Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Murat Ayanoğlu 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.1. Üretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Murat Ayanoğlu 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.1. Üretim."— Sunum transkripti:

1 Murat Ayanoğlu 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.1. Üretim

2 Üretim Yönetimi”ni “Üretim Yönetimi”ni neden öğreniyoruz? 1)1) Üretimfonksiyonların diğer işletme fonksiyonları Üretim için gerekli fonksiyonların ve bunlara bağlı diğer işletme fonksiyonlarının anlaşılması için gerekli bilgiye sahip olmak

3 İşletme Yönetimi Ürün yaratan ve/veya servis sağlayan sistemlerin yönetimi Organizasyon Finans Üretim Pazarlama

4 Bağımsız değildir..! Üretim Finans Pazarlama

5 Üretim Yönetimi Fonksiyonları Ürünler & Servisler Planlama – Kapasite – Yer – – Yapmak veya alma – Düzen – Projeler – Programlama Kontrol etme/geliştirme – Stok – Kalite Organize etme – Merkezileştirme derecesi – Yöntem seçimi Kadrolaşma – Kiralama/işten çıkarma – Fazla zaman kullanımı Yönlendirme – Teşvik edici planlar – İş tahsisi – Maliyet – Verimlilik

6 2)2) Yöneticilerinin ne yapmaları ve nasıl kararlar vermeleri gerektiğini öğrenmek

7 İşletme Yöneticilerinin Kararları Hangi Hangi kaynaklar/hangi miktarda Ne zaman İhtiyaç duyuldu/programlandı/talep edildi Nerede İş yapılacak yer Nasıl Dizayn edildi Kim İşi yapacak

8 3)3) Ürün ve hizmetlerin nasıl ortaya çıkarıldığını ve üretim süreci içindeki işlerin nasıl yürütüldüğünü öğrenmek

9 4) Üretim Yönetimi Üretim, firmalar için önemli bir maliyet ortaya çıkarır. Üretim Yönetimi, maliyetlerin düşürülmesi ve kontrol altına alınması, dolayısıyla firmalara karlılıklarını arttırabilmeleri için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Bu fırsatları anlamak ve yararlanmak için.

10 Murat Ayanoğlu10 Üretim; mal veya hizmetlerin ortaya çıkarılması için yapılan işlerin bütünüdür.

11 Murat Ayanoğlu 11 BütünselOptimizasyon

12 Teknik anlamda üretim dönüştürme/ değiştirme faaliyetini ifade eder ve bir fert veya bir grup tarafından çeşitli araç-gereç yardımıyla gerçekleştirilir. Bu dönüştürme/ değiştirme faaliyetinin gerçekleştirilme yöntemi de “üretim sistemi” olarak da ifade edilir. Murat Ayanoğlu12

13 Murat Ayanoğlu13 Bu açıdan bakıldığında, üretim bir değer yaratma işlemidir. “Üretim sistemi” değer yaratma/arttırma sürecinin ifadesidir. Bu süreç, girdilerin bulunması, satın alınması, fabrika alanına getirilmesi, buradaki değişim/dönüşüm işlemleri, ortaya çıkan ürünlerin tüketicilere devredilerek bir gelir elde edilmesi işlemlerinin bütününü kapsar.

14 Yani; Üretim Süreci Murat Ayanoğlu14

15 Murat Ayanoğlu15 Üretim Süreci üretim süreci, girdilerin bulunması, satın alınması, fabrika alanına getirilmesi, buradaki değiştirme ve dönüştürme işlemleri ve ortaya çıkarılan ürünlerin tüketicilere devredilerek bir gelir elde edilmesi işlemlerinin bütününü kapsar.

16 Murat Ayanoğlu 16 HAMMADDELER SATICILAR TEDARİKCİLER HAMMADDELER SATICILAR TEDARİKCİLER ÜRETİM PAZAR MÜŞTERİLER PAZAR MÜŞTERİLER MAL VE HİZMET PARA

17 Murat Ayanoğlu17 ÜRETİM-SÜREÇ-AKIŞ YÖNETİMİ Üretim süreci “üretim fikiri” nin ortaya çıkması/çıkarılması ile başlar. Süreç başladıktan sonra, yapılacak her faaliyet sürecin başarısını etkiler. Üretim, bağımlı olaylar zinciridir.

18 Dönüştürme/Değiştirme işlemi başlamadan önce bir fabrika yerinin belirlenmesi ve fabrikanın kurulması yapılır.Dönüştürme/Değiştirme işlemi başlamadan önce bir fabrika yerinin belirlenmesi ve fabrikanın kurulması yapılır. Bu aşamada yapılacak her iyi şey tüm üretim sürecini olumlu etkileyeceği gibi, her kötü şey veya hatalar da sürecin daha sonraki aşamalarını olumsuz etkiler.Bu aşamada yapılacak her iyi şey tüm üretim sürecini olumlu etkileyeceği gibi, her kötü şey veya hatalar da sürecin daha sonraki aşamalarını olumsuz etkiler. Murat Ayanoğlu18

19 Süreç, bir başlangıç noktasından bir sonuç noktasına kadar uzanan, sürekli ve birbirine bağlı faaliyetleri içerir. Süreç faaliyetler “akış” ile ifade edilir. Murat Ayanoğlu19

20 Murat Ayanoğlu20 Şekil 1: Üretim sürecindeki akış ve genel sistem yapısı

21 ÜRETİM YÖNETİMİ Murat Ayanoğlu21

22 Murat Ayanoğlu22 Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi, bir amaç için girdilerin çıktılara dönüştürülmesi sürecini yönetme işidir.

23 Murat Ayanoğlu23 “Üretim Yönetimi, İşletmenin tüm kaynaklarının kullanılması, yeni kaynakların bulunup temin edilmesi ile, ürünün istenilen kalitede, istenilen zamanda ve en uygun maliyetle ortaya çıkarılmasının yönetilmesidir”.

24 Murat Ayanoğlu24 “Üretim” ve “Üretim Yönetimi” Üretim Değer ? Tüketim Pazarı Gerekli girdilerin temin edilmesi Girdilerden bir değer yaratma işini organize etmek, yürütmek ve kontrol etmek Değiştirme/Dönüştürme Tedarik Pazarı

25 1. İstenilen “zaman” ve “miktar”da üretmek. 2. Mal ve hizmetleri “en iyi” maliyetle üretmek. 3. “Kalite” yi tatmin edici düzeyde sağlamak. ÜRETİM YÖNETİMİNİN HEDEFLERİ

26 En uygun maliyeti sağlamak için üretim yönetimine düşen en önemli görev, kaynakların ve üretim araçlarının verimli kullanılması, üretim sürecinin etkinliğinin sağlanması ve sonuçta pazarlama başarısının arttırılmasıdır. Murat Ayanoğlu26

27 Murat Ayanoğlu27 ÜRETİM FAKTÖRLERİ ÜRETİM YÖNETİMİ MevcutKaynaklar YeniKaynaklar UYGUNLUK ? Kalite Zaman Maliyet VERİMLİLİK ETKİNLİK Kaynaklar ve üretim araçları Üretim süreci içinde yapılan işler DEĞİŞTİRMEDÖNÜŞTÜRME

28 Murat Ayanoğlu28 Kaynakların verimli kullanılmasını, kayıpların en aza indirilmesini sağlamalıdır. İşlemlerin etkin olmasını, sürecin her bakımdan iyi çıktılar vermesini sağlamalıdır. “Üretim Yönetimi”

29 Murat Ayanoğlu29 Üretim Yönetimi Görevleri Üretim sürecindeki faaliyetleri yönetmek. 1.3 Üretim Yönetimi Ve GörevleriPlanlamaOrganizasyonYürütmeKontrol

30 Murat Ayanoğlu30 ÜRETİM YÖNETİMİ GÖREVLERİ GİRDİ İŞLEMÇIKTI ÜRETİM SÜRECİ Planlama Organizasyon Yürütme Kontrol

31 Bu görevler yerine getirilirken belli başlı karar alanları vardır… Bu karar alanlarında cevaplanacak sorular gruplandırılırsa; Murat Ayanoğlu31

32 Murat Ayanoğlu32 Karar Alanları Stratejik karar soruları Karar Alanı Ü retim Y ö netimi firma başarısına nasıl katkıda bulunacak? Strateji Planlamadaki kriterler nelerdir? Ne kadar satış yapılması bekleniyor? Tahmin Kaliteden kim sorumlu? Ü r ü nlerimizden veya hizmetlerimizden istediğimiz kaliteyi nasıl a ç ıklayabiliriz? Kalite y ö netimi Ü r ü n veya hizmetlerimizde ne sunmalıyız? Ü r ü n ü m ü z ü veya servisimizi nasıl tasarlayabiliriz? Ü r ü n ve hizmet tasarımı

33 Murat Ayanoğlu33 Karar Alanları Stratejik karar soruları Karar Alanı Ürünün yapılmasında hangi yol izleniyor ve bizden istenilen ne? Kapasite ve proses dizaynı Tesisimizi nereye kurmalıyız? Yerleşme kararımızda hangi kriterleri temel almalıyız? Yerleşim Gerekli çalışma ortamını nasıl sağlayabiliriz? Üretimimiz için gerekli olan çalışan sayısı ne kadardır? İnsan ve çalışma sistemi Yerleşim alanımız nasıl olmalıdır? Planlarınızı karşılamak için ne büyüklükte bir yere ihtiyacımız var? İşyeri/fabrika düzenleme

34 Murat Ayanoğlu34 Karar Alanları Stratejik karar soruları Karar Alanı Stoklarda hangi parçadan ne kadar olması gerekir? Yeniden sipariş ne zaman vermemiz gerekir? Stok Yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması Bu parçayı almamız mı, yoksa yapmamız mı gerekir?Ürün sağlayıcılarımız kimlerdir ve elimizde ne kadar malımız var? Tam zamanında üretim ve tedarik zinciri yönetimi Fason üretim yapmak iyi bir fikir mi? İşlerin durgun olduğu zaman neler yapılabilir? Kısa dönem planlama ve proje yönetimi Bakım ve onarımdan kim sorumlu?Bakım planlaması

35 Planlama aşamasında Talep tahminlerine uygun olarak; –üretim planlaması, –işgücü planlaması, –malzeme ihtiyaç planlaması, –kapasite planlaması, –stok planlaması, –üretim metotları araştırması ve planlaması, –personel planlaması, –finansal planlama, –üretim sistemlerinin planlanması v.s..

36 Planlama iki yönlü çalışır; mevcut kaynaklar ele alınarak, bu kaynaklar ile istenilen nicelik ve nitelikte mamuller üretmek. Ya da, İstenilen nicelik ve nitelikte mamuller üretmek için gerekli ve yeterli kaynak teminini sağlamak ve amacı sağlamaktır.

37 KaynaklarHedefler Üretim Yönetiminde İleriye Doğru Planlama Mevcutlar ve/veya elde edilebilecekler ile ulaşılabilecek En iyi hedefler belirlenir ve bu hedeflere ulaşılmaya çalışılır. Mevcut kaynaklar ele alınarak, bu kaynaklar ile istenilen nicelik ve nitelikte mamuller üretmek.

38 KaynaklarHedefler Üretim Yönetiminde Geriye Doğru Planlama Ulaşılacak veya ulaşılması istenen hedefler belirlenir ve bu hedeflere ulaştıracak kaynaklar üzerine çalışılır. İstenilen nicelik ve nitelikte mamuller üretmek için gerekli ve yeterli kaynak teminini sağlamak ve amacı sağlamaktır.

39 Murat Ayanoğlu39 5 temel soru5 temel soru NeNe Üretilecek NeredeNerede Üretilecek? NasılNasıl Üretilecek? KimKim Üretecek? Ne zamanNe zaman üretilecek? Misyon

40 Organizasyon (PROGRAMLAMA) aşamasında, Dönüştürme alt sistemi içerisindeki bilgi akışı ve görevlerin dağılımı yapılır. Üretim sisteminin düzenli ve başarılı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli şartlar belirlenerek, hedefler, görev ve sorumluluklar belirlenir.

41 Kontrol aşaması, Kontrol sisteminde görevli personel tarafından hazırlanan üretim denetimiyle ilgili bilgiler değerlendirilerek üst yönetime sunulur. Kontrol aşamasında, dönüştürme sistemlerinin etkinliği, planlama ile planların gerçekleşme dereceleri karşılaştırılması yapılır. Planlanan durum ile üretim faaliyeti sonucunda elde edilen çıktılar arasındaki farkın nedenleri araştırılır.

42 Murat Ayanoğlu42 Mal ve Hizmet’in ortaya çıkışı İşgücü Hammadde Makine Para Fabrika, araç-gereç Mal Hizmet GİRDİDÖNÜŞTÜRMEÇIKTI Satın alma Tedarikçiler MUHASEBE/ FİNASMAN ÜRETİMPAZARLAMA İşlemler Satış Pazarlama

43 Murat Ayanoğlu43 YÖNETİMDE MİSYON,STRATEJİ VE TAKTİKLER 1.3.1 Misyon, Strateji ve Taktikler

44 Murat Ayanoğlu44 Misyon Nereye gidiyoruz? –İşletmenin amacı ne? –Kısıtlarımız ne? –Nelere odaklanacağız? –Toplum için ne olacağız?.

45 Murat Ayanoğlu45 Organizasyon misyonuna karar verildiğinde firmadaki her fonksiyonel alan destekleyen misyonu belirler. Her fonksiyonel alan kendi misyonunu işletmenin misyonunu desteklemek için geliştirmelidir. Misyon

46 Murat Ayanoğlu46 Strateji Misyon nasıl başarılacak.. Şirket ve işletme stratejileri…? Bölüm stratejileri…? © 1995 Corel Corp. Gideceğimiz yere NASIL ? Gideceğiz..

47 Murat Ayanoğlu47 Michael Porter’a göre misyona ulaştıracak 3 strateji: 1. farklılık1. farklılık 2. maliyet liderliği2. maliyet liderliği 3. hızlı tepki3. hızlı tepki Yani, daha iyi, daha ucuz, daha hızlı ürün ve hizmetler..

48 Murat Ayanoğlu48 Strateji değişimini tetikleyen faktörler: İşletmede veya bölümde değişmeler… Ürün hayat eğrisi… Çevresel değişimler…

49 Murat Ayanoğlu49 Ürünler pazara sunulması ile pazardaki güncelliğini ve popülaritesini yitirerek müşteriler tarafından tercih edilmemesi arasında geçen süreçte çeşitli safhalardan geçerler. Ürünlerin bu safhalarının her birinde işletmeye yaptıkları katkı miktarları değişiktir. 1.3.2 Ürün Hayat Eğrisi Ve Stratejiler ÜRÜN HAYAT EĞRİSİ

50 Murat Ayanoğlu50 ÜRÜN HAYAT EĞRİSİ Satış Hacmi ($) Sunuş Büyüme OlgunlukDüşüş Zaman

51 Murat Ayanoğlu51 SUNUŞ Pazar payını artırmak için en iyi dönem AR-GE Kritiktir. Şirket Stratejisi Önemli Noktalar Üretim Yönetimi Stratejisi Önemli Noktalar -Ürün dizaynı ve geliştirme kritik -Sık sık ürün ve süreç dizaynı değişiklikleri -Kapasite aşımı -Kısa üretim seyirleri -Yüksek vasıflı işgücü -Yüksek üretim maliyetleri -Modellerin sınırlı sayıları -Kaliteye özen vermede gayret -Dizayn değişmelerine Hızlı tepki BÜYÜME Fiyatı ve görünümü değiştirmek için elverişli zaman Pazarlama kritiktir -Kritikleri tahmin etmek -Ürün ve süreç güvenilirliği -Rakip ürün gelişmeleri ve tercihler -Kapasite artımı -Dağıtımı geliştirmek OLGUNLUK Pazar payını artırmak ve görünümü, kaliteyi, fiyatı değiştirmek için kötü zaman Rekabet maliyetleri kritiktir. Dağıtım ve tutundurma, bulunulan konumu korumak kritiktir -Standardizasyon -Ürün değişikliklerinde hızın azalması -Uygun kapasite -Üretim süreci kararlılığının artması -En az iş gücü hünerleri -Uzun üretim seyirleri -Maliyet azaltışı ve ürün geliştirmede özen gösterme -Dizayn uzlaşmasının gereksiniminin yeniden gözden geçirilmesi GERİLEME Maliyet kontrolü kritik -Küçük ürün farklılıkları -Maliyetin en aza indirimi -Endüstrideki kapasite aşımı -Kapasite azaltışı

52 Murat Ayanoğlu52 1.4 Mal Üretimi Ve Hizmet Sunma Arasındaki Farklar HİZMET SUNMA Üretim Yönetimi, fiziki bir malın üretimiyle ilgili olduğu kadar, aynı zamanda hizmet üretimiyle de yakından ilgili bulunmaktadır. Örneğin; bankacılık, sigortacılık, turizm, pazarlamacılık, taşımacılık alanları, v.b.

53 Murat Ayanoğlu53 Fiziksel bir ürün ortaya konulmayan ve somut bir şekilde görülemeyen, ölçülmesi mümkün olmayan fakat para karşılığı olan faaliyetlere “hizmet üretimi” ya da “hizmet” denir. HİZMET SUNMA

54 Murat Ayanoğlu54 Hizmet üretimi, gelecek dönemler için yapılaması mümkün olmayan, üretimi ve tüketimi eş zamanlı olan faaliyettir. Bu sebeple stoklama gibi bir kavram ve problem ile karşılaşılmaz. HİZMET SUNMA

55 Murat Ayanoğlu55. Mal Ve Hizmet’in Farkları Somut, dokunulabilir, el ile tutulur Soyut, el ile tutulamaz, ancak tarif edilebilir.

56 Murat Ayanoğlu56. Mal Ve Hizmet’in Farkları Mal, onu üreten ile değerlendirilse de sonuçta satın alınan sadece “mal”dır. Hangi mal daha iyi? sorusuna cevap verilirken odaklanılan şey üretenden ziyade “mal”ın kendisidir. Hizmet, onu sunandan ayırt edilemez. Yani, hizmet ile sunucusu birlikte değerlendirilir ve anlam kazanır. Hangi hizmet daha iyi? Sorusuna verilen cevap tamamen sunan ile ilgili olabilir.

57 Murat Ayanoğlu57. Mal Ve Hizmet’in Farkları Üretim ve tüketim eş zamanlı olmayabilir. Yani, üretim zamanı tüketimden çok farklı olabilir. Hizmetin sunumu anında tüketilir. Yani, hizmet-sunum eş zamanlıdır.

58 Murat Ayanoğlu58. Mal Ve Hizmet’in Farkları Mal stoklanabilir ve daha sonra satılmak üzere saklanabilir. Hatta hiç üretim yapmadan bile, daha önce üretilmiş mallar stok sayesinde satılabilir. Hizmet stoklanamaz. Daha sonra sunulmak üzere saklanamaz. Ancak bazı hizmetlerde, hizmetin bazı parçaları önceden hazırlanabilir. Bu, hizmetin hızını ve kalitesini arttırmak için iyi bir yol olabilir.

59 Murat Ayanoğlu59. Mal Ve Hizmet’in Farkları Müşteri etkileşimi düşüktür. Malın nasıl ve hangi özelliklerde olacağına ve üretileceğine müşteri karışmaz. Üretim kararları çoğu zaman üretene aittir. Müşteri etkileşimi maksimumdur. Hizmetin sunumu sunan tarafından belirlenen bazı yöntemlere göre ayrılsa bile, çoğu zaman hizmet sunumunda müşteri istekleri ön plandadır.

60 Murat Ayanoğlu60. Mal Ve Hizmet’in Farkları Benzer pek çok ürün üretilebilir. Benzerlik “mal”ın ayırt edici özelliği olabilir. “Hizmet”in özelliliği benzer olmamasıdır. Farklılık hizmetin seçilebilir olmasını sağlar. Ayni hizmet farklı müşterilere göre farklılıklar gösterebilir.

61 Murat Ayanoğlu61. Mal Ve Hizmet’in Farkları Mal üretiminin benzer olma özelliği sebebi ile ürün ve üretim yöntemleri “standart”laştırılabilir. Bu da üretim hızını ve miktarını arttırabilir. Bu özellik yanında mal üretimi otomasyonlaştırılabilir.Mal üretiminin benzer olma özelliği sebebi ile ürün ve üretim yöntemleri “standart”laştırılabilir. Bu da üretim hızını ve miktarını arttırabilir. Bu özellik yanında mal üretimi otomasyonlaştırılabilir. “Hizmet”te standart parçaları tespit etmek çok zordur. Bazı hizmetlerde “standart” hizmet yerine “özel” kavramı daha çok öne çıkar. Ayni tip müşterilere hizmet sunulduğunda, standartlaştırma nispeten kolay olabilir. Otomasyon zordur.

62 Murat Ayanoğlu62. Mal Ve Hizmet’in Farkları Üretim içinde işgücü- makine dengesi vardır. Üretim tipine göre farklılıklar gösterse bile, işgücü yoğunluğu lehine fark oluşmaz. İşgücü kullanımı yoğundur. Hizmetin tipine göre bazı durumlarda makine önemli olsa bile, hizmeti oluşturan işgücüdür.

63 Murat Ayanoğlu63. Mal Ve Hizmet’in Farkları Kaliteyi belirlemek ve ölçmek kolaydır. Kalite faktörleri bellidir Hizmet kalitesinin unsurlarını belirlemek zordur. Kalite anlayışı müşteriden müşteriye değişebilir.

64 Murat Ayanoğlu64. Mal Ve Hizmet’in Farkları Mal taşınabilir. Farklı bir yerde üretilip bir başka yere taşınarak satılabilir. Hizmet soyut olduğu için taşınamaz. Ayrıca yine bu sebeple taşıma aracı belirlenemez.

65 Murat Ayanoğlu65 AR-GE Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ne? nasıl? Tüketici ve müşteri isteklerini önceden belirler. Yeni ürün fikirlerini oluşturulur veya mevcut ürünlerde yapılması gereken tasarım değişiklikleri incelenir. 1.5 AR-GE ve Pazarlamanın Üretim Faaliyetindeki Rolü ve Ürün Geliştirme

66 Murat Ayanoğlu66 AR-GE, PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME Zincir AraştırmaGeliştirmeÜretimPazarlama

67 Murat Ayanoğlu67 (6) SÜREÇ PLANLAMASI EVET (1) ÜRÜN GELİŞTİRME (Genel Özellikler) PAZARLAMA BÖLÜMÜNDEN GELEN FİKİR VE ÖNERİLER İŞLETME İÇİNDEN GELEN FİKİR VE ÖNERİLER (Üretim, Mühendislik, v.b.) (2) YAPILABİLİRLİK ÇALIŞMASI (Maliyet, Pazar, Teknik) Pazar Araştırması Teknik Değerlendirme ÜRÜNÜN YAPILABİLİRLİĞİ VAR MI? DUR.. Veya, Nedenleri bul. Nedenler ortadan kaldırılabilir İse, çalış. (3) ÖN ÜRÜN TASARIMI (5) AYRINTILI ÜRÜN TASARIMI (7) SÜREÇ TASARIMI -Tesis yerleştirme -İş tasarımı (8) ÜRETİM VE SÜREÇ BAŞLATMA (4) PAZAR TESTİ (Prototip) HAYIR

68 Murat Ayanoğlu 68 ÜRETİM TARİHİ Üretimin tarihinin insanlığın varlığı ile başladığı düşünülür. Her ne kadar başlangıçta insanoğlu sadece kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını gidermek üzere bir şeyler üretmeye başlamış olsa bile, bu faaliyetler karşılığı para kazanılmadığı için, örgütlü bir üretimden söz etmek mümkün değildi.

69 Murat Ayanoğlu 69 Üretim tarihçileri genellikle üretim tarihini James Watt’ın buhar makinesini icat etmesi ile başlatmaktadırlar. Zira bu zamana kadar üretim sadece insan gücüne dayanmakta olup ancak, 1764 de James Watt’ ın buhar makinesi ile makine gücü kullanılmaya başlanmıştır.

70 Murat Ayanoğlu 70 Daha iyi makinelerin geliştirilmesi ile üretim çabaları büyük kısmı benzer ürünlerin “yığın” halde üretimine yönlenmiştir. 1900’ lerin ortalarından itibaren bilgisayar kullanımının başlaması ve ekonomik hale gelmesi ile, üretimde otomasyon devri başlamıştır.

71 Murat Ayanoğlu 71 ÜRETİM TARİHİ I.SAFHA: MALİYET ODAKLI (İş üzerinde odaklanma) (1776-1980) İş standartları, Standart parçalar, Gantt, Zaman etütleri, Seri üretim, Esnek üretim Hareketli montaj hatları, EOQ, Malzeme İhtiyaç planlaması

72 Murat Ayanoğlu 72 ÜRETİM TARİHİ II.SAFHA: KALİTE ODAKLI (Süreç üzerinde odaklanma) (1980-1995) Tam zamanında üretim, Kanban, CAD, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Ödülleri

73 Murat Ayanoğlu 73 ÜRETİM TARİHİ III.SAFHA: MÜŞTERİ ODAKLI (Pazar ve hız odaklılık-Zincir) (1995- ) Globalizasyon, İnternet, Kurumsal kaynak planlama, Tedarik zinciri yönetimi, Hızlı tepki yönetimi Çevik üretim

74 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-74 The Heritage of Operations Management

75 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-75 Significant Events in Operations Management

76 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-76 Eli Whitney  Born 1765; died 1825  In 1798, received government contract to make 10,000 muskets  Showed that machine tools could make standardized parts to exact specifications  Musket parts could be used in any musket © 1995 Corel Corp.

77 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-77 Frederick W. Taylor  Born 1856; died 1915  Known as ‘father of scientific management’  In 1881, as chief engineer for Midvale Steel, studied how tasks were done  Began first motion & time studies  Created efficiency principles © 1995 Corel Corp.

78 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-78 Taylor: Management Should Take More Responsibility for Matching employees to right job Providing the proper training Providing proper work methods and tools Establishing legitimate incentives for work to be accomplished

79 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-79 Frank & Lillian Gilbreth  Frank (1868-1924); Lillian (1878-1972)  Husband-and-wife engineering team  Further developed work measurement methods  Applied efficiency methods to their home & 12 children!  (Book & Movie: “Cheaper by the Dozen,” book: “Bells on Their Toes”) © 1995 Corel Corp.

80 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-80  Born 1863; died 1947  In 1903, created Ford Motor Company  In 1913, first used moving assembly line to make Model T  Unfinished product moved by conveyor past work station  Paid workers very well for 1911 ($5/day!) Henry Ford ‘ ‘Make them all alike!’ © 1995 Corel Corp.

81 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-81 W. Edwards Deming  Born 1900; died 1993  Engineer & physicist  Credited with teaching Japan quality control methods in post-WW2  Used statistics to analyze process  His methods involve workers in decisions

82 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-82 New Challenges in OM Local or national focus Batch shipments Low bid purchasing Lengthy product development Standard products Job specialization  Global focus  Just-in-time  Supply chain partnering  Rapid product development, alliances  Mass customization  Empowered employees, teams FromTo From To


"Murat Ayanoğlu 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.1. Üretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları