Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only."— Sunum transkripti:

1 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. MODÜL 5 HASTA MERKEZLİ BAKIMI DESTEKLEMEK: İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK

2 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

3 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. ETKİLİ İLETİŞİM… …temel beceri hastayı daha çok bakımın merkezine koyabilmektir – Hastaya “onu duyduğumuzu” hissettirir – Kendi bakımları hakkında kontrol duygusunu geliştirir – Tedavileri hakkında karar alma sürecine katılımlarını sağlar – Bakımla ilgili memnuniyetlerini arttırabilir.

4 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. ÖĞRENME KONULARI 1.İletişim türleri 2.Başkalarını yargılamak: İlk izlenimler & klişeler 3.İyi iletişim için engeller 4.Konjenital durumlar ve iletişim 5.İletişimi geliştirmek o Açıklık; kaygıları tanımlamak; kapalılık o Çocuklar ve aileler ile o Genç hastaların sesini duyurmasını desteklemek 6.Hastalara iletişim becerilerini öğretmek

5 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. Hasta Merkezli İletişim Ne demek? “İletişim hastayı kendi bakım sürecinde karar alımına katılmaya, görüş bildirmeye davet eder ve onu cesaretlendirir” (Langwitz et al, 1998)

6 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 1. İLETİŞİM TÜRLERİ Dikey – tek yönlü iletişim Etkileşimci – iki yönlü, döngüsel süreç. Alıcı ve verici ikisi de aktif olarak birbirlerine mesaj alıp verir. İşlemsel– iki kişi arasında ilişkinin içeriği ile ilgili iletişim. – Tüm davranışlar (sözlü ya da sözsüz) iletişime katkı sağlar. – İki taraf üzerinde iletişimin etkisi bulunmaktadır.

7 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. Etkileşimci İletişim

8 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. Egzersiz Kendi iş yaşamınızdan aşağıdaki iletişim türlerine ilişkin örnekler verin ve hangisinin uygun hangisinin uygun olmadığını düşünün. – Doğrusal iletişim – Etkileşimsel – İşlemsel

9 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. NE SÖYLEDİĞİN DEĞİL NASIL SÖYLEDİĞİN! İLETİŞİM TÜRLERİ SÖZEL Volüm - ses düzeyi Pitch-sesin perdesi Oran (konuşmanın hızı) & akıcılık Aksan/anlaşılabilirlik İlave seslendirmeler (gülme, homurdanma gibi)

10 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. İLETİŞİM KANALLARI

11 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. İLETİŞİM KANALLARI SÖZSÜZ (Vücut Dili) İletişimin çoğunluğunu sağlar Çoklu kanallar – Yüz ifadesi – Bakış – El hareketleri – Duruş – Yönelme (iletişim kurulan kişiye yüzünü dönmek) – Kişisel alan (‘mesafeler’) – Dokunma

12 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. KİŞİSEL ALAN

13 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. EGZERSİZ: KİŞİSEL ALAN Aşağıdaki durumlar için aynı cinsiyetten iki kişi arasındaki kabul edeceğiniz mesafeleri düşünün 1.İş ortamında başka biri ile ilk kez buluşma Biri diğerine bir adım yaklaşmaktadır. Bu nasıl hissettirir? Bunun iletişim üzerine etkisi ne olabilir? 2.Daha önce tanıştığınız bir hastayı selamlamak 3.Arkadaşınıza selam vermek 4.Yakın arkadaşınızla kişisel bilginizi paylaşmak

14 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. EGZERSİZ (DEVAM) Egzersizi farklı cinsiyetten çiftlerde tekrar edin. Farklı senaryolarda kabul etiğiniz mesafeler hakkında neyi fark ettiniz? Tüm taraflar rahat hissetti mi ya da aranızda arzu edilen mesafede kişisel farklılıklar var mı? Eğer varsa, bu farklılıklar kişilikten, sosyal ya da kültürel farklılıklardan mı kaynaklanıyor?

15 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SÖZSÜZ İLETİŞİM Tipleri: Maksatlı – Sözlü iletişimi güçlendirir İstenmeden-maksatsız – Her zaman kontrol altında değildir “Sahte” gülüş….. Sözsüz “kaçak” (örn.duygular) Çelişkili

16 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

17 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. EGZERSİZ Sağlık bakım süreçlerinde üç ana sözsüz iletişim türünün örneklerini düşünün – Maksatlı-bilerek – Maksatsız-bilmeden – Çelişkili Bu tip iletişimin alıcı üzerinde ne gibi sonuçları olacaktır?

18 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 2. DİĞER İNSANLAR HAKKINDA YARGILARDA BULUNMAK İLK İZLENİMLER … 1.İnsanlarla ilk kez karşılaştığımızda onların hakkında bize birçok bilgi ulaşır (örn. Kişinin dış görünümü; sözel ya da sözsüz unsurları kullanımı). 2.Aşırı yükten kaçınmak için birkaç göze çarpan ipucuna odaklanarak bir bilgiye ulaşırız. (bu çoğunlukla görünümle alakalıdır). 3.Bu kısa yolu diğer kişilere nasıl davranacağımızda rehber olarak kullanırız.

19 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. İLK İZLENİMLER 4. Bu süreç başkasıyla tanışmamızın ilk 10-15 saniyesini alır. 5. Sonrasında, diğer işaretler (örn; sözel ya da sözel olmayan) rol oynar ve kolayca ilk izlenim haline gelir. 6. İlk izlenimlerimizi diğerleri hakkında basma kalıp yargılamalarda kullanırız.

20 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

21 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. BASMA KALIP İnsanlarda başkalarını dış görünüşlerine göre kategorize etmeye eğilim bulunmaktadır. Sosyal açıdan genel kabul edilen özellikler hakkında önyargılar temelinde basma kalıp yargılamalarda bulunuruz. Bu yargılamalar; sosyal şartlar, dini ve kültürel inançlar tarafından etkilenmektedir.

22 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

23 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 3. İYİ İLETİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER: EGZERSİZ 1.İş hayatınızda hasta ya da yakını ile yaşadığınız iletişim hatasını düşünün.Yanlış olan neydi? Niçin? Bir dahaki sefere nasıl daha iyi olabilirdi? 2.Tanıdığınız iki insanı düşünün: Biri iletişimde oldukça iyi diğeri zayıf. Neden böyle olduğunu analiz edin – performanslarına eşlik eden özellikler neler?

24 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

25 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. İYİ İLETİŞİM ÖNÜNDEKİ ENGELLER “Gürültü” ya da “engelleme” – Alıcıya bilginin gönderilesi engellenmektedir ya da dikkat dağıtıcı durum söz konusudur. Örn; Jargon ya da terminoloji Kişiye ihtiyacından daha fazlasını anlatmak Çok fazla kişisel bilgi içermesi (rahatsız edici olabilir) – Gürültü ya da uygun olmayan çevre – Diğerlerinin varlığı (eşler, ebeveyn, tıbbi personel gibi) – “iki arada kalmak” (iletişimde çelişkili mesajlar, örn. sözel- sözsüz bilgi çelişkisi)

26 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. İYİ İLETİŞİM ÖNÜNDEKİ ENGELLER Anlam karışması: Alıcı göndericinin ilettiği bilgiyi aynı anlamda almaz. Sebepleri: – Terminoloji – Dilde karşılığı olmaması – Tutum ve davranışlar – Sosyal kültürel farklılıklar Duygusal durum (gönderinin ya da alıcının) – Stres – Anksiyete, depresyon

27 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

28 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. İYİ İLETİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER İnançlarımız, tutumlarımız ve beklentilerimiz (biz başkalarını kendi varsayımlarımız merceğinde görürüz): – Cinsiyet, yaş, sosyal sınıf, eğitim durumu – Kişisel müdahale (kişisel teoriler & klişeler) – Önyargılarımızı şekillendiren bilgileri hatırlarız. “kendi kendini gerçekleştiren kehanet” gibi ortaya çıkar… – Taraflar arasında güç dengesizliği

29 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 4. KONJENİTAL DURUMLAR & İLETİŞİM Görünüm farkı yaratan konjenital anomaliler iletişimde kesintiye sebep olabilir. İletişimi bireyin farklı görünümü ya da başkasının tutumu etkileyebilir.

30 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. EGZERSİZ Konjenital durumun kişiler arası iletişime etkileri neler olabilir? İletişimde konjenital anomalili ve diğerleri üzerine olabilecek etkileri düşünün…

31 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. ETKİLENEN KİŞİ İLETİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Yüz anomalileri (özellikle göz, burun ya da ağzı etkileyen) Konuşma bozukluğu El anomalileri (el kol hareketlerini etkileyebilir) Konjenital durum nedeniyle duruşun etkilenmesi Hastanın gelişim yaşı/olgunluk seviyesi Anksiyete düzeyleri (ön. hastanelerde); depresyon

32 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. İLETİŞİME DAHİL OLAN DİĞER ŞEYLER İlk izlenimler sıra dışı görünümden etkilenirler Sıra dışı görünüm çoğunlukla nasıl davranılacağı hakkında belirsizliğe yol açar (örn; kişi direk bakmaktan kaçınmak isteyebilir, göz temasının kurulmaması iletişime engel olabilir) İlk on saniye boyunca en kuvvetli etki gerçekleşir

33 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

34 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 5. İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK ANAHTAR BECERİ: İletişimde kendi beceri-bilgi ve yeterlilik sınırlarınızı anlamak. Ve gerekirse işletişimde uzman bir kişiye hastayı/aileyi sevk edin.

35 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK: 1. KENDİ SUNUMUN İlk izlenim sürecini yönetin – Kendi görünümünüzün vereceği izlenim hakkında düşünün (giyim-kuşam, bakım) – Sizin başlangıç tarzınız önemlidir Sözsüz davranış – Kişisel mesafenizi düşünün (sosyal ve kültürel farklılıkları düşünün) – Yüz ifadesi & göz kontağı çok önemlidir. Sesli ifadeler – Konuşma tarzınız, aksanınız hastanın sizin hakkınızdaki ilk izlenimlerini etkileyecek mi?

36 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 2. KENDİ FARKINDALIK Sizin kendi ihtiyaçlarınız ve istekleriniz neler? – Uzman olarak kendinizi tanımlayın? – İletişim durumunuzu? – Mesleki durumunuzu? – Sevilen yönleriniz? – Tedavi sürecine bağlılığı arttırmak için mi? – Prosedür için bilgilenme onamı almak için mi? Hangi rolü “oynuyorsunuz”? Sizin kendi klişeleriniz neler? Bunlar kişisel iletişim tarzınızı ve başkaları hakkındaki izlenimlerinizi nasıl etkileyebilir?

37 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. EGZERSİZ Kendi kişisel iletişim tarzınızın ne kadarının farkındasınız? Ses kaydında kendi sesinizi duydunuz mu? Cevabınız ne oldu……Video kaydında kendinizi gördünüz mü? Cevabınız ne oldu? Kendinize sorun ‘Ben kimim?’ Hangi rolü oynuyorsunuz? Bu iletişim stilinizi nasıl etkiliyor? Başkaları üzerinde nasıl bir ilk izlenim bırakıyorsunuz?

38 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. EGZERSİZ: KENDİNİZE SORUN … 1.Farklı kültürlerden ve eğitim seviyelerinden gelen insanlarla olan iletişimim nasıl? 2.Erkek, kadın ve farklı yaşlardaki hastalarla iletişimde etkili miyim? 3.Başkaları ile iletişimde kendi kontrolümü koruyor muyum? Hangi şartlar altında kontrolü kaybederim?

39 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. EGZERSİZ: KENDİNİZE SORUN … 4.Kendi görünümüm hakkında ne düşünüyorum? Duygularım hastalarla olan iletişimi engelliyor mu? 5.Yüz yüze iletişimden kaçınıp daha çok e-posta ya da teknolojiyi mi kullanıyorum? İletişimin kalitesine ne etki ediyor? 6.Bu modülde verilen bilgiyi kullanarak iletişimi nasıl geliştirirsiniz?

40 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 3. Fiziksel ortam & ilave destek kaynakları Fiziksel ortam hasta ya da ailesiyle iletişimime uygun mu? – Kesintiler oluyor mu? – Diğerleri duyabilir mi? Eğer kişi (hasta) uzman desteğine ya da daha çok bilgiye ihtiyaç duyarsa ne yapacağım? Uygun ilave bilgi ve destek ne olabilir? Yerinde sevk yolları var mı?

41 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK (devam) 4. Kendi becerilerinize odaklanın: Etkin dinleyici olun - diğerleri için “hazır” olun – Duyma Dikkat dağıtıcılardan kaçınma (örn. Cep telefonları; müdahaleler) Çok çabuk yanıt vermeyin; sabırlı olun Hasta için olabilecek zorluklar ve sıkıntılar hakkında varsayımlarda bulunmayın Kaygılara neden olabilecek konular hakkında yargılayıcı olmayın (örn. Şunlardan kaçının “…bu konuda endişelenecek bir şey yok.”) – Anlama Başkasının bakış açısını kabul etmek – Hatırlamak Tekrarlama

42 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK 5. Gözlem – Hastaların sözel ifadeleri kadar sözsüz ifadelerine de odaklanın (örn; duygular) 6. Zamanlama & eş zamanlılık – Sözünü kesmekten kaçının (mümkün olduğunca) 7. Anladığınızı kontrol edin – Açık uçlu sorular sorun (nasıl, neden, ne zaman, nerede, kim, hangi…?)

43 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 8. ÖNCE, & SONRA ETKİ Öncelik etkisi – İlk izlenimler etkilidir: Başkası sizin izleniminizi oluşturur…. – Daha sonraki bilgilerden çok ilk kelimeler hatırlanır Sonralık etkisi – En son mesaj en çok hatırlanır Yorumlarda ön yargılar – Siz ve hasta, her ikinizde kendi inançlarınız, tutum ve ön yargılarınıza göre bilgiyi filtreden geçirirsiniz. – Düşünceleri anladığınızı başka sözcüklerle tekrar anlatın – Hastaya sorular sorarak onu anladığınızı kontrol edin

44 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. GÖRÜNÜM FARKLILIĞI OLANLAR İÇİN ORTAK ZORLUKLAR Duygular, düşünceler ve hissedilenleri anlama ihtiyacı – Şekil bozukluğundan dolayı “farklı” hissetme – Tedaviye yanıtlar – Diğerlerinin “farklılığa” tepkileri Tedavi süreci hakkında karar verme Baş etme teknikleri ve sosyal becerileri geliştirme için destek Sosyal desteğe erişim

45 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. ÖZEL BECERİLER: AÇIK KONUŞMA 1.Tanıtma – İsminizi belirtin; konumunuzu açıklayın 2.Yeterli zaman planlaması yapın, zamanlama için hastanın ve sizin görebileceğiniz bir saat kullanın (TELEFONUNUZU KULLANMAYIN!) 3.Açık iletişim için hazır olun – örn; Durumunuzla ilgili kaygılarınızdan bahsetmek ister misiniz…. Durumunuzla ilgili en iyi ve en kötü şeyler hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz…. Niçin bu tedaviyi ya da ameliyatı istiyorsunuz? Bu tedavi durumunuz hakkında ne hissettiğinizi değiştirecek mi? Yaşamınızı değiştirecek mi? Beklentileriniz neler? Ne olacağı konusunda neler düşünüyorsunuz?

46 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. KAYGILARI TANIMLAMA Aşağıdaki sorular hastanın kaygılarını anlamaya yardımcı olabilir: İşler son zamanlarda nasıl gidiyor? ….. Hakkında kaygılı görünüyorsunuz Aileniz ne düşünüyor? İnsanlar başkaları hakkında çok meraklıdırlar. Çok soru geliyor mu size? İyi bir cevabınız var mı? (Yara izi/konuşma/burun hakkında) Özellikle insanların ne tepki vereceklerini bilemediğinden bazen insanlara yara izini anlatmak çok zordur. Bu konuyu düşündünüz mü? Yaklaşımın ne olabilir sence? (görünüm değişimi operasyonu sonrası) Görünüm değişimi ile nasıl başa çıkacaksın?

47 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. KONUŞMAYI BİTİRME Konuşmayı bitirmek zor olabilir, bu yüzden hazırlanın! Konuşmanın 5-10 dakika sonra biteceği uyarısında bulunun Evet, zamanımız bitmek üzere….. MEMNUNİYETİNİZİ GÖSTERİN Sizinle konuşmak çok güzeldi Konuşma için çok teşekkürler KİŞİSEL YAKLAŞIM Hastanın ismini kullanın KONUŞMAYI ÖZETLEYİN (ANLADIĞINIZI GÖSTERİN) Bugün biz şu konular hakkında konuştuk…..

48 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. KONUŞMAYI BİTİRME BİR SONRAKİ TOPLANTIYA BEKLENTİ Sizi tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum Gelecek sefer şu konular hakkında görüşebiliriz…. Sonunda acil problem olduğu söylenirse bunu duyduğunuzu belirtin ancak bir sonraki toplantıda bu konuyu ele alacağınızı kibarca söyleyin. Hemen sonrasında TOPLANTI HAKKINDA KISA NOTLAR OLUŞTURUN

49 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. EGZERSİZ Çoğumuz olduğumuzdan daha iyi iletişimci olduğumuzu düşünürüz ( ) Aşağıdaki örneklerde iletişiminizi nasıl daha iyi hale getirirsiniz? Anne-baba eşliğinde 8 yaşından küçük çocuklarla? Ebeveyn eşliğinde 9-15 yaş arası çocuklarla? 16-20 yaş gençlerle?

50 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. ÇOCUKLARLA İLETİŞİM Ebeveynlere olduğu kadar kendinizi çocuğa da tanıtın Gelişim seviyesine uygun olarak doğrudan çocuğa tedavisi hakkında bilgi sağlayın – Güven sağlamak için mümkün olduğunca dürüst olun Soru sormaları için fırsat verin Mümkünse kendi tedavileri hakkında seçim yapma şansı verin, örn; – En sevdikleri oyuncağı hastaneye getirmek isterler mi? Sözsüz iletişim sürecini düşünün (çocuklar duygularını yüz ifadesi ile kolayca gösterir ve diğerlerininkini de okur).

51 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. GENÇLERİ KONUŞMAYA TEŞVİK ETMEK Hastanın gelişim seviyesini ele alın ve kendinizi onun yerine koyun. Aşağıdaki süreçleri düşünün: Erken ergenlik (10-13 yaş) – Ben normal miyim? Orta ergenlik (14-16 yaş) – Ben kimim? Geç ergenlik (17-20 yaş) – Nereye gidiyorum? Görünümün çok önemli olduğu ergenlikte görünüm farklılığı temel gelişimsel işlevlerde zorluklar yaratabilir (vücut görünümünün kabulü, kimlik gelişim hassasiyeti, romantik ilişkiler gibi)

52 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. GENÇLER Önce kendinizi gence sonra ailesine tanıtın Hastaya kendi tarzında konuşma fırsatı sunun – “Bazı gençler kendilerinden bahsetmeyi tercih eder; sen eder misin?” Hastaya görüşmenin gizliliği konusunda güvence verin (bazı durumlar dışında örn; kendine zarar verme olasılığı) Tedavi hakkında yaşa uygun bilgi verin Genç hastaları (14 yaş ve üstü) tedavide karar alma sürecine dahil edin.

53 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. GENÇLER Sadece hastanedeki tedavi sürecinde değil var olan durumun hayatını nasıl etkilediğini anlamak istediğinizi açıklayın. Bu soruları tüm hastalara onların durumlarını daha iyi anlamak için sorduğunuzu açıklayın Sorulara daha az hassas konulardan başlayın (aile, eğitim, aktiviteler gibi), daha sonra “zor” sorulara geçin

54 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. Örneğin…….. EV Evde kimle yaşıyorsun? Yeni mi taşındınız? Yardıma ihtiyaç duyduğunda kime gidersin? EĞİTİM En çok/en az ilgini çeken konular? Diğer öğrenciler ve öğretmenlerle aran nasıl?

55 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. AKTİVİTELER Okul dışında boş zamanlarında ne yaparsın? En çok hoşlandığın, en iyi olduğun aktiviteler neler? ARKADAŞLAR & İLİŞKİLER Güvenebileceğin arkadaşların var mı? Senin yaşında bazı gençler romantik ilişkilere girer. Senin var mı?

56 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. ERGENLİKTEN YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞTE ZORLUKLAR Hastanın bağımsızlığını pekiştirin – Sorularınızı hastaya yöneltin – Danışmanın parçası olarak yalnız görüşme için tercih sunun Tedavide kontrolü ellerinde tutmalarına yardımcı olun – Şimdiki ve gelecekle ilgili kaygılarını anlamaya çalışın & tedavi sonuçlarıyla ilgili beklentilerini – Uzun dönemli ilişki kurma isteyip istemediklerini – Genetik danışmanlık alabilmelerini kolaylaştırma?

57 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

58 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. İLETİŞİM ZORLUKLARI Eğer kişi kendi hakkında konuşmaya gönülsüz ise…. – Kaygılarını bir kağıda yazmasını ve sonraki gelişinde yanında getirmesini isteyin – Uygulamayla ilgili bir soruna çözüm bulmaya odaklanın Eğer kişi çok duygusallaşırsa – Duygu akışına izin verin, kabullenici olun

59 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. RUH SAĞLIĞI HAKKINDAKİ ENDİŞELER KAYGILANDIRAN DEPRESYON YA DA ZARAR VERME OLASILIĞI….. Hayat yaşamaya değmez şeklinde hiç düşündünüz mü? En son ne zaman düşündünüz? Şu anda ne düşünüyorsunuz? (adapted from Goldenring & Cohen, 1988) Danışmanlık alabileceğiniz uzmanı belirleyin.

60 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 6. HASTALARA İLETİŞİMİ ÖĞRETME BECERİLERİ GÖRÜNÜMÜN ETKİSİNİ ANLAMAK İlk izlenimin nasıl oluştuğunu açıklayın (bknz Modül5). Görünüm kısa süreliğine önemlidir ama sonra diğer faktörler çabucak devreye girer. Görünümle ilgili diğer şeylerin de fikir oluşturmada önemli etkileri bulunmaktadır (uygun kılık kıyafet, bakım, sözel ya da sözsüz davranışlar- göz kontağı; gülümseme; duruş gibi). Hastanın görünen bir farklılığı olsa bile dış görünümle ilgili diğer unsurlara (saç, giyim kuşam gibi) dikkat etmesine değer olabileceği anlatılmalıdır (aksi takdirde başkaları hastayı işe yaramaz diye görebilir) Sosyal beceriler ilk izlenimleri değiştirebilecek kadar güçlüdür.

61 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. BAKILMAYI İDARE ETMEK & PROBLEMLER Buradaki amaç eğer kişilerde sıra dışı görünüm varsa başkalarının bu konuda meraklı olacağını kabul etmelerine yardımcı olmaktır. Başkaları bakacaklar, sorular soracaklar hatta ondan kaçınmak isteyeceklerdir. Diğerleri nasıl yanıt vereceğini-davranacağını bilemediklerinden, kendileri hakkında ya da etkilenen kişi hakkında utanma korkusu olabileceğinden bu durum yaşanmaktadır. Hastaya bunları anlamasına yardım edin & reaksiyonlarla etkili baş edebilmek için gerekli becerileri edinmesine yardımcı olun (liderliği eline alması gibi).

62 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SORULARI YANITLAMAK Hastalar iletişimde daha kontrol içinde olmayı hissettirdiği için kendi görünümleri ile ilgili bazı sorulara yanıtlar hazırlamayı yararlı bulabilir.…. (Clarke et al 2013) Yanıtlar kişinin kendi tarzına uygun olmalıdır Olası cevapları söyleyecek durumda olmak bu cevapları duruma uyarlamak hasta için rahatlatıcı olabilir.

63 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. SORULARI YANITLAMAK: ÖRNEKLER Gerçek durum yanıtı: – Ben doğduğumdan beri var olan bir durum. Benim görünümümü etkilerse ve …… Örtücü yanıt: – Uzun hikaye. Sonra sana anlatacağım. – Sorduğun için teşekkürler…..ama senin için sakıncası yoksa bu konu hakkında konuşmamayı tercih ederim… Başka konuya geçiş: – Uzun hikaye. Sonra sana anlatacağım. Trafik bugün berbat değil mi…. Espri yaparak: – Sıra dışı görünmenin en büyük avantajı herkesin seni hatırlaması

64 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. BAKILMAYI İDARE ETMEK SEÇENEKLER Sakinlik, – Agresiflik çok nadiren işe yarar! Soru ile yanıtlamak – Daha önce tanışmış mıydık? Benim kim olduğumu hatırlamaya çalışıyor gibi görünüyorsun (Clarke et al, 2013) Dikkat dağıtma – Bakmayı bölmek için gazete –kitap oku, – “Ayakkabı taraması” yapın. Etraftakilerin ayakkabılarına bakın ve en pahalısını kimin giydiğine karar verin Görsellik – Diğer insanların küçüldüğünü hayal edin ya da herkesin pijama giydiğini – UYGULAMA!

65 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. İLK HAREKETİ YAPMAK (İNSİYATİFİ ELE ALMAK) Sosyal ortamlarda proaktif olmak kendine güveni ve kontrol hissini arttırır. Hastaya denemelerini önerebilirsiniz… Odanın içinde yürüyün ve kendinizi diğerlerine tanıtın Başkalarından beklemek yerine kendiniz konuşmayı başlatın – Bu yakınlarda mı yaşıyorsun? Buraya nasıl geldin? Ben otobüsle geldim….. – Son maçı ya da spor karşılaşmasını konuşun – Konuşmanın konusunu başkasının görünümü ile ilgili bir açıdan oluşturun Giydiğin gömleği gerçekten çok beğendim…..

66 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. Soru sorulmadan önce tesadüfen konuyu “farklılığa” getirin – Belki fark etmişsinizdir yüzümde bir farklılık var insanların beni hep hatırlamasını sağlayacak büyük avantaj…..

67 This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. EGZERSİZ 3 kişilik grup çalışması, iki kişiyi sağlık çalışanı ve hasta arasında ilk karşılaşmayı canlandıracak rol play için hazırlayın. (vaka çalışması eklenecek). Üçüncü kişi karşılaşmayı kayıt altına alacak (cep telefonu olabilir) ya da çok yakından izleyecek.…. İki oyuncu birbirini selamlayacak ve “sağlık çalışanı” “hastaya” görüşmenin amacını açıklayacak. Bu sadece 1-2dakika almalı. İki oyuncu ilk izlenimlerini paylaşmalı, gözlemci geri bildirimlerde bulunmalı.….. Roller değiştirilerek tekrarlanır.


"This project has been funded with support from the European Commission. 2014-1-UK01-KA202-001615. This publication [communication] reflects the views only." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları