Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bulunur. 1-Bu durum foklarda aşağıdaki özelliklerin hangisini ortaya çıkarmıştır? a)Hem kara hem de.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bulunur. 1-Bu durum foklarda aşağıdaki özelliklerin hangisini ortaya çıkarmıştır? a)Hem kara hem de."— Sunum transkripti:

1 Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bulunur. 1-Bu durum foklarda aşağıdaki özelliklerin hangisini ortaya çıkarmıştır? a)Hem kara hem de suda yaşayabilme b)Savunma mekanizması geliştirme c)Üreme devresini kısaltma d)Oksijenli solunum yapma e)Vücut ısısının çabuk düşmesini önleme

2 2- yeryüzüne gelen güneş enerjisinin büyük bir kısmı aşağıdakilerin hangisi tarafından tutulmaktadır? a)Üreticiler b)Birincil tüketiciler c)Ayrıştırıcılar d)İkincil tüketiciler e)Üçüncül tüketiciler

3 3- Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardaki doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Savan çöl maki B) bozkır orman tundra C) Orman çöl tayga D) Tayga savan tundra E) orman tundra savan

4 4-Ekolojik denge aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a) Canlı türlerinin birbirlerinin yaşam alanlarını ortak olarak kullanması b) Canlı ve cansız çevrenin tek yönlü değişime uğraması c) Madde ve enerji döngüsü ile tüketilen maddelerin yeniden üretim için ekosisteme dönmesi d) Yeryüzündeki su kütlelerinden buharlaşan suyun yoğunlaşarak yağışa dönmesi e) Atmosferdeki serbest halde bulunan azotun niteratlara dönüşerek bitkiler tarafından bağlanması

5 5-Aşağıdakilerden hangisi habitat kavramını en iyi açıklar? a) Benzer bitki ve hayvan topluluklarının yaşadığı ortam b) Canlı cansız ögelerden oluşan en küçük çevre birimi c) Bir canlının yada canlı topluluğunun doğal olarak yaşadığı yer yaşam alanı d) Canlı varlıkların etkilendikleri ve çeşitli yollarla etkiledikleri mekanlar e) Belli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus artışının ortaya çıkardığı sorunlar arasında yer almaz? a) Anne bebek ölümlerinin azalması b) Ortalama yaşam süresinin kısalması c) Suç oranının artması d) Hizmet sektöründeki aksamalar e) Nüfusa bağlı yatırımların artması

40 Doğal bitki örtüsü ormandır. Dünya’nın en zengin canlı florasının bulunduğu biyomdur. Çok çeşitli böcek türleri,yılanlar,maymunlar bu biyom da görülebilir. Cevap …………………

41 1- 11- 2- 12- 3- 13- 4- 14 - 5- 15- 6- 16- 7 17- 8- 18- 9- 19- 10- 20- 21- 31- 22- 32- 23- 33- 24- 34 - 25- 35- 26- 36- 27 37- 28- 38- 29- 39- 30- 40-


"Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bulunur. 1-Bu durum foklarda aşağıdaki özelliklerin hangisini ortaya çıkarmıştır? a)Hem kara hem de." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları