Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsektisit Seçiminde Dikkat Edilecek Konular

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsektisit Seçiminde Dikkat Edilecek Konular"— Sunum transkripti:

1 İnsektisit Seçiminde Dikkat Edilecek Konular

2 ZARARLI NEDİR ? İnsanların aktivitelerini, sağlığını arazisini veya objektiflerini bozan tür Bir türe zararlı diyebilmemiz için, o türün ekolojisi hakkında bilgi sahibi olmamız gereklidir.

3 Bir böcek ne zaman zararlı olur?
Bir böcek yeni bir bölgeye girdiğinde Yeni bir ürün ya da konukçu bitki ile karşılaştığında Bir böcek popülasyonundaki değişimler ( Genetik ) İnsanların aktiviteleri ve alışkanlıklarındaki değişimler

4 Ekonomik zarar düzeyi Mevcut savaşım yöntemlerinin maliyetine eşit bir değerde zararlının sebep olduğu kayıp düzeyidir.

5 Ekonomik eşik; ekonomik zarar düzeyine ulaşan zararlı populasyonunu önlemek için önlem almaya başladığımız zarar düzeyidir

6 TARIMSAL SAVAŞ NEDİR? Zararlı böcek popülasyonlarını insan ve çevre sağlığını ön plana alarak çeşitli yöntemlerle ekonomik zarar düzeyi altında tutmaktır.

7 Tarımsal Savaş Prensipleri ve Pratikler
STRATEJİLER : A. Hiçbir şey yapılmama stratejisi B. Populasyon yoğunluğunun ( Birey sayısının ) azaltılması 1. Çevresel taşıma kapasitesinin azaltılması 2. Zararlı populasyonun yaşama ve çoğalma yeteneğinin azaltılması C. Bitki hasasasiyetinin azaltılması D. Kombine stratejiler ( B ve C )

8 TAKTİKLER : 1. Kimyasal Savaş 2. Biyolojik Savaş 3. Kültürel Önlemler
4. Fiziko- mekanik Savaş 5. Genetik Savaşım 6. Biyoteknik Savaşım

9 TARIMSAL SAVAŞIMA KARAR VERMEDE
ETKİLİ FAKTÖRLER Zararlı Böcek Türü Zararlının Biyolojisi Zararlının Doğal Düşmanları Konukçu Bitki Ve Fenolojisi İklim Koşulları Ürüne Verilen Değer Ve Riske Girmeme İsteği Ekonomik Zarar Düzeyi Maliyetin Potansiyel Yarara Oranı

10 KİMYASAL SAVAŞIM ZARARLI POPÜLASYONLARINI KİMYASAL MADDELER KULLANARAK EKONOMİK ZARAR DÜZEYİ ALTINDA TUTMAK PESTİSİT : Zararlı öldürücülerin genel adı İnsektisit : Zararlı böcek öldürücü Akarisit : Kırmızı örümcek öldürücü Nematisit : Nematod öldürücü

11 Kimyasalın doğal Yapısına Göre Kimyasal yapısına Göre
İnsektisitlerin Sınıflandırılması : Uygulama Metoduna Göre Kimyasalın doğal Yapısına Göre Kimyasal yapısına Göre Etki Mekanizmasına Göre

12 UYGULAMA METODUNA GÖRE İNSEKTİSİTLERİN SINIFLANDIRILMASI
A . Mide Zehirleri agız yoluyla alınmalı ; mideden absorbe olmalı B. Sistemik İnsektisitler bitki ve hayvanlarda değişik organ ve dokulara taşınırlar C. Kontakt ( Değme ) Zehirler vücut duvarından absorbe olurlar D. Fümigant ( Solunum Zehiri )’lar trachaelerden absorbe olurlar

13

14 İNSEKTİSİTLERİ KİMYASAL YAPILARINA GÖRE
SINIFLANDIRILMASI Organik Fosforlular Karbamatlılar Pyrethroidler Klorlandırılmış hidrokarbonlar Bitkiseller Diğer Kimyasal Sınıflar Mikroorganizmalar

15 Organik Fosforlular Fosforik asit türevleridirler
Çevrede stabil değildirler Çabuk parçalanırlar Toksisiteleri yüksektir

16 KARBAMATLILAR Karbamik asit türevleridirler Çevrede stabil değildirler
Çabuk parçalanırlar Özellikle Hymenoptera ya toksisiteleri yüksektir

17 PYRETHROİDLER Bitkisel orijinli bileşik pyretruma benzer
olarak sentezlenmişlerdir Toksisiteleri yüksektir Hızlı knockdown etkileri vardır Kalıcılıkları optimaldir

18 KLORLANDIRILMIŞ HİDROKARBONLAR
En eski sentetik insektisit grubu Tümü klor, hidrojen ve karbon içerir Çok etkili Çevre ve insan sağlığı için tehlikeli Yasaklanmış bir grup

19 BİTKİSEL KÖKENLİ İNSEKTİSİTLER
1940 lı yıllara kadar çok önemli idiler Sentetik insektisitlerin araştırılmasında temel oluşturdular 1965 e kadar kullanımları azaldı Pyretrum Rotenone Azadiractin ( neem ) nicotine

20 DİĞER KİMYASAL GRUPLAR
Böcek Büyüme Düzenleyicileri ( IGR ) juvenile hormon analogları ecdysone analogları kitin sentezi engelleyiciler Chloronicotinyl ler imidacloprid Avermectinler Bir actinomycetes bakteriden isole edildi.

21 Tarımsal zararlılarla kimyasal savaşımda yoğun ve gereksiz ilaç kullanımı sonucu;
▲Sıcakkanlılarda toksik madde birikimi, akut ve kronik zehirlenmeye bağlı ölümler, ▲çevre kirlenmesi, ▲doğal dengenin bozulması ▲zararlıların kısa sürede direnç oluşturması ▲zararlılarda davranışsal, morfolojik, fizyolojik, çok yönlü ve çapraz direnç olmak üzere 5 tip direnç ortaya çıkmaktadır.

22

23 İnsektisit direncinin çalışılması zararlı yönetim programlarının geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Direnç mekanizmalarının bilinmesi çapraz direnç oluşumunu belirlemeye yardım etmekte ve alternatif insektisitlerin seçimini kolaylaştırmaktadır. Direncin belirlenmesindeki en önemli amaç, en az düzeyde dayanıklılığa sebep olan insektisitlerin belirlenerek, üreticiye tavsiye edilebilmesini sağlamaktır.

24 Ülkemizde son yıllarda tarımsal mücadelede birçok etkili maddenin kullanımı yasaklanmıştır. Bunun sonucunda tarımsal alanlarda daha az sayıda insektisit birçok zararlıya karşı kullanılacaktır. Bu maddelerin yoğun olarak kullanılması sonucunda da birçok zararlıda direnç gelişimi meydana gelebilir.

25

26

27 ilginiz için teşekkür ederim


"İnsektisit Seçiminde Dikkat Edilecek Konular" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları