Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 1 Biyopsikososyal Yaklaşım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 1 Biyopsikososyal Yaklaşım."— Sunum transkripti:

1 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 1 Biyopsikososyal Yaklaşım

2 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 2 DERSİN AMACI Biyopsikososyal yaklaşım tarzının öğrenilmesi. Hasta merkezli yaklaşımın öğrenilmesi. Biyomedikal ve biyopsikososyal yaklaşım arasındaki farkların anlaşılması.

3 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Biyopsikososyal yaklaşım tarzının birinci basamakta uygulanması Hasta merkezli yaklaşımın birinci basamakta uygulanması

4 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 4 Aile Hekimleri, HASTA MERKEZLİ yaklaşımları ile, hastayı bir bütün olarak ele alarak ilgilenir. Hasta merkezli yaklaşım nedir??

5 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 5 Hayat şartları, Sorunları, Ailesi, Fiziksel çevresi, Psikolojik problemleri........

6 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 6 HASTALIK MERKEZLİ YAKLAŞIM Hekim yalnızca hastalıkla ilgilenir, Anormal biyomedikal oluşumları kontrol altına alabilmek için hasta üzerinde otorite kurar

7 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 7 Biyomedikal düşünce yapısından biyopsikososyal düşünce yapısına geçiş, MODERN TIP olarak adlandırılmaktadır

8 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 8 Biyomedikal Yaklaşım; Doğrusal nedensellik Biyolojik iyileştirme Hastalık merkezli yaklaşım

9 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 9 Biyopsikososyal Yaklaşım; Kişiyi, ailesi ve çevresi ile birlikte ele alır Çok yönlü bir nedensellik vardır Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyi olması esasına dayanır Hasta merkezli yaklaşım

10 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 10 Biyopsikososyal Yaklaşım Psikolojik Faktörler Anksiyete Depresyon vs. Biyolojik Faktörler İmmün Sistem Nöro- endokrin Sistem Organ Sistemleri Dokular vs. Sosyal Faktörler Toplum Aile Kültür vs. Tüm organizma biyolojik, psikolojik ve sosyal etkilerin karşılıklı etkileşimleri ile anlam bulmaktadır. ANİZMAORG

11 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 11 Psikososyal görüşün değişik boyutlarına ağırlık veren farklı modelleri vardır; 1.Sistemik Yaklaşım 2.Gelişimsel Yaklaşım 3.Holistik Sağlık Modeli 4.Etnik Kültürel Model 5.Biyopsikososyal Model

12 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 12 Sistemik Yaklaşım

13 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 13 İnsanoğlunun sonsuzluk noktasına dek varan karmaşık bir yapısı vardır Sistem kavramı, farklı değişkenlerin birbirleri ile dinamik iç etkileşmelerine dayanır Küçük basit sistemlerden büyük karmaşık sistemlere doğru çok boyutlu ve çok yönlü bir nedensellik vardır Sistemik düşünce, bilimsel bir çok disiplinle bütünleşmektedir

14 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 14 35 yaşında, erkek Evli 3 çocuğu var fabrikada işçi iş kazası geçiriyor 3 ay çalışamaz raporu alıyor Örnek vaka;

15 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 15 Zayıf organize edilmiş bir çevre (sosyal) Kan şekeri düşmesi (biyolojik) Dikkatsizlik (psikolojik) İŞ KAZASI Organları zarar görebilir (biyolojik) Gelir azalması (sosyal) Stres (psikolojik)

16 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 16 Smilkstein 1978’de sistemik yaklaşımı aile hekimliğine uyarlamıştır. Hekimlerin dikkatini aile üyelerinin birbirleri ile olan etkileşimlerine çekmiştir

17 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 17 Ailenin fonksiyonelliği üzerine krizin, krizle başa çıkabilme kaynaklarının ve becerilerinin önemini vurgulamıştır Ailedeki bu etkiyi; APGAR olarak tanımlamıştır

18 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 18 APGAR  A: adaptasyon  P: (partnerlik) ortaklık  G: gelişme  A: (affection) sevgi  R: (resolve) çözümleme kırık

19 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 19 Gelişimsel Yaklaşım

20 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 20  Kişinin geçmişteki gelişimini,  şimdiki gelişmişlik düzeyini,  gelecekte beklenen gelişimini dikkate alan bir yaklaşımdır Devam eden gelişmenin, sağlık üzerindeki psikososyal etkileri, yaşam boyu önem verilmesi gereken dinamik faktörlerden biridir

21 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 21  Biyolojik gelişim; Hücresel fonksiyonlarda değişim doğumdan yaşlılığa kadar sürer  Psikolojik gelişim; Çocukluktan yaşlılığa kadar sürer (yeni doğanda güven,erken çocuklukta bağımsızlığın kazanılması, erişkinlikte neslin devamı vs)  Sosyal gelişim; Aile ve akran ilişkilerinde olumlu veya olumsuz değişimleri kapsar (evlilik, boşanma gibi)

22 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 22 Holistik Sağlık Modeli

23 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 23 Bireysel sorumluluklar ve kişilik gelişimi ön plandadır

24 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 24  Sağlığın bozulması ve tüm hastalıklar psikosomatiktir  Her insan beden, akıl ve ruhun dairesel etkileşimi altındadır  Hastalık, adaptasyon yetersizliğinden kaynaklanmaktadır

25 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 25 Doğal gıda, yoga, akupunktur, bitkisel tedavi vs gibi alternatif tıp uygulamalarını benimser

26 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 26 Etnik kültürel model Sivas kaşe

27 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 27  Hasta ile hekimin her birlikteliği kültürler arası bir transaksiyondur  Her iki taraf da görüşmeye kültürel olarak belirlenmiş davranışlar, bilgiler ve inanışlarla oluşturulan bir hikaye ile gelir

28 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 28 Etnik farklılıklar, cinsiyet farklılıkları, dini inançlar, dil, eğitim ve kişisel hikaye ilişkinin her iki tarafındaki beklentileri ve davranışları belirler Bu modele göre hekim hastanın beden, hastalık, tedavi ile ilişkili inançlarını ve beklentilerini keşfetmelidir

29 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 29 Kapsamlı bakım ve tanı koymada gerekli olan bilginin edinilmesinde eğer hekim hastanın kültüründen etkilenen psikososyal faktörlere yabancı ise, aksama olacaktır Etnomedikal, kültürel yaklaşımda sağlık ve hastalıkla ilişkili kültürel değerler önemlidir Oruç şeker

30 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 30 Biyopsikososyal M odel

31 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 31 Biyopsikososyal model ilk defa 1977 yılında George Engel tarafından tanımlanmıştır Engel, klinisyenlerin dikkatini hastaların duygusal yapılarının, yaşam amaçlarının, hastalık karşısında davranışlarının ve sosyal çevrelerinin değişmesi ile hastalığın biyokimyasal ve morfolojik farklılıklar gösterebildiğine çekmiştir

32 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 32 Birinci sırada biyolojik faktörleri ele almak yerine psikolojik ve sosyal faktörlerin de göz önüne alınması hastalıkların tamamen anlaşılmasını sağlar. Biyopsikososyal model beyin ve periferal organların karşılıklı olarak ilişki içinde olmaları ve fiziksel uyarılara olduğu gibi sosyal değişikliklere de duyarlı oldukları temeline dayanır.

33 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 33 Biyopsikososyal yaklaşıma göre, sağlık ve hastalık; Biyolojik Psikolojik Sosyal değişkenlerin karmaşık etkileşimleri ile şekillenmekte ve hiç biri diğerinden ayrılarak kategorize edilememektedir

34 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 34 Engel hekimleri hastalarının Biyolojik, Psikolojik, Sosyal verilerini etkili bir şekilde değerlendirmeleri ve klinik probleme bu şekilde yaklaşmaları için ısrarla uyarmıştır

35 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 35 İŞİNİ KAYBETME (Sosyal bir faktör) DEPRESYON (Psikolojik bir bulgu) ÖRNEK; PEPTİK ÜLSER ALEVLENMESİ (Biyolojik faktör) Etkin bir tedavi için bu faktörlerin karmaşık etkileşimlerine dikkat etmek gerekir


"Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 1 Biyopsikososyal Yaklaşım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları