Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK DERS PROGRAMI 10.GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ 11. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 12.TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK ETİĞİ 13. GİRİŞİMCİLİK AĞI 14. İMTİYAZ HAKKI (FRANCHİSİNG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK DERS PROGRAMI 10.GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ 11. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 12.TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK ETİĞİ 13. GİRİŞİMCİLİK AĞI 14. İMTİYAZ HAKKI (FRANCHİSİNG)"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK DERS PROGRAMI 10.GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ 11. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 12.TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK ETİĞİ 13. GİRİŞİMCİLİK AĞI 14. İMTİYAZ HAKKI (FRANCHİSİNG) 15.YEREL GİRİŞİMCİLİK 16. HERKES GİRİŞİMCİ OLABİLİR Mİ? 17. GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANI 1. GİRİŞİMCİLİĞE DAİR TEMEL KAVRAMLAR 2.GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ VE GEREKLİ BECERİLER 3.GİRİŞİMCİ OLMA NEDENLERİ VE GİRİŞİMCİLİĞİN FONKSİYONLARI 4.GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ 5.GİRİŞİMCİLİĞİN GEREKLİLİĞİ 6.GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARI FAKTÖRLERİ VE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ 7.GİRİŞİMCİLİĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 8.GİRİŞİMCİLİKTE MOTİVASYON 9.AİLE İŞLETMECİLİĞİ

2 GİRİŞİMCİLİK DERS NOTLARI 1.Bölüm 1.1. Girişimcilik Dersinin Önemi 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar 1.3. Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi Arifiye Meslek Yüksekokulu

3 TESPİTLER… Bugün ABD'de, girişimcilik eğitimi, 1600’ün üzerindeki okulda 2.200'den fazla ders; 277 adet donatılmış pozisyon; 4 adet akademik hakemli dergi, Girişimcilik için tahsis edilmiş yönetim dergileri, 100'ün üzerinde kurulan ve finanse edilen merkezler 1.1. Girişimcilik Dersinin Önemi

4 TESPİTLER… İngiltere; Kredi almakta güçlük çeken küçük firmalar için Kredi Garanti Fonları oluşturulmuş ve belli üniversitelerde ve kolejlerde girişimcilik eğitimi amaçlı kurslara destek sağlanması amacıyla hükümet tarafından mali kaynak ayrılmıştır. 1.1. Girişimcilik Dersinin Önemi

5 TESPİTLER… Avusturya; Girişimcilik eğitimi konusunda orta düzeyde iş idaresi kolejleri kurulmuştur. Üniversitelerde girişimcilik konusundaki faaliyetler artmıştır ve üç adet girişimcilik enstitüsü kurulmuştur. Ayrıca, okullar ile iş dünyası arasında yakınlaşmanın sağlanması amacıyla programlar uygulanmakta; üst düzey işletme yöneticilerinin okulları ziyaret etmesi, işletmelerin ziyaret edilmesi, öğretmenlere işletme deneyimi kazandırılması gibi uygulamalar yapılmaktadır. 15–19 yaş grubundaki öğrencilere uygulanan İş Kurma Programı (JUNIOR) ile bir iş kurma fikrinin geliştirilmesinden, üretim, pazarlama, satış konularına kadar yaparak öğrenme imkânı sağlanmaktadır. 1.1. Girişimcilik Dersinin Önemi

6 TESPİTLER… TÜRKİYE… Diğer toplumlarla karşılaştırıldığında Türk insanının daha girişimci olduğu, bu konularda araştırma yapan yabancı bilim adamları tarafından da kabul edilmektedir. Bu sebeple Türkiye’de üniversite okuyan her öğrenciye girişimci adayı gözü ile bakmak ve onları içinde yaşadıkları çevrenin çeşitli konulardaki potansiyellerinin farkına varılabileceği sorunları birer fırsat gibi değerlendirebilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak, yaratıcılıklarını ortaya koyacak insanlar olarak yetişmelerini sağlamak son derece önemlidir. 1.1. Girişimcilik Dersinin Önemi

7 TESPİTLER… Oranlar… 38 ülkede yapılan GEM (Global Entrepreneurship Monitor / Global Girişimcilik Platformu) araştırmasına göre; Girişimcilik eğitimi konusunda Şili, Kolombiya ve Finlandiya gibi ülkelerde okulda girişimcilik eğitimi verilmesi %40’lı oranların üzerinde iken, Türkiye’de bu oran % 6 seviyesinde bulunmaktadır 1.1. Girişimcilik Dersinin Önemi

8 İşletme nedir? İşletme: Toplumdaki bireylerin ihtiyaçlarını kar sağlama amacıyla karşılamak için, düzenli olarak mal yada hizmetin üretim ya da dağıtımını gerçekleştiren ekonomik etkinliktir. İşletmeler üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üretir ve gelir elde etmek amacıyla ürettikleri mal ve hizmetleri ürün pazarına sunar. İnsan ihtiyaçlarını karşılama özelliği taşıyan araçlara mal yada hizmet adı verilir. Mal somut, elle tutulur fiziki bir varlık iken, Hizmet aksine soyut, elle tutulmaz, ancak hizmeti alan kişi bundan bir fayda elde etmektedir. Hizmeti depolayamaz, tartamazsınız, ancak kalitesini ölçebilirsiniz. 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar

9 Üretim Faktörleri? 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar

10 Üretim Faktörleri Tanımları EMEK: İşletmelerde üretimi ortaya koyan insan kaynağını ifade eder. Emek faktörü üretimi gerçekleştirenlerin fiziksel ve düşünsel katkılarını içerir. GİRİŞİMCİ: Mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesini sağlayan kişidir. Girişimcinin temel amacı kar elde etmektir. Buna karşılık doğacak riski üstlenir. SERMAYE: Mal veya hizmet üretimini destekleyen servet, sermaye adını alır. Üretimde yararlanılan para ve parasal değeri olan her türlü donanımı ifade eder. 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar

11 DOĞAL KAYNAKLAR: Doğadan elde edilen, doğrudan veya işlenerek kullanılan her türlü maddeyi içerir. Temel doğal kaynaklar toprak, su, mineral maddeler ve ağaçlardır. TEKNOLOJİ: Mal ve hizmet üretimi için kullanılan yöntemlerdir. İnsan çalışmasını geliştirmek ve üretim yeteneğini arttırmak için bilginin üretilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir. Gelişmiş bir teknoloji daha yararlı ve yüksek nitelikli malların daha etkili yollarla üretimini sağlar. Üretim Faktörleri Tanımları 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar

12 GİRİŞİMCİ NEDİR? Girişimciliğin günümüzde herkes tarafından yaygın olarak bilinen ve kabul görmüş tanımı ilk olarak 1755 yılında Fransız asıllı İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından yapılmıştır. Cantillon’a göre girişimci, kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin riskini üstlenen kişidir.

13 Girişimci, mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için risk üstlenerek doğal kaynak emek sermaye gibi üretim faktörlerini bir araya getirip faaliyete geçiren kişi olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile girişimci olmak için risk alarak mal ve hizmet üreterek pazarlamak üzere bir işletmeyi kurmak ve bu işletmede faaliyetleri yapmak gerekir. 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar GİRİŞİMCİ?

14 Girişimci kimdir? Pazardaki fırsatları ve gelişmeleri belirleyen özel okul, rüzgar santrali, HES, demiryolları, elk.oto, İSG Yasası Pazar fırsatlarını ve gelişmeleri iş fikrine dönüştüren Risk üstlenerek kaynakları bir araya getiren Rekabete karşı önlem alarak kendisini ve işletmesini geliştiren Yenilikçi bir kişidir. 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar GİRİŞİMCİ?

15 Girişimci Kimdir? Girişimci toplumun gereksinim duyduğu, yani talep edilebilir bir malı veya hizmeti bulup onu üretmeye girişen ve yaratıcılığıyla buna ön ayak olan kişidir. (ESSEN Örneği) Girişimcinin pazarın fırsatlarını görebilen, insanların isteklerinde ortaya çıkan değişiklikleri sezebilen ve bunu değerlendirebilen kişi olması gerekir. (Oto tamircisi esnaf – Bedford örneği, fındık piyasası) Girişimci karlı gördüğü bir iş için sermayesini ve emeğini riske ederek pazara katılma cesaretini gösterir. (Sezerler Beton Örneği) Emeği riske atmak? 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar

16 Girişimci deyince Akla gelen Üç anlayış? 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar 1- İş yapan kişi... 2- Şeyleri veya hizmeti yapan, üreten, satan veya alıp satan kişi... 3- Bağımsız bir iş sahibi...

17 Girişimcinin Farklı Tanımları? 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar Değere Dayalı Tanım: Girişimi sayesinde değer yaratan kişi Örn: amazon.com Özelliklere Dayalı Tanım: Girişimci kendine özgü bireysel beceri, özellik istidat ve tecrübeler sayesinde başarılı, yaratıcı ve buluşçu iş lideri olabilen kişidir. Örneğin Geyve Beton Davranışa-Dayalı Tanım: Girişimci bir girişimi harekete geçiren, bunun için gerekli kaynakları bir araya getiren ve risk alabilen kişidir. Örn: RTE, Konya Torku

18 Girişimcilik ise, yaşadığımız çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden düşler üretme, düşleri projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırma becerisine sahip olmaktır. KISACA, başkalarından farklı düşünüp farklı bakmasını bilebilmektir. 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar GİRİŞİMCİLİK NEDİR?

19 Risk Tahmin Şehrin Serdivana doğru büyümesi Fırsatçılık Farklı düşünmek 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar Girişimci denildiğinde aklımıza hemen gelmesi gereken temel kavramlar? Başarı Kar Refah oluşturma Toplumda iz bırakma Koç, Sabanci vb

20 Kendini iyi tanıyan, Risk almayı seven Yeniliklerin peşinde koşan Farklı düşünen Özgüvenleri tam Sabırlı 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar Başarılı Girişimcilerin Özellikleri? İnsanları motive etme kabiliyetine sahip Tecrübeli Bilgi sahibi Başarma arzusuna sahip Genel anlamda başarılı girişimcilerde; Kendini iyi tanıması, cesaret, özgüven, başarılı olma hırsı, azim gibi özellikler ortak özeliklerdir.

21 Kısaca, toplumun gereksinme duyduğu ve dolayısıyla talep olunabilir bir mal veya hizmeti keşfedip onu üretmeye giriştikleri ve yaratıcılıklarıyle buna önayak olanlara girişimci, Girişimcilerinin yerine getirdikleri işleve ise girişim denir. 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar Girişim?

22 Birden çok girişimcinin bulunduğu fakat hiçbirinin yönetici olmadığı işletmelerde yönetim etkinliğinin bunu meslek olarak seçen birine bırakılması işletmenin profesyonelce yönetildiği anlamına gelir. Profesyonel yönetici ; işletmenin risk dışındaki tüm yetki ve sorumluluklarını üzerinde taşıyan ve mesleği profesyonelce yerine getiren kişidir. Bu kişinin yönetim ilke ve yöntemlerini bilmesi gerekir. Profesyonel yöneticilik deneysel becerilerin, geleneksel kuralların aksine Yönetim Bilimine dayanmaktadır 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar Yönetici?

23 Girişimcinin esas hedefi kar elde etmektir. Yani girişimci kar elde etmek için risk altına girmekte olup, diğer taraftan üretim faktörlerini temin edip işletmektedir. Bu nedenle diyebiliriz ki girişimcide aynı zamanda yönetici özelliklerinin de bulunması gerekir. Profesyonel yöneticiler ve girişimciler arasındaki fark risk faktörüyle ilgilidir. Profesyonel yönetici kar ve zarardan kısmen etkilenmekte olup, ücret karşılığı kendi adına çalışmadığından risk altında değildir. Girişimci ise en başından işe başlarken riski tamamen üstlenmiş durumdadır. 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar Girişimci Yönetici Farkı?

24 Girişimci evi inşa eder ve anında bir sonraki planlamaya başlar. Yönetici ise bir ev inşa eder ve bu evde sonuna kadar yaşar. Girişimci sürekli yeni hedefler peşinde koşan, gelecekte yaşayan, risk alan, fırsatları yakalamaya çalışan, yenilikçi bir kişi iken, yönetici ise var olan işleri en iyi yapmaya çalışan, bugünde yaşayan, fırsatlardan çok problemlere odaklanan kişidir. Ancak, bir çok girişimci kurdukları kurumların başına geçip yöneticilikle yapmaktadır. 1.2. Girişimciliğe Dair Temel Kavramlar Girişimci Yönetici Farkı?

25 Dünyada Batı dünyası 17. yüzyıl itibarıyla sanayi toplumuna geçti. Günümüzde ise girişimciliğin önem kazanması serbest piyasa sistemi (rekabete dayalı bir sistem) ne göre rekabetin artmasıyla birlikte oluşmuştur. Diğer önemli husus, tarihi geçmişini inceleyecek olursak sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte girişimcilik daha büyük önem kazanmaya başlamıştır. Girişimci olan her yaştan herkes yeni bir buluş ya da düşünceyi iş fikrine dönüştürerek iş kurmaktadır. Örnek olarak; Dünyanın en zengini sayılan Microsoft’un sahibi Bill Gates, Facebook kurucusu Zuckerberg vb.Bilgi toplumuna geçildikten sonra, Dünya çapında ve ülkemizde kendi alanlarında zirveye çıkmış girişimcilerin varlığı ve özellikle de bu girişimcilerin kariyer ve başarı basamaklarını hayal dahi edilemeyecek bir hızla çıkmış olmaları bu konuyu daha da ilginç kılmaktadır. Örnek olarak; Dünyanın en zengini sayılan Microsoft’un sahibi Bill Gates, Facebook kurucusu Zuckerberg vb. 1.3. Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi

26 Richie Stachowski, 11 yaşındayken ailesiyle gittiği Hawaii tatilinden hiç memnun kalmadı. Çünkü suyun altındayken babasıyla konuşamıyordu. Buna çözüm bulmak için tasarım yapmaya başlayan Richie, 267 dolar harcayarak prototip bir sualtı megafonu yaptı. Prototipini Toys “R” Us’a tanıttığındaysa, tam 50 bin parçalık sipariş aldı. 1997 yılı yaz aylarının en sevilen oyuncağı olan “Water Talkies” K-Mart ve Walmart gibi diğer büyük satıcılardan da sipariş aldı. 1.3. Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi Dünyada

27 Girişimcilik Amerika da daha hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir. Bunun nedenleri ise şu şekilde açıklanmıştır: Hızlı sanayileşme Profesyonel yönetimin önem kazanması Kitle üretiminin yaygınlaşması (Ford örneği) Dünyada; 1.3. Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi

28 Türkiyede; Selçuklu ve Osmanlı’nın ilk dönemlerinde Ahilik teşkilatına mensuplar ilk girişimciler olarak kabul edilir. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde ekonomik girişimciler sanayi devriminden sonra batıyla daha sıkı ilişkide olan ve bilgi alışverişinde bulunan Yahudi, Rum ve İtalyan asıllı Türk vatandaşlar idi. Bunlar bankerler ithalatçılar ve genellikle tüccarlardır. (Türkler genelde asker, bürokrasi ve çiftçi) 1.3. Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi

29 Türkiyede; Cumhuriyet döneminde girişimciliğin başlangıcı 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir İktisat Kongresidir. O sırada dünyada büyük buhran yaşanmakta ve ekonomide daralma söz konusuydu. Yeterince sermaye birikimi olan özel sektör olmadığı için mecburen kamu girişimciliği daha ağırlıktaydı. Nitelikli girişimci sayısı yok denilecek kadar azdı. Çok partili hayata geçilen 1950 yılından itibaren, girişimciliğin desteklenmesi ve özel mülkiyetin yaygınlaşması ile birlikte girişimcilikte hızlı bir gelişme yaşanmıştır. 24 Ocak 1980 yapılan ekonomik düzenlemelerle ithal ikameci kalkınma stratejisi yerini ihracata yönelik kalkınma stratejisine geçilmiştir. Bu dönemde tüccar zihniyeti sahip eğitimsiz girişimciler yerini eğitimli, yüksek tahsilli, kaliteli mal ve hizmeti düşünen, müşteri beklentilerini karşılayan girişimci tipi ortaya çıkmıştır. 1.3. Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi

30 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi Türkiye’nin İşgücü Profili 21.6 milyon kişi aktif olarak işgücü durumundadır Tarım’da 10.6 milyon kişi Sanayi’de 4.5 milyon kişi Hizmetlerde 6.5 milyon kişi (23 milyon dahil değil). Ülkemizde 7 milyon kişi maaşlı, Yaklaşık 6.5 milyon kişi ise kendi işinde çalışmaktadır.

31 KOBİ’ ler KOBİ’ ler, işletmelerin çalıştırdıkları işçi, ciro ya da sabit sermaye gibi faktörlere göre gruplandırılmaktadır. KOSGEB'e göre; 1 - 49: Küçük 50 - 149: Orta 150 +: Büyük işletme KOBİ’ lerin tanımlanması ve gruplandırılması, KOBİ‘ lerin en serbest ekonomi ortamlarında bile çeşitli desteklerden yararlanması için gereklidir. 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi KOBİ tanımı

32 İşletme Türü İşçi Sayısı < Toplam Bilanço ya da Yıllık Ciro (Euro) Bilanço (Milyon) Yıllık Ciro (Milyon) ORTA2504350 KÜÇÜK5010 ÇOK KÜÇÜK 1022 (*) Ayrıca bağımsızlık şartı bulunmaktadır. 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi AB’nin KOBİ tanımı

33 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Toplam işletme içindeki oranı% 99.5 Toplam istihdam oranı% 59 Toplam yatırım oranı% 30-40 Toplam ihracat oranı% 25 KOBİ’ ler 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi KOBİ tanımı

34 KOBİ’ ler KOBİ’ler desteklenmeli ve sayıları artmalıdır çünkü; En kolay istihdam yaratma yoludur. Kriz dönemlerine en dayanıklı sektördür. Gider kalemlerinin sabit kısmı küçüktür ve bu nedenle dayanıklıdırlar. Dinamiktirler, ekonomiye canlılık kazandırırlar. İşletme içi bürokrasi azdır, kararlar hızlı alınır. Esnektirler, Değişen pazara/talebe hemen uyum gösterirler. 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi

35 Ülkemizde girişimciliğin son yıllarda hızlı bir gelişme gösterdiğini bunun sebebinin ise Türkiye’de nüfusun hızlı bir şekilde artması olduğunu belirtmiştik. Apaçık ortadadır ki daha önceleri 15–20 milyon olan nüfusumuz 70 milyona ulaşmıştır. Genç ve dinamik bir nüfus sağlık, eğitim, hizmetler, gıda, ulaşım, bilgisayar ve benzeri alanlarda büyük bir talep demektir. 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi

36 Türkiye başta büyük şehirler olmak üzere bir şantiye görünümündedir. Ayrıca yurt dışında dahi Türkiye’yi temsil eden girişimcilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bir ülkede girişimcilik olmaksızın serbest rekabet tam anlamıyla işlemeyecektir. AB şantiye görünümü yok. Türkiye’de var. Niçin? 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi

37 Girişimciliğin önemini şu şekilde açıklamak mümkündür: Artık günümüzde yaygın olan özelleştirme ancak girişimciliğe bağlı olarak işleyecektir. Devlet kuralları koyan kurum olduğu için kendisiyle rekabet edilmesi imkânsızdır. Devlet asli görevlerini yapacağı role çekildiğinde halen üretmekte olduğu mal ve hizmetleri tam rekabet kuralları içinde girişimciler üretmeye başlamıştır. 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi

38 Özellikle kamu kesiminde aşırı istihdamın istenen düzeye çekilerek ücretlerinin arttırılabilmesi yine girişimciliğe bağlıdır. Kamu personelinin kendi işlerini kurmaları yönünde teşvik verilmeli, bunun sonucunda kalitesi ve verimliliği arttırılmaktadır. TÜVASAŞ’tan ayrılıp, kendi işini kuran mühendisler. Gazibey Örneği 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi

39 Girişimcilerin ülke genelinde teknolojiyi geliştirdiklerini ve buna bağlı olarak ta ekonomiyi olumlu yönde etkilediklerini söylemiştik. Araştırma kurumları üniversiteler ne kadar üretken olurlarsa olsun sonuçta oluşan yeniliklerin uygulanıp hayata geçirilmesi yine girişimcilere bağlıdır. Niçin? Gecali 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi

40 Girişimciler bilimsel ve teknolojik bulguları ve sonuçları başarılı bir şekilde uygulayıp başarılı oldukça bilim ve teknoloji ilerlemeye devam ederek ülkemizde artan rakiplerle kolaylıkla rekabet edebilir hale gelecektir. VESTEL? 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi

41 Ülkemizde engellerin yeniden düzenlemeler yapılarak aşılması ileri seviyelere ulaşabilmemiz için gerekli olacaktır. Kendini geliştirmiş pek çok iş fikrine sahip eğitimini tamamlamış pek çok girişimci sermaye yetersizliği nedeniyle girişimcilik yapamamaktadır. Bu yüzden KOSGEB tarafından yeni girişimciler için hibe ve faizsiz kredi imkanları sunulmaktadır. 1.4. Türkiye’de Girişimciliğin Önemi

42 Teşekkür ederim


"GİRİŞİMCİLİK DERS PROGRAMI 10.GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ 11. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 12.TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK ETİĞİ 13. GİRİŞİMCİLİK AĞI 14. İMTİYAZ HAKKI (FRANCHİSİNG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları