Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖN137 İşletme Yönetimine Giriş Ders - VII Dr. Cem DİKMEN Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖN137 İşletme Yönetimine Giriş Ders - VII Dr. Cem DİKMEN Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ."— Sunum transkripti:

1 YÖN137 İşletme Yönetimine Giriş Ders - VII Dr. Cem DİKMEN Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

2  Üretim, insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim faktörlerinin uygun bir ortamda bir araya getirilerek mal ve hizmetlerin meydana getirilmesi olayıdır.  Üretimin temel amacı ve konusu, insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretmektir. Tanım

3  Üretim fonksiyonu, işletmenin girdilerini dönüşüm yoluyla pazarlanmaya hazır çıktılar haline getirmekle bir katma değer sağlar. Üretim Fonksiyonu Üretim Girdileri Pazar GirdiÇıktı Üretim Süreci Dönüşüm

4  Girdilerin çıktılara dönüştürüldüğü sürecin yönetimi üretim yönetimi olarak adlandırılır.  Üretim Yönetiminin Temel Konuları ◦ Üretim stratejisini düzenleme ◦ Kalite güvence ◦ Ürün ve hizmet tasarımı ◦ Yer seçimi ◦ Yerleşim planlama ◦ Üretim sürecinin planlanması ◦ İş ve görevleri tasarlama ◦ Tedarik zinciri yönetimi ◦ Üretim programlama Üretim Yönetimi

5  İşletmeler üretim yaparak topluma fayda sağlarlar.  Zaman faydası  Yer faydası  Sahiplik faydası  Şekil faydası  Üretim İmalat Fayda Çeşitleri

6  Etkin bir üretim yönetimi, üretim maliyetlerini düşük tutarak, üstün kaliteli ürün ve hizmet üreterek işletmenin müşterilerinin taleplerine cevap vermesini sağlar.  İşletmelerin esnek olmasına katkı sağlayarak müşteri isteklerindeki değişimlere hızla cevap verilebilme yeteneğini geliştirir. Üretim Fonksiyonunun Stratejik Önemi

7  Üretim yönetimi, üretilecek malın istenilen miktar, kalite, zaman ve maliyet faktörleri ile ilgilidir ve temel amacı bu faktörler için en uygun (optimum) değerlerinin bulunmasıdır. ◦ Tüketici ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması (fiyat, zaman, miktar, kalite), ◦ Stok düzeyinin düşük tutulması ve stok devrinin arttırılması, ◦ İşletmenin insan gücü ve makine kaynaklarından yararlanma derecesinin yükseltilmesi, ◦ Üretim sisteminin gereken esnekliğe sahip olması (hızlı değişen talepler ve yoğun rekabet ortamına uyum). Üretim Yönetiminin Amaçları

8 Kullanılan üretim yöntemlerine göre; ◦ Birincil üretim, ◦ Analitik üretim, ◦ Sentetik üretim, ◦ Fabrikasyon üretim, ◦ Montaj üretimi,

9 Üretilen mamul cinslerine göre; Üretim akışı veya miktarına göre; ◦ Sipariş üretimi, ◦ Seri üretim (parti üretimi), ◦ Sürekli üretim,  Kütle üretimi  Akış üretimi ◦ Hizmet üretimi.

10 Sermaye İnsan Bilgi Makine ÜRETİMÜRETİM Sipariş Hammadde Teknoloji

11 Sermaye İnsan Bilgi Makine ÜRETİMÜRETİM Seri Üretim Hammadde Teknoloji

12 Sermaye İnsan Bilgi Makine Seri Üretim Hammadde Teknoloji

13 Sermaye İnsan Bilgi Makine Sürekli Üretim Hammadde Teknoloji

14  Esnek üretim metodu  Müşteri temelli üretim  Takım (ekip) anlayışı  Tam zamanında üretim sistemi

15  Kitle Üretimi :  Kitle Üretimi : Uzmanlaşma, mekanizasyon ve standardizasyon faktörlerinin efektif olarak kombine edilmesi yoluyla büyük miktarlarda üretim yapmaktır.  Esnek Üretim :  Esnek Üretim : İşletmeler, daha az işçi çalıştırıp daha az stok yaparak esnek üretim yaparlar. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

16 Kitle Üretimi  Büyük miktar üretim  Ürün dizaynı+proses  Satıcılarla aralıklı görüşme  Dış fikirlere kapalı müh.  Sadece kendi işini yapma  Büyük değişiklikler  Müşterilere malları iten sistem Esnek Üretim Küçük parçalar Ürün ve proses destekleyici Az stok ve hızlı devir Satıcılarla yakın ilişki Dış fikirlere açık mühendisler Takım halinde çalışma Sürekli küçük gelişmeler Müşterilerin siparişlerini çekme

17  Müşteri temelli üretim :  Müşteri temelli üretim : Müşterilerin taleplerine göre stok bulundurulur ve üretim yapılır. Satışı çok olan üründen daha fazla yapılır, satılmayan ürün için satış ve stok masrafı yapılmamış olunur.  Takım (ekip) anlayışı :  Takım (ekip) anlayışı : Farklı departmanlarda çalışanların ve dışarıdan da satıcı ve müşterilerin bir araya geldikleri takımlardır. Bu takımlar, üretilecek ürünlerin dizaynını oluşturmada ve üretilmesinde birlikte çalışırlar. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

18  Tam zamanında üretim sistemi (Just – in – Time, JIT) :  Tam zamanında üretim sistemi (Just – in – Time, JIT) : Doğru zamanda, doğru yerde, doğru malzemenin sağlanmasıyla üretim faaliyetlerine katma değeri olmayan her kaynağın ortadan kaldırılmasını öngören bir sistemdir. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

19  Üretim prosesinin planlanması  En uygun planın seçimi  Üretim planının uygulanması  Üretim prosesinin kontrolü Üretim Yöneticisinin Görevleri

20  Kalite, fiyat uygunluğu ve hizmetleri karşılaştırma  Önceki tecrübelere dayanarak teslimat hızı, satış garantisi ve diğer hizmetler..  Hammadde ve teçhizat alımlarında uzun süreli anlaşmalar yapılır. Doğru Tedarikçi Seçimi

21  İşletmelerin ürettikleri malların, geliştirilerek tüketicilerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap verebilmesi için yapılan çalışmalardır. ◦ Fonksiyonel Tasarım ◦ Pazar Tasarımı ◦ Üretim Tasarımı Ürün Tasarımı

22  İş hazırlama  İş dağıtımı  Programlama  Tahmin  İmal emri  Denetim  Bir işletmenin elde mevcut olan teknik imkanlarıyla, işgücüyle, hangi malları ve ne miktarda, hangi tesislerde, nasıl ve ne kadar zamanda üreteceğinin önceden tasarlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasıdır.

23  İmalat veya satın alma kararları  Alet ve makine seçimi  Süreç planları Üretim Planlaması ve Denetim

24  Alet, araç ve makineler  Robot sistemler  Sayısal olarak kontrol edilen makineler  Bilgisayarla sayısal olarak kontrol edilen makineler  Esnek üretim sistemleri  Bilgisayar destekli üretim Üretim Teknolojisi

25  Sabit yerleşim düzeni  İşlevlere yönelik yerleşim  Ürüne yönelik yerleşim  Ofis yerleşimi  Perakende düzeni yerleşimi  Depo yerleşimi Yerleşim Düzeni Stratejileri

26 Sabit Yerleşim Düzeni İşlevlere Yönelik Yerleşim

27 Ürüne Yönelik Yerleşim Et Mamulleri Süt Mamulleri İçeceklerSebzeler Basılı Yayınlar Meyveler Konserve Ürünler Ka sa Perakende Düzeni Yerleşim GİRİŞ

28  Pazarla ilgili faktörler ◦ Rakiplere yakınlık ◦ Rakiplerin yeri  Maliyet ve ulaşılabilirlik ile ilgili faktörler ◦ Nakliye maliyetleri ◦ Enerji ve su kaynaklarına ilişkin maliyetler ◦ Vergi ve teşvikler ◦ Tesis ve inşaat maliyetleri  Maddi olmayan faktörler ◦ Yasal düzenlemeler ◦ Yaşam kalitesi ◦ Uluslar arası faktörler Yer Seçimi Kararlarını Etkileyen Faktörler

29  Hammadde tedariki ve üretilen ürünlerin son kullanıcısına kadar ulaştırılmasına kadar tüm faaliyetlerin bütünleştirilmesini ifade eder.  Tedarik Zinciri Stratejileri ◦ Çok sayıda tedarikçi ile iş yapma ◦ Az sayıda tedarikçi ile uzun süreli ortaklık kurma ◦ Dikey bütünleşme ◦ Şebeke veya sanal tedarikçilerin geliştirilmesi Tedarik Zinciri Yönetimi

30  Tedarikçiler  Lojistik işletmeleri  Pazarlama aracıları  Kredi ve nakit işlemleri  Borç ve alacak hesapları  Depolama  Stoklama  Nakliye  Bilgi akışı  Tedarik zinciri yönetiminde kurumlar ve faaliyetleri şu şekildedir:

31  Stok Maliyetleri ◦ Stok taşıma ◦ Stok düzenleme ◦ Stok bulundurmama maliyeti  Stok Kontrol Sistemleri ◦ Sürekli stok sistemi ◦ Periyodik stok sistemi ◦ ABC stok sınıflama sistemi  Talepleri karşılamak amacıyla işletmenin elinde bulundurduğu mallar  Stok  Müşteri taleplerini verimli bir biçimde karşılayabilmek amacıyla uygun ölçüde stok tutmak  Stok Yönetimi

32  Belirli bir zaman dilimi içerisindeki üretim oran veya miktarı  Kapasite çeşitleri ◦ Aşırı kapasite ◦ Yetersiz kapasite  Kapasite stratejileri ◦ Öngörülen talebe göre ◦ Gerçekleşmiş talebe göre ◦ Ortalama kapasite Kapasite

33 Birim Zaman TALEP Kapasite EKSİK KAPASİTE DURUMUAŞIRI KAPASİTE DURUMU

34 Kapasite Stratejileri Birim Zaman TALEP YÜKSEK KAPASİTE STR. Birim Zaman TALEP DÜŞÜK KAPASİTE STR. Birim Zaman TALEP ORTALAMA KAPASİTE STR.

35  Parça veya hammaddeler için zamana bağlı ihtiyaçların belirlenmesini içerir.  Ana girdiler ◦ Ana üretim çizelgesi ◦ Stok durum kayıtları ◦ Ürün yapısı  Ana çıktılar ◦ Satın alma siparişleri ◦ İş siparişleri Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)

36  Belirli bir hedefe ulaşmak için tamamlanması gereken tek bir üretim işiyle ilgili yarı düzenli birbirleriyle ilişkili faaliyetler bütünü  Proje  Projeyi olabildiğince hızlı ve ucuz bir biçimde tamamlayabilmek için faaliyetlerin yönetimi  Proje Yönetimi  PROJE PLANLAMA ---------- PROJE KONTROL Proje ve Yönetimi

37 GANTT Şeması OcakŞubatMartNisanMayısHazTem.Ağus.Eyl.EkimKasım Sip.1 Sip.2 Sip.3 Sip.4 Sip.5 İş’in Başlama ve bitme zamanı Tamamlanan iş V V Bugünkü Tarih X XX Bakım/Tatil

38 2002 Copyright S.K.Mirze38 Gantt Tablosu OcakŞubatMartNisanMayısHazTem.Ağus.Eyl.EkimKasım Sip.1 Sip.2 Sip.3 Sip.4 Sip.5 İş’in Başlama ve bitme zamanı Tamamlanan iş V V Bugünkü Tarih X XX Bakım/Tatil


"YÖN137 İşletme Yönetimine Giriş Ders - VII Dr. Cem DİKMEN Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları