Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 HEKİM-HASTA İLETİŞİMİ : Giriş Prof. Dr. Hamit ACEMOĞLU Tıp Eğitimi AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 HEKİM-HASTA İLETİŞİMİ : Giriş Prof. Dr. Hamit ACEMOĞLU Tıp Eğitimi AD."— Sunum transkripti:

1 1 HEKİM-HASTA İLETİŞİMİ : Giriş Prof. Dr. Hamit ACEMOĞLU Tıp Eğitimi AD

2 2

3 3 Amaç: Öğrencilere doktor-hasta iletişimini kolaylaştıracak iletişim temel bilgisi kazandırmak Öğrenim hedefleri: Sağlık hizmetlerinin sunumunda iletişimin önemini savunabilmeli İletişimin tanımını yapabilmeli İletişimin temel bileşenlerini sayabilmeli Hasta hekim iletişim tiplerini açıklayabilmeli İletişim engellerini sayabilmeli

4 4 İletişim Teknikleri neden öğrenilmeli? Tıbbi görüşmeyi öğrenmek önemli mi? Tıbbi görüşme klinik çalışmaların temeli; Tüm hastaların yaklaşık % 70’inde ön tanının sadece görüşme ile konabilir. Etkili bir görüşme yapabilmek için doktorlar klinik sorumluluklarını tanımlayan dört farklı yönü birleştirmelidirler: Bilgi ve birikim İletişim teknikleri Sorun çözme kabiliyetleri Fiziksel eğitim

5 5 Doktor ve hastalar arasında iletişim sorunları var mıdır?

6 6 Hastaların tereddütleri ile ilgili nedenler üzerinde araştırmalar Hastaların %54’ü şikayet ederler ve sıkıntılarının %45’i gerçek değildir (Stewart et al.). Ziyaretlerin % 50’sinde doktor ve hasta asıl sorunun yapısı hakkında hemfikir değildirler (Beckman ve Frankel ). Doktorlar genellikle hastanın ortaya koyduğu ilk sorunun asıl olduğunu düşünerek diğerlerinin klinik bir önemi olmadığı kanısındadırlar (Beckman ve Frankel ).

7 7 BİLGİ TOPLAMA Doktorlar genellikle hastanın kendi hikayesini anlatmak ve sıkıntılarını dile getirmekten çekinmelerini sağlayacak “doktor merkezci” bir yaklaşım izler (Byrne ve Long) Doktorlar sürekli olarak hastaların anlayamayacakları meslek terimleri kullanmaktadırlar (Svarstad, Hadlow) Hastaların doktorlar tarafından sunulan bilgileri anlamaları ve hatırlamalarıyla ilgili önemli sorunları vardır (Tuckett et al.)

8 8 HASTALARIN VURDUMDUYMAZLIĞI Hastalar, doktorların hazırladıkları planları uygulamamakta ya da aksatmaktadırlar :Hastaların ortalama %50’si ilaçlarını almamakta ya da düzgün kullanmamaktadırlar (Meihenbaum, Butler)

9 9 YASAL TIBBİ KONULAR Doktorlar ve hastalar arasındaki iletişimsizlik, dikkatsizlik davalarına götüren kritik bir etkendir(Levinson). Avukatlar davaların %70’inde hastaları dikkatsiz davranmaya yönlendiren sebepleri olarak doktorların iletişimsizliğini ve davranışlarını öne sürmektedirler (Avery, Beckman). Dikkatsizlik vakalarının %70’i için şu dört iletişim sorununu göstermiştir: Hastayla ilgilenmemek, hastaların görüşlerini es geçmek, yetersiz bilgi vermek ve hastanın bakış açısını anlamakta yanılmak

10 10 EMPATİ VE ANLAYIŞ EKSİKLİĞİ Medyada hastaların doktor-hasta iletişimi ile ilgili tatminsizliklerini gösteren çok sayıda haber yayınlanmaktadır. Bir çok olayda doktorların, hastalarının istek ve düşüncelerini yeterince anlamadıkları görülmektedir.

11 Tıp Fakültesi Mezunundan beklenen yeterlikler: 1. Hekimlik Alanında Uzman (Profesyonel) 2. Sağlık Savunucusu 3. Ekip üyesi 4. Danışman 5. Yönetici-lider 6. Bilim insanı 7. İletişimci 11 http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/canmeds/framework Ulusal ÇEP ‐ 2014

12 İletişimci Bir iletişimci olarak hekim, sunduğu sağlık hizmeti ile ilgili bilgilerini, sorunları, çözüm önerilerini ve beklentilerini birey, toplum ve diğer sağlık çalışanlarına etkili iletişim öğelerine dikkat ederek etkin bir biçimde aktarır. 12

13 YETERLİKLER: Dili etkin biçimde kullanabilir, Çeşitli yaş grupları, farklı sosyoekonomik düzey ve kültürlerden tüm hastalar, hasta yakınları, meslektaşlar, diğer sağlık profesyonelleri ve sosyal çevresi ile uygun iletişim yollarını belirleyip kullanabilir, 13

14 İletişim engelli bireyler ve özel koşullarda (kötü haber, ajite bireyler, mesleksel geri bildirim vb.) etkin iletişimi sağlayabilir, Hastalar, hasta yakınları, meslektaşları, diğer sağlık profesyonelleri ve profesyonel bilgi kaynaklarından nitelikli bilgiyi edinebilir, 14

15 İLETİŞİM Katılanların bilgi/semboller üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlayıp yorumladıkları süreçtir.

16 16 İletişim Süreci Modeli Kaynak Alıcı MesajKanal Geribildirim

17 İLETİŞİM ENGELLERİ GÜRÜLTÜ: İletişimi engelleyen tüm durumlar TANIM: Mesajın kaynaktan alıcıya ulaşmasını, ve/veya alıcı tarafından doğru anlaşılıp yorumlanmasını engelleyen her şey. Fiziksel Psikolojik Sosyokültürel

18 18 İLETİŞİM TİPLERİ İletişim çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir ancak biz burada iki türünden söz edeceğiz: İletişim sürecine katılan kişi sayısına göre: Birey-birey Birey-toplum Toplum- toplum Mesaj tipine göre: Sözlü Sözsüz

19 19 HASTA-HEKİM İLETİŞİMİNDE GÜÇ VE İLİŞKİ Koruma Paylaşma GÜÇ İLİŞKİ İş görme Ortaklık Görüşmeci AçıklayıcıAtaerkil Bilgilendirici

20 Hasta-hekim iletişim tipleri 1-Ataerkil model: Hekim karar verir ve hastayı zorlar (aşağıdakiler ve yukarıdakiler) 2-Bilgilendirici model: Hekim hastaya teknik ayrıntıları verir (öğretmen-öğrenci) 3-Açıklayıcı model: Hekim olası müdahalenin yararları, tehlikesi gibi konularda bilgi verir ve hasta onaylar (ikili eşit) 20

21 21 Hekim ve hasta birlikte karar verirler (veto hakkı olan iki avukat). Bilgilendiren, danışmanlık veren ve seçimi hastaların yapmasını sağlayan, Gücü paylaşan, ilişkiyi ortaklık düzeyinde tutan, Hekimlikte önerilen iletişim modeli. 4-Görüşmeci Model:

22 THOMAS GORDON’ A GÖRE İLETİŞİMİN 12 ENGELİ Emir vermek, yönlendirmek Uyarmak, gözdağı vermek Ahlak dersi vermek Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek Yargılamak, eleştirmek, suçlamak Ad takmak, alay etmek Yorumlamak, analiz etmek 22

23 Öğretmek, nutuk çekmek, mantıklı düşünceler üretmek. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirme yapmak. Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak. Soru sormak, sınamak, sorguya çekmek, çapraz sorgulamak, konuyu saptırmak, şakacı davranmak Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek 23

24 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN ETMENLER 1- Öğüt vermek, çözüm getirmek, yönlendirmek. A- “Şöyle yap, böyle yapma…” B- “Bu şekilde hareket etmemelisin.” 2- Yargılamak, eleştirmek, ad takmak A- “Sen zaten hep kolaya kaçarsın.” B- “Geri zekalı ne olacak” 3- Soru sormak, araştırmak, incelemek A- “Neden?... Sen ona ne yaptın… O sana ne dedi?” 4- Teşhis, tanı koymak, tahlil etmek A- “Aslında senin derdin başka” B- “Anlaşılan bir süre sonra yardımcı olmam gerekiyor” 5- Teselli etmek, konuyu değiştirmek A- “Aldırma boş ver…” B- “Düzeltilir canım bunu dert etme” 24

25 Kötü iletişimin doğrudan ve dolaylı sonuçları Zamanın verimsiz kullanımı Hastadan / Kişiden uzaklaşma, kopma Gereği dışı harcama Sağlıklılığın yitimi 25

26 Özet Tıp fakültesi mezunun iletişim becerileri tekniklerini bilmeli uygulayabilmelidir. İletişimi tanımlayın? İletişim süreci beş öğeden oluşmaktadır. Kullanılan kodlara göre iletişim, sözlü ve yazılı olarak sınıflandırılır. İletişimi engelleyen tüm durumlar Hekimlikte önerilen iletişim modeli. 26


"1 HEKİM-HASTA İLETİŞİMİ : Giriş Prof. Dr. Hamit ACEMOĞLU Tıp Eğitimi AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları