Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1- Mahalle afet gönüllüleri temel eğitimlerini tamamlayan mahallelerde, ekiplerin oluşmasını takiben hangi aralıklarla tazeleme eğitimi yapılır ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1- Mahalle afet gönüllüleri temel eğitimlerini tamamlayan mahallelerde, ekiplerin oluşmasını takiben hangi aralıklarla tazeleme eğitimi yapılır ?"— Sunum transkripti:

1

2

3

4 1- Mahalle afet gönüllüleri temel eğitimlerini tamamlayan mahallelerde, ekiplerin oluşmasını takiben hangi aralıklarla tazeleme eğitimi yapılır ? a) Düzenli olarak üçer aylık b) Düzenli olarak yıllık c) Düzenli olarak her hafta d) Düzenli olarak dörder aylık e) Düzenli olarak aylık veya ikişer aylık

5 1- Mahalle afet gönüllüleri temel eğitimlerini tamamlayan mahallelerde, ekiplerin oluşmasını takiben hangi aralıklarla tazeleme eğitimi yapılır ? a) Düzenli olarak üçer aylık b) Düzenli olarak yıllık c) Düzenli olarak her hafta d) Düzenli olarak dörder aylık e) Düzenli olarak aylık veya ikişer aylık

6 2- Aşağıdakilerden hangisi Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi (OSOCC) ın amaçlarından biri değildir ? a) İlgili devlet kuran/kurumlarının görevlerini devralmak b) Uluslar arası insani yardım kuruluşları arasında bilgi yönetimi için platform oluşturmak c) Uluslar arası aktörlerin afet/acil durum yerinde saha seviyesindeki faaliyetlerinin koordinasyonu için bir sistem sağlamak d) Uluslar arası insani yardım kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyon için platform oluşturmak e) Olaydan etkilenen ülke ile uluslar arası aktörler arasında köprü görevi görmek

7 2- Aşağıdakilerden hangisi Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi (OSOCC) ın amaçlarından biri değildir ? a) İlgili devlet kuran/kurumlarının görevlerini devralmak b) Uluslar arası insani yardım kuruluşları arasında bilgi yönetimi için platform oluşturmak c) Uluslar arası aktörlerin afet/acil durum yerinde saha seviyesindeki faaliyetlerinin koordinasyonu için bir sistem sağlamak d) Uluslar arası insani yardım kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyon için platform oluşturmak e) Olaydan etkilenen ülke ile uluslar arası aktörler arasında köprü görevi görmek

8 3- Doğal afetler veya teknik arızalar sonucu oluşan ve hayatın akışını bozacak ölçüde sonuçlar doğuran olaylara ne denir ? a) Teknolojik afet b) Heyelan c) Deprem d) Erozyon e) İnsan kaynaklı afet

9 3- Doğal afetler veya teknik arızalar sonucu oluşan ve hayatın akışını bozacak ölçüde sonuçlar doğuran olaylara ne denir ? a) Teknolojik afet b) Heyelan c) Deprem d) Erozyon e) İnsan kaynaklı afet

10 4- Kimyasal gazlara maruz kaldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ? a) Alkol sigara kullanmamaya özen gösterilmeli b) Öncelikli olarak ilgili resmi kurumlardan gelecek uyarı ve yönlendirmelere dikkat edilmesi c) Rüzgarsız havada yer değiştirme işlemi gerçekleştirilmeli d) Giysiler değiştirilmeli ve bol su ile temizlenmeli e) Kimyasal gazlara maruz kalanlar kapalı ortamda toplanmalı

11 4- Kimyasal gazlara maruz kaldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ? a) Alkol sigara kullanmamaya özen gösterilmeli b) Öncelikli olarak ilgili resmi kurumlardan gelecek uyarı ve yönlendirmelere dikkat edilmesi c) Rüzgarsız havada yer değiştirme işlemi gerçekleştirilmeli d) Giysiler değiştirilmeli ve bol su ile temizlenmeli e) Kimyasal gazlara maruz kalanlar kapalı ortamda toplanmalı

12 5- Acil durum hizmet grupları sorumlusunun belirleyeceği olay yeri yönetim yetkilisi olaya intikal ettiğinde yetkiyi devralır ve tanımlanan görevleri yürütür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? a) Elde ettiği bilgiler doğrultusunda ekiplerin hareket tarzını belirler ve olay yeri güvenliğinin alınmasını sağlar b) Olay bölgesine gelen müdahale ekiplerini bilgilendirir c) Olay yerinde bağımsız hareket etmeyi ve çoklu komutaların olmasını sağlar d) Müdahale edenlerin görevli kişiler olmasını güvenceye alır e) Olayın ön değerlendirmesini yapar

13 5- Acil durum hizmet grupları sorumlusunun belirleyeceği olay yeri yönetim yetkilisi olaya intikal ettiğinde yetkiyi devralır ve tanımlanan görevleri yürütür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? a) Elde ettiği bilgiler doğrultusunda ekiplerin hareket tarzını belirler ve olay yeri güvenliğinin alınmasını sağlar b) Olay bölgesine gelen müdahale ekiplerini bilgilendirir c) Olay yerinde bağımsız hareket etmeyi ve çoklu komutaların olmasını sağlar d) Müdahale edenlerin görevli kişiler olmasını güvenceye alır e) Olayın ön değerlendirmesini yapar

14 6- Aşağıdakilerden hangisi Afet Acil Durum Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir ? a) Afet acil durumlarıyla ilgili planlamalar yapmak b) Günlük yaşantı içerisinde asayişin sağlanması, trafik akışının sağlanması c) İl genelinde halkın bilinçlenmesine yönelik afet acil durum eğitimleri yapmak d) İl genelinde komşu illerde ve ulusal afet durumlarında gerekli müdahaleyi ve diğer resmi ve gönüllü ekiplerin organizasyonunu yapmak e) Sivil savunma planlarını, sabotaj planlarını ve diğer planları onaylamak

15 6- Aşağıdakilerden hangisi Afet Acil Durum Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildir ? a) Afet acil durumlarıyla ilgili planlamalar yapmak b) Günlük yaşantı içerisinde asayişin sağlanması, trafik akışının sağlanması c) İl genelinde halkın bilinçlenmesine yönelik afet acil durum eğitimleri yapmak d) İl genelinde komşu illerde ve ulusal afet durumlarında gerekli müdahaleyi ve diğer resmi ve gönüllü ekiplerin organizasyonunu yapmak e) Sivil savunma planlarını, sabotaj planlarını ve diğer planları onaylamak

16 7- Deprem başladığında birincil deprem dalgalarını hissederek daha tehlikeli olan ikincil deprem dalgalarının sarsacağı uzak bir noktanın birkaç saniye önceden uyarılmasını sağlayan sistemlere ne denir ? a) Hızlı müdahale sistemleri b) Erken uyarı sistemleri c) Uyarı sistemleri d) Sistem e) Müdahale sitemleri

17 7- Deprem başladığında birincil deprem dalgalarını hissederek daha tehlikeli olan ikincil deprem dalgalarının sarsacağı uzak bir noktanın birkaç saniye önceden uyarılmasını sağlayan sistemlere ne denir ? a) Hızlı müdahale sistemleri b) Erken uyarı sistemleri c) Uyarı sistemleri d) Sistem e) Müdahale sitemleri

18 8- Avrupa birliğinde sivil korunma için iş birliğine yönelik tehditler arasına kaza veya kasıtlı olarak ortaya çıkan hangi tür afetler girer ? a) İntihar saldırısı b) Volkanik patlama c) Sel d) Deprem e) Kimyasal patlama

19 8- Avrupa birliğinde sivil korunma için iş birliğine yönelik tehditler arasına kaza veya kasıtlı olarak ortaya çıkan hangi tür afetler girer ? a) İntihar saldırısı b) Volkanik patlama c) Sel d) Deprem e) Kimyasal patlama

20 9- İl afet müdahale planının hazırlanmasından ve uygulanmasından il ve ilçelerde kim sorumludur ? a) Kurum Müdürleri b) AFAD Başkanlığı c) Sivil Savunma Müdürlükleri d) Vali ve Kaymakamlar e) Belediye Başkanları

21 9- İl afet müdahale planının hazırlanmasından ve uygulanmasından il ve ilçelerde kim sorumludur ? a) Kurum Müdürleri b) AFAD Başkanlığı c) Sivil Savunma Müdürlükleri d) Vali ve Kaymakamlar e) Belediye Başkanları

22 10- Ülkemizde oluşan oluşabilecek her türlü nükleer ve radyolojik kaza, acil durum ve afetlerde rol oynayan ve aynı zamanda konuyla ilgili yasal çalışmaları düzenleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir ? a) Adli Tıp Kurumu b) TUBİTAK c) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu d) Sahil Güvenlik e) Sağlık Bakanlığı

23 10- Ülkemizde oluşan oluşabilecek her türlü nükleer ve radyolojik kaza, acil durum ve afetlerde rol oynayan ve aynı zamanda konuyla ilgili yasal çalışmaları düzenleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir ? a) Adli Tıp Kurumu b) TUBİTAK c) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu d) Sahil Güvenlik e) Sağlık Bakanlığı

24 11- Devletlerin genellikle acil müdahale unsurlarını ve donanımlarını en kötü felaket senaryosuna göre ayarlamaları nedeniyle aşağıdakilerden hangisi gerekli görülmektedir ? a) Askeri Birlikler b) Acil Durum Ekipleri c) Sivil Korunma Birliği d) Kızılay e) Emniyet Teşkilatı

25 11- Devletlerin genellikle acil müdahale unsurlarını ve donanımlarını en kötü felaket senaryosuna göre ayarlamaları nedeniyle aşağıdakilerden hangisi gerekli görülmektedir ? a) Askeri Birlikler b) Acil Durum Ekipleri c) Sivil Korunma Birliği d) Kızılay e) Emniyet Teşkilatı

26 12- Aşağıdakilerden hangisi, gama ışınlarının özelliklerinden biri değildir ? a) Kısa süre için tesirlidir b) Çok süratlidir c) Öldürücü değildir d) Devamlıdır e) Cansıza etkisi yoktur

27 12- Aşağıdakilerden hangisi, gama ışınlarının özelliklerinden biri değildir ? a) Kısa süre için tesirlidir b) Çok süratlidir c) Öldürücü değildir d) Devamlıdır e) Cansıza etkisi yoktur

28 13- Aşağıdakilerden hangisi, Mahalle Afet Kurullarında görev alanlardan biri değildir ? a) Gönüllü Koordinatör b) Muhtar c) Lojistik Sorumlu d) Risk Ve Hasar Tespit Sorumlusu e) Belediye Başkanı

29 13- Aşağıdakilerden hangisi, Mahalle Afet Kurullarında görev alanlardan biri değildir ? a) Gönüllü Koordinatör b) Muhtar c) Lojistik Sorumlu d) Risk Ve Hasar Tespit Sorumlusu e) Belediye Başkanı

30 14- Aşağıdakilerden hangisi BM Afet Değerlendirme ve Koordinasyon UNDAC sistemi unsurlarından biri değildir ? a) Yönetim b) Prosedür c) Yöntem d) Personel e) Ekipman

31 14- Aşağıdakilerden hangisi BM Afet Değerlendirme ve Koordinasyon UNDAC sistemi unsurlarından biri değildir ? a) Yönetim b) Prosedür c) Yöntem d) Personel e) Ekipman

32 15- Müdahale ve saha koordinasyonun ideal bir şekilde yapılması için afet ve acil durum hizmetlerinin düzenlenmesinden koordinasyonunda ve denetlenmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur ? a) Kaymakamlık b) AFAD c) Belediye d) Bakanlık e) Valilik

33 15- Müdahale ve saha koordinasyonun ideal bir şekilde yapılması için afet ve acil durum hizmetlerinin düzenlenmesinden koordinasyonunda ve denetlenmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur ? a) Kaymakamlık b) AFAD c) Belediye d) Bakanlık e) Valilik

34 16- Acil sağlık hizmetleri yönetmeliğine göre triyaj nedir ? a) Binanın diğer binalara verdiği zararın hesaplanması b) Patlama deprem kötü hava koşulları eksik malzeme kullanımının belirlenmesi c) Acil durumlarda çalışmanın yürütülebilmesi için binanın iyi değerlendirilmesi d) Betonarme, yığma, çelik, ahşap gibi malzemelerden inşa edilen yapıların sınıflandırılması e) Hasta ve yaralıların olay yerinden nakledilmesi, ve tedavileri için ulaştırıldıkları sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemidir

35 16- Acil sağlık hizmetleri yönetmeliğine göre triyaj nedir ? a) Binanın diğer binalara verdiği zararın hesaplanması b) Patlama deprem kötü hava koşulları eksik malzeme kullanımının belirlenmesi c) Acil durumlarda çalışmanın yürütülebilmesi için binanın iyi değerlendirilmesi d) Betonarme, yığma, çelik, ahşap gibi malzemelerden inşa edilen yapıların sınıflandırılması e) Hasta ve yaralıların olay yerinden nakledilmesi, ve tedavileri için ulaştırıldıkları sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemidir

36 17- I. Araç ve motor durdurulmalı II. Hemen açık yerler kapatılmalı III. Eller baş üstüne konulmalı IV.Tehlike geçince sığınağa giriş hazırlıklarına başlanmalı Yukarıdakilerden hangileri araçtayken nükleer saldırı olduğunda yapılmalıdır ? a) II, III, IV b) Sadece II c) I ve II d) I ve IV e) I, II, III, IV

37 17- I. Araç ve motor durdurulmalı II. Hemen açık yerler kapatılmalı III. Eller baş üstüne konulmalı IV.Tehlike geçince sığınağa giriş hazırlıklarına başlanmalı Yukarıdakilerden hangileri araçtayken nükleer saldırı olduğunda yapılmalıdır ? a) II, III, IV b) Sadece II c) I ve II d) I ve IV e) I, II, III, IV

38 18- Toplum hayatını sekteye uğratan can ve mal kaybına neden olabilen yerel kaynaklarla üstesinden gelinebilen olaylara ne denir ? a) Tehlike b) Acil Durum c) Risk d) Kaza e) Afet

39 18- Toplum hayatını sekteye uğratan can ve mal kaybına neden olabilen yerel kaynaklarla üstesinden gelinebilen olaylara ne denir ? a) Tehlike b) Acil Durum c) Risk d) Kaza e) Afet

40 19 ‘………………. can mal kaybına neden olmakla birlikte sosyoekonomik düzen ve etkinliklere zarar verme potansiyeli olan her şeydir’ cümledeki boşluğa hangisi getirilmelidir ? a) Olay b) Kaza c) Afet d) Risk e) Tehlike

41 19 ‘………………. can mal kaybına neden olmakla birlikte sosyoekonomik düzen ve etkinliklere zarar verme potansiyeli olan her şeydir’ cümledeki boşluğa hangisi getirilmelidir ? a) Olay b) Kaza c) Afet d) Risk e) Tehlike

42 20 – I.ilgili resmi kurumlardan konuya ilgili bilgi ve eğitimler alınmalı II.Binada sığınak varsa olası tehditlere karşı hazırlık yapılmalı III.İlgili kurumdan gelecek uyarılara kadar normal yaşantıya devam edilmeli Hangisi yada hangileri biyolojik saldırı öncesi yapılacaklardan değildir ? a) I ve II b) I II III c) II ve III d) I e) III

43 20 – I.ilgili resmi kurumlardan konuya ilgili bilgi ve eğitimler alınmalı II.Binada sığınak varsa olası tehditlere karşı hazırlık yapılmalı III.İlgili kurumdan gelecek uyarılara kadar normal yaşantıya devam edilmeli Hangisi yada hangileri biyolojik saldırı öncesi yapılacaklardan değildir ? a) I ve II b) I II III c) II ve III d) I e) III

44

45

46

47 1- Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu yılda en az kaç kez toplanır ? a)4 b)2 c)3 d)1 e)5

48 1- Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu yılda en az kaç kez toplanır ? a)4 b)2 c)3 d)1 e)5

49 2- Aşağıdakilerden hangisi il afet ve acil durum müdürlüklerinin görevlerinden biri değildir ? a)İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek b)Denizlerimizde ve kara sularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak,seyir emniyeti ile ilgili her türlü hizmeti yapmak c)İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak d)Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak e)İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek

50 2- Aşağıdakilerden hangisi il afet ve acil durum müdürlüklerinin görevlerinden biri değildir ? a)İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek b)Denizlerimizde ve kara sularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak,seyir emniyeti ile ilgili her türlü hizmeti yapmak c)İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak d)Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak e)İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek

51 3- Depremin büyüklüğü aşağıdaki ölçüm aletlerinden hangisi ile ölçülür ? a)Manometre b)Mikrometre c)Takograf d)Dozimetre e)Sismograf

52 3- Depremin büyüklüğü aşağıdaki ölçüm aletlerinden hangisi ile ölçülür ? a)Manometre b)Mikrometre c)Takograf d)Dozimetre e)Sismograf

53 4- aşağıdakilerden hangisi radyasyon hastalıklarının belirtilerinden biri değildir ? a)Burundan ve ağızdan sürekli kan gelmesi b)Kusma,şiddetli baş ağrısı c)İsteksizlik d)Kanlı ishal e)Halsizlik,baş dönmesi

54 4- aşağıdakilerden hangisi radyasyon hastalıklarının belirtilerinden biri değildir ? a)Burundan ve ağızdan sürekli kan gelmesi b)Kusma,şiddetli baş ağrısı c)İsteksizlik d)Kanlı ishal e)Halsizlik,baş dönmesi

55 5- Afetlerde hangi seviye ve etki derecesinde ulusal desteğe ihtiyaç duyulduğu öngörülmektedir ? a)5.seviye b)2.seviye c)3.seviye d)4.seviye e)1.seviye

56 5- Afetlerde hangi seviye ve etki derecesinde ulusal desteğe ihtiyaç duyulduğu öngörülmektedir ? a)5.seviye b)2.seviye c)3.seviye d)4.seviye e)1.seviye

57 6- İnsanlar için var olan sistemin normal şekilde işleyemediği, fiziksel normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, hizmet sistemlerinin kilitlendiği, kaynakların yetersiz kaldığı, doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara……………..denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ? a)Afet b)Kaza c)Risk d)Acil Durum e)Tehlike

58 6- İnsanlar için var olan sistemin normal şekilde işleyemediği, fiziksel normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, hizmet sistemlerinin kilitlendiği, kaynakların yetersiz kaldığı, doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara……………..denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ? a)Afet b)Kaza c)Risk d)Acil Durum e)Tehlike

59 7- Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum servisi değildir ? a)Sağlık Kuruluşu 112 b)Arama Kurtarma birlikleri c)Belediye Zabıtası d)Polis / Jandarma e)İtfaiye

60 7- Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum servisi değildir ? a)Sağlık Kuruluşu 112 b)Arama Kurtarma birlikleri c)Belediye Zabıtası d)Polis / Jandarma e)İtfaiye

61 8- Aşağıdakilerden hangisi mahalle afet kurulunun üyelerinden biri değildir ? a)İtfaiyeci b)Başkan(muhtar) c)Gönüllü Koordinatör d)Lojistik Sorumlusu e)Risk ve Hasar Tespit Sorumlusu

62 8- Aşağıdakilerden hangisi mahalle afet kurulunun üyelerinden biri değildir ? a)İtfaiyeci b)Başkan(muhtar) c)Gönüllü Koordinatör d)Lojistik Sorumlusu e)Risk ve Hasar Tespit Sorumlusu

63 9- Türkiye’de sağlık ve hijyen çalışmaları hangi kurum tarafından yürütülür ? a)Aile Hekimleri b)Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi c)Devlet Hastaneleri d)Sağlık Ocakları e)Halk Sağlığı Kurumu

64 9- Türkiye’de sağlık ve hijyen çalışmaları hangi kurum tarafından yürütülür ? a)Aile Hekimleri b)Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi c)Devlet Hastaneleri d)Sağlık Ocakları e)Halk Sağlığı Kurumu

65 10- Kimyasal gaz saldırısına maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ? a)Eller kirlenmişse yüz göz ve ağza sürülmemelidir b)Saldırıda kapalı bir yerde bulunuluyorsa hemen dışarı çıkılmalıdır c)Gaz maskesi varsa gaz maskesi takılmalıdır d)Eğer yağmur yağıyorsa el ve yüzün kirlenmesi önlenmelidir e)Gaz maskesi yoksa ıslak bir havlu ile ağız kapatılarak tehlike geçene kadar solunum bu şekilde yapılmalıdır

66 10- Kimyasal gaz saldırısına maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ? a)Eller kirlenmişse yüz göz ve ağza sürülmemelidir b)Saldırıda kapalı bir yerde bulunuluyorsa hemen dışarı çıkılmalıdır c)Gaz maskesi varsa gaz maskesi takılmalıdır d)Eğer yağmur yağıyorsa el ve yüzün kirlenmesi önlenmelidir e)Gaz maskesi yoksa ıslak bir havlu ile ağız kapatılarak tehlike geçene kadar solunum bu şekilde yapılmalıdır

67 11- 7126 sayılı sivil savunma yasası çerçevesinde kurulacak servislerdeki görevlilerin yaş aralığı kaç olmalıdır ? a)17-70 b)18-65 c)15-35 d)16-65 e)18-60

68 11- 7126 sayılı sivil savunma yasası çerçevesinde kurulacak servislerdeki görevlilerin yaş aralığı kaç olmalıdır ? a)17-70 b)18-65 c)15-35 d)16-65 (2014 ARA SINAV-2015 FİNAL SINAVINDA AYNISI ÇIKTI) e)18-60

69 12- İllerde meydana gelen acil durumlar aşağıdakilerden hangisi tarafından yönetilir ? a)İl Afad b)Başbakanlık Afad c)İtfaiye Müdürlüğü d)İl Emniyet Müdürlüğü e)Valilik

70 12- İllerde meydana gelen acil durumlar aşağıdakilerden hangisi tarafından yönetilir ? a)İl Afad b)Başbakanlık Afad c)İtfaiye Müdürlüğü d)İl Emniyet Müdürlüğü e)Valilik

71 13- Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla devlet tarafından inşa edilen sığınaklara……..sığınaklar denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ? a)Yangın b)Basınç c)Sıcaklık d)Serpinti e)Radyasyon

72 13- Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla devlet tarafından inşa edilen sığınaklara……..sığınaklar denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ? a)Yangın b)Basınç c)Sıcaklık d)Serpinti e)Radyasyon

73 14- Aşağıdakilerden hangisi Saha Koordinasyon Merkezinin kısaltılmış adıdır ? a)OSOCC b)UNDAC c)UMKE d)INSARAG e)RDC

74 14- Aşağıdakilerden hangisi Saha Koordinasyon Merkezinin kısaltılmış adıdır ? a)OSOCC b)UNDAC c)UMKE d)INSARAG e)RDC

75 15- Asit taşıyan bir tankerin kaza yapması ne tür bir kazadır ? a)KBRN kazası b)Ulaşım kazası c)Afet kazası d)İletişim kazası e)İş kazası

76 15- Asit taşıyan bir tankerin kaza yapması ne tür bir kazadır ? a)KBRN kazası b)Ulaşım kazası c)Afet kazası d)İletişim kazası e)İş kazası

77 16- 7216 sayılı yasaya göre hassas bölgelerdeki yıllık ortalama personel mevcudu 200 olan müesseselerde aşağıdakilerden hangisi gereksizdir ? a)Kontrol merkezi ve karargah servisi b)İlk yardım servisi c)Emniyet ve kılavuz servisi d)Kurtarma servisi e)Bakım servisi

78 16- 7216 sayılı yasaya göre hassas bölgelerdeki yıllık ortalama personel mevcudu 200 olan müesseselerde aşağıdakilerden hangisi gereksizdir ? a)Kontrol merkezi ve karargah servisi b)İlk yardım servisi c)Emniyet ve kılavuz servisi d)Kurtarma servisi e)Bakım servisi

79 17- İnsanın tabiattaki toprak, su ve bitki arasındaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana gelen erozyona ne ad verilmektedir ? a)Hızlandırılmış erozyon b)Basit erozyon c)Doğal afet d)Doğal erozyon e)Normal erozyon

80 17- İnsanın tabiattaki toprak, su ve bitki arasındaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana gelen erozyona ne ad verilmektedir ? a)Hızlandırılmış erozyon b)Basit erozyon c)Doğal afet d)Doğal erozyon e)Normal erozyon

81 18- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik afetlerden biridir ? a)Tsunami b)Deprem c)Heyelan d)Sel e)Maden Kazası

82 18- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik afetlerden biridir ? a)Tsunami b)Deprem c)Heyelan d)Sel e)Maden Kazası

83 19- Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının(Afad) bağlı olduğu birim aşağıdakilerden hangisidir ? a)Cumhurbaşkanlığı b)Başbakanlık c)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı d)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e)İçişleri Bakanlığı

84 19- Afet ve acil durum yönetim başkanlığının(Afad)bağlı olduğu birim aşağıdakilerden hangisidir ? a)Cumhurbaşkanlığı b)Başbakanlık c)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı d)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e)İçişleri Bakanlığı

85 20-Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyonu sisteminin dört ana unsurundan biri değildir ? a)Personel b)Prosedür c)Yöntem d)Olay e)Ekipman

86 20-Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyonu Sisteminin dört ana unsurundan biri değildir ? a)Personel b)Prosedür c)Yöntem d)Olay e)Ekipman

87

88

89

90 1.Acil durumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? A) Yerel kapasiteyi zorlar. B) Ekonomik ve sosyal faaliyetleri aksatır. C) Ölümlere veya yaralanmalara sebep olabilir. D) Yerel bir etki içerisinde gerçekleşir. E) Genel bir etkiye sahiptir.

91 1.Acil durumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? A) Yerel kapasiteyi zorlar. B) Ekonomik ve sosyal faaliyetleri aksatır. C) Ölümlere veya yaralanmalara sebep olabilir. D) Yerel bir etki içerisinde gerçekleşir. E) Genel bir etkiye sahiptir.

92 2.Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubunun kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir ? A) FCSS B) OSOCC C) VOSOCC D) INSARAG E) UNDAC

93 2.Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubunun kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir ? A) FCSS B) OSOCC C) VOSOCC D) INSARAG E) UNDAC

94 3.Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin yönetiminde koordinasyon olmamasının sonuçlarından biri değildir ? A) Kaynakların etkin kullanımı zorlaşır. B) Aynı iş birden fazla farklı paydaşlar tarafından yapılır. C) Yetersiz müdahale durumu ortaya çıkabilir. D) Afetin boyutu ve ihtiyaçları azalır. E) Olumsuz etkiler daha çok görülebilir.

95 3.Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin yönetiminde koordinasyon olmamasının sonuçlarından biri değildir ? A) Kaynakların etkin kullanımı zorlaşır. B) Aynı iş birden fazla farklı paydaşlar tarafından yapılır. C) Yetersiz müdahale durumu ortaya çıkabilir. D) Afetin boyutu ve ihtiyaçları azalır. E) Olumsuz etkiler daha çok görülebilir.

96 4. I. Solunum yolu II. Sindirim yolu III. Deri IV. Göz konjiktivaları V. Cinsel tenasül organları Yukarıdakilerden hangileri biyolojik savaş ajanlarının vücuda giriş yollarındandır ? A) I, II ve IV B) II, III ve V C) III, IV ve V D) I, II, IV ve V E) I, II, III, IV ve V

97 4. I. Solunum yolu II. Sindirim yolu III. Deri IV. Göz konjiktivaları V. Cinsel tenasül organları Yukarıdakilerden hangileri biyolojik savaş ajanlarının vücuda giriş yollarındandır ? A) I, II ve IV B) II, III ve V C) III, IV ve V D) I, II, IV ve V E) I, II, III, IV ve V

98 5.Aşağıdakilerden hangisi Gama Işınlarının özelliklerinden biri değildir ? A) Öldürücü değildir. B) Çok süratlidir. C) Hissedilmez. D) Büyük bir etki hassasiyeti vardır. E) Kısa bir süre için tesirlidir.

99 5.Aşağıdakilerden hangisi Gama Işınlarının özelliklerinden biri değildir ? A) Öldürücü değildir. B) Çok süratlidir. C) Hissedilmez. D) Büyük bir etki hassasiyeti vardır. E) Kısa bir süre için tesirlidir.

100 6. I. İnsanlar II. Hayvanlar III. Bitkiler IV. Elektronik ekipmanlar V. Askerî araçlar Yukarıdakilerden hangilerinin üzerinde biyolojik silahların etkisi daha fazladır ? A) I ve V B) I, II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) II, III ve V

101 6. I. İnsanlar II. Hayvanlar III. Bitkiler IV. Elektronik ekipmanlar V. Askerî araçlar Yukarıdakilerden hangilerinin üzerinde biyolojik silahların etkisi daha fazladır ? A) I ve V B) I, II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) II, III ve V

102 7.Bina triajı aşağıdaki amaçlardan hangisi için yapılır ? A) Binanın enkaz kaldırma süresini hesaplamak için B) Binanın diğer binalara verdiği zararı hesaplamak için C) Kriz merkezlerinin sayısal değerleri belirlemesi, sınıflandırması ve hasar çeşidine göre acil yardım müdahale ekiplerini yönlendirmesi için D) STK'ların çalışmalarını sadece hafif hasarlı binalara yönlendirebilmesi için E) Hangi binaların yıkılacağına karar vermek için

103 7.Bina triajı aşağıdaki amaçlardan hangisi için yapılır ? A) Binanın enkaz kaldırma süresini hesaplamak için B) Binanın diğer binalara verdiği zararı hesaplamak için C) Kriz merkezlerinin sayısal değerleri belirlemesi, sınıflandırması ve hasar çeşidine göre acil yardım müdahale ekiplerini yönlendirmesi için D) STK'ların çalışmalarını sadece hafif hasarlı binalara yönlendirebilmesi için E) Hangi binaların yıkılacağına karar vermek için

104 8. Aşağıdakilerden hangisi afetler sırasındaki davranış şekillerinden değildir ? A) Çök – Kapan – Tutun B) Yerinde sığın C) Kilitlen – Yat D) Tahliye (dışarı/içeri) E) Ayağa kalk

105 8. Aşağıdakilerden hangisi afetler sırasındaki davranış şekillerinden değildir ? A) Çök – Kapan – Tutun B) Yerinde sığın C) Kilitlen – Yat D) Tahliye (dışarı/içeri) E) Ayağa kalk

106 9.Aşağıdakilerden hangisi afetlerden önce yapılan çalışmaların ana hedeflerinden biri değildir ? A) Zarar görebilirlik ve risk analizi B) Lojistik hizmet planları C) Kurtarma ve acil yardım planları D) Hasar tespiti E) Tatbikatlar

107 9.Aşağıdakilerden hangisi afetlerden önce yapılan çalışmaların ana hedeflerinden biri değildir ? A) Zarar görebilirlik ve risk analizi B) Lojistik hizmet planları C) Kurtarma ve acil yardım planları D) Hasar tespiti E) Tatbikatlar

108 10.Tehlike avının amacı aşağıdakilerden hangisidir ? A) Evimiz ya da çalışma ortamımız içerisinde bize risk oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak B) Binaları depreme karşı güçlü hâle getirmek C) Bulunduğumuz binadan tahliye planı yapmak D) Yangın tatbikatı yapmak E) Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak

109 10.Tehlike avının amacı aşağıdakilerden hangisidir ? A) Evimiz ya da çalışma ortamımız içerisinde bize risk oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak B) Binaları depreme karşı güçlü hâle getirmek C) Bulunduğumuz binadan tahliye planı yapmak D) Yangın tatbikatı yapmak E) Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak

110 11.Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemi değildir ? A) Pusulaya bakmak B) Kutup Yıldızı'na bakmak C) Camilere bakmak D) Karınca yuvasına bakmak E) Rüzgar yönüne bakmak

111 11.Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemi değildir ? A) Pusulaya bakmak B) Kutup Yıldızı'na bakmak C) Camilere bakmak D) Karınca yuvasına bakmak E) Rüzgar yönüne bakmak

112 12.Aşağıdakilerden hangisi hayatı devam ettirmede temel gereksinimlerden biri değildir ? A) İçecek B) Ateş ve ısınma C) Yiyecek D) Barınma E) Aydınlatma

113 12.Aşağıdakilerden hangisi hayatı devam ettirmede temel gereksinimlerden biri değildir ? A) İçecek B) Ateş ve ısınma C) Yiyecek D) Barınma E) Aydınlatma

114 13.Aşağıdakilerden hangisi yavaş gelişen doğal afetlerden biridir ? A) Deprem B) Seller C) Kuraklık D) Toprak kaymaları E) Çığ

115 13.Aşağıdakilerden hangisi yavaş gelişen doğal afetlerden biridir ? A) Deprem B) Seller C) Kuraklık D) Toprak kaymaları E) Çığ

116 14."Temel afet bilinci eğitimi" içerisinde aşağıdakilerden hangisi verilmez ? A) Toplanma bölgesi bilgisi B) Temel literatür bilgisi C) Temel arama kurtarma bilgisi D) Afet ve acil durumlar sonrası neler yapılması gerektiği E) Afet ve acil durumlar esnasında yapılması gerekenler

117 14."Temel afet bilinci eğitimi" içerisinde aşağıdakilerden hangisi verilmez ? A) Toplanma bölgesi bilgisi B) Temel literatür bilgisi C) Temel arama kurtarma bilgisi D) Afet ve acil durumlar sonrası neler yapılması gerektiği E) Afet ve acil durumlar esnasında yapılması gerekenler

118 15.Afet psikolojisi eğitimi kimlere verilmez ? A) Arama kurtarmacılara B) İlk yardımcılara C) İtfaiyecilere D) Temel afet bilinci eğitimi alan kişilere E) Afet ve acil durumlarla ilgili sivil toplum kuruluşları gönüllülerine

119 15.Afet psikolojisi eğitimi kimlere verilmez ? A) Arama kurtarmacılara B) İlk yardımcılara C) İtfaiyecilere D) Temel afet bilinci eğitimi alan kişilere E) Afet ve acil durumlarla ilgili sivil toplum kuruluşları gönüllülerine

120 16.Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemlerinden biri değildir ? A) Kimyasal biyolojik radyolojik ve nükleer (KBRN) analizi B) Check listeleri C) Normal sistemden sapma ve etkileri analizleri D) Tehlike ve çalışılabilirlik analizi E) Hata ağacı analizi

121 16.Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemlerinden biri değildir ? A) Kimyasal biyolojik radyolojik ve nükleer (KBRN) analizi B) Check listeleri C) Normal sistemden sapma ve etkileri analizleri D) Tehlike ve çalışılabilirlik analizi E) Hata ağacı analizi

122 17.Çok tehlikeli işlerde risk değerlendirmesi hangi aralıklarla yenilenmelidir ? A) 2 yılda bir B) 3 yılda bir C) 4 yılda bir D) 5 yılda bir E) 6 yılda bir

123 17.Çok tehlikeli işlerde risk değerlendirmesi hangi aralıklarla yenilenmelidir ? A)2 yılda bir (MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.) (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) B) 3 yılda bir (ATA-AÖF SINAV CEVAP KAĞIDINDA BU ŞIKKI DOĞRU OLARAK VERMİŞ) C) 4 yılda bir D) 5 yılda bir E) 6 yılda bir

124 18.Kamyona yüklenmiş çimento torbalarının elle indirilmesi yerine vinç ile indirilmesi aşağıdaki risk kontrol tedbirlerinden hangisine girmektedir ? A) Tehlikelerin ortadan kaldırılması B) Tehlikeli olanın daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi C) Mühendislik önlemlerinin uygulanması D) İşaretler/uyarılar veya idari önlemler E) Kişisel koruyucu donanımlar

125 18.Kamyona yüklenmiş çimento torbalarının elle indirilmesi yerine vinç ile indirilmesi aşağıdaki risk kontrol tedbirlerinden hangisine girmektedir ? A) Tehlikelerin ortadan kaldırılması B) Tehlikeli olanın daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi C) Mühendislik önlemlerinin uygulanması D) İşaretler/uyarılar veya idari önlemler E) Kişisel koruyucu donanımlar

126 19.Aşağıdakilerden hangisi telsiz kullanımında dikkat edilecek hususlardan biri değildir ? A) Hiçbir şey zorlayarak takılmamalı ve çıkarılmamalıdır. B) Her cins sıvı, telsiz cihazlarından uzak tutulmalıdır. C) Cihazlar, toz, çamur vb. pisliklerden uzak tutulmalıdır. D) Cihazlar darbelerden korunmalıdır. E) Cihazlar anteninden tutularak taşınmalıdır.

127 19.Aşağıdakilerden hangisi telsiz kullanımında dikkat edilecek hususlardan biri değildir ? A) Hiçbir şey zorlayarak takılmamalı ve çıkarılmamalıdır. B) Her cins sıvı, telsiz cihazlarından uzak tutulmalıdır. C) Cihazlar, toz, çamur vb. pisliklerden uzak tutulmalıdır. D) Cihazlar darbelerden korunmalıdır. E) Cihazlar anteninden tutularak taşınmalıdır.

128 20.Kendi frekansının dışındaki frekanslara da sarkma yapmaya ne ad verilir ? A) Enterferans B) Frekans C) Periyot D) Girişim E) Bant

129 20.Kendi frekansının dışındaki frekanslara da sarkma yapmaya ne ad verilir ? A) Enterferans B) Frekans C) Periyot D) Girişim E) Bant

130 21. I. Her isteyen amatör telsiz kullanabilir. II. Telsiz elektroniği dalında sınav başarısı gerekir. III. Mevzuat ve telsiz işletme dallarında sınav başarısı gerekir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri amatör telsizci olabilmek için gerekli şartlardandır ? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

131 21. I. Her isteyen amatör telsiz kullanabilir. II. Telsiz elektroniği dalında sınav başarısı gerekir. III. Mevzuat ve telsiz işletme dallarında sınav başarısı gerekir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri amatör telsizci olabilmek için gerekli şartlardandır ? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

132 22.Afet haberleşmesinde uzman olan kişinin coğrafi koordinasyon için aşağıdaki becerilerden hangisine sahip olması gerekir ? A) Harita, GPS ve pusula okuma B) Kayaçların özelliklerini bilme C) Jeoteknik koşulları bilme D) Atlas bilgisi E) Mors alfabesini bilme

133 22.Afet haberleşmesinde uzman olan kişinin coğrafi koordinasyon için aşağıdaki becerilerden hangisine sahip olması gerekir ? A) Harita, GPS ve pusula okuma B) Kayaçların özelliklerini bilme C) Jeoteknik koşulları bilme D) Atlas bilgisi E) Mors alfabesini bilme

134 23.İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara ne ad verilir ? A) Tehlike B) İş sağlığı ve güvenliği C) Sağlık D) Güvenlik E) Risk analizi

135 23.İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara ne ad verilir ? A) Tehlike B) İş sağlığı ve güvenliği C) Sağlık D) Güvenlik E) Risk analizi

136 24.İş yerindeki sağlığı etkileyen madde ve etkenlerin saptanması, düzeylerinin ölçülmesi ve gerektiğinde kontrol alana alınması gibi teknik konulara ne ad verilir ? A) İş hijyeni B) Tehlike C) İş sağlığı ve güvenliği D) İş sağlığı E) Güvenlik

137 24.İş yerindeki sağlığı etkileyen madde ve etkenlerin saptanması, düzeylerinin ölçülmesi ve gerektiğinde kontrol alana alınması gibi teknik konulara ne ad verilir ? A) İş hijyeni B) Tehlike C) İş sağlığı ve güvenliği D) İş sağlığı E) Güvenlik

138 25.Aşağıdakilerden hangisi iş yeri ortam faktörleri arasında yer alan fiziksel etmenlerden biri değildir ? A) Gürültü B) Titreşim C) Basınç D) Mobbing E) Sıcaklık

139 25.Aşağıdakilerden hangisi iş yeri ortam faktörleri arasında yer alan fiziksel etmenlerden biri değildir ? A) Gürültü B) Titreşim C) Basınç D) Mobbing E) Sıcaklık

140

141

142

143 1.Can ve mal kayıplarına neden olan, sosyoekonomik düzen ve etkinliklere zarar veren duruma ne ad verilir? A) Tehlike B) Olay C) Afet D) Kaza E) Risk

144 1.Can ve mal kayıplarına neden olan, sosyoekonomik düzen ve etkinliklere zarar veren duruma ne ad verilir? A) Tehlike B) Olay C) Afet D) Kaza E) Risk

145 2.Afet ve acil durum hizmetlerinin düzenlenmesi, koordinasyonu ve denetlenmesinden hangi kurum sorumludur? A) Başbakanlık B) Valilik C) Kaymakamlık D) Belediye E) AFAD

146 2.Afet ve acil durum hizmetlerinin düzenlenmesi, koordinasyonu ve denetlenmesinden hangi kurum sorumludur? A) Başbakanlık B) Valilik C) Kaymakamlık D) Belediye E) AFAD

147 3.Mahalle afet kurullarına başkanlığı kim yapar? A) Belediye başkan yardımcısı B) Muhtar C) Gönüllü koordinatörü D) Lojistik sorumlusu E) İmam

148 3.Mahalle afet kurullarına başkanlığı kim yapar? A) Belediye başkan yardımcısı B) Muhtar C) Gönüllü koordinatörü D) Lojistik sorumlusu E) İmam

149 4.Aşağıdakilerden hangisi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin görevlerinden biri değildir? A) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek B) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak C) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek D) İl afet ve acil durum yönettim merkezini yönetmek E) İlgili mevzuata yer alan seferberlik ve savaş planlarını yapmak

150 4.Aşağıdakilerden hangisi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin görevlerinden biri değildir? A) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek B) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak C) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek D) İl afet ve acil durum yönettim merkezini yönetmek E) İlgili mevzuata yer alan seferberlik ve savaş planlarını yapmak

151 5.Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon (UNDAC) sisteminin unsurlarından biri değildir? A) Personel B) Yöntem C) Yönetim D) Prosedürler E) Ekipmanlar

152 5.Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon (UNDAC) sisteminin unsurlarından biri değildir? A) Personel B) Yöntem Yöntem: UNDAC’in amacını gerçekleştirebilmesi için önceden tanımlanmış ve üzerinde anlaşılmış çalışma yöntemleri almasıdır. UNDAC sistemi dört ana unsurdan oluşmaktadır 1.Personel 2.Yöntem 3.Prosedürler 4.Ekipman C) Yönetim (YÖNTEM VE YÖNETİME DİKKAT EDİN) D) Prosedürler E) Ekipmanlar

153 6.Aşağıdakilerden hangisi ısı radyasyonlarının özelliklerinden biri değildir? A) Devamlıdır. B) Yavaştır. C) Çevre ısısını ani olarak yükselttiğinden geniş çapta yangınlara sebep olur. D) Mesafe ile azalır. E) Nüfuz hassasiyeti yoktur.

154 6.Aşağıdakilerden hangisi ısı radyasyonlarının özelliklerinden biri değildir? A) Devamlıdır. B) Yavaştır. C) Çevre ısısını ani olarak yükselttiğinden geniş çapta yangınlara sebep olur. D) Mesafe ile azalır. E) Nüfuz hassasiyeti yoktur.

155 7.Arama kurtarma ekibinin kurulması ve donanımlarının sağlanması, afet yönetimi evrelerinden hangisini kapsar? A) Zarar azaltma B) Müdahale C) Risk D) İyileştirme E) Düzenleme

156 7.Arama kurtarma ekibinin kurulması ve donanımlarının sağlanması, afet yönetimi evrelerinden hangisini kapsar? A) Zarar azaltma B) Müdahale C) Risk D) İyileştirme E) Düzenleme

157 8.Aşağıdakilerden hangisi deprem çantasının özelliklerinden biri değildir? A) Temel malzemeler haricinde aile bireylerinin özelliklerine göre düzenlenmelidir. B) Oluşturulan çanta kolay taşınabilir ve afet sırasında ve sonrasında kolay ulaşılabilir olmalıdır. C) Hayata devam ettirmeyi kolaylaştırmalıdır. D) Su geçirmez özellikte olmalıdır. E) Çantanın fermuarları kilitlenmelidir.

158 8.Aşağıdakilerden hangisi deprem çantasının özelliklerinden biri değildir? A) Temel malzemeler haricinde aile bireylerinin özelliklerine göre düzenlenmelidir. B) Oluşturulan çanta kolay taşınabilir ve afet sırasında ve sonrasında kolay ulaşılabilir olmalıdır. C) Hayata devam ettirmeyi kolaylaştırmalıdır. D) Su geçirmez özellikte olmalıdır. E) Çantanın fermuarları kilitlenmelidir.

159 9.Pusulaların renkli ucu hangi yönü gösterir? A) Güney B) Batı C) Doğu D) Kuzey E) Kuzeybatı

160 9.Pusulaların renkli ucu hangi yönü gösterir? A) Güney B) Batı C) Doğu D) Kuzey E) Kuzeybatı

161 10.Kimya endüstrisindeki özel tehlike potansiyelleri için geliştirilen risk analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Normal sistemden sapma ve etkileri analizleri B) Tehlike ve çalışılabilirlik analizi C) Hata ağacı analizi D) Kaza sonuç analizi E) Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları

162 10.Kimya endüstrisindeki özel tehlike potansiyelleri için geliştirilen risk analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Normal sistemden sapma ve etkileri analizleri B) Tehlike ve çalışılabilirlik analizi C) Hata ağacı analizi D) Kaza sonuç analizi E) Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları NOT:RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ 1-Check listeleri Uçaklarda pilotların kullandığı check listeleri 2-Normal Sistemden Sapma ve Etkileri Analizleri (FMEA) Özellikle otomotiv endüstrisinde 3-Tehlike ve Çalışılabilirlik Analizi (HAZOP) Kimya endüstrisi tarafından 4-Hata Ağacı Analizi (FTA) Boeing uçak şirketi ve nükleer güç reaktörlerinde 5-Kaza Sonuç Analizi (ETA) birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde 6-Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) Özel olarak yiyecek ve içecek endüstrileri için

163 11.Benzen yerine tolüen kullanımı aşağıdaki risk kontrol tedbirlerinden hangisine girmektedir? A) Tehlikelerin ortadan kaldırılması B) Tehlikeli olanın daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi C) Mühendislik önlemlerinin uygulanması D) İşaretler, uyarılar veya idari önlemler E) Kişisel koruyucu donanımlar

164 11.Benzen yerine tolüen kullanımı aşağıdaki risk kontrol tedbirlerinden hangisine girmektedir? A) Tehlikelerin ortadan kaldırılması B) Tehlikeli olanın daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi C) Mühendislik önlemlerinin uygulanması D) İşaretler, uyarılar veya idari önlemler E) Kişisel koruyucu donanımlar

165 12.Kaza sonuç analizinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Herhangi bir tehlikeli olayın yaratabileceği senaryolar analiz edilir. B) Analiz edilecek sistemin sınırlarının çizilmesi gerekir. C) Birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır. D) Kazaların sıklığı ve/veya olasılıkları sayısal olarak belirlenebilir. E) Hata ağacı analizi yapılır.

166 12.Kaza sonuç analizinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Herhangi bir tehlikeli olayın yaratabileceği senaryolar analiz edilir. B) Analiz edilecek sistemin sınırlarının çizilmesi gerekir. C) Birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır. D) Kazaların sıklığı ve/veya olasılıkları sayısal olarak belirlenebilir. E) Hata ağacı analizi yapılır.

167 13.Telsiz batarya ömrünü mümkün olduğunca uzatmak için aşağıdakilerden hangisine uyulmamalıdır? A) Cihaz sesi azami seviyede açılmalıdır. B) Haberleşmeye düşük güç ile başlanmalıdır. C) Bataryalar soğuk ortamlarda çalıştırılmamalıdır. D) Gereksiz konuşmalardan kaçınılmalıdır. E) Operasyonlarda kısa cümlelerle iletişim kurulmalıdır.

168 13.Telsiz batarya ömrünü mümkün olduğunca uzatmak için aşağıdakilerden hangisine uyulmamalıdır? A) Cihaz sesi azami seviyede açılmalıdır. B) Haberleşmeye düşük güç ile başlanmalıdır. C) Bataryalar soğuk ortamlarda çalıştırılmamalıdır. D) Gereksiz konuşmalardan kaçınılmalıdır. E) Operasyonlarda kısa cümlelerle iletişim kurulmalıdır.

169 14.Acil durum hâlinde "sağlık bilgisi trafiği" veya "QUF" kısaltması duyulduğu anda ne yapılmalıdır? A) S.O.S sinyali vermeye başlayın. B) Cihaz belgelerinizi kontrol edin. C) Bulunduğunuz yerden uzaklaşın. D) Dinlemeyi durdurup komut iletmeye geçin. E) Göndermeyi durdurup dinlemeye geçin.

170 14.Acil durum hâlinde "sağlık bilgisi trafiği" veya "QUF" kısaltması duyulduğu anda ne yapılmalıdır? A) S.O.S sinyali vermeye başlayın. B) Cihaz belgelerinizi kontrol edin. C) Bulunduğunuz yerden uzaklaşın. D) Dinlemeyi durdurup komut iletmeye geçin. E) Göndermeyi durdurup dinlemeye geçin.

171 15.Her meslekte çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerdeki iyilik hâllerini en yüksek düzeye çıkarma ve bu düzeyi sürdürme çalışmalarına ne denir? A) Tehlike B) İş sağlığı ve güvenliği C) İş sağlığı D) Güvenlik E) Risk analizi

172 15.Her meslekte çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerdeki iyilik hâllerini en yüksek düzeye çıkarma ve bu düzeyi sürdürme çalışmalarına ne denir? A) Tehlike B) İş sağlığı ve güvenliği C) İş sağlığı D) Güvenlik E) Risk analizi

173 16.Türkiye'de, çalışan insanı koruma hareketleri ilk olarak hangi yılda ve hangi düzenleme ile başlamıştır? A) 1865 yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi B) 1869 yılında Maadin Nizamnamesi C) 1875 yılında Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun D) 1971 yılında 1475 sayılı İş Kanunu E) 2013 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

174 16.Türkiye'de, çalışan insanı koruma hareketleri ilk olarak hangi yılda ve hangi düzenleme ile başlamıştır? A) 1865 yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi B) 1869 yılında Maadin Nizamnamesi C) 1875 yılında Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun D) 1971 yılında 1475 sayılı İş Kanunu E) 2013 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

175 17.Uluslararası saha koordinasyonu sisteminde Türkiye'nin resmî birim temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? A)Ankara Afad Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü B) İstanbul Afad Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü C) Erzurum Afad Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü D) Bursa Afad Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü E) Bolu Afad Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü

176 17.Uluslararası saha koordinasyonu sisteminde Türkiye'nin resmî birim temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? A)Ankara Afad Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü B) İstanbul Afad Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü C) Erzurum Afad Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü D) Bursa Afad Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü E) Bolu Afad Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü

177 18.Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Sekretaryası içinde yer alan İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) görevlerinden biri değildir? A) Ortak stratejiler geliştirilmesi B) Durum ve ihtiyaç değerlendirmelerinin yapılması C) Koordinasyon forumlarının organize edilmesi D) Kaynakların kullanılmaması E) Koordinasyon mekanizmalarının ve araçlarının yönetilmesi

178 18.Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Sekretaryası içinde yer alan İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) görevlerinden biri değildir? A) Ortak stratejiler geliştirilmesi B) Durum ve ihtiyaç değerlendirmelerinin yapılması C) Koordinasyon forumlarının organize edilmesi D) Kaynakların kullanılmaması E) Koordinasyon mekanizmalarının ve araçlarının yönetilmesi

179 19.Aşağıdakilerden hangisi Afet Acil Durum Müdürlüğünün (Arama Kurtarma Birlikleri) görevlerinden biri değildir? A) İl genelinde halkın bilinçlenmesine yönelik afet acil durum eğitimleri vermek B) Afet ve acil durumlarla ilgili planlamalar yapmak C) Sivil savunma planlarını, sabotaj planları ve diğer planları onaylamak D) İmar planları yapmak E) İl genelinde, komşu illerde ve ulusal afet durumlarında gerekli müdahaleleri yapmak; resmî ve gönüllü ekiplerin organizasyonunu yürütmek

180 19.Aşağıdakilerden hangisi Afet Acil Durum Müdürlüğünün (Arama Kurtarma Birlikleri) görevlerinden biri değildir? A) İl genelinde halkın bilinçlenmesine yönelik afet acil durum eğitimleri vermek B) Afet ve acil durumlarla ilgili planlamalar yapmak C) Sivil savunma planlarını, sabotaj planları ve diğer planları onaylamak D) İmar planları yapmak E) İl genelinde, komşu illerde ve ulusal afet durumlarında gerekli müdahaleleri yapmak; resmî ve gönüllü ekiplerin organizasyonunu yürütmek

181 20.Aşağıdakilerden hangisi acil durum hizmet grupları sorumlusunun yapacağı işlerden biri değildir? A) Olayın boyutuna ve türüne göre alan yönetim yetkilisini/olay yeri yöneticisini belirler ve koordine eder. B) Alanlardaki tüm çalışmaları yönetir. C) Alandan, alan yönetim yetkilisi kanalıyla gelen raporları değerlendirir ve il afet yönetim merkezi başkanına iletir. D) Üst düzey yetkililerden gelen emir ve talimatları da alt birimlere aktarır. E) Merkezden ve alan yönetim yetkilisinden gelen talimatları ekip amirlerine iletir

182 20.Aşağıdakilerden hangisi acil durum hizmet grupları sorumlusunun yapacağı işlerden biri değildir? A) Olayın boyutuna ve türüne göre alan yönetim yetkilisini/olay yeri yöneticisini belirler ve koordine eder. B) Alanlardaki tüm çalışmaları yönetir. C) Alandan, alan yönetim yetkilisi kanalıyla gelen raporları değerlendirir ve il afet yönetim merkezi başkanına iletir. D) Üst düzey yetkililerden gelen emir ve talimatları da alt birimlere aktarır. E) Merkezden ve alan yönetim yetkilisinden gelen talimatları ekip amirlerine iletir

183

184

185

186 1.Aşağıdakilerden hangisi afet döngüsünün dört ana evresinden biri değildir? A) Zarar azaltma B) Hazırlık C) Müdahale D) Planlama E) İyileştirme

187 1.Aşağıdakilerden hangisi afet döngüsünün dört ana evresinden biri değildir? A) Zarar azaltma B) Hazırlık C) Müdahale D) Planlama E) İyileştirme

188 2. Tehlike anında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Afet ve acil durum çantası hazırlama B) Deprem tatbikatı yapma C) Zorunlu deprem sigortası yaptırma D) Yangın güvenliği sağlama E) Afet sırasında ve sonrasında zarar verecek eşyaları sabitleme

189 2. Tehlike anında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Afet ve acil durum çantası hazırlama B) Deprem tatbikatı yapma C) Zorunlu deprem sigortası yaptırma D) Yangın güvenliği sağlama E) Afet sırasında ve sonrasında zarar verecek eşyaları sabitleme

190 3. I. Çök-kapan-tutun II. Yerinde sığınak III. Kilitlen - yat IV. Tahliye Yukarıdakilerden hangileri deprem anında yapılmalıdır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

191 3. I. Çök-kapan-tutun II. Yerinde sığınak III. Kilitlen - yat IV. Tahliye Yukarıdakilerden hangileri deprem anında yapılmalıdır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

192 4. Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlarda hayatı idame etmek için gereken beş temel unsurdan biri değildir? A) Hayatta kalma isteği B) Yiyecek C) Giyecek D) İçecek E) Barınma

193 4. Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlarda hayatı idame etmek için gereken beş temel unsurdan biri değildir? A) Hayatta kalma isteği B) Yiyecek C) Giyecek D) İçecek E) Barınma

194 5. Aşağıdakilerden hangisi doğada bulunan su kaynaklarını dezenfekte etmek için kullanılan yöntemlerden biri değildir? A) Kum ve çakıl taşları kullanarak damıtma yapmak B) Çevreden bulunan pet şişeleri su ile doldurup ateşte kaynatmak C) Suyun güneşte ısınmasını sağlamak D) Bambu gibi ağaçların içine su koyup,kaynatmak E) Matara ile suyu kaynatmak

195 5. Aşağıdakilerden hangisi doğada bulunan su kaynaklarını dezenfekte etmek için kullanılan yöntemlerden biri değildir? A) Kum ve çakıl taşları kullanarak damıtma yapmak B) Çevreden bulunan pet şişeleri su ile doldurup ateşte kaynatmak C) Suyun güneşte ısınmasını sağlamak D) Bambu gibi ağaçların içine su koyup,kaynatmak E) Matara ile suyu kaynatmak

196 6. Aşağıdakilerden hangisi ani gelişen doğal afetlerden biri değildir? A) Deprem B) Kuraklık C) Toprak kayması D) Çığ E) Sel

197 6. Aşağıdakilerden hangisi ani gelişen doğal afetlerden biri değildir? A) Deprem B) Kuraklık C) Toprak kayması D) Çığ E) Sel

198 7. Sağlık Bakanlığının 2011 Yılı İlk Yardım Yönetmeliği’nin 16.maddesi gereğince tüm kurum ve kuruluşlar her 20 personel için kaç sertifikalı ilk yardımcı bulundurmak zorundadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

199 7. Sağlık Bakanlığının 2011 Yılı İlk Yardım Yönetmeliği’nin 16.maddesi gereğince tüm kurum ve kuruluşlar her 20 personel için kaç sertifikalı ilk yardımcı bulundurmak zorundadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

200 8. Risk analizinde aşağıdakilerden hangisi raporlama kısmında bulunmaz? A)Yapılan risk tespitlerinin değerlendirilmesi B) Çalışmadaki tüm ekip riskleri C) Kurumsal organizasyon D) İkincil bir afete dönüşme olasılığı E) Oluşabilecek sonuçlar

201 8. Risk analizinde aşağıdakilerden hangisi raporlama kısmında bulunmaz? A)Yapılan risk tespitlerinin değerlendirilmesi B) Çalışmadaki tüm ekip riskleri C) Kurumsal organizasyon D) İkincil bir afete dönüşme olasılığı E) Oluşabilecek sonuçlar

202 9. Muhtemel bir olayın meydana gelme olasılığının derecelendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çok küçük olasılık: 0 B) Küçük olasılık: 1 C) Orta dereceli olasılık: 2 D) Yüksek olasılık: 3 E) Çok yüksek olasılık: 5

203 9. Muhtemel bir olayın meydana gelme olasılığının derecelendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çok küçük olasılık: 0 B) Küçük olasılık: 1 C) Orta dereceli olasılık: 2 D) Yüksek olasılık: 3 E) Çok yüksek olasılık: 5

204 10. 300-3000 MHz frekans aralığı hangi bant aralığındadır? A) VLF B) MF C) UHF D) SHF E) EHF

205 10. 300-3000 MHz frekans aralığı hangi bant aralığındadır? A) VLF B) MF C) UHF D) SHF E) EHF

206 11. Aşağıdakilerden hangisi amatör radyo haberleşmesinde kullanılan modülasyon çeşitlerinden biri değildir? A) SSB B) AM C) FM D) VW E) KSK

207 11. Aşağıdakilerden hangisi amatör radyo haberleşmesinde kullanılan modülasyon çeşitlerinden biri değildir? A) SSB B) AM C) FM D) VW E) KSK

208 12. Aşağıdakilerden hangisi afet acil haberleşme personelinin sahip olması gereken bilgilerden biri değildir? A) Acil durum networkleri B) Modülasyon bilgisi C) Frekans bilgisi D) Anten bilgisi E) Richter ölçeği bilgisi

209 12. Aşağıdakilerden hangisi afet acil haberleşme personelinin sahip olması gereken bilgilerden biri değildir? A) Acil durum networkleri B) Modülasyon bilgisi C) Frekans bilgisi D) Anten bilgisi E) Richter ölçeği bilgisi

210 13. Acil durum, sağlık bilgisi trafiği veya QUF kısaltması duyulduğunda ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) S.O.S sinyali vermeye başlayın. B) Cihaz belgelerinizi kontrol edin. C) Göndermeyi durdurup dinlemeye geçin. D) Dinlemeyi durdurup komut iletmeye geçin. E) Cihazı kapatın.

211 13. Acil durum, sağlık bilgisi trafiği veya QUF kısaltması duyulduğunda ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) S.O.S sinyali vermeye başlayın. B) Cihaz belgelerinizi kontrol edin. C) Göndermeyi durdurup dinlemeye geçin. D) Dinlemeyi durdurup komut iletmeye geçin. E) Cihazı kapatın.

212 14. Aşağıdakilerden hangisi acil durum yönetimi aşamalarından biri değildir? A) Zarar azaltma B) Programlama C) Hazırlık D) Müdahale E) İyileştirme

213 14. Aşağıdakilerden hangisi acil durum yönetimi aşamalarından biri değildir? A) Zarar azaltma B) Programlama C) Hazırlık D) Müdahale E) İyileştirme

214 15. Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarına örnek olamaz? A) Bir nehre veya su kaynağına yapılara zarar vermemesi için bent çekilmesi B) Binanın kanalizasyonunun, su yollarının ve musluklarının kontrol edilmesi C) Isıtma, havalandırma, klima veya diğer elektrikli malzemelerin gözden geçirilmesi gerekli ise sabitlenmesi D) İş yerindeki yapıların deprem standartlarına göre güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi E) Senaryolarla ilgili acil durum ekipmanlarının önceden hazırlanması

215 15. Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarına örnek olamaz? A) Bir nehre veya su kaynağına yapılara zarar vermemesi için bent çekilmesi B) Binanın kanalizasyonunun, su yollarının ve musluklarının kontrol edilmesi C) Isıtma, havalandırma, klima veya diğer elektrikli malzemelerin gözden geçirilmesi gerekli ise sabitlenmesi D) İş yerindeki yapıların deprem standartlarına göre güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi E) Senaryolarla ilgili acil durum ekipmanlarının önceden hazırlanması

216 16. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler arasında yer almaz? A) Sel B) Deprem C) Asit yağmurları D) Heyelan E) Kasırga

217 16. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler arasında yer almaz? A) Sel B) Deprem C) Asit yağmurları D) Heyelan E) Kasırga

218 17. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürüten aşağıdakilerden hangisidir? A) Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı B) İçişleri Bakanı C) Başbakanlık Müsteşarı D) AFAD Başkanı E) Kızılay Derneği Genel Başkanı

219 17. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürüten aşağıdakilerden hangisidir? A) Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı B) İçişleri Bakanı C) Başbakanlık Müsteşarı D) AFAD Başkanı E) Kızılay Derneği Genel Başkanı

220 18. Düşman saldırılarına, tabii afetlere, sabotajlar ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati öneme sahip her türlü resmî ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin devamı için acil tamir ve ıslahı, korunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve afet sonrası maneviyatın muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı önlem ve faaliyetlere …….. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) risk analizi B) koruma C) iyileştirme D) sivil savunma E) acil yönetim

221 18. Düşman saldırılarına, tabii afetlere, sabotajlar ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati öneme sahip her türlü resmî ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin devamı için acil tamir ve ıslahı, korunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve afet sonrası maneviyatın muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı önlem ve faaliyetlere …….. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) risk analizi B) koruma C) iyileştirme D) sivil savunma E) acil yönetim

222 19. Aşağıdakilerin hangisi TAG (Toplum Afet Gönüllüleri) Eğitim Modülü’nde öncelikle hedeflenen gruplarından biri değildir? A) Sivil savunma uzmanları B) Sivil savunma gönüllüleri C) Arama kurtarma birliği çalışanları D) Emniyet teşkilatı çalışanları E) Sivil toplum kuruluşları üyeleri

223 19. Aşağıdakilerin hangisi TAG (Toplum Afet Gönüllüleri) Eğitim Modülü’nde öncelikle hedeflenen gruplarından biri değildir? A) Sivil savunma uzmanları B) Sivil savunma gönüllüleri C) Arama kurtarma birliği çalışanları D) Emniyet teşkilatı çalışanları E) Sivil toplum kuruluşları üyeleri

224 20. Aşağıdakilerden hangisi UNDAC’ın dört ana unsurundan biri değildir? A) Strateji B) Ekipman C) Personel D) Prosedürler E) Yöntem

225 20. Aşağıdakilerden hangisi UNDAC’ın dört ana unsurundan biri değildir? A) Strateji B) Ekipman C) Personel D) Prosedürler E) Yöntem

226 21. Radyolojik ve nükleer risklerin kaynağı aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Savaş yoluyla atılan füzeler B) Büyük uçak kazaları C) Tıbbi görüntüleme cihazları D) Nükleer denizaltılar E) Nükleer santraller

227 21. Radyolojik ve nükleer risklerin kaynağı aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Savaş yoluyla atılan füzeler B) Büyük uçak kazaları C) Tıbbi görüntüleme cihazları D) Nükleer denizaltılar E) Nükleer santraller

228 22. Aşağıdakilerden hangisi ısı radyasyonunun özelliklerinden biri değildir? A) Devamlıdır. B) Çok hızlıdır. C) Çevre sıcaklığını aniden yükseltir. D) Mesafe ile artar. E) Nüfuz hassasiyeti yoktur.

229 22. Aşağıdakilerden hangisi ısı radyasyonunun özelliklerinden biri değildir? A) Devamlıdır. B) Çok hızlıdır. C) Çevre sıcaklığını aniden yükseltir. D) Mesafe ile artar. E) Nüfuz hassasiyeti yoktur.

230 23. Türkiye’de sağlık ve hijyen çalışmaları hangi kurum tarafından yürütülür? A) Aile hekimleri B) Halk Sağlığı Kurumu C) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi D) Sağlık ocakları E) Devlet hastaneleri

231 23. Türkiye’de sağlık ve hijyen çalışmaları hangi kurum tarafından yürütülür? A) Aile hekimleri B) Halk Sağlığı Kurumu C) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi D) Sağlık ocakları E) Devlet hastaneleri

232 24. Aşağıdakilerden hangisi İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin kısaltılmış yazılımıdır? A) OSOCC B) OCHA C) RDC D) INSARAG E) UMKE

233 24. Aşağıdakilerden hangisi İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin kısaltılmış yazılımıdır? A) OSOCC B) OCHA C) RDC D) INSARAG E) UMKE

234 25. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu çerçevesinde kurulacak servislerdeki görevlilerin yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 15-35 B) 16-65 C) 17-70 D) 18-60 E) 18-65

235 25. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu çerçevesinde kurulacak servislerdeki görevlilerin yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 15-35 B) 16-65 C) 17-70 D) 18-60 E) 18-65

236


"1- Mahalle afet gönüllüleri temel eğitimlerini tamamlayan mahallelerde, ekiplerin oluşmasını takiben hangi aralıklarla tazeleme eğitimi yapılır ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları