Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ ORGANİZASYON YAKLAŞIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ ORGANİZASYON YAKLAŞIMLARI"— Sunum transkripti:

1 YENİ ORGANİZASYON YAKLAŞIMLARI
YALIN ORGANİZASYONLAR ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR

2 Yeni Organizasyon Yaklaşımları
Bilim dünyasında en hızlı gelişen ve değişen sistemlerden biri de organizasyon sistemidir.Çağdaş gelişmeler ve özellikle enformasyon ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni organizasyon yaklaşımları ortaya çıkmaktadır.Bu yaklaşımlar içinde en dikkat çekici olanlar YALIN ORGANİZASYON ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON yaklaşımları sayılabilir.

3 Yalın Organizasyon Yalın organizasyon,örgütlerin sadeleştirilmesi ve gereksiz organlaşmadan ve özellikle hiyerarşik yapılanmadan uzaklaşma anlamına gelir.-0- hiyerarşi doğrultusunda basamak sayısı hızla azaltılırken,gereksiz organların kaldırılması ve bu pozisyonlarda çalışan elemanların işten alınarak daha sade bir model oluşturulmaya çalışılmaktadır.öyle bir model içinde daha az sayıda basamak,organ ve eleman kullanılarak daha hızlı,daha esnek ve daha düşük maliyette iş yapılması amaçlanır.

4 Yalın örgütler yapılan işin “iyi,uygun ve ucuz” olmasının aynı zamanda gerçekleşmesini hedeflemektedir.Bu gün herhangi bir örgüt yüksek kaliteli bir işi hem çabuk hem de ekonomik olarak yapamadığı taktirde ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır.Ancak bu da bir örgütlenme ve yönetim bilgi ve becerisini gerekli kılar.

5 Yalın Örgütlerin İlkeleri
Örgütte takım ruhu anlayışı hakim olmalıdır.Planlama,büyük ölçüde takım üyelerine bırakılmalı,yöneticiler strateji belirleme işini yürütmelidir. Yetki ve sorumluluklar ekiplere dağıtılmalıdır.Bu nedenle kişilerin sorumluluklarının bilincinde ve uyumlu çalışma özelliklerinde olmalarına dikkat edilerek işe alınmalarında yarar vardır. Değişen şartlara hızla uyum sağlama özelliğine göre,müşteri odaklı yapılanma sağlanmalıdır Çalışanların kararlara katılımına dayalı,basit ve görsel bir yapı kurulmalıdır.

6 Sürekli gelişme anlayışı ve bu çerçevede sürekli eğitim uygulanmalıdır.
Esnek uzmanlaşma sistemi kurulmalıdır. Denetim,ağırlıklı olarak,otokontrol ile sağlanmalıdır. Organizasyon yapısı iş ünitelerine ve sıfır hiyerarşiye göre düzenlenmelidir. Bu ilkeler doğrultusunda,organizasyonların dikey yapılnma yerine yatay yapılanmaya geçeceği ve daha az,fakat daha uzman kişilerden oluşacağı anlaşılmaktadır.

7 Öğrenen Organizasyon Enformasyon toplumunda stratejik faktör olan bilginin yaratılması ve kullanma yeteneği işletmelerinin hızla değişen pazar koşullarına cevap verebilmesini,uyum sağlamasını ve rekabet avantajı kazanmasına neden olan olaylar “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” modelinin doğmasına neden olmuştur.

8 Öğrenen organizasyonlar bir organizasyonun devamlı bir şekilde yaşadığı olaylardan sonuç çıkarması,bunu da değişen çevre koşullarına adaptasyonda kullanması,insan kaynaklarını geliştirici ve sistem yaratması ve böylece değişen,gelişen ve kendini yenileyen bir yapıyı ifade etmektedir. Öğrenen organizasyonlar;çalışanların gelişimini sürekli teşvik eden,öğrenmeyi işletmenin kapasitesini ve başarısını arttırmaya yönelik bir yatırım olarak gören ve dolayısıyla öğrenmeye gelişmeye olanak sağlayan bir ortam yaratan organizasyonlar olarak tanımlanabilir.Örgütsel öğretme,işletmelerin kendi sorularını çözmelerine,yeni fikirler yaratmak için kapasitelerini arttırmalarına ve kendi geleceklerini belirlemelerine olanak sağlamaktadır.

9 Bir işletmenin öğrenen organizasyon niteliği kazanabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir; Örgüt,dış çevreyle sürekli etkileşim içinde olmalıdır.Dış çevrenin çok yakından izlenmesi gerekir.Bu amaçla işletme dışı uzmanlarla seminer ve toplantılar düzenlenerek nelerin yapılması ve nelerin değiştirilmesi gerektiği ortaya konulur.Yeni bilgi ve teknoloji geliştirilerek transfer etme anlayışı söz konusudur. Her organizasyon,departman,bölüm ve yönetim kademeleri gibi çeşitli alt kültürleri bir arada bulundurur.Öğrenen organizasyonlar,bu farklılığı ve çeşitliliği diyalog yoluyla bir işbirliği sistemine dönüştürürler.

10 Örgüt elemanları takım şeklinde bilgileri birbirleriyle paylaşmalı ve sinerji etkisi yaratması söz konusudur. Geleceğe ilişkin senaryolar ortaya konulmalı ve yöneticilerin belli şartlar altında neler yapabilecekleri sınanmış ve öğrenme fırsatı yaratılmış olacaktır. Geleneksel örgütlerden farklı olarak işi hem hızlı hem de doğru yapma yönünde sürece göre organize olurlar. Özetle,işletmelerin örgütsel öğrenmeyi sağlayabilmesi için bilginin,ilişkilerin ve sezgilerin organizasyon içerisinde yaratılması ve geliştirilmesi,geliştirilen bu bilginin organizasyon mensuplarınca paylaşılması ve paylaşılan bu bilginin kullanılması gerekmektedir.

11 SORULAR ; Yeni organizasyon yaklaşımları nelerdir?
Yalın hedeflerin aynı zamanda gerçekleşmesini hedeflediği 3 durum nedir? Öğrenen organizasyonu kısaca açıklayınız.

12 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
EMİN BİNGÖL DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"YENİ ORGANİZASYON YAKLAŞIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları