Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATI ATIKLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr. Asude ATEŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATI ATIKLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr. Asude ATEŞ."— Sunum transkripti:

1 KATI ATIKLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr. Asude ATEŞ

2 Kimyasal özelliklerin önemi  Bu özelliklerin bilinmesi ile katı atıkların hangi yöntemler ile bertaraf edileceği ve geri kazanım işlemlerinin optimum şekilde yapılabilmesi sağlanabilir.  Kati atıkların kimyasal analizi karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N), kükürt (S) ve kül miktarlarının belirlenmesidir.

3 Atıkların kimyasal analizi

4 Örnek problem Tabloda verilen atığın organik kısminin kimyasal kompozisyonunu belirleyiniz? İşlemi kükürdün olmadığı ve suyun olmadığı durumları için tekrarlayınız?

5 Örnek - devam  Bir atığın kimyasal analizi için tipik değerlerin verildiği tablodan her bir kategori için C, H, O, N, S, ve kül ağırlıkları belirlenir  Her bir kategorinin kuru ağırlıkları belirlenir. Örneğin gıda atıkları için: Su muhtevası = %70 9 – 9*(0.7) = 2.7 kg kuru ağırlık Karbon: 2.7 * (0.48) = 1.3 kg Hidrojen: 2.7 * (0.064) = 0.17 kg vs….

6 Örnek - devam

7  Tablodan görüldüğü gibi kuru atık ağırlığı 58.1 kg’dır. Halbuki atılan atık miktarı 79.5 kg’dır.  Dolayısı ile bu ikisinin farkı atık içerisindeki su ağırlığıdır: 79.5 kg - 58.1 kg = 21.4 kg H 2 O  Su ile beraber hidrojen ve oksijende atılacağı için, aşağıdaki denklemden bu miktarların belirlenmesi gerekir.

8 Örnek - devam Oksijende ayni şekilde hesaplanabilir

9 Örnek - devam Hidrojen ve Oksijen miktarları atığa eklenir.

10 Örnek - devam  Her bir elementin molar kompozisyonları belirlenir. Bu işlemde kül ihmal edilir.  Bu işlem için her bir element kendisinin moleküler ağırlığına bölünür.

11 Örnek - devam Atığın yaklaşık kimyasal formülü kükürtlü veya kükürtsüz ve su ile ve susuz şu şekilde bulunabilir:  Sülfürsüz sonuç için, en küçük temsili element temel alınarak bunun mol sayısına her bir element bölünür. Örnekte bu azota karşılık gelmektedir.  Benzer işlem sülfür dahil edildiğinde de yapılabilir.

12  Kükürtsüz kimyasal formül: Susuz: C 60 H 94 O 38 N Susuz: C 60 H 94 O 38 N Su ile : C 60 H 156 O 69 N Su ile : C 60 H 156 O 69 N  Kükürt ile kimyasal formül: Susuz: C 760 H 1195 O 479 N 13 S Susuz: C 760 H 1195 O 479 N 13 S Su ile: C 760 H 1980 O 875 N 13 S Su ile: C 760 H 1980 O 875 N 13 S  Not: Küsuratlı sayılar tam sayılara yuvarlanır Örnek - devam

13 Evsel katı atıklar biyolojik olarak şu şekilde sınıflandırılabilirler:  Suda çözünebilir maddeler (şekerli aminoasitler ve organik asitler)  Hemiselüloz (beş ve altı karbonlu şekerler)  Selüloz (altı karbonlu şeker glikozu)  Yağlar  Lignin  Lignoselüloz  Proteinler Katı atıkların biyolojik özellikleri

14 BF=0.83-0.028LC BF = biyolojik fraksiyon LC= lignin miktarı (% kuru ağırlık)  Gıda atıkları (BF=0.82, LC=0.40)  Kağıt atıkları (BF=0.22, LC=21.9)  Bahçe atıkları (BF=0.72, LC=4.1) Organik asitlerin biyolojik bozunabilirliği

15 2CH 3 CHOHCOOH + SO 4  2CH 3 COOH + S -2 + 2H 2 O+2CO 2 2CH 3 CHOHCOOH = süzüntü suyu S -2 +2H +  H 2 S ……….koku S -2 +Fe +2  FeS ………koku Katı atıklarda koku oluşumu


"KATI ATIKLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr. Asude ATEŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları