Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grup Kaygısızlar Fevzi Yeni Ahmet Karamermer. LİTERATÜR Melikşah Üniversitesi orta anadoluda olduğu için bu çevredeki öğrenciler genelde üniversite hayatında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grup Kaygısızlar Fevzi Yeni Ahmet Karamermer. LİTERATÜR Melikşah Üniversitesi orta anadoluda olduğu için bu çevredeki öğrenciler genelde üniversite hayatında."— Sunum transkripti:

1 Grup Kaygısızlar Fevzi Yeni Ahmet Karamermer

2 LİTERATÜR Melikşah Üniversitesi orta anadoluda olduğu için bu çevredeki öğrenciler genelde üniversite hayatında ailesinden ayrılır.O yüzden biz de bu araştırmayı ailesiyle yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerini ölçmek için yaptık.Daha önce de Karadeniz Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans Tezi yazan Burcu Ayoğdu 2013 yılında bu konuyu araştırmıştır.

3 Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri not ortalamalarına göre farklılaşmakta mıdır ? Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri yaşa göre farklılaşmakta mıdır? Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri cinsiyetine göre farklılaşmakta mıdır ? Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri sosyoekonomik düzeye göre farklılaşmakta mıdır ? Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri yaşadığı yere göre farklılaşmakta mıdır ? Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri okuduğu sınıfa göre farklılaşmakta mıdır ?

4 Araştırma Modeli : Bu araştırmada Melikşah Üniversitesi öğrencilerindeki öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin ölçülmesi amaçlandığından araştırma tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Evren Örneklemi : Araştırmanın evreni, 15-16 yılları arasında ailesinin yanında yaşamayan ve kendisi Kayseri’de yaşayan 30 Melikşah Üniversitesi öğrencisinden oluşmaktadır.

5

6

7

8 Araştırmada veriler anket ve ölçek tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Anketin başında anketin neden uygulandığı açıklanmıştır. Çalışmada geliştirilen anketler bazı kişisel bilgilerin sorulduğu kişisel bilgi formu, sosyal kaygı ve kaçınma düzeyi ölçme anketi yani Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği uygulanmıştır.

9

10

11 Liebowitz Sosyal Kaygı ölçeği uygulanmıştır. Liebowitz’in 1987’de geliştirdiği 13 performans ve 11 sosyal etkileşim durumunu içeren toplam şiddetin yanı sıra performans korkusu, performans kaçınması, sosyal korku ve sosyal kaçınmayı ölçen 24 maddeden oluşur. Çeşitli sosyal durumlarla ilgili olarak ortaya çıkan kaygı ve kaçınma şiddetini sorgulamaktadır. Her bir alt-ölçekten alınabilecek puanlar 0 ve 72 arasında değişebilmekte ve toplam ölçek puanı 0 ile 144 arasında olmaktadır. Alınan puanın yükselmesi sosyal kaygının ve kaçınmanın şiddetlendiğini göstermektedir. Önerilen kesim puanı her bir alt ölçek için 25 ve toplam puan için 50’dir.

12 Ölçek Liebowitz (1987) tarafından geliştirilmiş, geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları Heimberg ve arkadaşları (1999), Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması Soykan ve arkadaşları (2003) tarafından yapılmıştır (Yarpuz, Saadet, Şanlı ve Özgüven, 2008).

13 Veriler daha sağlıklı sonuçlar verebilmesi için Psikoloji öğrencilerine uygulanmıştır.Bölümde kız öğrenciler ağırlıkta olduğu için kız öğrencilere daha fazla uygulanmıştır(27 kız 3 erkek). Ölçeği dolduracak kişiye kısa bir bilgi verilip ölçek doldururken başında beklenmeyip rahatça doğru cevaplar vermesi beklenmiştir.Genellikle sınıf ortamında öğretmenlerden ders bitimlerinde izin alınarak yapılmıştır.

14 Verilerin analiz edilmesinde SPSS 17 programı kulanılmıştır. Verilen cevaplar bilgisayarda değerlendirilmek üzere tek tek kodlanarak sayısal verilere dönüştürülmüştür.

15 olcekpuanison Mann-whitney u27,000 Wilcoxon w33,000 Z-1,155 2-Tailed,248 Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri cinsiyete göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.Yani cinsiyetle sosyal kaygı arasında çıkan sonuç 0,248 (p<0,050) bulunmuş ve iki değişken arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

16 olcekpuanison Mann-whitney u108,500 Wilcoxon w228,500 Z-,205 2-Tailed,837 Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri yaşa göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.Yani cinsiyetle sosyal kaygı arasında çıkan sonuç 0,837 (p<0,050) bulunmuş ve iki değişken arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

17 Olcekpuanison Chi-Square2,141 Df2 Asymp Sig.,343 Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri okuduğu sınıfa göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.Yani cinsiyetle sosyal kaygı arasında çıkan sonuç 0,343 (p<0,050) bulunmuş ve iki değişken arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

18 Olcekpaunison Chi-square1,371 df2 Asymp Sig,504 Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri not ortalamasına göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.Yani cinsiyetle sosyal kaygı arasında çıkan sonuç 0,504 (p<0,050) bulunmuş ve iki değişken arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

19 Olcekpaunison Chi-square3,472 df3 Asymp Sig,324 Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri sosyoekonomik düzeye göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.Yani cinsiyetle sosyal kaygı arasında çıkan sonuç 0,324 (p<0,050) bulunmuş ve iki değişken arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

20 Olcekpaunison Chi-square1,582 df3 Asymp Sig,664 Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri yaşadığı yere göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.Yani cinsiyetle sosyal kaygı arasında çıkan sonuç 0,664 (p<0,050) bulunmuş ve iki değişken arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

21 Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri not ortalamalarına göre kruskal-wallis testi uygulanmıştır. Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri yaşa göre mann-whitney testi uygulanmıştır. Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri cinsiyetine göre mann-whitney testi uygulanmıştır. Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri sosyal ekonomik düzeyin sosyal kaygıya göre kruskal-wallis testi uygulanmıştır. Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri yaşadığı yer sosyal kaygıya göre kruskal-wallis testi uygulanmıştır. Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri okuduğu sınıf sosyal kaygıya göre kruskal-wallis testi uygulanmıştır.

22 Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri not ortalamalarına göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri yaşa göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri cinsiyete göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri okuduğu sınıfa göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri sosyoekonomik düzeye göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ailesinin yanında yaşamayan öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri yaşadıkları yere göre değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.

23 Örneklemimiz dar olduğu için kesin sonuçlara ulaşamamış olabiliriz.Çünkü biz sadece 30 psikoloji öğrencisi üzerinden değerlendirme yapabildik.Kesin sonuca ulaşabilmek için daha geniş bir kitleye uygulanması gerekir.Bu çalışmayı kullanacaklara önerimiz daha geniş bir örneklem kullanmalarını öneririz. Bazı öğrenciler 1. sınıf oldukları için ganoları olmadığından onlarda 2.00 baz alınmıştır.Daha sağlıklı sonuç için ganosu olanlar tercih edilebilirdi. Biz anketi verip başında durmadık.Eğer başında beklenilseydi daha etkili ve sağlıklı sonuçlar alabilirdik.


"Grup Kaygısızlar Fevzi Yeni Ahmet Karamermer. LİTERATÜR Melikşah Üniversitesi orta anadoluda olduğu için bu çevredeki öğrenciler genelde üniversite hayatında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları