Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Bilgi Teknolojileri Yrd. Doç. Dr. Doğan Aydoğan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Bilgi Teknolojileri Yrd. Doç. Dr. Doğan Aydoğan."— Sunum transkripti:

1 Temel Bilgi Teknolojileri Yrd. Doç. Dr. Doğan Aydoğan

2 KARŞILAŞTIRMA İŞARETÇİLERİ Hücrelerdeki verileri ya da formüllerinden elde ettiğimiz sonuçları değerlendirmek için kullandığımız formüllerde karşılaştırma işaretçilerini kullanırız.

3 EĞER Fonksiyonu Değerler ve formüller üzerinde koşullu sınamalar yürütmek için kullanılır. =EĞER(Şart;Sonuç1;Sonuç2) Şart: Koşul(Şart) ifadesi Sonuç1: Şartın gerçekleşmesi durumunda çalışacak kısım Sonuç2: Şartın gerçekleşmemesi durumunda çalışacak kısım

4 EĞER Fonksiyonu =EĞER(B2<50;"KALDI";"GEÇTİ") Şart: B2 hücresindeki değerin 50’ den küçük olup olmaması Sonuç1: Eğer şart ifadesi doğruysa (B2 hücresindeki değer 50’ den küçükse) formülün yazıldığı hücrede "KALDI" yazar. Sonuç2: Eğer şart ifadesi yanlışsa (B2 hücresindeki değer 50’ den küçük değilse) formülün yazıldığı hücrede "GEÇTİ" yazar.

5 EĞER FONKSİYONU Eğer final sınavından alınan not 50’den küçükse ortalama = 0, Aksi taktirde ortalama=(1.vizenin %40’ ı ile final notunun %60’ının Toplamı) olarak hesaplanmıştır.

6 VE fonksiyonu Birden fazla şartın aynı anda gerçekleşmesi durumunda kullanılan fonksiyondur. EĞER fonksiyonuyla birlikte kullanılır. =VE(sart1;sart2;……) =EĞER(VE(A2>60;B2>60);"Geçtiniz";"Kaldınız") Yukarıdaki formülde, Hem A2 hücresindeki değer, hem de B2 hücresindeki değer 60’ dan büyükse hücreye " Geçtiniz ", aksi taktirde " Kaldınız " yazacaktır.

7 YADA fonksiyonu YADA fonksiyonu: 2 veya daha fazla şarttan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda kullanılır. =YADA(sart1;sart2;……) =EĞER(YADA(A2="DD";A2="FD " ;A2= "FF" ); " Kaldı"; " G eçti") Yukarıdaki formülde, A2 hücresindeki değer DD, FD ya da FF notlarından biriyse Kaldı, aksi taktirde Geçti yazacaktır. =EĞER(A1 1400;"1380+0,8*(A1-1400)")))

8 EĞERORTALAMA Verili ölçütü karşılayan bir aralıktaki bütün hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar. =EĞERORTALAMA(aralık,ölçüt,ortalama_aralık) Aralık değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığıdır. Ölçüt hangi hücrelerin ortalamasının alınacağını belirleyen bir sayı, ifade veya metin biçimindeki ölçüttür. Toplam aralık, ortalamanın alınacağı aralığı ifade eder.

9 EĞER ORTALAMA =EĞERORTALAMA(A:A;’’BAYAN’’;B:B) TARANACAK ALAN ARANAN KOŞUL, ÖLÇÜT İŞLEMİN YAPILACAĞI DEĞERLERİN BULUNDUĞU ARALIK

10 DÜŞEYARA FONKSİYONU Tablo dizisinin ilk sütununda belirli bir değeri arar ve tablo dizisindeki başka bir sütundan aynı satır değerini döndürür. DÜŞEYARA(bakılan_değer,tablo_dizisi,sütun_indis_sayısı,aralık _bak) Bakılan_değer Tablo dizisinin ilk sütununda aranacak değer. Bakılan_değer bir değer veya başvuru olabilir. Bakılan_değer, tablo_dizisinin ilk sütunundaki en küçük değerden daha küçükse, DÜŞEYARA fonksiyonu #YOK hata değerini döndürür. Tablo_dizisi İki veya daha çok veri sütunu. Aralığa veya aralık adına bir başvuru kullanır. Tablo_dizisinin ilk sütunundaki değerler, bakılan_değer tarafından aranan değerlerdir. Bu değerler metin, sayı veya mantıksal değerler olabilir. Büyük harf ve küçük harfle yazılmış metinler eşdeğerdir. Sütun_indis_sayısı İçinden uyan değerin döndürülmesi gereken tablo_dizisindeki sütun sayısı. Sütun_indis_sayısı 1, tablo_dizisindeki ilk sütunun değerini verir; sütun_indis_sayısı2 tablo_dizisindeki ikinci sütunun değerini verir ve böyle devam eder.

11 DÜŞEYARA - ÖRNEK Tablo dizisi içinde aranacak değeri ifade eder. Tablo dizisinin ilk sütununda bakılacak olan değer yer alır. Sütun indis sayısı bu arana değer bulunduğunda oluşacak olan değerin yer aldığı sütundur. Bu örnekte «2» =DÜŞEYARA(bakılan_değer,tablo_dizisi,sütun_indis_sayısı) D3=DÜŞEYARA(C3;G3:H8;2)

12 EĞERSAY fonksiyonu EĞERSAY fonksiyonu: Belirlenen veri alanında belirli şarta uygun verilerin sayısını bulmak için kullanılır. =EĞERSAY(belirtilen aralık;şart) =EĞERSAY(D1:D50;">=50") Yukarıdaki formülde, D1 - D50 hücreleri arasından değeri 50’ den büyük eşit olanların sayısı bulunacaktır.

13 ETOPLA FONKSİYONU Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar. Örneğin =ETOPLA(aralık;ölçüt;toplam_aralığı) Aralık değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığıdır. Ölçüt hangi hücrelerin toplanacağını belirleyen bir sayı, ifade veya metin biçimindeki ölçüttür. Toplam aralık, toplamın yapılacağı aralığı ifade eder.

14 ETOPLA FORMÜL: =ETOPLA(A2:A5;">160000";B2:B5) AÇIKLAMA VE 160000'in üzerindeki mülk değerleri için komisyonların toplamı SONUÇ:63.000


"Temel Bilgi Teknolojileri Yrd. Doç. Dr. Doğan Aydoğan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları