Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim"— Sunum transkripti:

1 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015

2 1. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim
AMAÇ: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil etmek. HEDEFLER: 1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak. 2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak. 3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla irtibatlanmalarını sağlamak. Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/ Kuruluş(lar) İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar) 1. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim kurumları ve çevrelerindeki risklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması 1.1. Özellikle riskli bölgelerdeki eğitim kurumlarının güvenlik kamerası ile bahçe duvarı ve güvenlik görevlisi ihtiyaçları tespit edilerek, eksiklikler giderilecek. 1.2. Öğretmenler haricinde eğitim kurumlarına yönelik hizmet sağlayacak (temizlik personeli, güvenlik görevlisi, kantin görevlisi, okul servisi şoför ve diğer personelleri) kişilerin işe başlamadan önce gerekli güvenlik soruşturmaları titizlikle yapılacak. 1.3. Şehirlerde ve özellikle Eğitim Kurumlarının çevrelerinde bulunan riskli işletme ve terk edilmiş virane mekânlar tespit edilerek sıkı kontrol altına alınacak. 1.1 .Riskli bölgeler belirlenmesi ve gerekli güvenlik önlemleri konusunda eğitimler planlanacaktır. 1.2. Eğitim kurumlarında hizmet verecek kişilerin eğitilmesi ve adli sicil kaydının istenmesi sağlanacaktır. 1.3. Okul çevresinde bulunan riskli işletme ve virane yerlerin belirlenmesi ve eğitim kurumlarına uzaklığının kontrol altına alınacaktır. İLÇE MEM OKUL İDARELERİ 1. İlçe Emniyet Müdürlükleri 2. Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri İLÇE MEM OKUL İDARESİ

3 AMAÇ: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil etmek. HEDEFLER: 1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak. 2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak. 3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla irtibatlanmalarını sağlamak. Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/ Kuruluş(lar) İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar) 2. Öğretmen, öğrenci, aile ve eğitim kurumlarında görev yapanların bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması 2.1.Rehber Öğretmenlerden başlayarak eğitim kurumlarının yöneticileri ve diğer çalışanlarına her eğitim dönemi başlangıcında ’’Uyuşturucu İle Mücadele Temel Farkındalık Eğitim Modülü’’ uygulanacak. 2.2. Öğrenci velilerinin bir plan dahilinde Eğitim Kurumuna davet edilerek ‘’Eğitim Kurumuna Uyum ve Beklentiler Eğitimi’’ adı altında; içerisinde sigara, alkol ve uyuşturucu ile mücadele stratejilerine yönelik bilgileri de içeren sağlıklı bir hayat için eğitim modülüne tabi tutulmaları teşvik edilecek. 2.1. Eğitim kurumlarında bulunan öğretmen ve idarecilere yönelik farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği (TBM) içinde eğitimler planlanacaktır. 2.2. Öğrenci velilerine yönelik TBM kapsamında sağlıklı yaşam çalışmalar planlanacaktır. İL VE İLÇE MEM 1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2. Sağlık Bakanlığı 3. Türkiye Yeşilay Cemiyeti 4. Yerel Yönetimler OKUL MEM

4 AMAÇ: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil etmek. HEDEFLER: 1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak. 2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak. 3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla irtibatlanmalarını sağlamak. Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/ Kuruluş(lar) İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar) 2. Öğretmen, öğrenci, aile ve eğitim kurumlarında görev yapanların bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması 2.3. Öğrencilerin ve kursiyerlerin; uyuşturucu kullanımı ve satışı gibi durumlara şahit olmaları halinde ne yapmaları gerektiğine dair ihbar, kendini koruma, hayır diyebilme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen afiş ve broşürler hazırlanarak okulların görünür yerlerine asılacak. 2.3. Afiş ve broşürler hazırlanarak öğrencilere yönelik maddeden korunma ve hayır diyebilme becerisini geliştirerek farkındalık kazandırılıcaktır. İL MEM 1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2. Sağlık Bakanlığı 3. Türkiye Yeşilay Cemiyeti 4. Yerel Yönetimler

5 Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/ Kuruluş(lar)
AMAÇ: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil etmek. HEDEFLER: 1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak. 2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak. 3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla irtibatlanmalarını sağlamak. Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/ Kuruluş(lar) İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar) 3. Uyuşturucu kullanan öğrencilerin tedavisi ve sosyal uyumunun sağlanması 3.1. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen çocukların aileleri ile işbirliği içinde bağımlılık ile mücadele eğitimi almış öğretmenler tarafından yakın takibe alınarak ivedilikle tedavi ve sosyal uyum merkezleri ile irtibata geçilip gerekli tedavi ve sosyal uyum programlarına dahil olmaları sağlanacak. 3.2. Bu çocukların tedavi ve sosyal uyum süresince eğitimlerinden geri kalmamaları için gerekli tedbirler alınacak. 3.1. Uyuşturucu kullanan bireylere yönelik bilgilendirici ve eğitici eğitimler düzenlenecektir. 3.2. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen çocuklar ile ilgili tedbir alınması ve destek eğitimi verilmesi sağlanacaktır(Hastanede, evde ve okulda). TÜM REHBER ÖĞRETMENLER VE REHBER ÖĞRETMENİ OLMAYAN YERLERDE RAMDAN GÖREVLİ REHBER ÖĞRETMEN Sağlık Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

6 AMAÇ: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil etmek. HEDEFLER: 1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak. 2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak. 3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla irtibatlanmalarını sağlamak. Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/ Kuruluş(lar) İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar) 4. Okullarda geçmişte var olan Yeşilay kollarının çağın şartlarına göre yeniden aktif hale getirilmesi 4.1. Okullarda Yeşilay ve Sağlık kulüplerinin ayda en az bir aktivite gerçekleştirmesi sağlanacak. 4.1. Okullardaki sosyal kulüpleri aktif kılmak için öğretmenlerle etkili işbirliği sağlanacaktır. OKUL REHBER ÖĞRETMENİ VE OKUL İDARESİ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yerel Yönetimler

7 Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/ Kuruluş(lar)
AMAÇ: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil etmek. HEDEFLER: 1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak. 2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak. 3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla irtibatlanmalarını sağlamak. Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/ Kuruluş(lar) İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar) 5. Okullarda uyuşturucu konusunda araştırmalar yapılması 5.1. Yürütülen Araştırmalar (ESPAD) tamamlanacak ve uluslararası standartlar ışığında ulusal ihtiyaçlara yönelik yeni araştırmalar planlanacak. 5.1. İhtiyaç analizleri doğrultusunda öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik araştırmalar yapılacaktır. İL VE İLÇE MEM, RAM, OKUL İDARESİ VE REHBER ÖĞRETMENLER Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

8 AMAÇ: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil etmek. HEDEFLER: 1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak. 2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak. 3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla irtibatlanmalarını sağlamak. Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/ Kuruluş(lar) İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar) 6. Tüm eğitim kurumlarında yürütülecek uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının standart hale getirilerek sürekliliğinin sağlanması 6.1. ‘’Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Genelgesi’’ yayımlanacak 6.2. Bilim komisyonu onayından geçmiş uyuşturucuyla mücadeleye yönelik eğitim modülleri kullanılacak. 6.1. MEB –Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ”Uyuşturucu Kulanımı ve Bağımlılıkla Mücadele” konulu 2014/20 Nolu Genelgesi kapsamında çalışmalar yapılacaktır. 6.2. Halk eğitim bünyesinde bulunan ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi’ modülünün etkili ve verimli kullanımı sağlanacaktır. İL VE İLÇE MEM, RAM, OKUL İDARESİ VE REHBER ÖĞRETMENLER Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Türkiye Yeşilay Cemiyeti İL VE İLÇE MEM, HALK EĞİTİM MERKEZLERİ


"1. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları