Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZMİR KÖRFEZİ ALT HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 10 Eylül 2015

2 MUHTEVA İZMİR KÖRFEZİ GENEL BİLGİLER
İZMİR KÖRFEZİ ALT HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İZMİR KÖRFEZİ KORUMA EYLEM PLANI İZMİR KÖRFEZİ DİP TARAMASI EYLEM PLANI

3 İZMİR KÖRFEZİ VE BÖLÜMLERİ

4 İZMİR KÖRFEZİ KORUMA EYLEM PLANI

5 Tesis AAT ve Katı Atık Depolama Sahası
Kesilen ceza: TL ( )

6 İzmir Körfezine Dökülen Akarsular

7 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı
Nitrit parametresi açısından dereler 3. ve 4. sınıf su kalitesinde ORGANİK MADDE İÇERİKLİ ATIKSU KARIŞIMI VAR

8 İzmir Körfezi’ni Etkileyen Baskılar
Körfez Dışından Gelen Baskılar Açıklama Dereler Körfeze dökülen derelerle gerçekleşen alüvyon taşınımı, katı atık girdileri, taşkınlar vb. körfez su kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Atıksu Arıtma Tesisleri Arıtılmadan körfeze ulaşan evsel ve endüstriyel atıksular körfez su kalitesini olumsuz etkilemektedir. Kuşaklama Kollektörü Büyük Kanal Projesi Kapsamında Ana Kuşaklama Kanalı ve mevcut ilçe bağlantılarındaki teknik sorunlar (kırılma, tıkanma, taşma, sızma, kapasite yetersizliği vb.), Ana Kuşaklama Kanalından körfeze doğrudan deşarjlar, birleşik hat olan mevcut altyapı sistemi körfez su kalitesi üzerinde baskı oluşturmaktadır. Katı Atık Depolama Alanı Harmandalı Katı Atık Depolama Sahasının kapasitesini tamamlamış olması, katı atıklar vahşi depolama ile depolanmaya devam etmesi ve sızıntı sularının Çiğli AAT’ye taşınması esnasında tıkanmaların olması baskı unsurudur. Körfez İçinden Gelen Baskılar Açıklama Dip Çamuru Birikimi Su sirkülasyonunda sorunlar, kuvvetli rüzgarlar ve akıntılar ile körfez dışından gelen baskılar neticesinde deniz içinde dip çamuru birikimi gerçekleşmektedir.

9 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı
İzmir Körfezi’ni kirlenme ve sediment birikimi risklerine karşı korumak üzere gerekli eylem planlarının hazırlanması çok büyük önem taşımaktadır Su kalitesinin iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve geliştirilmesi için yapılması öngörülen ve planlanan eylemlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda "İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı” hazırlanmıştır.  

10 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı
İZMİR KÖRFEZİ KORUMA EYLEM PLANI ANA VE ALT EYLEMLERİ EYLEM 1: Altyapının İyileştirilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Büyük Kanal Projesi Kapsamında Ana Kuşaklama Kanalı ve Mevcut İlçe Bağlantılarındaki Teknik Sorunların (Kırılma, Tıkanma, Taşma, Sızma, Kapasite Yetersizliği vb.) Tespitinin ve Gerekli İyileştirmelerin Yapılması İZSU ÇŞB, OSİB (SYGM), İlçe Belediyeleri 2 Büyük Kanal Projesi Kapsamında Ana Kuşaklama Kanalından Körfeze Doğrudan Deşarjların Önlenmesi 3 Birleşik Hat Olan Mevcut Altyapı Sisteminde Gerekli İyileştirmelerin Yapılması ve Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Şebekesinin Ayrık Sistem Haline Getirilmesi 4 Derelerin Yanlarına Kuşaklama Kollektörleri Yapılarak Büyük Kanal Projesi Kapsamında Ana Kuşaklama Kanalına Bağlanması

11 OSİB, İlçe Belediyeleri
İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı EYLEM 2: Atıksu Yönetiminin Güçlendirilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Kapasitelerinin Arttırılması, İyileştirilmesi ve Atıksu Deşarjlarının Arıtılmadan Körfeze Ulaşmasının Önlenmesi İZSU, ÇŞB OSİB, İlçe Belediyeleri 1.1 Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin 4. Fazının Tamamlanması 1.2 Karaburun İlçesine Merkezi Bir İleri Atıksu Arıtma Tesisinin Yapılması 1.3 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında denetimlerin gerçekleştirilmesi 2 Yağmur Suyu Ve Kanalizasyon Şebekesinin Ayrık Sistem Haline Getirilmesi İZSU 3 Münferit Sanayi Atıksu Arıtma Tesislerinin Tamamlanması, Mevcutların İyileştirilmesi ve Atıksu Deşarjlarının Arıtılmadan Körfeze Ulaşmasının Önlenmesi Maksadıyla Denetimlerin Sıklaştırılması ÇŞB, Sanayiler 3.1

12 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı
EYLEM 3: Katı Atık Yönetiminin Güçlendirilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Tehlikeli ve Tıbbi Atık Yönetiminin Sağlanması BŞB, İlçe Belediyeleri ÇŞB 1.1 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Kurulması 2 Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin Rehabilite Edilerek Kapatılması 3 Mordoğan Vahşi Depolama Alanının Düzenli Depolama Alanına Çevrilmesi ve Sızıntı Sularını da İçeren Yayılı Kaynak Kirliliğinin Önlenmesi 4 Karşıyaka ilçesi, Yamanlar Mahallesinde Belirlenen Alanda Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması

13 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı
EYLEM 4: Körfeze Dökülen Derelerin Islah Edilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Körfeze Dökülen Derelere Katı Atık Girdilerinin Önlenmesi BŞB, İlçe Belediyeler, ÇŞB OSİB 1.1 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında denetimlerin gerçekleştirilmesi 2 Derelere Rusubat Akışının Önlenmesi ÇEM, DSİ, OGM 2.1 Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü, Sel Kontrolü, Bozuk Alanların Rehabilitasyonu 3 Dere Yataklarının (Meles ve Gediz Eski Yatağı Başta Olmak Üzere) Islah Edilmesi ve Körfeze Alüvyon Taşınımının Önlenmesi DSİ OSİB, BŞB,OGM, ÇEM, İlçe Belediyeleri 4 Yan Derelerin Havzalarında Arazi Yapısında Meydana Gelebilecek (Havzalarına Müdahale, Dere Yataklarına Müdahale, Orman Yangınları, Otlatma vb.) Değişimlerin İzlenmesi ve Olumsuzlukların Görülmesi Halinde İlave Islah Tedbirlerinin Alınması OGM, ÇEM, DSİ, OSİB (SYGM) OSİB, BŞB, İlçe Belediyeleri 4.1 Gerekli Etüt ve İncelemeler Yapılarak İhtiyaç Duyulan İlave Islah Tedbirlerinin Belirlenmesi 5 Derelerin Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması (Küçük Menderes Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması ) OSİB (SYGM)

14 ÇŞB, SB, BŞB, İlçe Belediyeleri
İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı EYLEM 5: Su Kalitesi ve Miktarının İyileştirilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Derelerin Su Kalitesi ve Miktarının Düzenli İzlenmesi ve Raporlanması OSİB (SYGM), DSİ ÇŞB, SB, BŞB, İlçe Belediyeleri 1.1 Ulusal İzleme Ağı Oluşturulması Kapsamında Gediz ve Küçük Menderes Havza İzleme Programlarının Hazırlanması

15 (Tarımsal Eylem Planı hazırlandıktan sonra uygulanacak)
İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı EYLEM 6: Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrol Edilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrol Edilmesi GTHB OSİB, ÇŞB 1.1 Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Kirliliğin Tespiti için Suların İzlenmesi 1.2 Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanması 2015 1.2.1 Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği’nin Revizyonu 1.2.2 Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi ve Yayımlanması 1.2.3 İyi Tarım Uygulamaları Kodunun Yayımlanması 1.2.4 Tarımsal Eylem Planının Hazırlanması 1.3 İyi Tarım Uygulamaları Kodunun Uygulanması (Tarımsal Eylem Planı hazırlandıktan sonra uygulanacak) 1.4 Tarımsal Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü Konularında Eğitim Hazırlanması ve Uygulanması

16 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı
EYLEM 6: Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrol Edilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrol Edilmesi GTHB OSİB, ÇŞB 1.5 Uygun Gübre ve Bitki Koruma Ürünü Kullanımının İzlenmesi ve Desteklenmesi 2015 1.5.1 Envanter Çalışması 1.5.2 Risk Tespiti 1.5.3 Eğitim-Bilgilendirme Çalışması 1.5.4 Raporlama 1.6 Modern Sulama Sitemlerinin Kullanımının Desteklenmesi 1.7 Tarımsal Eylem Planının Etkinliğinin İzlenmesi

17 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı
EYLEM 7: Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyonla Mücadele Edilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyonla Mücadele Edilmesi OGM, ÇEM ÇEM, DSİ EYLEM 8: Çevre Düzeni Planlarının Uygulanması Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Çevre Düzeni Planlarının Uygulanması BŞB, ÇŞB - 1.1 İzmir- Manisa Bölgesi 1/ Çevre Düzeni Planının Uygulanması

18 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı
EYLEM 9: İzin, Denetim ve Yaptırım Sisteminin Etkinleştirilmesi ve İyileştirilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 İzin, Denetim ve Yaptırım Sisteminin Etkinleştirilmesi ve İyileştirilmesi İZSU, TCDD, ÇŞB - 1.1 e-denetim Sisteminin Kullanılması 1.2 Denetimlerin Planlanarak Gerçekleştirilmesi

19 İZMİR KÖRFEZİ DİP TARAMASI
EYLEM PLANI

20 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı
Derinlik itibariyle taşımacılık açısından oldukça önemli olan İzmir Körfezi; Meles ve Gediz Çaylarından gelen alüvyonlar, kuvvetli rüzgârlar ve akıntılar ile kuzey-güney kolektörlerindeki teknik sorunlar (boru tip ve boyutlarının uygun seçilmemiş olması ve bu sebeplerle çalıştırılamaması gibi) sebebiyle dolmakta, su sirkülasyonunda ciddi sıkıntılar yaşanmakta ve Körfez kirlenmektedir.

21 İzmir Körfezi Akıntı Durumu
İç Körfez ile Dış Körfez arasındaki su değişimini İç Körfez’in ağzındaki eşiğin ve kuzeydeki sığlığın yanı sıra Orta Körfez’de oluşan döngüler engelleyici rol oynamaktadır. İzmir Körfezi Batimetrik ve Sismik Özelliklerinin Ortaya Çıkarılması İle Körfezin Akıntı Sisteminin İncelenmesi ve Modellenmesi Projesi Final Raporu, 2010)

22 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı
Bunun bir sonucu olarak; Körfez’deki sediment kalınlığı da giderek artmakta Gerek yük gerekse yolcu taşımacılığı açısından büyük önem taşıyan İzmir Körfezi’ni sediment birikimi risklerine karşı korumak üzere eylem planı hazırlanmıştır. Plan ile; Liman verimliliğinin ve kapasitesinin arttırılarak İzmir Körfezi’nin büyük gemilerin girişine uygun hale getirilmesi, Akıntı hızlarının arttırılarak su çevriminin iyileştirilmesi, Kirlilik taşınımının kontrol altına alınması ve Ekolojik hayatın canlandırılması hedeflenmektedir.

23 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı
12 km uzunluğundaki Liman Yaklaşım (Navigasyon) Kanalı 13 km uzunluğunda 250 m genişliğinde Akıntı İyileştirme (Sirkülasyon) Kanalı

24 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı
Tarama İşlemlerine Ait Özet Bilgiler Tarama Alanı Nihai Tarama Kotu (m) Tarama Yapılacak Alan Boyutu (m2) Yerindeki (Orijinal) Toplam Miktarı (m3) Malzeme Oranları (%) Ortalama Su Muhtevası (%) Akıntı İyileştirme (Sirkülasyon) Kanalı -8 m’ye kadar %70 yumuşak-çok yumuşak kil, %30 kum Kum (%28.40) Yumuşak-Çok Yumuşak Kil (%62.95) Liman Yaklaşım (Navigasyon) Kanalı -17 m’ye kadar %100 yumuşak-çok yumuşak kil Yumuşak-Çok Yumuşak Kil (%66.05) Liman Baseni ve Manevra Dairesi II. Kısım Konteyner Terminali Sahası ortalama 3 m tarama Yumuşak-Çok Yumuşak Kil (%62.05) TOPLAM (∑)

25 II. Kısım Konteyner Terminali Sahası Dolgu Malzemesi
İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı İzmir Körfezi Dip Tarama Eylem Planı Tarama ve Aktarım İşlemlerine Ait Bilgiler Tarama Alanı Tarama Miktarı (m3) Aktarım Alanı Alan Kapasitesi (m3) II. Kısım Konteyner Terminali Sahası II. Kısım Konteyner Terminali Sahası Dolgu Malzemesi Liman Baseni ve Manevra Dairesi Denize Boşaltım Akıntı İyileştirme (Sirkülasyon) Kanalı Liman Yaklaşım (Navigasyon) Kanalı Toplam Tarama Malzemesi

26 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı
Dip tarama faaliyetinin öncelikli amaçlara göre, 2 kademeli olarak gerçekleştirilmesi uygun Kademe: Liman verimliliğini ve kapasitesini arttırmak için yapılacak olan II. Kısım Konteyner Terminali Sahası ve Liman Baseni ve Manevra Dairesi Dip Taraması ( m3) liman dolgu malzemesi olarak kullanılması ( m3) denize boşaltım ( m3)

27 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı
Kademe: Akıntı hızlarının arttırılması, su çevriminin iyileştirilmesi, kirlilik taşınımının kontrol altına alınması ve ekolojik hayatın canlandırılması için Akıntı İyileştirme (Sirkülasyon) Kanalı ve Liman Yaklaşım (Navigasyon) Kanalı Dip Taraması ( m3) denize boşaltım ( m3)

28 İZMİR KÖRFEZİ DİP TARAMASI EYLEM PLANI ANA VE ALT EYLEMLERİ
İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı İZMİR KÖRFEZİ DİP TARAMASI EYLEM PLANI ANA VE ALT EYLEMLERİ EYLEM 1: II. KISIM KONTEYNER TERMİNALİ SAHASI VE LİMAN BASENİ VE MANEVRA DAİRESİ DİP TARAMA VE AKTARIM FAALİYETLERİ Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 II. Kısım Konteyner Terminali Sahası, Liman Baseni ve Manevra Dairesi Dip Taramasının Yapılmasına ve Tarama Malzemesinin Bertarafına [Alternatif/Faydalı Kullanımının Araştırılması (Yapı Malzemesi, Seramik Yapımı, vb. olarak)] İlişkin ÇED Raporu'nun Hazırlanması TCDD ÇŞB, İZSU, OSİB 2 Dip Taramasının Yapılmasına İlişkin ÇED Raporu'nun Kabulü ve Diğer Yasal İzinlerin Alınması, Ruhsat İşlemlerinin Tamamlanması 2017

29 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı
EYLEM 1: II. KISIM KONTEYNER TERMİNALİ SAHASI VE LİMAN BASENİ VE MANEVRA DAİRESİ DİP TARAMA VE AKTARIM FAALİYETLERİ Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 3 Dip Tarama Fizibilite, Etüd ve Projesinin Hazırlanması 2017 TCDD ÇŞB, İZSU, OSİB 4 Dip Taramasının İhalesinin Yapılması 5 Dip Taramasının Yapılması ve Tarama Malzemesinin II. Kısım Konteyner Terminali Sahası Alanına Aktarılması, Faaliyet Süresince Alıcı Ortamın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 2018-…

30 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı
EYLEM 2: LİMAN YAKLAŞIM (NAVİGASYON) KANALI, AKINTI İYİLEŞTİRME (SİRKÜLASYON) KANALI VE DİP TARAMA VE AKTARIM FAALİYETLERİ Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Liman Yaklaşım (Navigasyon) Kanalı, Akıntı İyileştirme (Sirkülasyon) Kanalı Dip Taramasının Yapılmasına ve Tarama Malzemesinin Bertarafına [Alternatif/Faydalı Kullanımının Araştırılması (Yapı Malzemesi, Seramik Yapımı, vb. olarak)] İlişkin ÇED Raporu'nun Hazırlanması İZSU, TCDD ÇŞB, İZSU, OSİB 2 Dip Taramasının Yapılmasına İlişkin ÇED Raporu'nun Kabulü ve Diğer Yasal İzinlerin Alınması, Ruhsat İşlemlerinin Tamamlanması 2017

31 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı
EYLEM 2: LİMAN YAKLAŞIM (NAVİGASYON) KANALI, AKINTI İYİLEŞTİRME (SİRKÜLASYON) KANALI VE DİP TARAMA VE AKTARIM FAALİYETLERİ Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 3 Dip Tarama Fizibilite, Etüd ve Projesinin Hazırlanması 2017 İZSU, TCDD ÇŞB, İZSU, OSİB 4 Dip Taramasının İhalesinin Yapılması 5 Dip Taramasının Yapılması ve Tarama Malzemesinin Bertarafı Süresince Alıcı Ortamın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 2018-…

32 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ARZ EDERİM

33 Genelge 2015/ Ülkemiz su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığıncagerekli çalışmalar yapılmaktadır. Onuncu Kalkınma Planında çevrenin korunmasına büyük önem verilmiş ve bu başlık altında; Toprak ve Su Kaynakları Yönetiminde; “su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesi” temel hedef olarak belirlenmiştir. 4 Temmuz 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yıllarına ilişkin planlamaları içeren Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olup, Strateji Belgesi ile ülkemiz havzalarının bütünleşik bir yaklaşımla sürdürülebilir yönetiminin sağlanması için uygulanabilir, katılımcı ve sonuç odaklı bir politika ortaya konularak, bu politika doğrultusunda amaçlar ve eylemler belirlenmiştir. Söz konusu strateji belgesi ile ortaya konulan eylem ve stratejiler arasında, baskı ve etkilerin yoğun olduğu öncelikli havzalardan başlanarak bütün havzalarda su kaynaklarına etki eden unsurların bütünleşik olarak ele alındığı havza koruma eylem planları, havza master planları ile nehri havza yönetim planlarının hazırlanması ve bu planlar doğrultusunda havza ve alt havza bazında alınması gereken tedbirlerin belirlenerek uygulanmasının sağlanması yer almaktadır.

34 Genelge 2015/ Bu doğrultuda, İzmir Körfezi’nde ortaya çıkan su kalitesi sorunlarının giderilmesi maksadıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile “İzmir Körfezi Alt Havzası Koruma Eylem Planı” hazırlanmıştır. Eylem Planı, bu genelgenin yayımından sonra Bakanlığımız tarafından ilgili kurumlara gönderilecek, Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak ve paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır. Söz konusu eylem planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilginin temini, Eylem Planının izlenerek sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu kapsamda bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantılarının düzenlenerek uygulamaların yakından takibi Orman ve Su İşleri Bakanlığınca gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, gerektiğinde Eylem Planında değişiklik ve güncelleme yapılması ile ihtiyaç halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulması görevleri Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecektir.    Bu çerçevede, İzmir Körfezi Alt Havzası Koruma Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve desteğin; kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanması ve bu kapsamda kurumlarca üstlenilen görev ve sorumlulukların özenle yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları