Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only."— Sunum transkripti:

1 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. HASTA ODAKLI BAKIM NASIL UYGULANIR MODÜL 4: Biyomedikal bakım modelinden bütüncül bakım modeline hareket MODÜL 5: Klinik uygulamalarda iletişimi geliştirmek MODÜL 6: Uygulama & değişim

2 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. MODÜL 4 BİOMEDİKAL BAKIM MODELİNDEN HOLİSTİK BAKIM KOŞULLARINA HAREKET

3 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. ÖĞRENME KONULARI 1.Hasta merkezli bakım sunma: Biyomedikal bakım modelinden Holistik bakıma yöneliş nasıl olur? 2.Süreç içinde ve bakımın sonuçları açısından hastanın kendini ifade edişi nasıl sağlanır? 1.Hastanın ihtiyaçlarını tanımlamak 2.Hastanın ihtiyaçlarını karşılamak: Destek ve gerekli girişimleri sağlamak 3.Olumlu düzenlemeleri teşvik etmek

4 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. KONJENİTAL ANOMALİLİ HASTALAR İÇİN HOLİSTİK BAKIM Tedavi protokolleri duruma göre değişmekle beraber birçok konjenital anomalilerde (özellikle kraniofasial koşullar) uzun yıllara yayılan multimodal müdahaleleri içeren girişimler gerçekleşmektedir.

5 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. KONJENİTAL ANOMALİLİ HASTALAR İÇİN HOLİSTİK BAKIM Düzenli hastane randevuları ve müdahaleler hastanın “farklılığını” hatırlatırken normal rutinden sapmalara neden olur. Hastalar kendi kontrolleri dışında gelişen tedavi sürecinde kendilerini “koşu bandında” hissedebilirler.

6 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. BİYOMEDİKAL BAKIM MODELİ Sağlık çalışanlarının çoğu için bakımın birincil amacı hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Çoğu sağlık çalışanı mümkün olan en iyi estetik ve işlevsel sonuçlara çabalar sonucu ulaşılacağına inanmaktadır. Bu da yeni tedavilerin ya da var olanların tekrarı konusunda onları istekli kılabilir.

7 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. BİYOPSİKOSOSYAL BAKIM BiyolojikSosyalPsikolojik Bireysel

8 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. Ama…. Görünüm ve işlevsel faktörlerden çok uyumun psikolojik ve sosyal faktörlerce sağlandığı öngörülmektedir (bknz Modül 2). Sonuç olarak, hasta için en iyi olumlu sonuçları almak istiyorsak bakımı daha bütüncül hale getirmeliyiz. Tüm ekip üyeleri bakımın değişen değerleri için sorumluluk alabilir.…..

9 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. HASTA MERKEZLİ BAKIM SUNMAK Görünür farklılıklara uyumun estetik ya da işlevsel sonuçlardan çok psikososyal etmenlerle sağlanabileceği öngörülmektedir (bknz Modül1) ideali psikolojik bakımın rutin olarak devam etmesidir. Bu sağlanamıyorsa ekip üyelerine verilecek uygun eğitimle yerinde ve doğru müdahale için yol haritası sağlanabilir.

10 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. BAKIMA KADEMELİ YAKLAŞIM SEVİYE 1 (TÜM ekip üyeleri) Var olan kaygıları ve psiko-sosyal uyumu duyarlı bir şekilde anlamaya çalışmak SEVİYE 2 (TÜM ekip üyeleri) Doğru bilgiyi sağlamak Ortak sorunlar hakkında tavsiye ve danışmanlık vermek SEVİYE 3 (Uygun eğitimle tüm ekip üyeleri) Destek ve danışmanlık sağlanması SEVİYE 4 (Psikososyal uzmanlar) Uzman değerlendirme & girişimler

11 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SEVİYE 1 (TÜM takım üyeleri) KAYGILARI ANLAMAYA ÇALIŞMAK Psikososyal konular hakkında hem hasta hem de çalışan soru sormaya teşvik edilir. Bakımın içeriğine psiko-sosyal konular dahil edilir, farklı görünümün zorluklarını normalleştirmek için “işler nasıl gidiyor” gibi sorular sorularak hasta üzerindeki etkileri anlamaya çalışılır. (bknz MODÜL 5)

12 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SEVİYE 1 (Tüm Ekip Üyeleri) GÜZELLİK MİTLERİNİN DOLDURUŞUNDAN KAÇININ Estetik sonuçlar üzerine aşırı odaklanmaktan kaçının Klinikte “görünüm ile ilgili” konuşmayın Olguya yönelik değer yargıları yerine (daha iyi görünmek gibi) gerçekçi betimlemeler kullanın (ameliyattan sonra burnunuz daha düz/daha küçük olacaktır gibi) Kendinizi & hastalarınızı/aileleri eğitin İlk izlenimler, arkadaşlık & ilişkiler (MODÜL 5) İnsanları ne mutlu eder & psikolojik esneklik (MODÜL 1)

13 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SEVİYE 1 (TÜM Ekip Üyeleri) “Patolojikleştirme” yerine “normalleştirme” yaklaşımını benimsemek Hastayı durumuna göre değil normal bir insan gibi ele almaya odaklanmak – Örn. yarık damak/dudak hastası yerine yarık damak/dudaklı hasta ibaresini kullanmak – Durum ve tedavi süreci hastanın yaşam boyu uyumuna etki edeceği gibi psiko-sosyal faktörler de tüm toplumu etkileyecektir.

14 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. BAKIMA YÖNELİK YAŞAM YAKLAŞIMI: ‘Normalizasyon ’ Sosyal etkenler/kültürel içerik Bireysel (kişisel & kişilerarası) faktörler Durum (örn.yarık damak/dudak) özel konular GELİŞİMSEL AŞAMA

15 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SEVİYE 2: TÜM EKİP ÜYELERİ HASTAYA VE AİLELERE GEREKLİ BİLGİ Yazılı bilgi (örn. Değişen Yüzler-Changing Faces) – https://www.changingfaces.org.uk/Young-People https://www.changingfaces.org.uk/Young-People Grupların websiteleri ORTAK SORUNLAR HAKKINDA ÖNERİ VE REHBERLİK bknz. MODÜL 5)

16 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SEVİYE 2 (TÜM Ekip Üyeleri) İletişim becerilerini geliştirin ve hasta ile tüm ekip üyelerinin iletişim kurmalarını teşvik edin (Modül 5) Psikolojik esnekliği ilerletin – Hastanın zayıf yanlarına olduğu kadar güçlü yanlarına da odaklanın – Hastanın benlik saygısını arttırın – Ebeveynlerin de aynı şeyi yapması için cesaretlendirin – Hastayı bekleyen psikolojik zorluklar ve stres konularının farkında olun (örn. 7/8 yaşlarda alay edilme; sosyal grup değişiminde yeni arkadaşlıklar kurma) & esneklik için stratejiler önerin

17 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SEVİYE 2 (TÜM Ekip Üyeleri) HASTAYI TEDAVİDE KARAR ALMA SÜRECİNE DAHİL ETMEK Hastalar çoğu zaman çoklu tedavilerde ne hissettiklerini paylaşmayabilirler. Mümkün olduğunca tedavide karar alma sürecine hastayı dahil edin. Hastanın ameliyata ve tedaviye ilişkin motivasyonunu ve sonuçlarla ilgili beklentilerini anlamaya çalışın – Medayada geçen mucizevi plastik cerrahi işlemler gerçekdışı beklentiler yaratabilir ve büyük hayal kırıklıklarına sebep olabilir.

18 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SEVİYE 3: EKİP ÜYELERİNE UYGUN EĞİTİM (örn. Danışmanlık becerileri+ Face Value) Uzman tavsiye ve destek sağlama Hastanın ortak sorunlarla baş etmesi için sosyal beceri eğitimi, örneğin: – Ona bakılması – “Farklılığa” ilişkin sorular – Yorumlarla & sorularla başa çıkma Bknz MODÜL 5

19 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

20 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SEVİYE 4: (Psiko-sosyal uzmanlar) Daha kompleks konularda UZMAN DEĞERLENDİRMESİ & GİRİŞİMLER örn: Uygunsuz düşünce, inanç ve davranışları ele alan Bilişsel Davranış Terapisi Orta şiddetli anksiyete, depresyon ya da düşük moodda danışmanlık Beden Algı Bozukluğu, orta ya da ağır anksiyete, depresyon, kendine zarar verme konularında başa çıkma için psikiyatrik müdahale

21 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SEVİYE 4: (Psiko-sosyal uzmanlar) PROFESYONEL DESTEK ALMANIN FARKLI YOLLARI –Uzman girişimleri şunları içerebilir: Danışman eşliğinde online girişimler Yüz yüze girişimler

22 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SEVİYE 4: Online girişimler Yüz IT (16 yaş +) Genç Yüzü (GY) YÜZ IT www.faceitonline.org.uk http://www.ypfaceit.co.uk

23 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 13-17 yaş arası gençler Kendi görünümü hakkında kaygılanan ya da alay konusu olan Sosyal ilişkilerde zorluklar yaşayan Kendileri hakkında olumsuz düşünceleri olan GY Kim Ne için?

24 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SEVİYE 4: Yüz yüze görüşmeler


"This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları