Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM 10. hafta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM 10. hafta."— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİM 10. hafta

2 Kişilerarası anlaşmazlıkların nedenleri arasında belki de üzerinde en çok durulan zayıf iletişimdir. Çünkü bireyler uyanık oldukları saatlerin yaklaşık % 70’ini iletişimde yazma, okuma, konuşma, dinleme gibi faaliyetlerle harcamaktadırlar. Bu da bizi grup performansının en büyük engelleyicilerinden birinin etkin iletişim eksikliği olduğu sonucuna götürmektedir. İyi iletişim yetenekleri başarılı bir kariyer için çok önemlidir. İşe alma görevlilerine yapılan anket sonuçları, iletişim becerilerinin daima istenilen özelliklerin başında yer aldığını göstermektedir.

3 Tanım İletişim: İletişim bireyler, gruplar ve toplumlar arasında söz, yazı, görüntü, el, kol, mimik gibi simgeler aracılığı ile bilgi, düşünce ve duyguların karşılıklı olarak iletilmesini sağlayan bir etkileşim sürecidir.

4 İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖĞELERİ
İletişim bir süreçtir. Bu sürecin beş öğesi vardır: Gönderici İleti Kanal Alıcı Dönüt(geri bildirim/yansıma)

5 İletişim Süreci İletişim: Anlamın aktarılması ve anlaşılması.
İletişim sürecini tanımlayın, resmî ve resmî olmayan iletişim ayrımını yapın…

6 İletişimin Fonksiyonları
İletişim, bir grup ya da örgüt içinde dört önemli fonksiyona sahiptir:,, ve. Kontrol Bilgi Motivasyon Duygusal ifade İletişimin temel fonksiyonlarını tanımlayın…

7 İletişimin Yönü İletişim dikey veya yatay olarak gerçekleşebilmektedir. Biz dikey iletişimi kendi içinde yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olmak üzere tekrar bölmekteyiz.

8 Yukarıdan aşağıya dikey kanallar
Örgütte bütünlüğün; yöneltme ve denetimin sağlanması önce yukarıdan aşağıya gelişen otorite ilişkilerinin iyi düzenlenmesini gerektirir. Otoritenin gerçekleşmesi için örgütün bir itici güce ve bu güçten çeşitli organlara yayılan düzenli ve uyumlu mesaj akımına gereksinme duyulur. İtici güç, örgütün üst yönetiminden, mesaj ak ı m ı ise ilgili tüm organlara iletilen emirlerle biçimlenen otoriteden doğar.

9 Aşağıdan yukarıya doğru dikey kanallar
Geribildirim süreci, ancak yukarıdan gelen mesajların tekrar yukarıya doğru çıkışıyla sağlanabilir. Böylelikle mesajın doğru ve amacına uygun biçimde algılanması ve istenilen yönde uygulanması gerçekleşir. İşletmenin amaçları doğrultusunda alınan kararların etkin biçimde uygulanıp uygulanmadığının anlaşılması ve denetlenebilmesidir. Bu yolla, “Katılmalı karar alma veya "katılmalı yönetim" gerçekleştirilebilir.

10 İletişim Süreci Kaynak ve alıcı arasındaki aşamalardır
İletişim Süreci Kaynak ve alıcı arasındaki aşamalardır. Sonuç, amacın bir bireyden diğerine aktarılmasıdır. Resmî Kanallar Örgütlerde üyelere mesleki faaliyetleri ile ilgili mesajların iletildiği kanallardır. Resmî Olmayan Kanallar: Kişisel veya sosyal mesajların iletilmesinde ise bireysel tercihlere bir cevap olarak ve kendi kendine oluşan kanallardır.

11 Kişiler Arası İletişim
Grup üyeleri mesajları birbirleri arasında nasıl iletirler? Genellikle yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim kullanarak bu iletişim gerçekleşebilir. Sözlü İletişim ? Yazılı İletişim ? Sözsüz İletişim ?

12 Örgütsel İletişim Bu bölümde örgütsel iletişim konusu ele alınmaktadır. Temel amaç, biçimsel ağlar ile fısıltı gazetesinin ne olduğunu ve farklılıklarını anlamaktır. Daha sonra iletişimdeki teknolojik gelişmeler tartışılacaktır. Fısıltı Gazetesi: Örgütün biçimsel olmayan iletişim ağı.

13 Yazılı iletişim araçları
Örgütlerde mesajın kalıcı olması gerekiyorsa, yazılı iletişim araçlarından yararlanılır. Ayrıca birkaç örgütsel basamaktan geçerek iletilen bir mesaj söz konusu ise gönderilmek istenen bilginin gerçek nitelik ve içeriğini yitirmeksizin iletilmesinde yazılı araçlar kullanılabilir. Bunun dışında iş görenin sorumluluk yüklenmesi bakımından da yazılı araçları kullanmak gerekebilir. Yazılı araçların bu üstünlüğüne karşılık bazı sakıncaları da vardır. Özellikle kırtasiyeciliğe yol açması ekonomik kayba, basamaksal yapıyı izlemek zaman kaybına neden olur. Bunun da ötesinde, mesajı alan kişinin yazılı metni anlamakta güçlük çekmesi halinde, yanlış uygulamalara neden olabilir. Yansıma süreci gerçekleşse bile ağır işleyeceğinden kararların etkinliği azalacaktır.

14 Yazılı iletişim araçları
1.İşletme gazetesi 2.Broşür ve el kitapları 3.Afiş, ilan tahtası, bültenler 4.Yazılı raporlar

15 Sözlü iletişim araçları
Bu araçlar iletişimin daha hızlı akışını, kişilerarası ilişkilerin pekişmesini ve gelişmesini sağlar. Geribildirim, sürecin etkin ve erken gerçekleşmesine neden olur. Bu bakımdan iletişimin sağlıklı işlemesi isteniyorsa bu amaca sözlü araçlarla daha kolaylıkla varılır. Bu üstünlüklerine karşılık, sözlü araçların tartışmalarda belgelenmemesi uzun konuşma ve görüşmelerle işlerin engellenmesi ve çeşitli basamaklardan geçtikçe sözlü mesajın amacını ve özünü yitirmesi gibi sakıncalardan söz edilebilir. Önemli nitelik taşıyan sözlü iletişim araçları şunlardır: 1.Konferans ve seminerler 2.Görüşme ve toplantılar

16 Görsel ve İşitsel İletişim Araçları
Günümüzde görsel , işitsel araçlar yaygın ve etkin olarak iletişimde kullanılmaktadır. Görsel ‐ işitsel teknikler modern buluşlara dayanan ses ve resim prodüksiyonlarını içerir. Bu yöntem, işitsel iletişim tekniğine (radyo, pikap) veya işitmeli ve konuşmalı (teyp), sadece görsel (sessiz film), ve resimli (sesli film, televizyon) çeşitli tekniklerle uygulanmaktadır. Ayrıca, plan, kroki, maket, fotoğraf, model ve grafik gibi teknikler de görsel ‐ işitsel yöntemler içinde düşünülebilir.

17 Biçimsel Küçük Grup Ağları ?
Biçimsel Küçük Grup Ağları ve Fısıltı Gazetesi arasındaki farklılıklar ? Elektronik İletişim tanımı ve çeşitleri ? Elektronik iletişimin avantajlarını ve zorluklarını analiz edin…

18

19

20 İletişim Kanalının Seçimi

21 İnsanlar neden bir iletişim kanalını diğerine tercih ederler?
Kanal zenginliğinin iletişim kanalı seçiminin temelini nasıl oluşturduğunun gösterin…

22 Etkili İletişimi Engelleyen Faktörler
Çok sayıda faktör etkili iletişimi geciktirir veya çarpıtır. Bu bölümde, bu engellerin başlıcaları ele alınacaktır. a) Filtreleme d) Duygular b) Algıda Seçicilik e) Dil c) Aşırı Bilgi Yüklemesi f) Sessizlik

23 h) Cinsiyet Farklılığı
g) İletişim Korkusu h) Cinsiyet Farklılığı ı) “Politik Olarak Doğru” İletişimi İletişim Korkusu: Sözlü, yazılı veya her ikisinde de aşırı gerilim ve endişedir. Kanal Zenginliği: İletişim sırasında aktarılabilecek bilgi miktarı. Etkili iletişim için yaygın engelleri tanıtın…

24 Küresel Etkiler En iyi koşullar altında etkili iletişim zordur. Açık bir şekilde görülmektedir ki kültürler arası faktörler iletişim problemlerinin artmasına potansiyel yaratmaktadır. Bir kültürde iyi bir anlama gelen el kol işareti diğer kültürde argo veya anlamsız bir ifadeye denk gelebilmektedir.

25 Kültürel Engeller Araştırmacılar kültürler arası iletişimdeki zorluklarla ilişkili birçok problem tanımlamışlardır… Engeller anlambilim tarafından ortaya çıkmaktadır. Kelimelerin yan anlamlarından dolayı engeller ortaya çıkmaktadır. Ton farklılığından dolayı engeller ortaya çıkmaktadır. Tartışmaların çözüme kavuşturabilmesindeki yöntem ve tahammüldeki farklılıklardır.

26


"İLETİŞİM 10. hafta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları