Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TC BURHANİYE KAYMAKAMLIĞI HÜRRİYET ORTAOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TC BURHANİYE KAYMAKAMLIĞI HÜRRİYET ORTAOKULU."— Sunum transkripti:

1 TC BURHANİYE KAYMAKAMLIĞI HÜRRİYET ORTAOKULU

2

3

4 ÖNSÖZ Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri (Stratejik Plan) ile mümkündür. Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015-2019 stratejik planı hazırlanmıştır. Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler; çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren gençler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkânlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve yöneticileri özverili bir şekilde azimle çalışmaktayız. Temel Eğitim; çocuklara iyi bir vatandaş olmaları içingerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı ve onların ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirilerek hayata ve üst öğrenime hazırlamayı hedeflediğine göre Burhaniye Hürriyet Ortaokulu olarak en büyük amacımız, çocuklarımıza sadece iyi bir gelecek sağlamak değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, bizleri daha da ileriye götürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Yönetici ve öğretmen kadrosuyla bizler; Kendine güvenen, kendini her türlü ortamda rahatça ifade edebilen, yaratıcı, sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazanmış, hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilen çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini ve bütün insanlığı yapacakları katkılarla daha da yükseltecek bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın, okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma sürecine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Karanfil BİLGİN OKUL MÜDÜRÜ

5 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ : Sıra No İLETİŞİM ADI ve SOYADIGÖREVİ e-PestaGSM Tel 1Karanfil BİLGİNMüdür 505 255 48 37 2 Turan ÇİZMECİOĞLU Müdür Yardımcısı 542 381 27 03 3Şenol KARADAĞ Okul Aile Birliği Başkanı 505 494 18 47 4Fatma DİNÇERTürkçe Öğretmeni 505 872 73 65 5 Esen AYDEMİR Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 505 624 62 51

6 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNİN SUNUŞU: Öncelikle okulumuzda okul müdürü Karanfil BİLGİN başkanlığında Plan Hazırlama Ekibi kuruldu. Okulumuzun Stratejik Planına (2014-2019), Stratejik plan hazırlama ekibi ve Okul Gelişim Yönetim Ekibi tarafından, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında okulumuzda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. GZFT(SWOT) çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi.

7 OKULUMUZ ve TARİHÇESİ Hürriyet Ortaokulu 1961 yılında 1 müdür ve 5 öğretmenle Hürriyet İlkokulu olarak tek katlı 5 derslikli binasında eğitim öğretime başlamış, uzun yıllar da devam etmiştir. 1991-1992 öğretim yılında okul bahçesinde devlet-vatandaş işbirliği ile 5 sınıflı bir bölüm daha ilave edilmiş, ancak bu bölüm okulumuz tarafından hiç kullanılamadan Burhaniye Meslek Yüksekokulu’na tahsis edilmiş, 2001 yılına kadar da bu şekilde hizmet vermiştir. Meslek Yüksek Okulu’nun kendi binasına taşınmasıyla boşalan 5 derslik ve derslik yetersizliğinden okul aile birliğince okul bahçesine ilave edilen 5 derslikle birlikte 2001 yılında toplam derslik sayısı 15’e yükselmiştir. Okulumuz 1997 yılından itibaren 8 yıllık eğitim uygulamasını ilçemizde ilk defa uygulayan okul olma özelliğine sahiptir. 1997/1998 öğretim yılında okulumuzun adı Hürriyet İlköğretim Okulu olarak değişmiş, 2012 yılına kadar da bu isimle hizmet vermiştir. Okul binasının yetersizliği nedeniyle 2012 Haziran ayında okul binaları yıkılmıştır. 24 derslikli Milli Eğitim Bakanlığı tip projesine göre 2012 Ağustos ayında temeli atılmış, 2013 yılının Eylül ayında tamamlanmıştır. Okulumuz 2012/2013 öğretim yılında 4+4+4 sistemiyle zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla Hürriyet İlkokulu ve Hürriyet Ortaokulu’na dönüşmüştür. Okulumuz 2012/2013 Öğretim yılında okul binasının olmaması nedeniyle bir öğretim yılı boyunca Faruk Kızıklı İlkokulu’nun eski binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 2013 Eylül ayında yapılan dönüşümle ilkokul öğrencilerimiz Faruk Kızıklı İlkokulu’na nakledilerek ilkokul kısmı kapanmıştır. Faruk Kızıklı ve Gazi Ortaokullarının öğrencilerinin ve öğretmenlerinin tümü nakil alınarak Hürriyet Otaokulu olarak eğitim öğretime başlanmış ve 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı 44 öğretmen, 1 memur, 2 Hizmetli 570 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

8

9 PLÂNIN AMACI: Okulumuzda planlama, Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından hazırlanmış ve bu ekip tarafından yürütülecektir. Planlama sürecine Hürriyet Ortaokulu’nda çalışan yönetici ve çalışanların katılım ve katkısı sağlanır. İhtiyaç duyuldukça yönetici ve çalışanlara konuyla ilgili eğitim çalışmaları düzenlenir, Planlama Hürriyet Ortaokulu ‘nun tüm faaliyetlerini kapsar. Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini ve izleme- değerlendirme ile önceden belirlenen kriterler doğrultusunda performans ölçümünü yapmayı amaçlamaktadır.

10 PLÂNIN KAPSAMI: Bu stratejik plan Hürriyet Ortaokulu’nun 2015-2019 yıllarına dönük stratejik amaçlarını,hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.

11

12 OKULUN PERSONEL YAPISI 2015-2016 YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN DURUMU Sıra No Görevi MEVCUT Normİhtiyaç ErkekKadınToplam 1Müdür1 - 1 2Müdür Yardımcısı112 3Kadrolu Öğretmen172542 4Sözleşmeli Öğretmen 5Ücretli Öğretmen22 6Okul Öncesi Öğretmeni22 TOPLAM192847

13 2015-2016 ÖĞRETİM YILI YARDIMCI HİZMETLİ PERSONELİ DURUMU Sıra No MEVCUT Norm Görevi ErkekKadınToplamİhtiyaç 1 Hizmetli 2-23- TOPLAM 2-2

14 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYIMIZ SINIFLARERKEKLERKIZLARTOPLAM ANA SINIFLAR91423 5.SINIFLAR5762119 6.SINIFLAR4762109 7.SINIFLAR57 114 8.SINIFLAR5969128 TOPLAM229264493

15 DERSLİK DURUMU VE KAPASİTE KULLANIMI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEVCUT DURUM SINIFMEVCUT ÖĞRENCİ SAYISI MEVCUT ŞUBE SAYISI MEVCUT ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 5119524 6109522 7114522 8128525

16 2015-2016 ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ DURUMU ORANLARI ÖĞRETMENÖĞRENCİOKUL TOPLAM ÖĞRETMEN SAYISIÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI KIZERKEKTOPLAM 4426422949311

17 FİZİKİ İMKÂNLAR SIRA NO FİZİKİ İMKÂNIN ADISAYISIAÇIKLAMA 1 Derslik 24 2Laboratuvar (F izik-Kimya-Biyoloj i)1 3Müdür odası1 4Müdür yardımcısı odası2 5Rehberlik servisi 1 6Kütüphane1 7Öğretmenler odası1 8Beden Eğitimi Odası(Spor Odası)1 9Hizmetliler ve Memur odası1 10Konferans salonu1 11Yemekhane ( Yemek Odası )- 12Tuvalet10

18 TEKNOLOJİK EKİPMANLARADET Bilgisayar20 Projeksiyon2 Laptop ( Dizüstü bilgisayar )3 Faks1 Tarayıcı2 Fotokopi makinesi1 Baskı Makinesi- Lazer yazıcı2 Nokta vuruşlu yazıcı1 Mürekkep püskürtmeli1 İnternet Bağlantısı1 Telefon Bağlantısı1 2015 YILI İTİBARİ İLE TEKNOLOJİK ALT YAPI

19 PAYDAŞLARIN SINIFLANDIRILMASI

20

21

22 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

23 ZAYIF YÖNLERİMİZ

24 FIRSATLAR

25 TEHDİTLER

26

27

28

29

30

31 Sıra NoADI ve SOYADIGÖREVİİMZA 1KARANFİL BİLGİNMüdür 2TURAN ÇİZMECİOĞLUMüdür Yardımcısı 3 Şenol KARADAĞOkul Aile Birliği Başkanı 4 Fatma DİNÇERTürkçe Öğretmeni 5 Esen AYDEMİR Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi HÜRRİYET ORTAOKULU STRATEJİK PLANLAMA EKİP LİSTESİ


"TC BURHANİYE KAYMAKAMLIĞI HÜRRİYET ORTAOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları