Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZAMANIN ETKİLİ KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZAMANIN ETKİLİ KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 ZAMANIN ETKİLİ KULLANIMI
ZAMAN YÖNETİMİ ZAMANIN ETKİLİ KULLANIMI Etkili öğretim gerçekleştirmek için kesinlikle zaman iyi kullanılmalıdır. Zamanın verimli kullanılmasında en büyük görev öğretmenindir. Öğretmen, öğretim süresince zamanı nasıl kullanacağını iyi bir şekilde planlamalıdır.

2 Derse nasıl başlayacağını
ZAMAN YÖNETİMİ İYİ BİR PLANLAMA Öğretmen ve öğrencilerin sınırlı zaman diliminde belirlenmiş olan amaçlara ulaşmak için uygun olan davranışları göstermeleri gerekir. Ancak öğrencilerin bireysel farklılıklarından dolayı öğrenme için duydukları süreler farklılık gösterebilir. Öğretmen bu gerçeğin bilincinde olmalı ve belirlenmiş sınırlı zaman süresince etkili bir öğrenmeyi gerçekleştirmek için: Derse nasıl başlayacağını Hangi öğretim yöntem, teknik ve araç gereçlerini kullanacağını Bu yöntem, teknik ve araç gereci ne zaman kullanacağını Öğrencilere hangi soruları soracağını ve hangi örnekleri vereceğini Dönüt ve düzenleme için neler yapacağını planlamalıdır.

3 ZAMAN YÖNETİMİ Öğretmenin ders süresini etkili kullanabilmesi için bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Bunlar: Amaçları net olarak ortaya koymalıdır. Ders süresinin nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı bir plan yapmalıdır. Öğrenci grubunun özelliklerini çok iyi bilmeli ve derste yapılacak öğretim faaliyetlerinde bu özelliklere dikkat etmelidir. Derse başlamadan önce öğrenci niteliklerine ve konunun özelliklerine uygun olarak seçilen materyaller hazır olmalıdır. Öğretmen derse zamanında, istekli ve neşeli girmelidir. İlk derste sınıf içi kurallar belirlenmeli ve bu kurallara her zaman uyulmalıdır. Ders içi faaliyet ve materyaller öğrencinin aktif öğrenmesini sağlayacak yönde düzenlenmelidir. Zamanı kötü kullanmaya çalışan öğrencilere taviz vermemelidir.

4 ZAMAN YÖNETİMİ Eğitim-öğretimde zaman kavramı ayrılmış zaman (1), öğretim zamanı (2), meşgul olunan zaman (3) ve akademik öğrenme zamanı (4) olmak üzere dört farklı seviyede tanımlanmaktadır. 3 2 1 4

5 ZAMAN YÖNETİMİ Ayrılmış Zaman: Öğretmenin , belli bir konu, içerik veya etkinliğe ayırdığı toplam zaman miktarıdır. Ayrılmış zamanı etkili kullanmak için öğretmenlerin, programda belirlenmiş olan amaçları iyi değerlendirmeleri ve öğretim etkinliklerinde amaçlardan uzaklaşmamaya dikkat etmeleri gerekir. Öğretim Zamanı: Günlük rutinlerle ilgili görevler tamamlandıktan sonra öğretim için kalan zaman miktarıdır. Öğretim zamanının etkili kullanmak için öğretmenlerin, sınıf yönetimi ile ilgili görevlerinde çok zaman kaybetmemeleri gerekmektedir.

6 ZAMAN YÖNETİMİ 3. Meşgul olunan zaman: öğrencinin gerçekten aktif olarak derse/öğrenme faaliyetlerine katıldığı ve dikkatini derse verdiği zamandır. Meşgul olunan zamanı etkili kullanmak için öğretmenlerin, sınıf içi faaliyetleri öğrencilerin ilgi ve yetenekleri yönünde hazırlamaları gerekmektedir. 4. Akademik Öğrenme Zamanı: Öğrencinin öğrenme etkinlikleriyle veya iş ile meşgul edildiği ve başarılı olduğu zamandır. Akademik öğrenme zamanını etkili kullanmak için öğretmenlerin, öğrencileri motive etmeleri ve mümkün olduğu kadar farklı öğrenme etkinliklerine yönlendirmeleri gerekmektedir.

7 Öğrencilerle aşırı sosyal ilişkiler kurma,
ZAMAN YÖNETİMİ Öğretim Zamanının olumsuz kullanılmasına neden olan zaman tuzakları vardır. Bunlar: Uygun araç-gereçlerin, malzemelerin eksik olması veya yokluğu, bunların düzensiz yerleştirilmiş olması Öğrencilerle aşırı sosyal ilişkiler kurma, Öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve konulara uygun öğretim etkinliklerinin seçilmemesi Kararsızlık, acelecilik, öz denetim eksikliği, sinirlilik vb. istenmeyen hareketlere sahip olma Okulun fiziki şartlarının yetersizliği veya uygunsuzluğu

8 Amaçların belirsiz olması Amaçlara uygun plan yapılmaması
ZAMAN YÖNETİMİ Öğretim Zamanının olumsuz kullanılmasına neden olan zaman tuzakları vardır. Bunlar: Amaçların belirsiz olması Amaçlara uygun plan yapılmaması Amaç dışı etkinliklere veya konun ayrıntılarına gereğinden fazla zaman ayrılması Amaçlarla zamanın dengesiz olması Öğrencilerin anlatılacak konunun önemi hakkında bilgilendirilmemesi Öğretmenin alan bilgisinin ve öğretim becerilerinin yetersizliği Sınıf mevcudunun fazla olması Sınıfın düzensizliği


"ZAMANIN ETKİLİ KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları