Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ET ÜRÜNLERİ (6) Et ürünü; Soğutma ve dondurma gibi fiziksel temel işlemler uygulanarak dayanıklılığı artırılmış taze etler dışında, herhangi bir teknolojik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ET ÜRÜNLERİ (6) Et ürünü; Soğutma ve dondurma gibi fiziksel temel işlemler uygulanarak dayanıklılığı artırılmış taze etler dışında, herhangi bir teknolojik."— Sunum transkripti:

1 ET ÜRÜNLERİ (6) Et ürünü; Soğutma ve dondurma gibi fiziksel temel işlemler uygulanarak dayanıklılığı artırılmış taze etler dışında, herhangi bir teknolojik işlemden geçirilerek yeni tat, koku, yapı, renk ve dış görünüş kazandırılmış, dayanıklılığı artırılmış ürün. Et ürünlerinin sınıflandırılması Çeşitlilik sağlayan işlem ve özellikler: • Ete uygulanan fiziksel işlemlerin çeşitliliği • Seçilen hammadde ve katkı maddeleri • Etin bütün veya parçalanmış olması • Hamurun az veya çok kuterlenmesi • Çok kuterlenmiş hamura kürlenmiş parça et veya diğer katkıların karıştırılması • Bağırsak veya kılıfın kalibresi • Ürün yüzeyinin aldığı renk

2

3 İşlem görmüş etler • Bütün etler – Kürlenmiş çiğ etler: pastırma, jambon – Kürlenmiş haşlanmış etler: jambon, kässler, füme dil • Parça etler – Konserve etler (>100oC) – Kavurma (~ 100oC) – Roastbeef (kızarmış, haşlanmış, dilimli)

4 Karışım ürünler • Farklı büyüklükte parçalanan et ve yağın diğer katkı maddeleriyle karıştırılıp kılıfa doldurulduktan sonra fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen ürünlerdir. • Bu grupta hamburger, kroket ve köfte karışımları, hazır yemekler, hazır çorbalar ve et salataları da sayılabilir. Ancak karışım ürün denince genellikle kılıflı ürünler anlaşılır.

5 Çiğ ürünler (fermente ürünler)
• İnce veya iri kuterlenmiş hamurun kılıfa doldurulmasından sonra doğal koşullarda uzun süre veya klimalı tesislerde hızlı olgunlaştırılmasıyla elde edilen dilimlenir veya sürülebilir nitelikli ürünlerdir. • Üretim biçimine göre yarı kuru ve kuru çiğ ürünler olarak gruplandırılır. • Çiğ ürünlerde et rengi, haşlanmış ve pişmiş ürünlere göre daha kırmızıdır.

6 Haşlanmış ürünler (emülsiyon ürünler)
• Hamur farklı irilikte kuterlendikten sonra kılıflara doldurulur, ürüne göre dumanlama ve/veya kurutma uygulandıktan sonra haşlanır. • Isıl işlemde merkez sıcaklığı 65oC’nin üzerinde olmalıdır. – Æ sosis – Æ salam • Haşlanmış ürünler için kullanılan et ya sıcak et olmalı yada soğukta depolanan sığır eti en geç 14 gün içinde ürüne işlenmelidir. • Haşlanmış ürünlerde kuterleme sırasında dışarıdan buzlu su veya buz katılır. • Ürüne dışarıdan katılan veya üretim sırasında ürünü su bağlama kapasitesine göre dışarıdan aldığı suya “yabancı su” denir. • Et ürünlerinde en fazla %20 yabancı suya izin verilir.

7 Pişmiş ürünler • Haşlanmış ürünlerden farkı iki kez ısıl işleme tabii tutulmalarıdır. • I. ısıl işlem ®dolum ®II. ısıl işlem • Uygulanan ısıl işlem, haşlanmış ürünlere göre daha yüksek sıcaklıkta ve daha uzun sürede gerçekleştirilir. Türkiye’de üretilen haşlanmış ve pişmiş et ürünleri • Salam ve sosis • Temel hamur; Tüm salam ve sosis çeşitlerinde aynı hamur kullanılır.

8

9

10 1. SOSİS Çeşidine uygun hazırlanan sosis hamurunun uygun kılıflara doldurulması ve belirli aralıklarla boğumlanarak dizi şekline sokulması, yöntemine göre dumanlanması ve haşlanması ile elde edilen et ürünüdür.”

11

12

13 Sosisin kalite özellikleri
• TS-980 sosis standardına göre; Nem (kütlece) en çok %65 Tuz (kütlece) en çok %3 Toplam protein (kütlece) en az %16 Nişasta en çok %5 Küf-maya en çok 50 kob/g pH en çok 6.4

14 SALAM TS-979 Salam Standardına göre; “Büyük ve küçükbaş hayvan gövde etlerinin veya bunların karışımlarının kemik, yağ, tendon, sıfak, sinir ve kıkırdaklarından ayrılıp kıyıldıktan sonra, gerekli yardımcı maddelerin katılmasıyla hazırlanan et hamurunun kılıflara doldurulması ve tiplerine uygun tarzda dumanlanıp, suda pişirilmesiyle yapılan et ürünüdür.” Standartta 7 salam çeşidi yer alır: Macar salamı, Halk salamı, İspanyol salamı, Mortadella, Parizyen, Fıstıklı salam, Dilli salam

15

16

17

18

19 Salamın kalite özellikleri • TS-979 salam standardına göre; pH en çok 6,4 Protein en az %16 Nem en çok %65 Tuz en çok %3 Nişasta en çok %5

20 Salam ve Sosisler Arasındaki Farklılıklar
Salamda daha iri kıyma kullanılır. Salam hamurunda emülsiyon oluştuktan sonra salamın çeşidine göre tane karabiber, antepfıstığı, çekirdeksiz yeşil zeytin, çeşni maddeleri, kuşbaşı büyüklüğünde (14’lük ayna) veya daha küçük boyutlarda (5-7’lik aynalarda) parçalanmış yağ, kürlenmiş et, füme ya da haşlanmış dil ilave edilir ve homojen şekilde karıştırılır. Kılıflarda farklılık vardır. Salamların çapı sosislere göre daha büyük olduğu için salamlara daha uzun süre ön kurutma, tütsüleme ve pişirme işlemleri uygulanır.

21 PASTIRMA Pastırma • Tuzlanmış, kurutulmuş ve çemenle kaplanmış çiğ et ürünüdür. • TS-1071 pastırma standardına göre: “kasaplık büyükbaş hayvan gövde etlerinden usulüne göre ayrılan parçaların teknolojik işlemlerden geçirilerek, izin verilen katkı maddeleri ile hazırlanıp kurutulduktan sonra çemenlenmesi, yeniden kurutulması ile elde edilen kemiksiz et ürünü” • Pastırma için en uygun et 1,5 yaşlı besi tosunlarından elde edilir.

22

23 Pastırma Üretim Aşamaları
Pastırma üretimi sırasıyla şu aşamalardan oluşmaktadır. Söküm Pastırmalık etlerin büyük kitleler halinde kemiklerinden ayrılmasıdır. Açım Etlerin lenf yumruları, fascia, tendo, ligament, fazla yağlarından, büyük damar ve sinirlerinden arındırılıp şekil (dikdörtgen ) verilmesidir.

24 1.Tuzlama: Bunun için orta büyüklükte % 1-3 oranında nitrat içeren yada nitritli kürleme tuzu (NKT) kullanılabilir. Pastırmalık et parçaları iki ucundan tutularak tekne içinde ya da masa üzerinde bol miktarda bulunan tuz, nitrat veya nitrit karışımında her tarafı tuzlanır. Bıçak yaralarına tuz iyice yedirilir. Sonra bıçak yaraları (şaklar ) üste gelecek şekilde benzer kalınlık, büyüklük, şekil ve kalitede olan et parçaları bir arada istiflerinir.

25 2. Tuzlama (Çevirme, Döndürme ): birinci tuzlamadan sonra en üstteki etler en alta, en alttaki etler en üste ve bıçak yarası alt tarafa getirilerek 1. Tuzlamada olduğu gibi istiflenir. Etler tekrar tuzlanmalı ve bu şekilde saat bekletilir. Tuzlamada (1. Ve 2. Tuzlama ) kullanılan tuz oranı önemli olup; kullanılacak toplam tuz miktarı et ağırlığının % 8 – 10 ‘nu kadar olmalıdır.

26 Yıkama İkinci tuzlamadan sonra tuzunu tamamen almış olan etler (tuzlular ), akar su altında, tekneler içinde ya da otomatik yıkama makinelerinde yıkanırlar. Teknelerde iki ayrı su kullanılır. Teknelerin birinde % tuzlu su, diğerlerinde normal su bulunur. Et parçaları önce tuzlu su içeren teknede yıkanır, sonra normal suda geçirilip durulanır. Etler tuzlarını daha iyi verebilmeleri için su içinde hareket ettirilir veya ovulur. Teknelerde yıkama yapıldığı zaman sular birkaç kez değiştirilmelidir.

27 1.Kurutma(Sergileme) Yapay ve doğal koşullarda yapılabilir. Yapay olarak klimalı kurutma odaları kullanılmaktadır. Etler özel askılıklarda yan yana, alt alta, birbirlerine değmeyecek şekilde iplerinde asılırlar. Hava akımı her tarafa homojen şekilde etki etmelidir. Doğal olarak sonbaharda havanın fazla sıcak olmadığı, rüzgarlı ve güneşli günlerde kurutulmaktadır. Kurutma süresi etin büyüklüğüne (kalınlığına) göre değişir.

28 1.Baskı (Soğuk Denkleme )
Bu amaç otomatik baskı malzemeleri ya da bu iş için yapılmış baskı aleti kullanılmaktadır. Baskı aletinin zemini mermer, mozaik, fayans veya yüksek dansiteli polietilen ile kaplıdır. Zeminin üzerinde 1. Kurumasını tamamlamış etler bıçak yaraları alta gelecek şekilde tuzlama işleminde olduğu gibi cm yüksekliğinde denklenir. Denklenen ( istiflenen ) etlerin bütün yüzeyini kaplayacak şekilde bir kapak kapatılır. Kapağın üzerinde tam ortasında boyunduruk getirilir. Boyunduruğun bir ucu duvarda açılmış olan özel yuvasına ya da duvara bağlanmış demir merdivenin basamak aralıklarına yerleştirilir,diğer ucunada kg ağırlık bağlanır bu şekilde 6-12 saat süreyle etler baskıya alınır. Böylece etler bir miktar daha su kaybederler ve yassı bir şekil alırlar.

29

30 2.Kurutma (Terleme, Ağarma )
Bu kurutma genellikle kalın pastırmalık etlere uygulanır. İnce etlerde gerek duyulmaz. Kurutulan etlerde su oranı % 34 ün altına düşürülmelidir. Etlerin koyu kahverengi (koyu ester kırmızısı ) bir renk almaları etin bir ucundan dikey tutulduğunda bükülmemesi, dik durması veya hafifçe eğilmesi kuruduğunu göstermektedir. Ayrıca parmak arasında da kuruma kontrolleri yapılır. 2.Baskı ( Sıcak Denkleme ) İkinci defa kurutulan etler 4-5 saat 1. Baskıda olduğu gibi baskıya alınır. 3.Kurutma Pek uygulanılmamaktadır. Gerekli görülürse yapılır.

31 Çemende Bekletme ve Çemenleme
Çemenleme pastırmaya özel bir görünüm, renk, aroma ve lezzet kazandıran, mikroorganizmaların gelişmelerini engelleyen bir soslama yöntemidir. Genel olarak çemen hamuru (sosu ) 50 kısım buy otu tohumu unu, 35 kısım sarımsak ve 15 kısım kırmızıbiberden oluşan karışım 65 lt su ile macun haline getirerek hazırlanır. Ancak bu maddeler değişik oranlarda da kullanılabilir. Çemen hamurunda çatlamaları önlemek için yumurta akı, nişasta, buğday unu, burçak unu toplam miktarın % 15 ni geçmeyecek şekilde kullanılabilir. Kurutulmuş etler tek tek incelenip, oluşan şekil bozuklukları, çıkıntı veya fazlalıklar bıçakla traşlanarak alınır, kenarları düzeltilir. Düzeltilen etler tekne içinde hazırlanmış olan hamurla tamamen kapatılır. 12-36 saat veya daha uzun süre etler çemenden çıkartılıp her tarafı homojen şekilde çemenle sıvazlanır. Ete sürülen çemen kalınlığının 4 mm yi geçmemesi gerekir.

32 Çemenlemenin Yararları
Çemen, eti tamamen kapladığı için koruyucu etkide bulunmakta, mikroorganizmalara ve haşerelere karşı pastırmayı korumaktadır. Pastırmanın hava ile teması önlenerek mikrobiyel bozulmayı ve kokuşmayı geciktirdiği gibi; pastırmanın gereğinden fazla kurumasını da engeller. Yapısındaki sarımsaktan dolayı bakterisid etkisi vardır. Ürüne kendine özgü lezzet ve aroma kazandırır. Yapısındaki kırmızıbiber renk kazanımında etkili olmaktadır.

33 4.Kurutma Çemenlenen etler ya tahta çıtalar üzerine dizilerek ya da askılıklarda asılarak yapay ve doğal koşullarda kurutulurlar. Etler birbirine değmeyecek ve hava akımlarını engellemeyecek şekilde asılmalı veya dizilmelidir.

34 Pastırmanın kalite özellikleri _ TS-1071 pastırma standardı: _ Etin elde edildiği bölgeye göre I., II. ve III. Sınıf pastırma olarak sınıflandırılır. _ pH _ Nem kütlece en çok %50 _ Tuz (kuru maddede) en çok %8.5 _ Yağ en çok %40 Çemen; _I. Sınıf pastırmada en çok %6, II. Sınıfta en çok %8 ve III. Sınıfta en çok %10 olmalıdır. _ Çemende boya bulunmamalı _ Kokuşma, kurtlanma, küf ve maya gelişmesi görülmemeli _ Tek tırnaklı hayvan etleri kullanılamaz. _ Patojen mikroorganizma bulunmamalı, toksikolojik muayene negatif olmalı.

35 SUCUK • TS-1070 Sucuk standardına göre; “Kasaplık büyükbaş hayvan gövde etlerinden hazırlanan hamurun, doğal veya yapay kılıflara doldurulması ve bir süre bekletilerek olgunlaştırılmasıyla elde edilen et ürünüdür.” Sucuk üretiminde kullanılacak et kesimden sonra 1-2 gün dinlendirilmeli. • Hamura etin yağ miktarına göre %10-20 yağ katılır. Koyun kuyruk yağı veya iç yağ • Manda ve malak eti tercih edilir.

36 Üretim Yöntemine Göre Sucuk Çeşitleri
Pişirilmiş Fermente Sucuklar Sucuk hamurunun kılıflara doldurulmasından sonra C sıcaklıklarda, pH değeri 'e düşene kadar olgunlaştırma işlemi yapılır. Bunu takiben sucuklara 65 C'de dakika süre ile ısıl işlem uygulanır. Isıl işlem sonunda sucuklar hızla soğutulur. Pişirilmiş Sucuklar Sucuk hamurunun kılıflara doldurulmasından sonra sucuklar fırınlara alınarak, sucukların merkezindeki sıcaklık 70 C ' ye ulaşıncaya kadar ısıl işlem uygulanır. Isıl işlem uygulanmasından sonra sucuklar hızla soğutulur. Dumanlaşmış Sucuklar Sucuklar dumanlama işlemine tabi tutulduktan sonra (37-43 C 'ler arasında) sucuğun merkezindeki sıcaklık 58 C 'ye ulaşıncaya kadar ısıl işlem uygulanır ve kurutmaya alınırlar. (örneğin: yaz sucuğu)

37 TAZE SUCUK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Taze sucuklar kürleme ve ısıtma işlemine tabi tutulmayan ve çiğ olarak satışa sunulan ve pişirildikten sonra tüketilen sucuklardır. Kısaca tanımlacak olursa et, yağ ve baharat karışımının bağırsaklara doldurulması ile elde edilen sucuklardır. Taze sucuk üretiminde genellikle sığır etleri kullanılmakla beraber, daha yüksek kaliteli ürün üretilmesi durumunda dana etleri de kullanılabilir. Yağ ve et kıyma makinesinde kabaca çekildikten sonra baharat ve katkı maddeleri ilave edilir. Bu amaçla tuz, şeker, karabiber, acı kırmızı biber, hindistan cevizi kabuğu tozu, adaçayı, sarımsak, zencefil, limon kabuğu, tarçın, kimyon, monosodyum glutamat, kereviz sapı tozu vb. ilave edilir.

38 Bunu takiben dolumu kolaylaştırmak amacıyla karışıma %3 - %5 su veya süt eklenir. Pişirme firesini azaltmak amacıyla bağlayıcı maddeler (soya proteini veya un) ilave edilmek isteniyorsa %1-3 oranında katılır. Hazırlanan hamur sığır bağırsaklarına doldurulur. Doldurma işleminden sonra sucuklar oda sıcaklığında kısa bir süre kurutulduktan sonra soğuk depolara asılarak hızla soğutulur.

39

40 Türk sucuğunun kalite özellikleri
• TS-1070 Türk sucuğu standardına göre; – Yağ oranına göre I., II. ve III. sınıf olarak ayrılır. – Nem kütlece en çok %40, tuz en çok %5, pH – Kokuşma testi, toksikolojik test negatif olmalı, – İç organ ve bağ doku, tek tırnaklı hayvan eti, patojen m.o. ve E.coli bulunmamalı, – Protein miktarı I. sınıf sucukta en az %22, II. ve III. Sınıf sucuklarda en az %20 olmalıdır.


"ET ÜRÜNLERİ (6) Et ürünü; Soğutma ve dondurma gibi fiziksel temel işlemler uygulanarak dayanıklılığı artırılmış taze etler dışında, herhangi bir teknolojik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları