Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

III- Dış Çevre Analizi: Fırsat ve Tehditler “Şeyler her zaman farklıdır- burada sanat, hangi farklılığın önemli olduğunu kestirebilmektir”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "III- Dış Çevre Analizi: Fırsat ve Tehditler “Şeyler her zaman farklıdır- burada sanat, hangi farklılığın önemli olduğunu kestirebilmektir”"— Sunum transkripti:

1 III- Dış Çevre Analizi: Fırsat ve Tehditler “Şeyler her zaman farklıdır- burada sanat, hangi farklılığın önemli olduğunu kestirebilmektir”

2 Örgüt Çevreleri Recai Coşkun 2 Genel Çevre Uluslararası Çevre Sosyal Politik Teknoloji Ekonomi İÇ Çevre Mikro Tedarikçilerİkameler Alıcılar Muhtemel Rakipler  Endüstri Çevresi Meso Doğal Çevre Makro Küresel Çevre Hukuk

3 Makro Çevre/PESTEL Analizi Siyasi Faktörler seçimler, siyasi iktidarın tutumu kamu bütçesi siyasi kültür siyaset belirleyici kurumlar Yönetim biçimi (demokrasi, totaliter) Ekonomik Faktörler milli gelir, faiz oranları, kurlar, ithalat-ihracat enflasyon. istihdam Recai Coşkun 3

4 Makro Çevre (devam) Teknolojik Faktörler teknolojik yenilikler. ülkenin genel teknolojik altyapsı, ar-ge kapasitesi, mühendislik kalitesi… Sosyal Faktörler gelenekler değerler toplumsal gelişmeler dini inançlar toplumsal bütünleşme düzeyi Recai Coşkun 4

5 Makro Çevre (devam) Hukuki Faktörler Kanunlar Yargı sistemi Yargının bağımsızlığı Uluslararası yargı standartları Doğal Çevre Faktörleri Madenler Yerüstü zenginlikleri Çevre koruma düzenlemeleri Toplumun çevre bilinci Recai Coşkun 5

6 6 Endüstri Çevresi Porter’in Beş Güç Modeli İkame ürünler Rekabet Tedarikçilerin pazarlık gücü Muhtemel rakiplerin giriş tehdidi Müşterilerin pazarlık gücü

7 Recai Coşkun 7 Endüstri Güçleri : Rekabet Endüstri analizinde en önemli güçtür. Firmalar rekabeti şu faktörlere dayandırırlar…  Fiyat  Kalite  Performans özellikleri  Müşteri hizmetleri  Garantiler  Reklam-tanıtım  Satış ağının genişliği  Yeni ürün geliştirme TARTIŞMA: Rekabet aynı zamanda rakiplerin sayılarına ve güçlerine bağlıdır. Tartışınız!

8 Endüstri Güçleri: Potansiyel (Muhtemel) Rakipler Endüstriye giriş ne denli zor? Aşağıdaki ve benzeri nitelikler bir endüstriye girişi zorlaştırır: Ölçek ekonomisi Ürün farklılaştırma Sermaye ihtiyacı Öğrenme eğrisi etkisi Dağıtım kanallarına ulaşım Hükümet politikaları, stratejik endüstriler var mı? Ana hammadde üzerinde kontrol (Cargill, mısır) Gerekli teknolojiye ulaşamama… Recai Coşkun 8

9 Endüstri Güçleri: İkame Mallar İkame ürünler müşterilerin başka bir endüstrideki firmanın ürettiği ürüne geçme riski anlamına gelir Recai Coşkun 9 4 Gözlük-Lens 4 Şeker-Yapay tatlandırıcı 4 Plastik-Cam-Metal 4 Gazete-TV-İnternet Örnekler

10 Endüstri Güçleri: Tedarikçiler Şu durumlarda tedarikçiler güçlüdür: Sattıkları ürün-maddenin üretim için çok önemli bir parça olması durumunda Alıcıların başka bir tedarikçiye geçmelerinin yüksek maliyet getirmesi durumunda İyi bir itibarları ve artan talep olduğu zaman Endüstrideki firmaların ürettiklerinden daha ucuza ürettikleri zaman Sattıkları ürünün ikamesi olmadığı zaman Alıcı firma önemli bir müşteri olmadığı zaman Recai Coşkun 10

11 Endüstri Güçleri: Alıcılar Şu durumlarda alıcılar güçlüdür: Büyük ve endüstrinin girdilerinin önemli kısmını satın aldıkları zaman Yüksek miktarda satın aldıkları zaman Geriye doğru bütünleştikleri zaman (Pınar-Besi Çiftliği) Endüstri ürünleri standart ise Başka bir ürün veya ikame ürüne geçmelerinin maliyeti düşük olduğunda Bir çok satıcıdan satınalma imkanı olduğunda Recai Coşkun 11

12 Recai Coşkun 12 Beş Güç Değerlendirmesinin Stratejik Yorumu n Şu durumlarda endüstri iyi bir kar getirmeyeceğinden çekici değildir: u Güçlü bir rekabet u Giriş engelleri düşükse, muhtemel rakipler fazla u İkame ürünlerin rekabeti yüksekse u Tedarikçilerin ve alıcıların pazarlık güçleri yüksekse

13 Recai Coşkun 13 n Şu durumlarda endüstri kar elde etme bakımında çekicidir: u Rekabet ılımlıysa u Giriş engelleri yüksek ve muhtemel rakiplerin giriş riski yoksa u İkame ürünler az veya yoksa u Tedarikçi ve alıcılar zayıf konumda ise TARTIŞ: Hangi endüstride iş yapmak isterdiniz/istemezdiniz? Niçin? Beş Güç Değerlendirmesinin Stratejik Yorumu

14 Recai Coşkun 14 Tartışma Soruları n Makro faktörlerin işletmeleri etkileme gücü endüstriye ve işletmenin büyüklüğüne göre değişir mi? Örneklerle açıklayınız. n Soda, su gibi görece düşük teknolojiye ve az yatırıma gerek olan endüstrilerde rekabet edebilmenin dayanakları neler olabilir? n Aşağıdaki ürün-hizmetlerden hangisinde ikame malların tehdidi yüksektir: gazete, kola, ayakkabı, araba, üniversite, deterjan, ekmek n Aşağıdaki endüstrilerden hangisinin giriş engelleri yüksektir? Engellerin kaynağı nedir? otomotiv, zincir mağaza, bakkal, halı saha, lokanta, kola, petrol istasyonu


"III- Dış Çevre Analizi: Fırsat ve Tehditler “Şeyler her zaman farklıdır- burada sanat, hangi farklılığın önemli olduğunu kestirebilmektir”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları