Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF İÇİ SORUN DAVRANIŞLARIN YÖNETİMİ 1 KARABAĞLAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF İÇİ SORUN DAVRANIŞLARIN YÖNETİMİ 1 KARABAĞLAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 SINIF İÇİ SORUN DAVRANIŞLARIN YÖNETİMİ 1 KARABAĞLAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

2  Öğrencilerin sınıf içerisindeki davranışları sorun davranış olarak adlandırabilmek için dört temel ölçüt sıralanmaktadır:  Davranışın öğrencinin kendisinin yada sınıftaki arkadaşların öğrenmesini engellemesi.  Davranışın öğrencinin kendisini yada arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokması.  Davranışın okulun araç ve gereçlerine yada arkadaşlarının eşyalarına zarar vermesi.  Davranışın öğrencinin diğer öğrencilerle sosyalleşmesini engellemesi. 2 Eğitim Ortamında Sorun Davranışlar

3  Derse devam etmeme ya da derslere geç gelme.  Derse hazırlıksız gelme.  Sınıfta uygun olmayan yer ve zamanda konuşma.  Arkadaşlarına, kendisine ve eşyalarına zarar verme.  Derste hayal kurma ya da ders dışı bir etkinlikle uğraşma. 3 Sınıfta sıklıkla gözlenen sorun öğrenci davranışları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

4 4 Siz, geçmiş veya şu andaki öğrencilik yaşantılarınızda, hangi sorun davranışlarda bulunduğunuzu hiç düşündünüz mü?

5  Geleneksel yaklaşım öğrencinin hangi dersleri okuyacağı, çağdaş yaklaşım ise öğrencinin neyi, nasıl öğreneceği ile ilgilenmektedir  Eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmektedir; ve temel alınan disipline göre öğretimde uyulması gereken temel ölçütlerin çerçevesini belirlemektedir. 5 Eğitim Programlarından Kaynaklı Nedenler

6  Öğretme-öğrenme sürecinde en yaygın olarak kullanılan yöntemler nelerdir?  Teknikler nelerdir? Her yöntemin avantajları ve dezavantajlarının olduğu bilinmelidir.  Sınıfta araç-gereç kullanımından kaynaklı sorunlar 6 Öğretim Yöntemleri ve Tekniklerinden Kaynaklı Nedenler

7  Öğretmen mesleki yeterlilikleri ve becerileri kazanarak sınıfa öğretmek için girer  Eğer öğretme süreci zevkli hale getirilemezse, direnme, düşük motivasyon, dikkat süresinin azlığı, ilgisizlik, hatta öfke ve sistemden bir an önce kurtulma davranışları ortaya çıkar  Öğretmenin konuşma becerisi  Öğretmenin dinleme becerisi Öğretmen-öğrenci ilişkisinin niteliği, herhangi bir şeyin öğretilmesinde temel etkendir 7 Öğretmenden Kaynaklı Nedenler

8  Öğretmen ve Hoşgörü  Öğretmen ve Korku 8 Öğretmenden Kaynaklı Nedenler

9  aileden kaynaklı nedenler,  oyun ve arkadaş çevresinden kaynaklı nedenler,  yaşantı ve kültürden kaynaklı nedenler,  medya ve diğer iletişim araçlarından kaynaklı nedenler,  okul yönetiminden kaynaklı nedenler,  okul yerleşimi ve ulaşımdan kaynaklı nedenler,  veli, okul, öğretmen ilişkilerinden kaynaklı nedenler,  ekonomik yetersizliklerden kaynaklı nedenler,  araç gereç yetersizliğinden kaynaklı nedenler,  rehberlik hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklı nedenler. 9 Sınıf Dışı Nedenler

10  Öğrenci, ailesinden alışageldiği davranış kalıplarıyla işe başlar.  Öğrencinin ailesinin ona davranış biçimi, öğrencinin sınıftaki duruşunu belirlemede önemli rol oynamaktadır.  Öğrencilerin aileden kaynaklı olduğuna inanılan sorun davranışlar, ancak aile ile işbirliği içinde çözülebilir. 10 Aileden Kaynaklı Nedenler

11  Çocuk her gün birlikte yaşadığı, oynadığı veya ara sıra birlikte bulunduğu akranlarının, sevdiği kimselerin davranışlarından büyük oranda etkilenir ve onların davranışlarını taklit eder.  Eğer bu çevre bozuk, uyumsuz davranışlar gösteren kişilerden oluşmuş ise çocuk çevresinin değerlerini ve davranışlarını alışkanlık haline getirebilir. 11 Oyun ve arkadaş çevresinden kaynaklı nedenler

12  Çocuk ailenin ve içinde yaşadığı çevrenin görgü ve kurallarını öğrenerek büyür.  Okuldaki kültürleme süreci genel kabul görmüş görgü ve kurallar üzerine kuruludur. 12 Yaşantı ve kültürden kaynaklı nedenler

13  Televizyon, bilgisayar, sinema, gazete, dergi, resimli hikaye, roman, afiş vb. yayınlar da çocuğun davranışlarını etkilemektedir.  Olumsuz etkiler olarak, okuldaki başarının düşmesi, arkadaşlarına olur olmadık zamanlarda vurmak, yetişkinlerle agresif konuşmalar, sık görülen kabuslar, sağlıksız besinlerin tüketiminin artması, sigara veya içki içme gibi durumlar, sorun davranışlar olarak karşımıza çıkıyor. 13 Medya ve diğer iletişim araçlarından kaynaklı nedenler

14  Çocuğun sorun davranışlarına kaynaklık eden kurumlardan birisi de iyi düzenlenmemiş okuldur.  Okul, öğrenci için arkadaşlık kurabileceği ve sosyal aktivitelerde yapabileceği yerdir, fiziksel koşullar buna göre düzenlenmelidir.  Disiplin kurallarının uygulanmasında tutarlık göstermeyen yada çifte standartlı uygulamalar öğrencinin kendisini güvende hissetmesine engel olur 14 Okul yönetiminden kaynaklı nedenler

15  Eğitimin özellikle son yıllarda karşımıza çıkan önemli sorunlarından biri de okula ulaşım sorunudur.  Sabahın çok erken saatlerinde, büyük şehir trafiğinde okula ulaşmaya çalışan öğrenci daha başlangıçta genellikle uykusunu alamamış ve yorgun olarak sınıfa girmektedir.  Bu durum kırsal kesimde sonucu aynı ancak biçimi farklı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.  Bir diğer sorunlu uygulama da taşımalı eğitimdir.  Buralarda görevli öğretmenlerin sınıfta oluşabilecek sorun davranışlar konusunda daha bir duyarlılıkla hareket etmeleri gerekmektedir. 15 Okul yerleşimi ve ulaşımdan kaynaklı nedenler

16  Öğretmen diğer öğelerle olduğu gibi ailelerle de ilişki içinde kendi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışır.  Çocuğuna ilgi göstermeyen veliden dolayı öğrenci, sınıfın içinde bazı sorun davranışlar gösterebilir. 16 Veli, okul, öğretmen ilişkilerinden kaynaklı nedenler,

17  Yeme, içme, barınma ve giyinme gibi ihtiyacların ekonomik nedenlerle karşılanamıyor olması öğrenmeyi direk etkilemektedir.  Yoksulluktan kaynaklı istenmeyen durumlar öğretmen tarafından bilinmeli ve bu duruma göre davranılmalıdır. 17 Ekonomik yetersizliklerden kaynaklı nedenler

18  Bu etkinliğin amacı, öğrencinin öğretimden en iyi seviyede yararlanması için gerekli ortamı kurabilmektir; bunun da ötesinde öğrencinin kendini gerçekleştirmesinde yardımcı olmaktır.  Bu servisler, öğrenciye kişisel sorunlarının çözümü için gerekli olan olgusal bilgileri sağlayan, onların kendilerini tanıyarak, bir güçlüğü gidermede seçeneğe yönelmelerine yardım eden kurumlardır. 18 Rehberlik hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklı nedenler.

19  Sorun davranışların önlenmesinde öncelikle öğretmen gerçek nedenlere inebilecek mesleki ve sosyal yeterliliği gösterebilmelidir  Davranış modellerine göre kabul edilemez bir davranış, sorunların birbiri ardına gelmesiyle meydana gelebilir. 19 Sorun Davranışların Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar

20  Öğretmen niçin iletişim kurar?  İletişim içinde olan öğretmen şu soruları sorması ve yanıtlaması gerekir  Göndereceğim mesaj sonrası ne olmasını bekliyorum?  Gireceğim iletişim sonucu olarak öğrencilerimin neye inanmalarını, ne söylemelerini, ne yapmalarını istiyorum?  Sözsüz iletişim (beden dili) yollarını,etkin dinlemeyi, ‘Ben Dili’ kullanmayı biliyor ve uygulayabiliyor muyum? 20 iletişim

21  Öğrencinin, duygusal, zihinsel ve düşünsel gelişiminin dikkate alınması,  sınıf kurallarının, eğitim yöntemlerinin, dersin amaçlarının vb. etkinliklerin demokratik bir biçimde tartışılması,  Öğretmenin yol göstericilik rolünü oynaması öğrenci davranışlarının gelişimi açısından olumlu model oluşturması,  öğrencilere eşit söz hakkı verilmesi ve azınlıkta kalan düşüncelerin açıklanmasına özel bir çaba gösterilmesi,  öğrencilere kendi haklarını koruma ve başkalarının haklarına saygı gösterme davranışının kazandırılması; ve bu davranışın yaşam tarzı haline getirilmesi,  öğrencinin öğrenme, düşünme ve davranma özgürlüğünün en az düzeyde sınırlanması.  Olumlu davranışların ödüllendirilmesi yoluyla olumsuz davranışların pekişmesinin engellenmesi. 21 Demokratik yönetim anlayışının da, sınıfta uygulanışı aşağıdaki kriterlerin dikkate alınmasıyla mümkün görünmektedir.

22  Sorun davranış, diğer önemli sorun davranışlara kaynaklık etmiyorsa veya yanlışlıkla yapılmışsa görmezlikten gelinebilir.  Öğretmen davranışı gördüğünü ve onaylamadığını bazı mimiklerle veya uygun diğer tepkilerle belirtmelidir.  Göz ardı etme şu durumlarda yararlıdır:  Davranışın ciddi etkileri olmadığında,  Dersin iyi gidişi ve derse katılım bozulmadığında,  Sorun davranış diğerleri tarafından desteklenmediği bir başka deyişle sürdürülme olasılığı olmadığında,  Sorun davranış ders boyunca birkaç kez tekrarlanmadığında ve dersi amaçlarından saptırmadığında. 22 Sorun Davranışı Göz Ardı Etmek

23  Etkinliği değiştirmek  Yardım sağlamak  Oturma düzenini değiştirmek  Dikkat dağıtıcıları kaldırmak  Çocukların durum değiştirmesine izin vermek  Mizah  Sorumluluk Vermek 23 Çevre Koşullarını Değiştirmek

24  İşaret vermek  Hareket etmek  Dokunmak  Yapılacak görevleri hatırlatmak ve davet etmek  Sonuçlarla ilgili hatırlatıcılar 24 Ilımlı kontrol tekniklerini kullanma

25 Sınıfta öğretmenin pekiştirmediği bir davranış, öğrencinin arkadaşları tarafından destekleniyorsa bazı güç durumlar oluşabilir. Bu çatışmaya düşmemek için öğretmenin gurup içinde istediği davranışı gösteren çocukları ödüllendirip, tüm gurup üyelerini istediği davranışı gerçekleştirmeye yöneltmeleri gerekir. 25 Akran Grup Etkisini Kullanma

26 Bu önlemlerin sınıftaki sevgi atmosferini tehlikeye düşürdüğü ve arzu edilen ortamın tekrar kurulabilmesi için alındığı unutulmamalıdır. “Her öğrenci güvenilmezliği kanıtlanıncaya kadar güvenilirdir.” 26 Sert Kontrol Tepkileri

27  Yaptırım, sorun davranış uygun ılımlı tekniklerin kullanılmasına rağmen öğrenme ve öğretme etkinliklerini kesecek veya ciddi hasarlara yol açacak nitelikte ise devreye sokulmalıdır.  Yaptırım, davranışla orantılı olmak durumundadır  Yaptırım uygulamada dikkat edilmesi gereken bir durum da, yaptırım aracı olarak kullanılan eylemlerin geçerliliğidir  Okulda fiziksel yaptırımlara yer vermemek gerekir. 27 Yaptırım

28 Olumsuz davranan bir öğretmen, aynı zamanda olumsuz davranışları öğretiyor demektir. 28

29 TEŞEKKÜRLER 29


"SINIF İÇİ SORUN DAVRANIŞLARIN YÖNETİMİ 1 KARABAĞLAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları