Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* Miras * Yazılımı yeniden kullanabilirliği artırır. * Varolan sınıflardan yeni sınıflar türetmeyi sağlar. * Varolan sınıfın veri ve metodlarını kendi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* Miras * Yazılımı yeniden kullanabilirliği artırır. * Varolan sınıflardan yeni sınıflar türetmeyi sağlar. * Varolan sınıfın veri ve metodlarını kendi."— Sunum transkripti:

1

2 * Miras * Yazılımı yeniden kullanabilirliği artırır. * Varolan sınıflardan yeni sınıflar türetmeyi sağlar. * Varolan sınıfın veri ve metodlarını kendi bünyesine alır. * Üzerine yeni veri ve metodlar geliştirir. * Altsınıf (subclass) süper sınıftan miras alır. * Altsınıf * Daha özellikli nesneler oluşturur. * Süper sınıftan metodlar miras alınır * Ve de modife edilebilir. * Ek metodlar eklenebilir.

3 * Sınıf hiyerarşisi * Doğrudan süper sınıf * Açık miras (tek seviyeli hiyerarşi) * Dolaylı yoldan süper sınıf * İki yada daha fazla seviyeden hiyerarşi * Tekli miras * Sadece bir süper sınıftan miras alınma * Çoklu miras * Birden fazla süper sınıftan miras alma * Java çoklu mirası desteklemez

4 * “is-a” vs. “has-a” * “is-a” * Miras * Altsınıf nesnesi süper sınıf nesnesi gibi davranır. * Örnek: Car is a vehicle (Araba bir araçtır) * Aracın veri ve metodaları aynı zamanda arabaya da geçmiştir. * “has-a” * Komposizyon * Bir nesne başka sınıflardan oluşmuş nesneleri kendisinde barındırabilir. * Örnek: Car has a steering wheel (Araba tekeri vardır.)

5

6 * Süper sınıflar ve Alt sınıflar * Bir sınıfın nesnesi diğer sınıfında nesnesidir. * Örnek: Dikdörtgen bir dörtgendir. * sınıfı sınıfından miras almıştır. * Dörtgen : süper sınıf * Dikdörtgen : alt sınıf * Süper sınıf(class) alt sınıftan daha fazla nesneyi kapsar. * Örnek: * Süper sınıf: Araç * Arabalar, traktörler, botlar, bisikletler, … * Alt sınıf: Araba * Daha küçük, daha fazla alt özeklliğe sahip araçlar...

7 * Miras örnekleri

8 * Miras hiyerarşisi * Miras ilişkileri: ağaç hiyerarşisine benzer * Her bir sınıf * Süper sınıf * Başka sınıflara veri/metodlar sağlar veya * Alt sınıf * Başka sınıflardan veri/metodlar alır.

9

10 Kalıtım(Inheritance) Farklı özelliklerdeki bisikletler olabileceği gibi, genel olarak bir bisikletteki özellikleri Bisiklet sınıfında tanımladık. Bisikletteki bu farklılıkları ise yeni bir sınıfta tanımlıyoruz. Ve bu sınıf özelliklerini Bisiklet sınıfından alır. Çünkü bisiklet sınıfında olan özellikler tüm bisikletlerde olması gereken özellikler. Bisiklet Dağ BisikletiYol BisikletiÇift Kişilik Bisiklet

11 * protected erişim alanı * public and private arasında bir erişim düzeyi vardır. * protected üyeleri * Süper sınıf üyelerine * Alt sınıf üyelerine * Aynı paket içindeki üyelere erişebilirler. * Altsınıf süper sınıf üyesine erişebilir * Anahtar kelime super ve nokta (.)

12 * Süper sınıf ve alt sınıf arasındaki ilişki * Örnek: Nokta/çember miras hiyerarşisi * Nokta (Point) * x-y koordinat çifti * Çember (Circle) * x-y koordinat çifti * Yarıçap

13

14

15

16 * Bir alt sınıfta, üst sınıfa ait bir yöntemi; aynı isim, imza ve dönüş tipi ile tanımlarsak, üst sınıftaki yöntemin üzerine yazmış oluruz. * Alt sınıftan nesne oluşturulduğunda yöntem çağrılırsa, üst sınıfa ait yöntem yerine, alt sınıfta tanımlanmış yöntem koşturulur.

17 Kalıtım(Inheritance) class Insan { String adi; String soyad; String haircolor; public void changeHairColor(String newColor){ haircolor = newColor; } public void durumListele(){ System.out.println("Adı: " + adi + " Soyadı" + soyad); }

18 Kalıtım(Inheritance) public class InsanOrnek { public static void main(String[] args) { Insan i1 = new Insan(); i1.adi = “Hasan”; i1.durumListele(); } Constructor: Bir sınıf yaratıldığı zaman yani Instance oluşturulduğu zaman çalışan metoddur.

19 Kalıtım(Inheritance) public class Ogrenci extends Insan{ String ogrenciNo; String[] alinanDersler = new String[10]; int aldigiDersSayisi = 0; public void dersEkle(String dersAdi){ alinanDersler[aldigiDersSayisi] = dersAdi; aldigiDersSayisi++; } public void dersListele(){ for (int i = 0; i < aldigiDersSayisi; i++) { System.out.println(alinanDersler[i]); }

20 Kalıtım(Inheritance) public class Ogretmen extends Insan{ String calisanNo; String[] verilenDersler = new String[10]; int verdigiDersSayisi = 0; public void verdigiDersleriEkle(String dersAdi){ verilenDersler[verdigiDersSayisi] = dersAdi; verdigiDersSayisi ++; } public void verdigiDerskeriListele(){ for (int i = 0; i < verdigiDersSayisi; i++) { System.out.println(verilenDersler[i]); }

21 Örnek:

22 public class Hayvan { //Hayvanların Özellikleri public void beslenme(){ System.out.println(“Hayvanlar beslenir”); } public void barinma(){ System.out.println(“Hayvanlar Barınır”); } public void diski(){ System.out.println(“Hayvanlar Dışkı Bırakır”); } public void boyut(){ System.out.println(“Hayvanların Boyutları vardır”); } public void solunum(){ System.out.println(“Hayvanlar Solunum yapar”); } }

23 public class Kus extends Hayvan { public void ucma() { System.out.println(“Kuşlar Uçar”); } @Override public void barinma() { System.out.println(“Kuşlar Samanlardan Yaptıkları “ + “Yuvalarda Barınırlar”); } } //–Balık Sınıfı public class Balik extends Hayvan{ public void sudayuzer(){ System.out.println(“Balıklar suda yüzer”); } //Balıkların farklı bir özelliğini belirtiyoruz //Balıktan türeyen sınıflar bu değişiklikten etkilenir. @Override public void solunum() { System.out.println(“Balıklar Solungaçları ile Solunum Yapar”); } }

24 //–Güvercin Sınıfı public class Guvercin extends Kus{ //Güvercin hayvanların ortak özelliği olan beslenmeyi //Kendine göre değiştiriyor @Override public void beslenme() { System.out.println(“Güvercin buğday yer”); } @Override public void boyut() { System.out.println(“Güvercinin boyutları 20-30cm Arasıdır”); } }

25 //–Japon Balığı sınıfı public class JaponBaligi extends Balik { //Mirası Hayvan sınıfından değil //balik sınıfındaki değişmiş halini alır. @Override public void solunum() { // TODO Auto-generated method stub super.solunum(); } }

26 //–MainClass kodların çalıştırılacağı class public class MainClass { //Kullanımları public static void main(String[] args) { Guvercin guvercin=new Guvercin(); Kus kus=new Kus(); guvercin.beslenme(); kus.beslenme(); System.out.println(); guvercin.barinma(); guvercin.boyut(); System.out.println(); kus.boyut(); kus.solunum(); System.out.println(); Balik balik=new Balik(); balik.sudayuzer(); balik.solunum(); System.out.println(); JaponBaligi jb=new JaponBaligi(); jb.solunum(); } }

27 Ekran Çıktısı : Güvercin buğday yer Hayvanlar beslenir Kuşlar Samanlardan Yaptıkları Yuvalarda Barınırlar Güvercinin boyutları 20-30cm Arasıdır Hayvanların Boyutları vardır Hayvanlar Solunum yapar Balıklar suda yüzer Balıklar Solungaçları ile Solunum Yapar Balıklar Solungaçları ile Solunum Yapar

28 EKRAN ÇIKTISI Hayvan SINIFI YAPICISI DortAyakli SINIFI YAPICISI Otcul SINIFI YAPICISI

29 * Ucgen sınıfından bir nesne 3 parametre alan yapıcı metodu ile oluşturulduğunda ilk 2 parametre ana sınıftaki yapılandırıcıya aktarılmış, böylece Sekil sınıfından türetilen nesnelerin ortak özelliği olan Taban ve Yuksekliği türeyen sınıfın içinde tekrar bildirme zorunluluğu ortadan aldırılmıştır.

30 /* personel.java : Ana sınıf bildirimi */ public class personel { public String adi; /* Sınıf dışından erişilebilen public değişken */ public String soyadi; /* Sınıf dışından erişilebilen public değişken */ private int yasi; /* Sadece sınıf içinden erişilebilen private değişken */ /* Constructor metod */ public personel(String cadi, String csoyadi, int cyasi) { adi = cadi; soyadi = csoyadi; yasi = cyasi; } /* Sınıf dışından erişilebilen public metod */ public String getBilgi() { return adi + " " + soyadi; } /* Sınıf dışından erişilebilen public metod */ public int getPrivBilgi() { return yasi; } /* Sınıf dışından erişilebilen public metod */ public void yazdirBilgi() { System.out.println("Okulumuz personeli: " + getBilgi() + " " + getPrivBilgi()); }

31 /* ogretmen.java : Çocuk sınıf bildirimi */ public class ogretmen extends personel { public String brans; public int hizmet; /* Constructor metod */ public ogretmen(String cadi, String csoyadi, int cyasi, String cbrans, int chizmet) { super(cadi, csoyadi, cyasi); brans = cbrans; hizmet = chizmet; } public String getogretmenBilgi() { return brans + " " + hizmet; } /* Üst sınıfta geçersiz hale getirilmiş metod */ public void yazdirBilgi() { super.yazdirBilgi(); System.out.println("Öğretmen: Branş - Hizmet yılı: " + getogretmenBilgi()); }

32 /* ogrenci.java : Çocuk sınıf bildirimi */ public class ogrenci extends personel { public String bolum; public String sinif; public int okulno; /* Constructor metod */ public ogrenci(String cadi, String csoyadi, int cyasi, String cbolum, String csinif, int cokulno) { super(cadi, csoyadi, cyasi); bolum = cbolum; sinif = csinif; okulno = cokulno; } public String getogrenciBilgi() { return bolum + " " + sinif + " " + okulno; } /* Üst sınıfta geçersiz hale getirilmiş metod */ public void yazdirBilgi() { super.yazdirBilgi(); System.out.println("Öğrenci: Bölüm - Sınıf - No.: " + getogrenciBilgi()); }

33 /* javaprog.java */ public class javaprog { public static void main(String args[]){ /* Her sınıfa ait 3 farklı değişken bildirimi */ personel personel01 = new personel("Ahmet", "Kara", 27); ogretmen ogretmen01 = new ogretmen("Nedim", "Sakin", 35, "Matematik", 13); ogrenci ogrenci01 = new ogrenci("Serdar", "Uzun", 16, "Sayısal", "11FEN-A", 408); personel01.yazdirBilgi(); /* personel sınıfı fonksiyonu çağrılır */ ogretmen01.yazdirBilgi(); /* ogretmen sınıfı fonksiyonu çağrılır */ ogrenci01.yazdirBilgi(); /* ogrenci sınıfı fonksiyonu çağrılır */ } Okulumuz personeli: Ahmet Kara 27 Okulumuz personeli: Nedim Sakin 35 Öğretmen: Branş - Hizmet yılı: Matematik 13 Okulumuz personeli: Serdar Uzun 16 Öğrenci: Bölüm - Sınıf - No.: Sayısal 11FEN-A 408

34 * 1 // Point.java * 2 // Point class declaration represents an x-y coordinate pair. * 3 * 4 public class Point { * 5 private int x; // x part of coordinate pair * 6 private int y; // y part of coordinate pair * 7 * 8 // no-argument constructor * 9 public Point() * 10 { * 11 // implicit call to Object constructor occurs here * 12 } * 13 * 14 // constructor * 15 public Point( int xValue, int yValue ) * 16 { * 17 // implicit call to Object constructor occurs here * 18 x = xValue; // no need for validation * 19 y = yValue; // no need for validation * 20 } * 21 * 22 // set x in coordinate pair * 23 public void setX( int xValue ) * 24 { * 25 x = xValue; // no need for validation * 26 } * 27 x-y koordinatları private.Nesne yapılandırıcısı

35 * 28 // return x from coordinate pair * 29 public int getX() * 30 { * 31 return x; * 32 } * 33 * 34 // set y in coordinate pair * 35 public void setY( int yValue ) * 36 { * 37 y = yValue; // no need for validation * 38 } * 39 * 40 // return y from coordinate pair * 41 public int getY() * 42 { * 43 return y; * 44 } * 45 * 46 // return String representation of Point object * 47 public String toString() * 48 { * 49 return "[" + x + ", " + y + "]"; * 50 } * 51 * 52 } // end class Point

36 * 1 // PointTest.java * 2 // Testing class Point. * 3 import javax.swing.JOptionPane; * 4 * 5 public class PointTest { * 6 * 7 public static void main( String[] args ) * 8 { * 9 Point point = new Point( 72, 115 ); // create Point object * 10 * 11 // get point coordinates * 12 String output = "X coordinate is " + point.getX() + * 13 "\nY coordinate is " + point.getY(); * 14 * 15 point.setX( 10 ); // set x-coordinate * 16 point.setY( 20 ); // set y-coordinate * 17 * 18 // get String representation of new point value * 19 output += "\n\nThe new location of point is " + point. toString() ; * 20 * 21 JOptionPane.showMessageDialog( null, output ); // display output * 22 * 23 System.exit( 0 ); * 24 * 25 } // end main * 26 } // end class PointTest Point nesnesiPoint in x ve y koordinatlarının değiştirilmesi toString metodunun çağrılması

37 * 1 // Fig. 9.6: Circle.java * 2 // Circle class contains x-y coordinate pair and radius. * 4 public class Circle { * 5 private int x; // x-coordinate of Circle's center * 6 private int y; // y-coordinate of Circle's center * 7 private double radius; // Circle's radius * 8 * 9 // no-argument constructor * 10 public Circle() * 11 { * 12 // implicit call to Object constructor occurs here * 13 } * 14 * 15 // constructor * 16 public Circle( int xValue, int yValue, double radiusValue ) * 17 { * 18 // implicit call to Object constructor occurs here * 19 x = xValue; // no need for validation * 20 y = yValue; // no need for validation * 21 setRadius( radiusValue ); * 22 } * 23 * 24 // set x in coordinate pair * 25 public void setX( int xValue ) * 26 { * 27 x = xValue; // no need for validation * 28 } x-y ve yarıçap private tanımlı Not: Kod Point kodu ile ayni

38 * 30 // return x from coordinate pair * 31 public int getX() * 32 { * 33 return x; * 34 } * 35 * 36 // set y in coordinate pair * 37 public void setY( int yValue ) * 38 { * 39 y = yValue; // no need for validation * 40 } * 41 * 42 // return y from coordinate pair * 43 public int getY() * 44 { * 45 return y; * 46 } * 47 * 48 // set radius * 49 public void setRadius( double radiusValue ) * 50 { * 51 radius = ( radiusValue < 0.0 ? 0.0 : radiusValue ); * 52 } * 53 * 54 // return radius * 55 public double getRadius() * 56 { * 57 return radius; * 58 } * 59 Kod Point kodu ile ayni. Yarıçap için negatif olmama kontrolü

39 * 60 // calculate and return diameter * 61 public double getDiameter() * 62 { * 63 return 2 * radius; * 64 } * 65 * 66 // calculate and return circumference * 67 public double getCircumference() * 68 { * 69 return Math.PI * getDiameter(); * 70 } * 71 * 72 // calculate and return area * 73 public double getArea() * 74 { * 75 return Math.PI * radius * radius; * 76 } * 77 * 78 // return String representation of Circle object * 79 public String toString() * 80 { * 81 return "Center = [" + x + ", " + y + "]; Radius = " + radius; * 82 } * 83 * 84 } // end class Circle

40 * 1 // CircleTest.java * 2 // Testing class Circle. * 3 import java.text.DecimalFormat; * 4 import javax.swing.JOptionPane; * 5 * 6 public class CircleTest { * 7 * 8 public static void main( String[] args ) * 9 { * 10 Circle circle = new Circle( 37, 43, 2.5 ); // create Circle object * 11 * 12 // get Circle's initial x-y coordinates and radius * 13 String output = "X coordinate is " + circle.getX() + * 14 "\nY coordinate is " + circle.getY() + * 15 "\nRadius is " + circle.getRadius(); * 16 * 17 circle.setX( 35 ); // set new x-coordinate * 18 circle.setY( 20 ); // set new y-coordinate * 19 circle.setRadius( 4.25 ); // set new radius * 20 * 21 // get String representation of new circle value * 22 output += "\n\nThe new location and radius of circle are\n" + * 23 circle.toString(); * 24 * 25 // format floating-point values with 2 digits of precision * 26 DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "0.00" ); * 27 Circle nesnesi yarat.Set metotları ile private değişkenleri değiştir. Circle ın toString metodunu çağır.

41 * 28 // get Circle's diameter * 29 output += "\nDiameter is " + * 30 twoDigits.format( circle.getDiameter() ); * 31 * 32 // get Circle's circumference * 33 output += "\nCircumference is " + * 34 twoDigits.format( circle.getCircumference() ); * 35 * 36 // get Circle's area * 37 output += "\nArea is " + twoDigits.format( circle.getArea() ); * 38 * 39 JOptionPane.showMessageDialog( null, output ); // display output * 40 * 41 System.exit( 0 ); * 42 * 43 } // end main * 44 * 45 } // end class CircleTest Get metotlarının kullanımı.

42 * 1 // Circle2.java * 2 // Circle2 class inherits from Point. * 3 * 4 public class Circle2 extends Point { * 5 private double radius; // Circle2's radius * 6 * 7 // no-argument constructor * 8 public Circle2() * 9 { * 10 // implicit call to Point constructor occurs here * 11 } * 12 * 13 // constructor * 14 public Circle2( int xValue, int yValue, double radiusValue ) * 15 { * 16 // implicit call to Point constructor occurs here * 17 x = xValue; // not allowed: x private in Point * 18 y = yValue; // not allowed: y private in Point * 19 setRadius( radiusValue ); * 20 } * 21 * 22 // set radius * 23 public void setRadius( double radiusValue ) * 24 { * 25 radius = ( radiusValue < 0.0 ? 0.0 : radiusValue ); * 26 } * 27 Class Circle2 extends class Point. private değişken radius. Süpersınıf point de bulunan private değişkenlere erişime çalışmak. Hata oluşur.

43 * 34 // calculate and return diameter * 35 public double getDiameter() * 36 { * 37 return 2 * radius; * 38 } * 39 * 40 // calculate and return circumference * 41 public double getCircumference() * 42 { * 43 return Math.PI * getDiameter(); * 44 } * 45 * 46 // calculate and return area * 47 public double getArea() * 48 { * 49 return Math.PI * radius * radius; * 50 } * 51 * 52 // return String representation of Circle object * 53 public String toString() * 54 { * 55 // use of x and y not allowed: x and y private in Point * 56 return "Center = [" + x + ", " + y + "]; Radius = " + radius; * 57 } * 58 * 59 } // end class Circle2 Süpersınıf point de bulunan private değişkenlere erişime çalışmak. Hata oluşur.

44 * Circle2.java:17: x has private access in Point * x = xValue; // not allowed: x private in Point * ^ * Circle2.java:18: y has private access in Point * y = yValue; // not allowed: y private in Point * ^ * Circle2.java:56: x has private access in Point * return "Center = [" + x + ", " + y + "]; Radius = " + radius; * ^ * Circle2.java:56: y has private access in Point * return "Center = [" + x + ", " + y + "]; Radius = " + radius; * ^ * 4 errors Süpersınıf point de bulunan private değişkenlere erişime çalışmak. Hata oluşur.

45 * 1 // Point2.java * 2 // Point2 class declaration represents an x-y coordinate pair. * 3 * 4 public class Point2 { * 5 protected int x; // x part of coordinate pair * 6 protected int y; // y part of coordinate pair * 7 * 8 // no-argument constructor * 9 public Point2() * 10 { * 11 // implicit call to Object constructor occurs here * 12 } * 13 * 14 // constructor * 15 public Point2( int xValue, int yValue ) * 16 { * 17 // implicit call to Object constructor occurs here * 18 x = xValue; // no need for validation * 19 y = yValue; // no need for validation * 20 } * 21 * 22 // set x in coordinate pair * 23 public void setX( int xValue ) * 24 { * 25 x = xValue; // no need for validation * 26 } * 27 X ve y koordinatlarının protected olarak tanımlanması, alt sınıflar tarafından kullanılabilir

46 * 28 // return x from coordinate pair * 29 public int getX() * 30 { * 31 return x; * 32 } * 33 * 34 // set y in coordinate pair * 35 public void setY( int yValue ) * 36 { * 37 y = yValue; // no need for validation * 38 } * 39 * 40 // return y from coordinate pair * 41 public int getY() * 42 { * 43 return y; * 44 } * 45 * 46 // return String representation of Point2 object * 47 public String toString() * 48 { * 49 return "[" + x + ", " + y + "]"; * 50 } * 51 * 52 } // end class Point2

47 * 1 // Fig. 9.10: Circle3.java * 2 // Circle3 class inherits from Point2 and has access to Point2 * 3 // protected members x and y. * 4 * 5 public class Circle3 extends Point2 { * 6 private double radius; // Circle3's radius * 7 * 8 // no-argument constructor * 9 public Circle3() * 10 { * 11 // implicit call to Point2 constructor occurs here * 12 } * 13 * 14 // constructor * 15 public Circle3( int xValue, int yValue, double radiusValue ) * 16 { * 17 // implicit call to Point2 constructor occurs here * 18 x = xValue; // no need for validation * 19 y = yValue; // no need for validation * 20 setRadius( radiusValue ); * 21 } * 22 * 23 // set radius * 24 public void setRadius( double radiusValue ) * 25 { * 26 radius = ( radiusValue < 0.0 ? 0.0 : radiusValue ); * 27 } * 28 Class Circle3 Point2 clasından miras alır. private radius. Dolaylı olarak süper sınıfın yapılandırıcısını çağırır. Miras alınan x ve y değerlerine yeni değer atama

48 * 29 // return radius * 30 public double getRadius() * 31 { * 32 return radius; * 33 } * 35 // calculate and return diameter * 36 public double getDiameter() * 37 { * 38 return 2 * radius; * 39 } * 40 * 41 // calculate and return circumference * 42 public double getCircumference() * 43 { * 44 return Math.PI * getDiameter(); * 45 } * 46 * 47 // calculate and return area * 48 public double getArea() * 49 { * 50 return Math.PI * radius * radius; * 51 } * 53 // return String representation of Circle3 object * 54 public String toString() * 55 { * 56 return "Center = [" + x + ", " + y + "]; Radius = " + radius; * 57 } * 59 } // end class Circle3 Super sinif Po’nt2 de bulunan protected degiskenlerine erisim.

49 * 1 // CircleTest3.java * 2 // Testing class Circle3. * 3 import java.text.DecimalFormat; * 4 import javax.swing.JOptionPane; * 5 * 6 public class CircleTest3 { * 7 * 8 public static void main( String[] args ) * 9 { * 10 // instantiate Circle object * 11 Circle3 circle = new Circle3( 37, 43, 2.5 ); * 12 * 13 // get Circle3's initial x-y coordinates and radius * 14 String output = "X coordinate is " + circle.getX() + * 15 "\nY coordinate is " + circle.getY() + * 16 "\nRadius is " + circle.getRadius(); * 17 * 18 circle.setX( 35 ); // set new x-coordinate * 19 circle.setY( 20 ); // set new y-coordinate * 20 circle.setRadius( 4.25 ); // set new radius * 21 * 22 // get String representation of new circle value * 23 output += "\n\nThe new location and radius of circle are\n" + * 24 circle.toString(); * 25

50 * 26 // format floating-point values with 2 digits of precision * 27 DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "0.00" ); * 28 * 29 // get Circle's diameter * 30 output += "\nDiameter is " + * 31 twoDigits.format( circle.getDiameter() ); * 32 * 33 // get Circle's circumference * 34 output += "\nCircumference is " + * 35 twoDigits.format( circle.getCircumference() ); * 36 * 37 // get Circle's area * 38 output += "\nArea is " + twoDigits.format( circle.getArea() ); * 39 * 40 JOptionPane.showMessageDialog( null, output ); // display output * 41 * 42 System.exit( 0 ); * 43 * 44 } // end method main * 45 * 46 } // end class CircleTest3

51 * protected değişken kullanırsak * Avantajları * Alt sınıflar değeri direk olarak değiştirebilirler. * Performansta az bir yükseliş vardır. * set/get fonksiyonlarını çağırmaktan kurtarır. * Dezavantajları * Geçerlilik kontrolü yapılmaz. * Alt sınıflar yanlış değer atayabilir. * Implementasyon bağımlı * Alt sınıf metodları süper sınıf implementasyonuna bağımlı kalır. * Süper sınıf implementasyonu alt sınıfta sonuçları değiştirebilir. * Sonuç: Kolayca kırılabilen yazılım

52 * 1 // Point3.java * 2 // Point class declaration represents an x-y coordinate pair. * 3 * 4 public class Point3 { * 5 private int x; // x part of coordinate pair * 6 private int y; // y part of coordinate pair * 7 * 8 // no-argument constructor * 9 public Point3() * 10 { * 11 // implicit call to Object constructor occurs here * 12 } * 13 * 14 // constructor * 15 public Point3( int xValue, int yValue ) * 16 { * 17 // implicit call to Object constructor occurs here * 18 x = xValue; // no need for validation * 19 y = yValue; // no need for validation * 20 } * 21 * 22 // set x in coordinate pair * 23 public void setX( int xValue ) * 24 { * 25 x = xValue; // no need for validation * 26 } * 27

53 * 28 // return x from coordinate pair * 29 public int getX() * 30 { * 31 return x; * 32 } * 33 * 34 // set y in coordinate pair * 35 public void setY( int yValue ) * 36 { * 37 y = yValue; // no need for validation * 38 } * 39 * 40 // return y from coordinate pair * 41 public int getY() * 42 { * 43 return y; * 44 } * 45 * 46 // return String representation of Point3 object * 47 public String toString() * 48 { * 49 return "[" + getX() + ", " + getY() + "]"; * 50 } * 51 * 52 } // end class Point3

54 * 1 // Fig. 9.13: Circle4.java * 2 // Circle4 class inherits from Point3 and accesses Point3's * 3 // private x and y via Point3's public methods. * 4 * 5 public class Circle4 extends Point3 { * 6 * 7 private double radius; // Circle4's radius * 8 * 9 // no-argument constructor * 10 public Circle4() * 11 { * 12 // implicit call to Point3 constructor occurs here * 13 } * 14 * 15 // constructor * 16 public Circle4( int xValue, int yValue, double radiusValue ) * 17 { * 18 super( xValue, yValue ); // call Point3 constructor explicitly * 19 setRadius( radiusValue ); * 20 } * 21 * 22 // set radius * 23 public void setRadius( double radiusValue ) * 24 { * 25 radius = ( radiusValue < 0.0 ? 0.0 : radiusValue ); * 26 } * 27

55 * 28 // return radius * 29 public double getRadius() * 30 { * 31 return radius; * 32 } * 34 // calculate and return diameter * 35 public double getDiameter() * 36 { * 37 return 2 * getRadius(); * 38 } * 39 * 40 // calculate and return circumference * 41 public double getCircumference() * 42 { * 43 return Math.PI * getDiameter(); * 44 } * 45 * 46 // calculate and return area * 47 public double getArea() * 48 { * 49 return Math.PI * getRadius() * getRadius(); * 50 } * 51 * 52 // return String representation of Circle4 object * 53 public String toString() * 54 { * 55 return "Center = " + super.toString() + "; Radius = " + getRadius(); * 56 } * 58 } // end class Circle4 Radius a dogrudan ulasim yerine getRadius ile erisim toString metodu yenilendi.

56 * 1 // Fig. 9.14: CircleTest4.java * 2 // Testing class Circle4. * 3 import java.text.DecimalFormat; * 4 import javax.swing.JOptionPane; * 5 * 6 public class CircleTest4 { * 7 * 8 public static void main( String[] args ) * 9 { * 10 // instantiate Circle object * 11 Circle4 circle = new Circle4( 37, 43, 2.5 ); * 12 * 13 // get Circle4's initial x-y coordinates and radius * 14 String output = "X coordinate is " + circle.getX() + * 15 "\nY coordinate is " + circle.getY() + * 16 "\nRadius is " + circle.getRadius(); * 17 * 18 circle.setX( 35 ); // set new x-coordinate * 19 circle.setY( 20 ); // set new y-coordinate * 20 circle.setRadius( 4.25 ); // set new radius * 21 * 22 // get String representation of new circle value * 23 output += "\n\nThe new location and radius of circle are\n" + * 24 circle.toString(); * 25

57 * 26 // format floating-point values with 2 digits of precision * 27 DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "0.00" ); * 28 * 29 // get Circle's diameter * 30 output += "\nDiameter is " + * 31 twoDigits.format( circle.getDiameter() ); * 32 * 33 // get Circle's circumference * 34 output += "\nCircumference is " + * 35 twoDigits.format( circle.getCircumference() ); * 36 * 37 // get Circle's area * 38 output += "\nArea is " + twoDigits.format( circle.getArea() ); * 39 * 40 JOptionPane.showMessageDialog( null, output ); // display output * 41 * 42 System.exit( 0 ); * 43 * 44 } // end main * 45 * 46 } // end class CircleTest4

58 * Üç-düzey point(nokta)/circle(çember)/cylinder (silindir) hiyerarşi * Point * x-y koordinat çifti * Circle * x-y koordinat çifti * Radius (yarıçap) * Cylinder * x-y koordinat çifti * Radius (yarıçap) * Height (yükseklik)

59 * Java’da bellek yönetimi otomatiktir. * Eğer bir nesne hiçbir nesne değişkeni tarafından gösterilmiyorsa bu nesneye erişim mümkün değildir. * Erişilemiyor olması, nesnenin bellekte yer kaplamasını engellemez. * Çöp toplayıcısı bu şekilde erişilemeyen/sahipsiz nesneleri tespit ederek bellekten siler. * Programcı çöp toplayıcısının çalışmasına müdahale edemez. Ancak çağırabilir. Bunun için; System.gc(); komutu kullanılır.

60 * Bazı programlama dillerinde nesneyi sonlandırmak için imha düzenekleri (destructor) mevcuttur. * Bu yapılar genellikle belleğin temizlenmesi, diğer nesnelerle ilişkilerin sonlandırılması, açık dosyaların kapatılması gibi işlemleri içermektedir. * Java nesneyi yoketmek için çöp toplayıcı mekanizması kullandığı için ayrıca bir imha düzeneğine ihtiyaç yoktur. Ancak, yine de programcının nesne sistemden silinirken yapılmasını istediği işlemler olursa bunları yazabilmesi için finalize() metodu kullanılmaktadır.


"* Miras * Yazılımı yeniden kullanabilirliği artırır. * Varolan sınıflardan yeni sınıflar türetmeyi sağlar. * Varolan sınıfın veri ve metodlarını kendi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları