Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOP BÖLGESİNDE EĞİTİM-YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOP BÖLGESİNDE EĞİTİM-YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 KOP BÖLGESİNDE EĞİTİM-YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI PROJESİ

2 2 ÇALIŞMANIN AMACI - KAPSAMI Devlet kurumları ve çiftçi örgütlerinin “Tarımsal eğitim ve yayım” konusunda mevcut durumlarının ortaya konulması, Eğitim ve yayım faaliyeti yapan personel profilinin ortaya konulması, Eğitim ve yayım faaliyeti yapan eğiticilerin eğitime ihtiyaç duydukları konuların belirlenmesi, Çiftçi eğitim konularının belirlenmesi.

3   ÇALILMADA KULLANILACAK MATERYAL – VERİ TEMİN ARAÇLARI Mevcut veri taraması Kurum-kuruluş tanımlaması Birincil veriler: anketler-gözlem formları  Kamu kurum ve kuruluş yöneticileri,  Gıda Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlükleri  Tarımsal yayım ve TAR-GEL personeli,  Özel tarım danışmanlık verenler  STK’lar  Çalıştay katılımcıları İ kincil veriler:  Konu ile ilgili çalışmalar, raporlar, tezler, istatistikler vd.

4 ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ Masa başı çalışmaları – kaynak incelemesi Çalışma uzmanlarının tartışmaları ve içerik saptamaları Materyal ve veri temin araçlarının saptanması Anket çalışmaları:  Kamu kurum ve kuruluş yöneticileri,  Gıda Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlükleri  Tarımsal yayım ve TAR-GEL personeli,  Özel tarım danışmanlık verenler  STK’lar  Çalıştay katılımcıları İllerde Çalıştaylar

5 Verilerin Analizinde Kullanılacak Yöntem Çalışma kapsamında anket uygulanan bireylerden, görüşme yapılan paydaşlardan ve çalıştaylardan elde edilen sonuçların bilgisayar dökümü yapıldıktan sonra veriler her il ilçe düzeyinde incelenerek tablolar oluşturulacak ve istatistiki analizler yapılacaktır. SWOT analizi ile çalışma sonlandırılacaktır.

6 ÇALIŞTAYLAR 3 grup halinde çalışmalar olacak.. I. Grup: Tarımsal Eğitim-Yayım Hizmetleri Açısından İlin Durumu II. Grup: İlinizde tarımsal eğitim-yayım hizmetleri alt yapısı nasıl güçlendirilebilir? III. Grup: İlinizde tarımsal yayım hizmetlerinin başarısını arttırmak için neler yapılmalıdır?

7 ÇALIŞTAY YÖNTEMİ Her grup kendi grubu ile ilgili sorulara 90 dakika zaman ayıracak ve daha sonra gruplar diğer grupların çalışmalarını ziyaret ederek ek katkılar sunacaktır. Her bir grup ziyareti 10 dakika olacak. Toplamda 2 grup ve 20 dakika olacak. Bu çalışmadan sonra çay-kahve arası ve sonrasında gruplar bir araya gelerek grup sunuları ve tartışmalar olacak. Her bir grupta bir kolaylaştırıcı ve bir raportör olacak.

8 Katıldığınız kurum-kuruluş:……………………………………….. Adı-Soyadı:……………………………………………………….. Görevi:…………………………………………………………….. Kurum - Kuruluşlarda ve Özel Sektörde Çalışan Teknik Personeller İçin Gerekli Eğitim Konuları Birincil İkincil Üçüncül Çiftçiler İçin Gerekli Eğitim Konuları Birincil İkincil Üçüncül Soru: İlinizde kurum ve kuruluşlarda ve özel sektörde çalışan teknik personeller ile çiftçiler için öncelik sırasına göre hangi konularda eğitim verilmelidir?

9 Ana Soru: İlinizde tarımsal eğitim-yayım konusunda ortaya çıkan başlıca sorunlar nelerdir? ---------- Paydaşlar Güçlü Yönler/üstünlükler Zayıf Yönler Sorunların Çözümüne Yönelik Önerileri GTHB İl Müdürlüğü-İlçe Müdürlükleri Üretici Örgütleri Çiftçiler Tar-Gel Personeli Özel Yayım Danışmanları 1.Grup: Tarımsal Eğitim-Yayım Hizmetleri Açısından İlin Durumu

10 Ana Soru: İlinizde tarımsal eğitim-yayım konusunda ortaya çıkan başlıca sorunlar nelerdir? ---------- GTHB İl/İlçe Müdürlüklerinde Üretici Örgütlerinde Çiftçilerde TAR-GEL Elemanlarında Özel yayım danışmanlığında 2. Grup: İlinizde tarımsal eğitim-yayım hizmetleri alt yapısı nasıl güçlendirilebilir?

11 Ana Soru: İlinizde tarımsal eğitim-yayım konusunda ortaya çıkan başlıca sorunlar nelerdir? ---------- İlinizde Tarımsal Eğitim-Yayım Hizmetlerinden Kim/Kimler Sorumlu Olmalıdır? Tarımsal eğitim-yayım uzmanları-çalışanları hangi kurumlarla işbirliği yapmalıdır? Tarımsal eğitim-yayım uzmanları-çalışanları kurumlarla nasıl bir işbirliği yapmalıdır? Sizce Tarımsal-Eğitim Yayım Hizmetleri Konusundaki İhtiyaçlar Nasıl Belirlenmelidir? İlinizde nasıl bir eğitim-yayım sistemi olmalıdır? 3. Grup: İlinizde tarımsal yayım hizmetlerinin başarısını arttırmak için neler yapılmalıdır?

12 12 Yol Haritası-Yöntem KOP BÖLGESİNDE EĞİTİM-YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI PROJESİ Veri analizi & raporlama Anket çalışmaları & Çalıştaylar Materyal ve veri temin araçlarının saptanması Çalışma uzmanları tartışmaları ve içerik saptamaları Masa başı çalışmaları -kaynak incelemesi ….

13 Teşekkürler…………….. Çalışma Ekibi…………..


"KOP BÖLGESİNDE EĞİTİM-YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları