Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Müzakere Sürecinin Aşamaları TEPAV|EPRI DIŞ POLİTİKA ETÜTLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Müzakere Sürecinin Aşamaları TEPAV|EPRI DIŞ POLİTİKA ETÜTLERİ."— Sunum transkripti:

1 Müzakere Sürecinin Aşamaları TEPAV|EPRI DIŞ POLİTİKA ETÜTLERİ

2 AB müzakere süreci Slide 2 Üyeliğe İlişkin Hazırlıklar Tarama Müzakere Pozisyonları KOB (Komisyon) Ulusal Program (Aday ülke) İlerleme Raporu

3 AB müzakere süreci Slide 3 Müzakere Süreci Müzakerelerin Tamamlanması Katılım Anlaşması’nın Onay Süreci Tarama Süreci Müzakere Pozisyonlarının Hazırlanması Pozisyon Belgelerinin AB Dönem Başkanlığına Sunulması Müzakerelerin Açılması KOBİlerleme Raporu Ulusal Program

4 AB müzakere süreci Slide 4 Tarama Süreci Her başlık için Avp. Komisyonu “tarama raporu” hazırlar Avp. Konseyi’ne sunar TARAMA RAPORU müzkerelerin fiilen başlaması için TEMELDİR. AB müktesebatı dinamik bir yapıya sahiptir. katılım gerçekleşene kadar mevzuatla ilgili tekrar tarama yapılabilmektedir

5 AB müzakere süreci Slide 5 Taslak poziyonun oluşması Aday ülke tarafından hazırlanır Belgenin oluşmasında istişare eden taraflar:  Koordinasyonu sağlayan kurum  İlgili Bakanlık  Muhalefet partileri  Yerel yönetimler  Sosyal taraflar ve ilgili STKlar

6 AB müzakere süreci Slide 6 Pozisyon Belge Aday ülke Hükümetlerarası konferans tarafından açılması öngörülen her başlık için “pozisyon belge” hazırlar. AB Dönem Başkanlığı’na sunulur ulusal mevzuatın müktasabata uyumlaştırılmasında gerekli kurumsal altyapının oluşturulması, teknik ve hukuki düzenlemelerin tespit edilmesi

7 AB müzakere süreci Slide 7 Pozisyon belgenin içeriği: Pozisyonun hazırlandığı tarihte ilgili müktesebat başlığındaki durum Mevzuat uyumunun hangi aşamada olduğu Planlanan uyum takvimi Kurumsal yapı Talep ediliyorsa; geçiş süreleri ve istisnalar

8 AB müzakere süreci Slide 8 Etki Analiz Raporları Uyumda zorlanacakları öngörülen başlıklar için aday ülkeler müzakere pozisyonunun ekinde “etki analiz raporları” hazırlar.  Hukuki etkileri  Ekonomik & Mali etkileri  Siyasi & Sosyal etkileri Etki raporu: Uyumun kar/zarar analizi

9 AB müzakere süreci Slide 9 Etki analizinin özellikleri : Hükümete müktesebatın nasıl uygulanacağı konusunda yol gösterici olma niteliği taşır İş dünyası ve diğer ilgili kesimlere yasal değişiklerin doğuracağı maliyet konusunda bilgi sağlamak Geçiş sürelerinin alanları ve süreleri konusunda pozisyon belirlemek Stratejik planlamanın yapılması ile aday ülkelerin ilgili başlığı yerine getirme konundaki ciddiyetini AB’ye anlatmak

10 AB müzakere süreci Slide 10 Pozisyon Belgenin Sunulması ADAY Ülke AB Dönem Başkanlığı AB üye ülkeleri AB Komisyonu Avrupa Komisyonu Genişleme Gnl. Md her posiyon için ilgili Sektörel Gnl. Md. AB KomisyonuKonsey AB Konseyi (Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi) “AB ORTAK POZİSYONU” “Pozisyon Belge” “Ortak Pozisyon Taslağı”

11 AB müzakere süreci Slide 11 Müzakerelerin Açılması Aday ülke AB müktesebatının tümünü üstlenmek ve uygulamak ile yükümlüdür Müzakere edilen tek konu Müzakere Takvimidir Müktesebat uyumundan doğabilecek olumsuz sonuçlar: Aday ülkeye mali yük getiren yatırımlar Teknik zorluklar Kısa vadede ekonomik, siyasi ve sosyal negatif etkiler

12 AB müzakere süreci Slide 12 Mevzuatın uyumlaştırılması Mevzuatın Aktarılması Mevzuatın Uygulanması Yürütme izleme, denetimler, cezalar...vs Mevzuattaki yükümlülükler, hak ve sorumlulukların ulusal hukuk sistemine aktarılması Mevzuatı uygulayacak kurumlarca gerekli altyapı ve düzenlemelerin oluşturulması mevzuatın uygulanmasına yönelik önlemler

13 AB müzakere süreci Slide 13 Kopenhag Kriterleri  1993 Kopenhag Zirve Kararları aday ülkeler için üyelik şartları: SİYASİ: Demokrasiyi Hukukun üstünlüğünü İnsan haklarının *** güvence altına alan kurumların varlığı MEVZUAT: Siyasi, Eko. ve Parasal Birliğin hedeflerine bağlı kalmak üzere üyelik yükümlülüklerini sağlama kapasitesine sahip olma ve üstlenme EKONOMİK: Birlik içinde ve dışarda Rekabetçi ve İşleyen istikrarlı Serbest Piyasa Ekonomisinin varlığı

14 AB müzakere süreci Slide 14 KOB - İR & Ulusal Program Katılım Ortaklığı Belgesi Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanır, aday ülkenin kısa ve orta vadede yerine getirmesi gereken Kopenhag kriterlerine ilişkin reformları içerir (2000, 2003, 2005) İlerleme Raporu Avrupa Komisyonu tarafından aday ülkenin kaydettiği ilerlemeleri ve mevcut eksikleri ortaya koyar (her yıl) Ulusal Program Aday ülkenin KOB’a uyum yönünde taahütleri ve takvimi içerir (2000,2003) Ulusal Program:  Siyasi kriterler  Ekonomik Kriterler  Üyelik şartlarını yerine getirme getirebilme kapasitesi

15 AB müzakere süreci Slide 15 Aday ülkelerle müzakereler 2 seviyede yürütülür: Yılda iki kere Hükümetler arası Konferans  Temel pozisyon  Stratejiler  Siyasi konular Ayda bir Teknik düzeyde yürütülen esas müzakereler: COREPER Aday ülke Başmüzakereci başkanlığındaki müzakere heyeti AB Daimi Temsilcileri Aday ve üye ülkelerin Bakanlarının katıldığı

16 AB müzakere süreci Slide 16 Katılım Anlaşması Onay Süreci Avp. Komisyonu Çalışma grubu Katılım Anlaşması  ONAY Avp. Parlamentosu & Avp. Konseyi (sabit çoğunluk) (oybirliği)  IMZA (üye ülkeler ve aday ülke) meclis onayı veya referandum Taslak Katılım Anlaşması Avp. Komisyonu & Konsey AB Üyeleri & Aday ülke temsilcileri

17 AB müzakere süreci Slide 17 1951 Paris Anlaşması Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 1957 Roma Anlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) & Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) 1963 TR’nin AET üyeliği Ankara Anlaşması 1972 İlk Genişleme (İngiltere.Danimarka.İrlanda) 1981 II. Genişleme (Yunanistan) 1986 Avrupa Tek Senedi (SEA) Avp. Siyasi işbirliği:eko, sosyal, siyasi uyum 1986 III. Genişleme (İspanya & Portekiz) 1987 TR’nin AT’ye tam üyelik başvurusu 1992 Maastricht Anlaşması AB kurucu Anlaşması (3 Sütun) 1993 Kopenhag Zirvesi (üyelik kriterleri: siyasi-ekonomik-müktesebat) 1995 IV. Genişleme (Avusturya.Finladiya.İsveç) 1996 Gümrük Birliği (TR-AT gümrük birliği) 1997 Lüksemburg Zirvesi (TR adaylık red) 1999 Helsinki Zirvesi (TR’ye tam adaylık statüsü) 1999 Tek para birimi “EURO” 2000 Lizbon Zirvesi (Lizbon Stratejisi 2010 AB hedefleri) 2000 Nice Anlaşması(AB kurumlarındaki temsil gücü değişikliği) 2004 V. Genişleme (Çek Cum. Estonya. Letontya. G Kıbrıs. Litvanya. Macaristan. Malta. Polonya. Slovenya. Slovakya.) 2005 3 Ekim -Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakereleri başladı...


"Müzakere Sürecinin Aşamaları TEPAV|EPRI DIŞ POLİTİKA ETÜTLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları