Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Ayşe Canan YAZICI Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Biyoistatistik Anabilim Dalı BİYOİSTATİSTİK Tanımlar BİYOİSTATİSTİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Ayşe Canan YAZICI Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Biyoistatistik Anabilim Dalı BİYOİSTATİSTİK Tanımlar BİYOİSTATİSTİK."— Sunum transkripti:

1 Dr. Ayşe Canan YAZICI Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Biyoistatistik Anabilim Dalı BİYOİSTATİSTİK Tanımlar BİYOİSTATİSTİK Tanımlar

2 Üzerinde çalışılan konu ile ilgili sayısal verilerin, gözlem veya deneme yolu ile doğru olarak toplanması, özetlenmesi, konuyu tanıtacak şekilde işlenmesi, bilinen faktörlere göre analizi, başka verilerle ilişkilerinin belirlenmesi ile sonuçların yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemler “İstatistik Yöntemler” olarak bilinir. İstatistik Yöntemler

3

4 Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik  Hizmet planlamasında kullanım  Toplumsal değişimlerin incelenmesinde kullanım  Tanı ve tedavi işlemlerinde kullanım  Koruyucu hizmetlerde kullanım  Biyolojik, morfolojik ve fizyolojik özelliklerin tanımlanması  Bilimsel çalışmalarda kullanım  Hizmet göstergesi olarak kullanım

5 POPULASYON Belirli bir özelliğe sahip bireylerin tümünün oluşturduğu topluluk Parametre Populasyonu tanımlamak için kullanılan populasyondan elde edilmiş değerlerdir

6 ÖRNEK Üzerinde durulan özellik bakımından sınırlı sayıda birey içeren topluluk İstatistik Örnekten hesaplanan, örneği tanımlamak ve populasyona ilişkin tahminlerde bulunmak için kullanılan değerlere istatistik denir

7 POPULASYONPARAMETRE ÖRNEKİSTATİSTİK

8  Örnek seçilirken tarafsız olunmalıdır  Örnek üzerinde çalışılan populasyonu en iyi şekilde temsil etmeli  Üzerinde çalışılan örneğin genişliğinin ve seçilmesinde kullanılacak yöntemin isabetle belirlenmesi gerekmektedir Genel Sonuçlara Ulaşmak İçin

9 Verilerin Toplanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular  Üzerinde durulan özellikler doğru olarak ölçülmelidir  Ölçme, sayma veya analiz konularında bilgi sahibi olunmalıdır  Sabırlı ve dürüst olunmalıdır  Gözlemler gerektiği kadar ondalık hassasiyete sahip sayılar ile kaydedilmelidir

10 Örneğin herhangi bir özelliğini belirten rakamlara GÖZLEM DEĞERİ veya VARYANT denir. Söz konusu özelliğe ilişkin gözlem değerlerinin oluşturduğu gruba ise DEĞİŞKEN denir Kesikli değişkenler Kesikli değişkenler Sayarak elde edilen değişkenlerdir Sayarak elde edilen değişkenlerdir Sürekli değişkenler Sürekli değişkenler Tartarak, ölçerek veya herhangi bir analiz yöntemi kullanılarak elde edilen değişkenlerdir. Tartarak, ölçerek veya herhangi bir analiz yöntemi kullanılarak elde edilen değişkenlerdir.

11 Kesikli Değişkenlerin Özetlenmesi 30 adet 3 çocuklu ailedeki kız çocuk sayısı aşağıdaki gibidir. Frekans dağılım tablosunu oluşturunuz ve grafiğini çiziniz 0 1 2 2 1 2 3 2 1 0 3 2 1 1 1 2 2 1 3 0 3 1 1 1 2 2 3 2 1 2 0 1 2 2 1 2 3 2 1 0 3 2 1 1 1 2 2 1 3 0 3 1 1 1 2 2 3 2 1 2 Kız Çocuk SayısıÇeteleFrekans Kız Çocuk SayısıÇeteleFrekans 0 /// 3 0 /// 3 1 //// //// / 11 1 //// //// / 11 2 //// //// / 11 2 //// //// / 11 3 //// 5 3 //// 5

12

13 Sürekli Değişkenlerin Özetlenmesi 50 öğrencinin anatomi sınavında 100 üzerinden almış oldukları notlar aşağıdadır: 50 öğrencinin anatomi sınavında 100 üzerinden almış oldukları notlar aşağıdadır: 7, 18, 44, 37, 42, 47, 39, 71, 62, 64, 79, 43, 38, 46, 40, 51, 56, 48, 55, 30, 37, 26, 48, 55, 50, 46, 20, 34, 12, 4, 22, 63, 44, 67, 35, 53, 46, 66, 54, 52, 44, 61, 16, 52, 35, 45, 55, 56, 68, 73 7, 18, 44, 37, 42, 47, 39, 71, 62, 64, 79, 43, 38, 46, 40, 51, 56, 48, 55, 30, 37, 26, 48, 55, 50, 46, 20, 34, 12, 4, 22, 63, 44, 67, 35, 53, 46, 66, 54, 52, 44, 61, 16, 52, 35, 45, 55, 56, 68, 73

14 Sınıflar Sınıf Değerleri Gerçek Sınırlar FrekansÇetele 4-117,53,52// 12-1915,511,53/// 20-2723,519,53/// 28-3531,527,54//// 36-4339,535,57 //// // 44-5147,543,512 //// //// // 52-5955,551,59 //// //// //// //// 60-6763,559,56 //// / 68-7571,567,53/// 76-8379,575,51/ 83.5 f= 50 Frekans Dağılım Tablosu Maximum varyant-Minimum varyant 79-4 Sınıf Aralığı = ----------------------------------------------- = --------- = 7,5 ≈ 8 Sınıf sayısı 10

15 Histogram Grafiği

16

17 Poligon Grafiği

18 Eklemeli Frekans Dağılım Tabloları G.S.f...den daha az %...den daha fazla % 3,520050100 11,532450-2=4896 19,532+3=51048-3=4590 27,545+3=81645-3=4284 35,578+4=122442-4=3876 43,51212+7=193838-7=3162 51,5919+12=316231-12=1938 59,5631+9=408019-9=1020 67,5340+6=469210-6=48 75,5146+3=49984-3=12 83,5 f = 50 49+1=501001-1=00

19 …den Daha Az Eklemeli Frekans Poligonu

20 …den Daha Fazla Eklemeli Frekans Poligonu

21 Bir hastanede yeni doğmuş bebeklerin içinden rasgele seçilen 50 tanesinin boyları ölçülmüş, santimetre olarak aşağıdaki gibi bulunmuştur Bir hastanede yeni doğmuş bebeklerin içinden rasgele seçilen 50 tanesinin boyları ölçülmüş, santimetre olarak aşağıdaki gibi bulunmuştur 48,653,751,456,760,450,859,8 47,957,949,752,051,153,454,6 47,050,560,952,355,754,451,8 44,352,053,952,953,259,056,0 57,450,253,755,160,149,059,4 54,955,056,158,652,955,151,5 56,749,258,256,956,452,854,0 54,1 48,653,751,456,760,450,859,8 47,957,949,752,051,153,454,6 47,050,560,952,355,754,451,8 44,352,053,952,953,259,056,0 57,450,253,755,160,149,059,4 54,955,056,158,652,955,151,5 56,749,258,256,956,452,854,0 54,1 ÖRNEK

22 Sınıflar Sınıf Değerleri Gerçek Sınırlar Frekans% 44,3-46,245,2544,2512 46,3-48,247,2546,2524 48,3-50,249,2548,25510 50,3-52,251,2550,25816 52,3-54,253,2552,251122 54,3-56,255,2554,25918 56,3-58,257,2556,25714 58,3-60,259,2558,25510 60,3-62,261,2560,2524 62,25 f = 50 100 Frekans Dağılım Tablosu En büyük- En küçük 60,9 - 44,3 Sınıf Aralığı = ----------------------------------- = ----------------- = 1,66  2 Sınıf sayısı 10

23 Histogram Grafiği

24

25 Poligon Grafiği

26 Eklemeli Frekans Dağılım Tabloları Gerçek Sınırlar... den daha az %...den daha fazla % 44,25 0 0 50 100 46,25 0+1=1 2 50-1=4998 48,25 1+2=3 6 49-2=4794 50,25 8 16 42 84 52,25 16 32 3468 54,25 27 54 2346 56,25 36 72 1428 58,25 43 86 714 60,25 48 96 2 4 62,25 50 100 0 0

27 …den Daha Az Eklemeli Frekans Poligonu

28 …den Daha Fazla Eklemeli Frekans Poligonu

29 TOPLAMA NOTASYONLARI

30

31 i xixixixi yiyiyiyi111 221 312 413 532 89 Örnek 5)

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 T.D.>O.D.>A.O. T.D.=O.D.=A.O.T.D. { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/13/4198328/slides/slide_47.jpg", "name": "T.D.>O.D.>A.O. T.D.=O.D.=A.O.T.D.O.D.>A.O. T.D.=O.D.=A.O.T.D.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67


"Dr. Ayşe Canan YAZICI Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Biyoistatistik Anabilim Dalı BİYOİSTATİSTİK Tanımlar BİYOİSTATİSTİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları