Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATI ATIKLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATI ATIKLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 KATI ATIKLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Yrd. Doç. Dr. Asude ATEŞ

2 Kimyasal özelliklerin önemi
Bu özelliklerin bilinmesi ile katı atıkların hangi yöntemler ile bertaraf edileceği ve geri kazanım işlemlerinin optimum şekilde yapılabilmesi sağlanabilir. Kati atıkların kimyasal analizi karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N), kükürt (S) ve kül miktarlarının belirlenmesidir.

3 Atıkların kimyasal analizi

4 Örnek problem Tabloda verilen atığın organik kısminin kimyasal kompozisyonunu belirleyiniz? İşlemi kükürdün olmadığı ve suyun olmadığı durumları için tekrarlayınız?

5 Örnek - devam Bir atığın kimyasal analizi için tipik değerlerin verildiği tablodan her bir kategori için C, H, O, N, S, ve kül ağırlıkları belirlenir Her bir kategorinin kuru ağırlıkları belirlenir. Örneğin gıda atıkları için: Su muhtevası = %70 9 – 9*(0.7) = 2.7 kg kuru ağırlık Karbon: 2.7 * (0.48) = 1.3 kg Hidrojen: 2.7 * (0.064) = 0.17 kg vs….

6 Örnek - devam

7 Örnek - devam Tablodan görüldüğü gibi kuru atık ağırlığı 58.1 kg’dır. Halbuki atılan atık miktarı 79.5 kg’dır. Dolayısı ile bu ikisinin farkı atık içerisindeki su ağırlığıdır: 79.5 kg kg = 21.4 kg H2O Su ile beraber hidrojen ve oksijende atılacağı için, aşağıdaki denklemden bu miktarların belirlenmesi gerekir.

8 Örnek - devam Oksijende ayni şekilde hesaplanabilir

9 Örnek - devam Hidrojen ve Oksijen miktarları atığa eklenir.

10 Örnek - devam Her bir elementin molar kompozisyonları belirlenir. Bu işlemde kül ihmal edilir. Bu işlem için her bir element kendisinin moleküler ağırlığına bölünür.

11 Örnek - devam Atığın yaklaşık kimyasal formülü kükürtlü veya kükürtsüz ve su ile ve susuz şu şekilde bulunabilir: Sülfürsüz sonuç için, en küçük temsili element temel alınarak bunun mol sayısına her bir element bölünür. Örnekte bu azota karşılık gelmektedir. Benzer işlem sülfür dahil edildiğinde de yapılabilir.

12 Örnek - devam Not: Küsuratlı sayılar tam sayılara yuvarlanır
Kükürtsüz kimyasal formül: Susuz: C60H94O38N Su ile : C60H156O69N Kükürt ile kimyasal formül: Susuz: C760H1195O479N13S Su ile: C760H1980O875N13S Not: Küsuratlı sayılar tam sayılara yuvarlanır

13 Katı atıkların biyolojik özellikleri
Evsel katı atıklar biyolojik olarak şu şekilde sınıflandırılabilirler: Suda çözünebilir maddeler (şekerli aminoasitler ve organik asitler) Hemiselüloz (beş ve altı karbonlu şekerler) Selüloz (altı karbonlu şeker glikozu) Yağlar Lignin Lignoselüloz Proteinler

14 Organik asitlerin biyolojik bozunabilirliği
BF= LC BF = biyolojik fraksiyon LC= lignin miktarı (% kuru ağırlık) Gıda atıkları (BF=0.82, LC=0.40) Kağıt atıkları (BF=0.22, LC=21.9) Bahçe atıkları (BF=0.72, LC=4.1)

15 Katı atıklarda koku oluşumu
2CH3CHOHCOOH + SO42CH3COOH + S-2 + 2H2O+2CO2 2CH3CHOHCOOH = süzüntü suyu S-2+2H+  H2S ……….koku S-2+Fe+2  FeS ………koku


"KATI ATIKLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları