Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-TİCARET. E NFORMASYON VE G ELIŞIMI Julius Reuter 28 Nisan 1850’de bilgi aracılığı mesleğini 45 posta güvercini ile başlamıştır. Reuter, ulaştırılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-TİCARET. E NFORMASYON VE G ELIŞIMI Julius Reuter 28 Nisan 1850’de bilgi aracılığı mesleğini 45 posta güvercini ile başlamıştır. Reuter, ulaştırılması."— Sunum transkripti:

1 E-TİCARET

2 E NFORMASYON VE G ELIŞIMI Julius Reuter 28 Nisan 1850’de bilgi aracılığı mesleğini 45 posta güvercini ile başlamıştır. Reuter, ulaştırılması gereken bilgileri,kiraladığı güvercinler ile 200 km uzaklığı,2 saatten biraz daha fazla sürede bitirmiştir.Yani bu meta’da A noktasından B noktasına ne kadar ulaşırsa alıcının buna verdiği değer okadar artmaktadır.

3 Çağdaş veri iletim teknolojisi,bilginin kaynağı ile tüketici arasındaki uzaklığı önemli hale getirmiştir.Tüketici ile kaynaklar farklı kıtalar olmasına rağmen,bilgi,sanki tüketicinin yanındaymış gibi çabuk ve kolayca elde edilebilir hale gelmiştir.

4 V ERI VE B ILGI Günümüzde bilgi bir işletme kaynağı olarak yerini almaktadır diğer işletme kaynakları olan hammedde sermaye ve iş gücü bilgide çağdaş işletme organizasyonlarında vazgeçilmez bir kaynaktır. Veri bilginin üretildiği ham maddedir.Verilerin bir yapı ve bütünlük içeriisinde getirildiğinde(information) bilginin ilk hali ortaya çıkar.Bilgi karar almada faydalı olacak şekilde verilerin bilgileri ile ilişkilendirilerek analiz edilmesiyle zihinsel olarak değerlendirilebilen bir anlam haline getirilir.

5 B ILGININ Y ARARLı VE DEĞERLI OLABILMESI IÇIN BAZı ÖZELLIKLERI TAŞıMASı GEREKIR. Bilginin İlgililiği Bilginin Zamanlılığı Bilginin Tamlığı Bilginin doğruluğu ve doğrulabilirliği Bilginin Ekonomikliği Bilginin Sadeliği

6 B ILGI Ç AĞıNıN G ELIŞIMI V E T EKNOLOJI İ LE G ELEN Y ENI D ÜNYA D ÜZENI Bilgiçağının 20.yüzyılın son çeğreğinde başladığı bu çağ ile sermayenin yerini bilgi ve iletişim teknolojisinin erişimin aldığı kabul edilmektedir. Globalleşme ve teknolojik gelişmeler sonucu kurulmuş olan yeni dünya düzeni iş yaşam ticaret şekillerinin yeniden düzenlemiştir.

7 Y ENI E KONOMININ D ÖRT A NA B ILEŞENI M EVCUTTUR Birinci evre bilgisayar temelli evre veri işletme toplama programlarının ve kelime işlemcilerinin kullanılmaya başladığı dönemdir. İkincisi ise netwoerk temelli evre denilmektedir.

8 B ILGI Ç AĞıNıN İ Ş H AYATı Ü ZERINDEKI E TKILERI Bilgi Canlıların İhtiyaç duyduğu tüm mal yada hizmetleri üretilmesive diğer ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir ihtiyaç olmuştur. Bilgi çağı ile yeni ekonominin omurgasını oluşturan internet aracılığı ile yeni çalışma biçimleri, iş türleri ortaya çıkmıştır.

9 E LEKTRONIK T ICARETIN T ANıMı Dünya ticaret örgütü mal ve hizmetleri reklam satış ve dağıtımlarının telekominasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

10 Küresel bilgi alt yapısı komisyonu ürünlerin reklamında dağıtımında insanların yapacakları ödemelerde elektronik iletişim sisteminin kullanarak ekonomik faliyetlerini genel olarak elektronik ticaret bilgi üretim hizmet alım satım işlemlerini bilgi ağları üzerinde gerçekleştrilmesi olarak tanımlana bilir.

11 E-ticarette geleneksel ticaretin elektronikleşerek ticari faliyetlerin elektronik metotlarla gerçekleştirilmesine ifade etmektedir.Elektronik yolların içeriğinde ise teknolojilerin ağ araçların ekipmanların ve sistemleri ile telefon telgraf faks e-mail EDI bilgisayarlar kredi kartları elektronik para internetin dahil olduğu görünür.

12 E LEKTRONIK T ICARETTE B ENZER K AVRAMLAR İngilizce ifadeler olan E-business e-trade, terimlerinin birbirine benzemesine rahmen içeriğindeki anlamları farklıdır. Genel olarak elektronik iş bilginin elektronik ortamda stratejik olarak kullanılması anlamındadır.

13 Bahsedilen kavramlara benze diğer bir kavram olan e-stop ise elektronik ticaret sisteminde mal ve hizmet satışı yapan iş yeri mağaza dükkan anlamına gelmektedir Başka bir kavram olan mobil ticaret elektronik ticaret anlamında ticaretin bir laptop cep telefonu kişisel dijital yardımcı ve bazı gibi internet mobil araçların kombinasyon yolu ile gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.

14 E LEKTRONIK T ICARETIN G ELIŞIMI V E G ELENEKSEL T ICARETIN K ARŞıLAŞTıRıLMASı E-ticaretin gelişme safaları EDI ortaya çıkışı 20.yüzyıllarda 1960’lara dayanmaktadır.1980’lerde gelişmiş ülkelerde IDE kullanılmaya başlamıştır. İş süreçlerinde büyük ölçüde kağıt kullanımı azaltıldığı kağıtsız ticaret kağıtsız anlaşma anlamına gelmektedir.E- ticaretin ikinici safa internettendir.

15 E-ticaret EDI temelinde yapısına göre e-ticaretin internet temelinde yapılmasında işlemler için bazı çeşitli avantajlar söz konusudur. Düşük maliyet EDI için gereken Van’ın bir çizgi 10 unda daha fazla maliyeti değildir. Geniş çaplılık; ticari partnerler arasındaki bilgi ve belgelerin genel telefon ağı üzerinde internetin tüm dünyaya yayılmış durumdadır. Tam fonksiyonluluk; internet elektronik ticarette ilişki bilgileri farklı düzeylerdeki hedefe ulaşma imkanı sağlar. Kullanım da esneklik:E-ticaret özel veri değişimi anlaşmaları ile sınırlı degildir.


"E-TİCARET. E NFORMASYON VE G ELIŞIMI Julius Reuter 28 Nisan 1850’de bilgi aracılığı mesleğini 45 posta güvercini ile başlamıştır. Reuter, ulaştırılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları