Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Salih Zeki Anadolu Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Salih Zeki Anadolu Lisesi"— Sunum transkripti:

1 Salih Zeki Anadolu Lisesi
AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER 3 .KONU Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül Kökten

2 15. Yüzyılda Avrupa’daki Önemli olaylar nelerdir
Coğrafi Keşifler Rönesans Reform 15. Yüzyılda Avrupa’daki Önemli olaylar nelerdir Nurdan Gül Kökten

3 Nurdan Gül Kökten

4

5 Coğrafi keşifler ne demektir
XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupalı’lar tarafından yeni ada, kıta, okyanus ve ticaret yollarının bulunmasına  Coğrafi Keşifler denir. Coğrafi keşifler ne demektir Nurdan Gül Kökten

6 Görsellere göre coğrafi keşiflerin nedenini söyleyiniz
1.Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi Görsellere göre coğrafi keşiflerin nedenini söyleyiniz Coğrafi keşifler’in nedenleri nelerdir Nurdan Gül Kökten

7 2. Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
Avrupalılar, dünyayı tepsi gibi düz zannediyorlardı. Ortasında Kudüs'ün bulunduğuna inandıkları dünyanın kuzeyi buzlarla, güneyi ise kaynar sularla kaplıydı. Batıda sonsuz bir deniz, doğuda da Kaf dağları (Kafkas dağları) nın bulunduğuna ve onun ötesinde cinlerin yaşadığına inanırlardı. Haçlı Seferleri  Venedikli seyyah Marco Polo’nun Çin'e seyahati( ).   Bu düşünce ne zaman sarsılmaya başlamıştır Orta Çağ'da Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri nasıldı Buna göre coğrafi keşiflerin nedenini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

8 3.Pusulanın geliştirilmesi
Görsellere göre coğrafi keşiflerin nedenini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

9 3. Gemicilik sanatındaki ilerlemeler
Eskiden kullanılan kadırgaların geliştirilerek 30 metre uzunluğunda, üç direkli beş yelkenli ve okyanuslara daha dayanıklı Karavel tipi gemilerin yapılması okyanuslara açılmada insanların cesaretini artırdı. . 3. Gemicilik sanatındaki ilerlemeler Görsellere göre coğrafi keşiflerin nedenini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

10 4. Efsane ve hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi:
Orta Çağ'da Avrupalılar, Atlas okyanusunun içinde gemileri çeken çok büyük girdapların olduğu ve bu sularda dolaşan gemicilerin zenciye dönüşecekleri gibi hurafelere inanırlardı. Ancak doğu ile olan ilişkiler ve coğrafya bilgisinin ilerlemesi bu gibi inançların yıkılmasına neden olmuştur. 4. Efsane ve hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi:  Orta Çağda Avrupalı denizcilerin düşünceleri nelerdir Görsellere göre coğrafi keşiflerin nedenini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

11 6. Avrupa’da değerli madenlerin azlığı
5.Avrupa’da bazı kralların gemicileri desteklemesi 5.  Hıristiyanlığı yayma düşüncesi  6.  Avrupa’da değerli madenlerin azlığı coğrafi keşiflerin diğer nedenleri neler olabilir Nurdan Gül Kökten

12 Nurdan Gül Kökten

13 Amerika kıtasına niçin Kristof Kolomb’un adı verilmemiştir
Kristof Kolomb’un seyahati Amerika kıtasına niçin Kristof Kolomb’un adı verilmemiştir Nurdan Gül Kökten

14 Geminin keşfettiği yeri ve kaşifini söyleyiniz
Jan Kabot Kanada kıyıları Jak kartier1534 kanada Hint YoluVasko dö Gama1496 Macellan Dünya’nın dolaşılması Kristop Kolomb Amerika 1492 Nurdan Gül KÖKTEN Geminin keşfettiği yeri ve kaşifini söyleyiniz Geminin keşfettiği yeri ve kaşifini söyleyiniz Geminin keşfettiği yeri ve kaşifini söyleyiniz Geminin keşfettiği yeri ve kaşifini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

15 Marko Polo Kristof Kolomb HAİTİ Nurdan Gül Kökten

16 Bartelmi Diyas ÜMİT BURNU Nurdan Gül Kökten

17 VASKO DÖ GAMA HİNT YOLU Nurdan Gül Kökten

18 JAN KABOT KUZEY AMERİKA KIYILARI Nurdan Gül Kökten

19 KARTİER KANADA Nurdan Gül Kökten

20 MACELLAN DÜNYANIN DOLAŞILMASI Nurdan Gül Kökten

21 AMERİKO VESPUÇİ AMERİKA KITASI Nurdan Gül Kökten

22 Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz
1.Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar, bitkiler keşfedildi. Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

23 Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz
2.   Kiliseye olan güven sarsıldı.  3.   Hıristiyanlığa ait inançlar temelinden sarsıldı. 4.    Avrupa’da dine dayalı dünya görüşü değişti. Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

24 Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz
5.   İnsanlarda merak ve araştırma isteği uyandı. 6.     Düşünce dünyasında önemli gelişmeler meydana geldi. Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

25 Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz
7.  Rönesans ve Reform Hareketleri’ne zemin hazırlandı,  8.  Avrupa’da sanattan zevk alan ve sanatçıları koruyan “Mesen” sınıfı ortaya çıktı. Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

26 Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz
v      9. Yeni ticaret yolları bulundu, Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti.  10.   Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti. Buna karşılık Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.     11.Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler Avrupa’ya taşındı. 0 zamana kadar “toprak” temel zenginlik kaynağı iken,bundan sonra “altın ve gü müş” temel zenginlik kaynağı oldu.     Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

27 Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz
v      12.  Burjuva sınıf ı güçlendi. Bu durum, Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu.  13.İslam ülkeleri yoksullaştı.  14.İpek yolu ticaretinin önemini kaybetmesi sonucunda Türkistan hanlıkları zayıfladı. Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

28 Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz
v    15.  Osmanlı Devleti Hint ticaret yolunun hakimiyeti için Portekizliler ile, Akdeniz hakimiyeti için ise İspanyol lar ile mücadele etti.   16.Yeni ada ve kıtaların keşfi gerçekleşti.   17.  İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek ilk sömürge imparatorluklarını kurdular. Görsellere göre coğrafi keşiflerin Sonuçlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

29 ÖDEV 1 Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’ndeki Etkilerini ARAŞTIRINIZ ÖDEV2 Osmanlı Devletinin keşiflere katılmama nedenlerini ARAŞTIRINIZ Nurdan Gül Kökten

30 A) Ekonominin temelini tarımdan çok, ticaret oluşturmaya başladı.
14.    Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçları arasında yer almaz? A)     Ekonominin temelini tarımdan çok, ticaret oluşturmaya başladı. B)      Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa'ya bol sayıda sermaye aktı. C)      Amerika yerlileri (Kızılderiler) ve onların uygarlıkları (İnka, Maya, Aztek) yok edildi. D)     Avrupa'da Katolik birliği bozuldu. E)      Keşiflerin sonuçlarından Türk-İslam dünyası olumsuz yönde etkilendi. 15.    Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçları arasında yer almaz? A)     Avrupalılar dünyanın bilmedikleri yerlerini tanıdılar. B)      Yeni yerler ve kıtalar keşfedildi (Amerika kıtasının ve Ümit Burnu'nun bulunması). C)      Avrupa’da ulusal devletlerin  ortaya çıkmasında etkili olmuştur. D)     Atlas Okyanusu Limanları önem kazandı (Bu durum ipek ve Baharat yollarının ticari önemini yitirmesine yol açtı). E)      İlk büyük sömürge imparatorlukları kuruldu. Nurdan Gül Kökten

31 Kristof kolomb’un Biyografisi
İtalyan asıllı olan Kristof Kolomb; 1450 yılında Cenovo’da doğmuş ve bu şehirde büyümüş bir gemicidir. Kolomb’un küçüklüğü fakirlik içerisinde geçmiştir. Babası dokumacılık işi yapmıştır. Ancak bu ailesinin tam anlamıyla geçinmesini sağlayamamıştır. Bundan dolayı Kolomb okuyamamış, bir gemiye tayfacı olarak işe girmiştir. Tayfacı olduğu için gemi ile birçok ülkeyi dolaşmıştır. Bunlar içerisinde İskandinavya ve İzlanda bulunmaktadır. Kristof Kolomb Portekiz asıllı bir kadınla tanıştı ve aralarında bir bağ oluştu. Bir süre sonra Kolomb bu bayanla evlendi ve Lizbon’a yerleşti. Evlenmiş olduğu karısının babası da birçok keşiflerde bulunmuş bir gemiciydi. Bu ortak noktaları sayesinde birçok sohbet olmuştur. Birlikte oldukları sürece hep keşiflerinden bahsetmişlerdir birbirlerine. Kristof kolomb’un Biyografisi

32 Kolomb’un yaşadığı dönemde dünyanın yuvarlak olma ihtimaline kimse inanmıyordu, ancak Kolomb böyle bir şeyin olma ihtimalinin var olduğunu hep düşünürdü. Ancak dünyanın büyüklüğü konusunda hiçbir fikri olmayan Kolomb, emrine birkaç gemi verilse tüm Okyanusu geçerek Hindistan’a ulaşacağını düşünüyordu. Kolomb’un hayal gücü çok genişti. Ve hayal etmeyi çok severdi. Marko Polo’nun Harikalar Kitabı’nı okuduktan sonra giderek hayal gücünde bazı şeyleri canlandırmaya başlamıştı. Hindistan ve Çin ile ilgili hayalleri bu kurduğu hayaller içerisindeydi. Oralara giderse eğer ünlü ve zengin olacağı düşüncesi hiç aklından çıkmıyordu.

33 Kolomb’un aklında bir proje vardı
Kolomb’un aklında bir proje vardı. Eğer deniz yolu ile batıya giderse, Atlas Okyanusunun bilinmeyen yanlarını bulacak ve keşfedecekti. Kim bilir belki yeni adalar bile keşfedebilirdi. Sonraki düşüncesi ise Hindistana vararak Doğu ile Batı arasında bir köprü oluşturmayı düşünüyordu. Bu düşünceleri her gün aklındaydı ve tabi rüyalarında da bu düşünceler gözlerinin önünden bir bir geçiyordu. Hayallerinin gerçekleşmesi için durmadan projeler hazırlıyordu. Bu projelerini Portekizin ileri gelen insanlarına sunarak kendisine imkan tanınmasını istiyordu. Kolomb bu hayallerini yapmak için yanıp tutuşurken 45 yaşlarındaydı.

34 Uzun uğraşlar sonrasında Kolomb sonunda Portekiz kralı ile görüşmeyi başardı. Ona projelerinden yani hayallerinden bahsediyordu. Ancak ne kadar projelerini ne kadar coşkulu ve heyecanlı anlatsa bile Kral daha çok Afrika ile ilgileniyordu. Kralın düşüncesi Ümit Burnunu kullanarak Hindistana ulaşmaktı. Bu Kolomb’un projesine aykırıydı. Kral zaten böyle bir projenin olma ihtimalini pek yüksek görmüyordu. Çevresindeki insanlarda Krala böyle bir projenin olma ihtimalinin çılgınlık olduğunu söyleyince Kral, Kolomb’a destek vermekten vazgeçti. Kolomb büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve ümidini yitirmek üzereydi. Sonra İspanyaya geçiş yaptı. Burada bir papaz yardımı ile İspanya Kral ve Kraliçesi ile görüşme sağladı. O zamalar Portekiz ile İspanya rekabet içerisindeydiler. Kral, Kolomb’un teklifini düşündü ve böylesine bir çılgın denizciye şans tanıdı. Bu şans karşısında Kolomb çok sevindi.

35 Kolomb, projesinin onayından hemen sonra 1492 yıllarında 3 gemi ile yola koyulmaya başladı. Yoluna İspanyanın Palos limanından başladı. Bu sahip olduğu 3 gemide 78 kişi vardı. Ancak bunların çoğu böylesine projelerde kullanılmak üzere hapishanelerden çıkarılmış hükümlülerdi. Kraliçe bu seyehatin masraflarını karşılamak için mücevherlerini bile satmıştı. Ancak Kolomb keşif yaptığı ülkelerden getireceği altın ve baharatların hepsinin Kral’a tesliminin yapılması gerekiyordu ve sadece çok az bir miktarı Kolomb’a kalacaktı. Ancak Kolomb bunu umursamıyordu. Onun tek düşücesi projesini yerine getirmekti. Yolculuğun ilk 3 haftası çok iyi gidiyordu. Herkes yakın bir süre içerisinde bir kara parçasına ulaşacaklarını düşünüyordu. Ancak günler geçtikçe hiçbir kara parçası görülmedi. Bu gemi tayfası için büyük bir üzüntü ve öfkeye neden oldu. Tayfa, boş bir denizde ilerlediklerini ve hiçbir zaman karaya ulaşamayacaklarını düşündüler. Bu yüzden gemide isyan çıktı. Herkes biran öce geri dönmelerini gerektiğini düşünüyorlardı. Hatta bu isyanda Kolomb’u öldürmek gibi planlar bile geçti.

36 Kolomb böylesine bir isyanı dindirmek için tayfalarına yeni vaadlerde bulunuyordu. Onları yatıştırmak için bazılarını mükafatlandırdı bile. Ancak bazılarına ise büyük cezalar verdi. Bu geçen sürede mükafatlarda yeterli olmadı. Bu yüzden Kolomb 3 günlük süre tanıdı herkese. Üç gün geçtikten sonra kara görünmezse geri döneceklerini söyledi. Kolom bunu söylerken çok pişman olmuştu. Eğer 3 günlük süre dolduktan sonra kara görünmezse tüm projesini iptal edip geri dönmek zorunda kalacaktı. İşte bu Kolomb’u çok üzüyordu. Ancak şansı yaver gitti ve denizde ilerledikçe odun parçalarına ve irili ufaklı kaya parçalarına rastladılar. Gökyüzünde uçan kuşları görünce karaya yakın olduklarını anladılar. Kolomb karayı ilk görene büyük bir ödül vereceğini duyurunca tüm tayfa gözlerini dört açtı. Sonunda kara görünmüştü. Uzakta büyük bir kara parçası belirdi. Kolom Hindistan yakınlarında bir ada olduğunu ve onun da bu adayı keşfettiğini düşündü. Büyük bir sevince kapılmıştı. Hatta bu sevinci ile birlikte tayfasına emir verip sevinç topları atılmasını söyledi. Sonra büyük bir törenle karaya çıktılar. Kolomb burada işgal ettiği adaya San Salvador adını verdi.Tüm bunlar yaşanırken adanın yerlileri olaylar karşısında şaşkındı. Herşeyi izlediler sadece. Kolomb burada fazla durmadı ve gemiye binip tekrar yoluna koyuldu. Amacı Hindistan’dı. Ancak bu amaca ulaşmak için yola çıktığında Santa Maria yakınlarında gemisi battı. Bu yüzden dolayı şimdiki ismiyle Haiti adasında konaklamak zorunda kaldı. Bir gemisi batan Kolomb’un birde tayfasından biri ikinci gemisini de kaçırınca tek gemi ile İspanyaya dönmek zorunda kaldı. Bu geri dönüşte yanına birkaç yerli, o zamana kadar görülmemiş canlı ve bitkiler götürdü.

37 Kolomb İspanyaya vardığında büyük bir törenle karşıladı
Kolomb İspanyaya vardığında büyük bir törenle karşıladı. Hediyeler Kralın çok hoşuna gitti. Ancak Kralın asıl beklentisi mücevherdi, ama yine de Kolomb’un bu hediyelerini çok beğendi. Hem artık yeni bir ülkenin de sahibiydi. Hemen papa ile batıda bulunan bu kara parçasının artık İspanyaya ait olduğu ferman yayınladı. Aynı zamanda bu keşif ile ilk defa Atlas Okyanusu aşıldı ve dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Aradan geçen birkaç yıl sonra Kolomb 17 gemilik ve 1500 kişilik büyük bir filo ile tekrar denize açıldı. Yeni adalar buldu. Dominik adasını keşfetti. İzabella şehrini kurdu. Altın aradı ancak istediğini bulamadı. İspanyaya döndüğü zaman altın bulamadığı için keşfi başarısızlık olarak nitelendirildi. Altın bulamadı ama tekrar şansını denemek istiyordu. Bu sefer 6 gemi ile tekrar yola koyuldu. Ancak artık Kraliyet gözünde güveni azalıyordu. Güvenini azalması ve kendisinin köle ticareti yapmasının İspanyada duyulması üzere iyice ünü azaldı ve bir seferinde İspanyaya dönerken ayakları zincirlendi. Bu olaylardan sonra artık ünü kalmamıştı. Kendini çok yalnız hissediyordu. Ve bu yalnızlık içerisinde 1506 yılında 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.


"Salih Zeki Anadolu Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları