Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Suçlarıyla İlgili Mevzuat 3- BM Kararları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Suçlarıyla İlgili Mevzuat 3- BM Kararları."— Sunum transkripti:

1 Bilişim Suçlarıyla İlgili Mevzuat 3- BM Kararları

2 Konseyin tarih ve karar numarası sırasıyla 1998-53/70, 1999-54/49, 2000-55/28, 55/63, 2001-56/19,56/121, 2002-57/53, 57/239, 2003-58/32, 2004-59/61, 2006-60/45, 61/54 ve benzeri bir çok farklı tarihte konuyla ilgili bir çok karar aldığı görülmektedir (BTK, 2009). Bu kararlardan dikkate çekenler slaytlarda verilmiştir (BTK, 2009): Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Kararları

3 – Bilgi Teknolojilerinin Suç Amaçlı Kötüye Kullanımı ile Mücadele” başlıklı kararlar Üye ülkelere bilgi teknolojilerinin suç amaçlı kullanımına karsı ulusal mevzuatlarında gereken tedbirleri almalarını ve suçluların yararlanabileceği güvenli sığınakları ortadan kaldırmalarını tavsiye etmektedir. Aynı zamanda, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesine de atıfta bulunmakta ve söz konusu sözleşmeyi siber güvenlik konusunda uluslararası düzeyde önemli bir çalışma olarak kabul etmektedir. BM Güvenlik Kurulu Kararları

4 Küresel Siber Güvenlik Kültürünün Oluşturulması” baslıklı karar bilgi ve şebeke güvenliğinin geliştirilmesi için kültürel anlayışlarda değişikliğe gidilmesi gerektiğinden bahsetmekte, küresel siber güvenlik kültürünün oluşturulması için gereken temel unsurları; BM Güvenlik Kurulu Kararları

5 – Farkındalık, – Sorumluluk, – Güvenlik ihlallerine tepki verebilme, – Etik, – Demokrasi, BM Güvenlik Kurulu Kararları

6 – Risk değerlendirme, – Güvenlik tasarımı ve uygulaması, – Güvenlik yönetimi ve – Yeniden değerlendirme olarak ortaya koymaktadır. BM Güvenlik Kurulu Kararları

7 – Küresel Siber Güvenlik Kültürünün Oluşturulması ve Kritik Bilgi Altyapılarının Korunması” baslıklı karar bilgi altyapıları ile küresel çaptaki diğer kritik altyapıların birbirine olan bağımlılığına ve bunlara yönelik, sayıları ve türleri giderek artan tehditlere dikkat çekmektedir. Söz konusu karar, kritik bilgi altyapılarının korunmasında izlenmesi gereken prensipleri aşağıdaki şekilde sıralamaktadır: BM Güvenlik Kurulu Kararları

8 Siber tehditler, açıklıklar ve güvenlik ihlalleri ile ilgili acil durum uyarı şebekeleri kurulmalıdır. Tüm paydaşların kritik bilgi altyapılarının kapsamı ve kendilerinin bunlara iliksin sorumluluğu hakkında farkındalığı arttırılmalıdır. BM Güvenlik Kurulu Kararları

9 Altyapıları incelemek ve bunlar arasındaki karşılıklı bağımlılıkları tespit etmek suretiyle bunların güvenliği arttırılmalıdır. Paydaşlar arasında (kamu-özel sektör) bilgi paylaşımına imkân veren ortaklıklar kurulması teşvik edilmelidir. BM Güvenlik Kurulu Kararları

10 Kriz iletişim şebekeleri kurulmalı ve bunların acil durumlarda çalışabilir durumda olması için gereken testler yapılmalıdır. Verilerin erişilebilirliğine ilişkin politikaların kritik bilgi altyapılarının korunmasına duyulan ihtiyacı dikkate alması sağlanmalıdır. BM Güvenlik Kurulu Kararları

11 Kritik bilgi altyapılarına yönelik saldırıların takibi kolaylaştırılmalı ve gerekli hallerde elde edilen bilgiler diğer ülkelerle de paylaşmalıdır. Olaylara müdahale yeteneklerinin geliştirilmesi ve süreklilik ve beklenmedik durum planlarının test edilmesi için gereken eğitim ve tatbikatlar düzenlenmeli, paydaşların da benzer faaliyetlere katılımı teşvik edilmelidir BM Güvenlik Kurulu Kararları

12 Kritik bilgi altyapılarına yönelik saldırıların soruşturulabilmesi ve kovuşturulabilmesini, söz konusu işlemlerin gerekli hallerde diğer devletlerle işbirliği halinde yürütülebilmesini teminen gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve ilgili personelin yeterli eğitim düzeyine sahip olması sağlanmalıdır. BM Güvenlik Kurulu Kararları

13 Kritik bilgi altyapılarının güvenliğini sağlamak amacıyla, gerekli hallerde, acil durum uyarı sistemleri oluşturma, tehditlere, açıklıklara ve yaşanan olaylara iliksin bilgi paylaşımında bulunma gibi uluslararası işbirlikleri içinde yer alınmalıdır. BM Güvenlik Kurulu Kararları

14 Ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve uluslar arası standartlara göre belgelendirilmiş olan güvenlik teknolojilerinin uygulanması teşvik edilmelidir. BM Güvenlik Kurulu Kararları

15 Söz konusu ilkeler aynı zamanda G8 Ülkeleri Adalet ve İçişleri Bakanları tarafından 2003 yılında Paris’te kabul edilen “Kritik Bilgi Altyapılarının Korunmasına İlişkin” ilkelerdir. BM Güvenlik Kurulu Kararları


"Bilişim Suçlarıyla İlgili Mevzuat 3- BM Kararları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları