin temelini oluşturmuştur. 1800 yılında Napolyon'un genelgesi ile suç istatistikleri toplanmış, İngiltere'de Napolyon savaşları sırasında bütçe açığını kapatmak için vergiler getirilmek istenmiş, bu amaçla toplum hakkında bilgiler toplanmak için sayımlar yapılmıştır.

16 İstatistik Yöntemlerin Tarihçesi İstatistik yöntemler, istatistiklerin toplanmasından çok sonra ortaya çıkmıştır. Sokrat, Aristo, Heredot yayınlarında, yöneticilerin istatistiklerin incelenmesine geniş yer vermeleri gerektiğini belirtmektedirler. Bilim adamları 17.yy'da, sayım sonuçları üzerinde çalışmaya ve yığın olaylarla ilgilenmeye başlamışlardır.

17 İstatistik Yöntemlerin Tarihçesi 17. yy’da bulaşıcı hastalıklarla savaşta,hasta sayısı, hastalığın yayıldığı bölgeler, yakalanma yaşı ve cinsiyet gibi konularda sayısal veriler toplanmış, bu verileri karşılaştırma ve yorumlama girişimleri başlamıştır. Edmund Halley, Breslav şehrinin doğum ve ölüm bilgilerini inceleyerek çeşitli yaşlardaki insanların ölüm olasılıklarını bulmuş ve bir ölüm hızı tablosu düzenlemiştir. Bu tablo, yaşam sigortasının temelini oluşturur.

18 İstatistik Yöntemlerin Tarihçesi Bugünkü anlamda olasılık, İsviçre’li matematikçi Jacob Bernouilli tarafından ‘Ars conjectanti’ adlı yayında yer alan olasılık kuramı üzerine kurulmuştur. Fransız matematikçi Poisson (1781-1840) olasılık kuramının kapsamını genişletmiştir. Karl Pearson (1857-1936) olasılıkla ilgili trigonometri ve normal dağılım eğrisi denklemlerini deneylerle yinelemiştir.

19 Herhangi bir konuyu incelemek amacıyla çalışmanın/araştırmaların planlanmasını, verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini ve bir karara varılmasını sağlayan bilimdir. İstatistik

20 İstatistik alanında geliştirilen bilimsel yöntemleri Veteriner hekimlik, Tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi alanlarda uygulamasını sağlayan bir bilim dalıdır. Biyoistatistik

21 Veteriner Hekimlikte Biyoistatistik Hayvanlarda görülen Paraziter hastalıkların veya bir virüsün yaşa, cinsiyete, hayvanın beslenme tipine göre dağılımı, (Parazitoloji, Mikrobiyoloji, Viroloji) Aşı yapımında kullanılan kimyasal bir maddenin içeriğinin değiştirilmesi sonucu aşının etkinliği (Biyokimya, farmakoloji) Çiftlik hayvanları üzerinde barınma üzerine yapılan değişikliklerin hayvan refahı üzerine etkisi (Fizyoloji, Zootekni) Yeni geliştirilen bir tedavi yönteminin köpeklerde kalça displazisi sağıltımı üzerine etkisi (Cerrahi) Uygun sıcaklık ve çözücülerde sperma kalitesinin artırılması (Suni Tohumlama) Kalıtsal hastalıkların teşhisi, genin ortaya çıkarılması (Genetik)


"BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI. VET 104 BİYOİSTATİSTİK Prof. Dr. İ. Safa GÜRCAN Dr. Arş. Gör. Doğukan ÖZEN Arş. Gör. Ufuk KAYA Arş. Gör. Pınar AMBARCIOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları