Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu Slayt Çarşamba esnaf ve sanatkarlarını bilgilendirmek amacıyla Mesleki Eğitim Merkezinde Hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu Slayt Çarşamba esnaf ve sanatkarlarını bilgilendirmek amacıyla Mesleki Eğitim Merkezinde Hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 Bu Slayt Çarşamba esnaf ve sanatkarlarını bilgilendirmek amacıyla Mesleki Eğitim Merkezinde Hazırlanmıştır.

2 Mesleki eğitim nedir? Bireye iş hayatındaki belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleri ile geliştiren eğitim sürecidi

3 İşyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır

4 Kanun No:6331 Kabul Tarihi: 20.06.2012 MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

5 MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanmasıhâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

6 MADDE 17 – (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

7 MADDE 17 – (5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

8 Alçı ve Alçı Levha Üretim Operatörlüğü Beton Pompa Operatörlüğü Betonarme, Demir, Kalıp ve Çatıcılık İnşaat Boyacılığı PVC Doğrama İmalat ve Montajcılık Sıvacılık Yapı Dekorasyonculuk (Alçıpan İşleri) Yapı Yalıtımcılığı Yapı Yüzey Kaplamacılığı (Fayanscılık) Çelik Yapılandırmacılığı Kaynakçılık Metal Doğramacılığı

9 Doğalgaz İç Tesisatçılığı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Elektrikli Ev Aletleri Tamir ve Bakımı Marangozluk Mobilya İmalatçılığı Otomotiv Elektromekanikerliği Tornacılık ve CNC Bilg. Makine İmalatı Ayakkabı Üretimi Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği (Kasaplar) Mermercilik

10 Bu ana mesleklere ait dallar: Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin ekinde tanımlanmıştır. Bu ana mesleklere ait dallar: Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin ekinde tanımlanmıştır.

11 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanları kapsar. MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanları kapsar.

12 MADDE 5 – (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

13 MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: - 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi veya Bu maddede belirtilen diğer belgelerden herhangi birine sahip olmak.

14 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanları kapsar.

15 Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın ( d ) bendinde (Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları) arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 -40 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

16 Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü bünyesinde; Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliği kapsamında, Mesleki eğitim belgesi olmayan çalışanlar 40 saatlik eğitim verilerek belgelendirilmektedir. ____ ____ _______ _____ _________ __________ ________ _ __ ________ ______ __ ___ ______ __________________ ______ ___________ ___ __________ __________ ______ ______ _______ _______ __________ _______ ______ _________ _____________________ ÇARŞAMBA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

17 Daha geniş bilgi için eğitim merkezimize ziyaretlerinizi bekliyoruz. İletişim: Tel.: 0 362 833 17 84 Gsm : 0 507 819 00 95 Daha geniş bilgi için eğitim merkezimize ziyaretlerinizi bekliyoruz. İletişim: Tel.: 0 362 833 17 84 Gsm : 0 507 819 00 95


"Bu Slayt Çarşamba esnaf ve sanatkarlarını bilgilendirmek amacıyla Mesleki Eğitim Merkezinde Hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları