Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. İZMİR KÖRFEZİ GENEL BİLGİLER İZMİR KÖRFEZİ ALT HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İZMİR KÖRFEZİ KORUMA EYLEM PLANI İZMİR KÖRFEZİ DİP TARAMASI EYLEM PLANI 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. İZMİR KÖRFEZİ GENEL BİLGİLER İZMİR KÖRFEZİ ALT HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İZMİR KÖRFEZİ KORUMA EYLEM PLANI İZMİR KÖRFEZİ DİP TARAMASI EYLEM PLANI 2."— Sunum transkripti:

1 1

2 İZMİR KÖRFEZİ GENEL BİLGİLER İZMİR KÖRFEZİ ALT HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İZMİR KÖRFEZİ KORUMA EYLEM PLANI İZMİR KÖRFEZİ DİP TARAMASI EYLEM PLANI 2 MUHTEVA

3 İZMİR KÖRFEZİ VE BÖLÜMLERİ 3

4 4 İZMİR KÖRFEZİ KORUMA EYLEM PLANI

5 5 Tesis AAT ve Katı Atık Depolama Sahası Kesilen ceza: 23.930.199 TL (2013-2015)

6 6 İzmir Körfezine Dökülen Akarsular

7 7 Nitrit parametresi açısından dereler 3. ve 4. sınıf su kalitesinde ORGANİK MADDE İÇERİKLİ ATIKSU KARIŞIMI VAR

8 8 Körfez Dışından Gelen Baskılar Açıklama Dereler Körfeze dökülen derelerle gerçekleşen alüvyon taşınımı, katı atık girdileri, taşkınlar vb. körfez su kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Atıksu Arıtma Tesisleri Arıtılmadan körfeze ulaşan evsel ve endüstriyel atıksular körfez su kalitesini olumsuz etkilemektedir. Kuşaklama Kollektörü Büyük Kanal Projesi Kapsamında Ana Kuşaklama Kanalı ve mevcut ilçe bağlantılarındaki teknik sorunlar (kırılma, tıkanma, taşma, sızma, kapasite yetersizliği vb.), Ana Kuşaklama Kanalından körfeze doğrudan deşarjlar, birleşik hat olan mevcut altyapı sistemi körfez su kalitesi üzerinde baskı oluşturmaktadır. Katı Atık Depolama Alanı Harmandalı Katı Atık Depolama Sahasının kapasitesini tamamlamış olması, katı atıklar vahşi depolama ile depolanmaya devam etmesi ve sızıntı sularının Çiğli AAT’ye taşınması esnasında tıkanmaların olması baskı unsurudur. Körfez İçinden Gelen BaskılarAçıklama Dip Çamuru BirikimiSu sirkülasyonunda sorunlar, kuvvetli rüzgarlar ve akıntılar ile körfez dışından gelen baskılar neticesinde deniz içinde dip çamuru birikimi gerçekleşmektedir. İzmir Körfezi’ni Etkileyen Baskılar

9 9 İzmir Körfezi’ni kirlenme ve sediment birikimi risklerine karşı korumak üzere gerekli eylem planlarının hazırlanması çok büyük önem taşımaktadır Su kalitesinin iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve geliştirilmesi için yapılması öngörülen ve planlanan eylemlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda "İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı” hazırlanmıştır. İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı

10 10 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı İZMİR KÖRFEZİ KORUMA EYLEM PLANI ANA VE ALT EYLEMLERİ EYLEM 1: Altyapının İyileştirilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Büyük Kanal Projesi Kapsamında Ana Kuşaklama Kanalı ve Mevcut İlçe Bağlantılarındaki Teknik Sorunların (Kırılma, Tıkanma, Taşma, Sızma, Kapasite Yetersizliği vb.) Tespitinin ve Gerekli İyileştirmelerin Yapılması 2015-2020İZSU ÇŞB, OSİB (SYGM), İlçe Belediyeleri 2 Büyük Kanal Projesi Kapsamında Ana Kuşaklama Kanalından Körfeze Doğrudan Deşarjların Önlenmesi 3 Birleşik Hat Olan Mevcut Altyapı Sisteminde Gerekli İyileştirmelerin Yapılması ve Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Şebekesinin Ayrık Sistem Haline Getirilmesi 4 Derelerin Yanlarına Kuşaklama Kollektörleri Yapılarak Büyük Kanal Projesi Kapsamında Ana Kuşaklama Kanalına Bağlanması

11 11 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı EYLEM 2: Atıksu Yönetiminin Güçlendirilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Kapasitelerinin Arttırılması, İyileştirilmesi ve Atıksu Deşarjlarının Arıtılmadan Körfeze Ulaşmasının Önlenmesi 2015-2023 İZSU, ÇŞB OSİB, İlçe Belediyeleri 1.1Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin 4. Fazının Tamamlanması 2015-2016 1.2Karaburun İlçesine Merkezi Bir İleri Atıksu Arıtma Tesisinin Yapılması 2015-2023 1.32872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında denetimlerin gerçekleştirilmesi 2 Yağmur Suyu Ve Kanalizasyon Şebekesinin Ayrık Sistem Haline Getirilmesi 2015-2020İZSU 3 Münferit Sanayi Atıksu Arıtma Tesislerinin Tamamlanması, Mevcutların İyileştirilmesi ve Atıksu Deşarjlarının Arıtılmadan Körfeze Ulaşmasının Önlenmesi Maksadıyla Denetimlerin Sıklaştırılması 2015-2021 ÇŞB, Sanayiler 3.1 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında denetimlerin gerçekleştirilmesi 2015-2023

12 12 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı EYLEM 3: Katı Atık Yönetiminin Güçlendirilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurumİlgili Kurum 1 Tehlikeli ve Tıbbi Atık Yönetiminin Sağlanması 2016-2017 BŞB, İlçe Belediyeleri ÇŞB 1.1 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Kurulması 2 Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin Rehabilite Edilerek Kapatılması 2015-2023BŞB, İlçe Belediyeleri 3 Mordoğan Vahşi Depolama Alanının Düzenli Depolama Alanına Çevrilmesi ve Sızıntı Sularını da İçeren Yayılı Kaynak Kirliliğinin Önlenmesi 4 Karşıyaka ilçesi, Yamanlar Mahallesinde Belirlenen Alanda Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması

13 13 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı EYLEM 4: Körfeze Dökülen Derelerin Islah Edilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Körfeze Dökülen Derelere Katı Atık Girdilerinin Önlenmesi 2015-2023 BŞB, İlçe Belediyeler, ÇŞB OSİB 1.1 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında denetimlerin gerçekleştirilmesi 2 Derelere Rusubat Akışının Önlenmesi ÇEM, DSİ, OGM 2.1 Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü, Sel Kontrolü, Bozuk Alanların Rehabilitasyonu 3 Dere Yataklarının (Meles ve Gediz Eski Yatağı Başta Olmak Üzere) Islah Edilmesi ve Körfeze Alüvyon Taşınımının Önlenmesi DSİ OSİB, BŞB,OGM, ÇEM, İlçe Belediyeleri 4 Yan Derelerin Havzalarında Arazi Yapısında Meydana Gelebilecek (Havzalarına Müdahale, Dere Yataklarına Müdahale, Orman Yangınları, Otlatma vb.) Değişimlerin İzlenmesi ve Olumsuzlukların Görülmesi Halinde İlave Islah Tedbirlerinin Alınması OGM, ÇEM, DSİ, OSİB (SYGM) OSİB, BŞB, İlçe Belediyeleri 4.1 Gerekli Etüt ve İncelemeler Yapılarak İhtiyaç Duyulan İlave Islah Tedbirlerinin Belirlenmesi 5 Derelerin Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması (Küçük Menderes Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması ) OSİB (SYGM)DSİ

14 14 EYLEM 5: Su Kalitesi ve Miktarının İyileştirilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1Derelerin Su Kalitesi ve Miktarının Düzenli İzlenmesi ve Raporlanması 2015-2013 OSİB (SYGM), DSİ ÇŞB, SB, BŞB, İlçe Belediyeleri 1.1 Ulusal İzleme Ağı Oluşturulması Kapsamında Gediz ve Küçük Menderes Havza İzleme Programlarının Hazırlanması İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı

15 15 EYLEM 6: Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrol Edilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrol Edilmesi GTHBOSİB, ÇŞB 1.1 Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Kirliliğin Tespiti için Suların İzlenmesi 2015-2023 1.2Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanması 2015 1.2.1 Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği’nin Revizyonu 1.2.2 Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi ve Yayımlanması 1.2.3İyi Tarım Uygulamaları Kodunun Yayımlanması 1.2.4Tarımsal Eylem Planının Hazırlanması2015-2017 1.3İyi Tarım Uygulamaları Kodunun Uygulanması 2018-2023 (Tarımsal Eylem Planı hazırlandıktan sonra uygulanacak) 1.4Tarımsal Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü Konularında Eğitim Hazırlanması ve Uygulanması 2015 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı

16 16 EYLEM 6: Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrol Edilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrol Edilmesi GTHBOSİB, ÇŞB 1.5Uygun Gübre ve Bitki Koruma Ürünü Kullanımının İzlenmesi ve Desteklenmesi 2015 1.5.1Envanter Çalışması 1.5.2Risk Tespiti 1.5.3Eğitim-Bilgilendirme Çalışması 1.5.4Raporlama 1.6Modern Sulama Sitemlerinin Kullanımının Desteklenmesi 1.7Tarımsal Eylem Planının Etkinliğinin İzlenmesi 2017-2023 İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı

17 17 EYLEM 7: Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyonla Mücadele Edilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyonla Mücadele Edilmesi 2015-2023 OGM, ÇEM ÇEM, DSİ İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı EYLEM 8: Çevre Düzeni Planlarının Uygulanması Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1Çevre Düzeni Planlarının Uygulanması 2015-2023 BŞB, ÇŞB - 1.1 İzmir- Manisa Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planının Uygulanması

18 18 EYLEM 9: İzin, Denetim ve Yaptırım Sisteminin Etkinleştirilmesi ve İyileştirilmesi Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 İzin, Denetim ve Yaptırım Sisteminin Etkinleştirilmesi ve İyileştirilmesi 2015-2023 İZSU, TCDD, ÇŞB - 1.1 e-denetim Sisteminin Kullanılması 1.2 Denetimlerin Planlanarak Gerçekleştirilmesi İzmir Körfezi Koruma Eylem Planı

19 19 İZMİR KÖRFEZİ DİP TARAMASI EYLEM PLANI

20 20 Derinlik itibariyle taşımacılık açısından oldukça önemli olan İzmir Körfezi; Meles ve Gediz Çaylarından gelen alüvyonlar, kuvvetli rüzgârlar ve akıntılar ile kuzey-güney kolektörlerindeki teknik sorunlar (boru tip ve boyutlarının uygun seçilmemiş olması ve bu sebeplerle çalıştırılamaması gibi) sebebiyle dolmakta, su sirkülasyonunda ciddi sıkıntılar yaşanmakta ve Körfez kirlenmektedir. İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı

21 21 İç Körfez ile Dış Körfez arasındaki su değişimini İç Körfez’in ağzındaki eşiğin ve kuzeydeki sığlığın yanı sıra Orta Körfez’de oluşan döngüler engelleyici rol oynamaktadır. İzmir Körfezi Batimetrik ve Sismik Özelliklerinin Ortaya Çıkarılması İle Körfezin Akıntı Sisteminin İncelenmesi ve Modellenmesi Projesi Final Raporu, 2010) İzmir Körfezi Akıntı Durumu

22 22 Bunun bir sonucu olarak; Körfez’deki sediment kalınlığı da giderek artmakta Gerek yük gerekse yolcu taşımacılığı açısından büyük önem taşıyan İzmir Körfezi’ni sediment birikimi risklerine karşı korumak üzere eylem planı hazırlanmıştır. Plan ile; Liman verimliliğinin ve kapasitesinin arttırılarak İzmir Körfezi’nin büyük gemilerin girişine uygun hale getirilmesi, Akıntı hızlarının arttırılarak su çevriminin iyileştirilmesi, Kirlilik taşınımının kontrol altına alınması ve Ekolojik hayatın canlandırılması hedeflenmektedir. İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı

23 23 12 km uzunluğundaki Liman Yaklaşım (Navigasyon) Kanalı 13 km uzunluğunda 250 m genişliğinde Akıntı İyileştirme (Sirkülasyon) Kanalı İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı

24 24 Tarama İşlemlerine Ait Özet Bilgiler Tarama Alanı Nihai Tarama Kotu (m) Tarama Yapılacak Alan Boyutu (m 2 ) Yerindeki (Orijinal) Toplam Miktarı (m 3 ) Malzeme Oranları (%) Ortalama Su Muhtevası (%) Akıntı İyileştirme (Sirkülasyon) Kanalı -8 m’ye kadar 4.210.00024.840.000 %70 yumuşak-çok yumuşak kil, %30 kum Kum (%28.40) Yumuşak-Çok Yumuşak Kil (%62.95) Liman Yaklaşım (Navigasyon) Kanalı -17 m’ye kadar 2.700.0007.490.000 %100 yumuşak-çok yumuşak kil Yumuşak-Çok Yumuşak Kil (%66.05) Liman Baseni ve Manevra Dairesi -17 m’ye kadar 2.170.00013.640.000 %100 yumuşak-çok yumuşak kil Yumuşak-Çok Yumuşak Kil (%66.05) II. Kısım Konteyner Terminali Sahası ortalama 3 m tarama 346.0001.020.000 %100 yumuşak-çok yumuşak kil Yumuşak-Çok Yumuşak Kil (%62.05) TOPLAM (∑)9.426.00046.990.000 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı

25 25 İzmir Körfezi Dip Tarama Eylem Planı Tarama ve Aktarım İşlemlerine Ait Bilgiler İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı Tarama AlanıTarama Miktarı (m 3 )Aktarım AlanıAlan Kapasitesi (m 3 ) II. Kısım Konteyner Terminali Sahası 9.310.500 II. Kısım Konteyner Terminali Sahası Dolgu Malzemesi 9.310.500 Liman Baseni ve Manevra Dairesi II. Kısım Konteyner Terminali Sahası 5.349.500 Denize Boşaltım 37.679.500 Liman Baseni ve Manevra Dairesi Akıntı İyileştirme (Sirkülasyon) Kanalı 32.330.000 Liman Yaklaşım (Navigasyon) Kanalı Toplam Tarama Malzemesi 46.990.000

26 26 Dip tarama faaliyetinin öncelikli amaçlara göre, 2 kademeli olarak gerçekleştirilmesi uygun 1.Kademe: Liman verimliliğini ve kapasitesini arttırmak için yapılacak olan II. Kısım Konteyner Terminali Sahası ve Liman Baseni ve Manevra Dairesi Dip Taraması (14.660.000 m 3 ) liman dolgu malzemesi olarak kullanılması (9.310.500 m 3 ) denize boşaltım (5.349.500 m 3 ) İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı

27 27 2.Kademe: Akıntı hızlarının arttırılması, su çevriminin iyileştirilmesi, kirlilik taşınımının kontrol altına alınması ve ekolojik hayatın canlandırılması için Akıntı İyileştirme (Sirkülasyon) Kanalı ve Liman Yaklaşım (Navigasyon) Kanalı Dip Taraması (32.330.000 m 3 ) denize boşaltım (32.330.000 m 3 ) İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı

28 28 İZMİR KÖRFEZİ DİP TARAMASI EYLEM PLANI ANA VE ALT EYLEMLERİ İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı EYLEM 1: II. KISIM KONTEYNER TERMİNALİ SAHASI VE LİMAN BASENİ VE MANEVRA DAİRESİ DİP TARAMA VE AKTARIM FAALİYETLERİ Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 II. Kısım Konteyner Terminali Sahası, Liman Baseni ve Manevra Dairesi Dip Taramasının Yapılmasına ve Tarama Malzemesinin Bertarafına [Alternatif/Faydalı Kullanımının Araştırılması (Yapı Malzemesi, Seramik Yapımı, vb. olarak)] İlişkin ÇED Raporu'nun Hazırlanması 2015-2016 TCDD ÇŞB, İZSU, OSİB 2 Dip Taramasının Yapılmasına İlişkin ÇED Raporu'nun Kabulü ve Diğer Yasal İzinlerin Alınması, Ruhsat İşlemlerinin Tamamlanması 2017

29 29 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı EYLEM 1: II. KISIM KONTEYNER TERMİNALİ SAHASI VE LİMAN BASENİ VE MANEVRA DAİRESİ DİP TARAMA VE AKTARIM FAALİYETLERİ Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 3 Dip Tarama Fizibilite, Etüd ve Projesinin Hazırlanması 2017 TCDD ÇŞB, İZSU, OSİB 4 Dip Taramasının İhalesinin Yapılması 2017 5 Dip Taramasının Yapılması ve Tarama Malzemesinin II. Kısım Konteyner Terminali Sahası Alanına Aktarılması, Faaliyet Süresince Alıcı Ortamın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 2018-…

30 30 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı EYLEM 2: LİMAN YAKLAŞIM (NAVİGASYON) KANALI, AKINTI İYİLEŞTİRME (SİRKÜLASYON) KANALI VE DİP TARAMA VE AKTARIM FAALİYETLERİ Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 1 Liman Yaklaşım (Navigasyon) Kanalı, Akıntı İyileştirme (Sirkülasyon) Kanalı Dip Taramasının Yapılmasına ve Tarama Malzemesinin Bertarafına [Alternatif/Faydalı Kullanımının Araştırılması (Yapı Malzemesi, Seramik Yapımı, vb. olarak)] İlişkin ÇED Raporu'nun Hazırlanması 2015-2016 İZSU, TCDD ÇŞB, İZSU, OSİB 2 Dip Taramasının Yapılmasına İlişkin ÇED Raporu'nun Kabulü ve Diğer Yasal İzinlerin Alınması, Ruhsat İşlemlerinin Tamamlanması 2017

31 31 İzmir Körfezi Dip Taraması Eylem Planı EYLEM 2: LİMAN YAKLAŞIM (NAVİGASYON) KANALI, AKINTI İYİLEŞTİRME (SİRKÜLASYON) KANALI VE DİP TARAMA VE AKTARIM FAALİYETLERİ Alt Eylem Tamamlanma Süresi Mesul Kurum İlgili Kurum 3 Dip Tarama Fizibilite, Etüd ve Projesinin Hazırlanması 2017 İZSU, TCDD ÇŞB, İZSU, OSİB 4 Dip Taramasının İhalesinin Yapılması 2017 5 Dip Taramasının Yapılması ve Tarama Malzemesinin Bertarafı Süresince Alıcı Ortamın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 2018-…

32 32

33 33 Ülkemiz su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığıncagerekli çalışmalar yapılmaktadır. Onuncu Kalkınma Planında çevrenin korunmasına büyük önem verilmiş ve bu başlık altında; Toprak ve Su Kaynakları Yönetiminde; “su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesi” temel hedef olarak belirlenmiştir. 4 Temmuz 2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2014-2023 yıllarına ilişkin planlamaları içeren Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olup, Strateji Belgesi ile ülkemiz havzalarının bütünleşik bir yaklaşımla sürdürülebilir yönetiminin sağlanması için uygulanabilir, katılımcı ve sonuç odaklı bir politika ortaya konularak, bu politika doğrultusunda amaçlar ve eylemler belirlenmiştir. Söz konusu strateji belgesi ile ortaya konulan eylem ve stratejiler arasında, baskı ve etkilerin yoğun olduğu öncelikli havzalardan başlanarak bütün havzalarda su kaynaklarına etki eden unsurların bütünleşik olarak ele alındığı havza koruma eylem planları, havza master planları ile nehri havza yönetim planlarının hazırlanması ve bu planlar doğrultusunda havza ve alt havza bazında alınması gereken tedbirlerin belirlenerek uygulanmasının sağlanması yer almaktadır. Genelge 2015/

34 34 Bu doğrultuda, İzmir Körfezi’nde ortaya çıkan su kalitesi sorunlarının giderilmesi maksadıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile “İzmir Körfezi Alt Havzası Koruma Eylem Planı” hazırlanmıştır. Eylem Planı, bu genelgenin yayımından sonra Bakanlığımız tarafından ilgili kurumlara gönderilecek, Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak ve paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır. Söz konusu eylem planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilginin temini, Eylem Planının izlenerek sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu kapsamda bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantılarının düzenlenerek uygulamaların yakından takibi Orman ve Su İşleri Bakanlığınca gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, gerektiğinde Eylem Planında değişiklik ve güncelleme yapılması ile ihtiyaç halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulması görevleri Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecektir. Bu çerçevede, İzmir Körfezi Alt Havzası Koruma Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve desteğin; kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanması ve bu kapsamda kurumlarca üstlenilen görev ve sorumlulukların özenle yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim. Genelge 2015/


"1. İZMİR KÖRFEZİ GENEL BİLGİLER İZMİR KÖRFEZİ ALT HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İZMİR KÖRFEZİ KORUMA EYLEM PLANI İZMİR KÖRFEZİ DİP TARAMASI EYLEM PLANI 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları