Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 1."— Sunum transkripti:

1 TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 1

2 Tarihçe Resmi İhracat Destek Kurumu Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 19871987 olarak kurulmuştur. “ Türk Eximbank ” işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 2

3 Amaç 3

4 İletişim İstanbul – Genel Müdürlük İzmir Şubesi Denizli Bursa Konya Kayseri Gaziantep Adana Trabzon Ankara Bölge Müdürlüğü Avrupa Yakası Samsun 4

5 Rakamlarla Türk Eximbank 5

6 Faaliyetler Uluslararası Krediler Sigorta İşlemleri İhracat Kredileri 6

7 KISA VADELİ KREDİLER ORTA UZUN VADELİ KREDİLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER 7

8 KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ Reeskont Kredisi Sevk Sonrası Reeskont Kredisi İhracata Hazırlık Kredisi Sevk Öncesi İhracat Kredisi Katılım Bankaları Sevk Öncesi İhracat Kredisi 8

9 Reeskont Kredisi  TCMB kaynağından hızlı kullandırım  240 güne kadar vade imkanı  24 aylık ihracat taahhüt kapatma süresi  Dövizde yıllık %1’in altında faiz oranları  250 milyon USD firma limiti (DTŞ firmaları için 300 milyon USD)  Banka teminat mektubu, avalli bono veya KGF kefaleti  Turizm ve Uluslararası Nakliye firmalarına yönelik kullandırım 9

10 İhracata Hazırlık Kredisi  25 milyon ABD Doları firma limiti  360 güne kadar vade seçenekleri  Bankamız tarafından sigortalı ihracatçılara faiz indirimi  KOBİ niteliğindeki firmalar için özel imkanlar (KOBİ-İHK’da 540 gün vade ve uygun faiz oranlarında)  Banka teminat mektubu veya KGF kefaleti ile teminatlandırma 10

11 Sevk Öncesi İhracat Kredisi  Bankalar aracılığı ile kullandırım  Firma limiti 25 milyon ABD doları  360 güne kadar vade seçeneği  KOBİ’ler için özel imkanlar (vade ve faiz oranı)  Bankamız tarafından sigortalı ihracatçılara faiz indirimi 11

12 Katılım Bankaları SÖİK  Katılım Bankaları aracılığı ile kullandırım  360 güne kadar vade imkanı  15 milyon ABD doları firma limiti  Uygun kar payı oranları ile fon kullanımı  ABD doları cinsinden borçlanma imkanı 12

13 İhracat Kredileri KISA VADELİ KREDİLER ORTA UZUN VADELİ KREDİLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER 13

14 ORTA UZUN VADELİ KREDİLER İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi İhracata Yönelik Yatırım Kredisi Avrupa Yatırım Bankası Kredisi Dünya Bankası İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL-IV) Marka Kredisi Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı 14

15 İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi  İşletme sermayesi harcamalarına yönelik  Harcama belgelerine dayalı  1 yılı geri ödemesiz 5 yıla kadar vadeli  50 milyon ABD Doları firma limiti  Banka Teminat Mektubu, KGF Kefaleti ve/veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri ile Teminatlandırma 15

16 İhracata Yönelik Yatırım Kredisi  Yatırım harcamalarına yönelik  Harcama belgelerine dayalı  2 yılı geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli  50 milyon ABD Doları firma limiti  Banka Teminat Mektubu, KGF Kefaleti ve/veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri ile Teminatlandırma  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında faiz desteği imkanı 16

17 Marka Kredisi  Firmaların marka değerini destekleyen  Harcama belgelerine dayalı  3 yılı geri ödemesiz 10 yıla kadar vadeli  Bankamız tarafından proje bazında belirlenen firma limiti  Yurt dışında var olan marka/şirket ve/veya marka ile ilgili mağaza/tesis satın alınması, 17

18 Özellikli İhracat Kredisi  Mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen  Bankamız tarafından uygun bulunan projelere yönelik  Projeye uygun vade yapısı  Projeye göre belirlenen firma limiti 18

19 İhracat Kredileri KISA VADELİ KREDİLER ORTA UZUN VADELİ KREDİLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER 19

20 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Turizm Kredisi Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi Yurtdışı Fuar Katılım Kredisi 20

21 Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi  Karayolu, Denizyolu ve Havayolu taşımacılık hizmetleri finansmanı  Firma limiti 25 milyon ABD doları  360 güne kadar vadeli  VRHİB kapsamında ve VRHİB kapsamı dışında  Kredi vadesi içerisinde uluslararası navlun hizmeti taahhüdü karşılığı  Banka Teminat Mektubu, KGF Kefaleti ve/veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri ile Teminatlandırma  TCMB kaynağından Reeskont Kredisi kullanma imkanı 21

22 Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi  Müteahhitlik, müşavirlik, yazılım projelendirme ve mühendislik vb. kapsamında hizmetlere yönelik  Vergi Resim Harç İstisna Belgesi kapsamında  Firma limiti 25 milyon ABD Doları  360 güne kadar vadeli  Banka Teminat Mektubu, KGF Kefaleti ve/veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri ile Teminatlandırma 22

23 Yurtdışı Fuar Katılım Kredisi  Fuar organizasyonu ve katılım harcamalarının finansmanına yönelik  Katılım harcamalarının %80’i, organizasyon harcamalarının %30’u  200 bin TL’ye kadar katılımcı firma limiti  360 güne kadar vadeli  Banka Teminat Mektubu, KGF Kefaleti ve/veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri ile Teminatlandırma 23

24 Turizm Kredisi  Turizm hizmetlerinin finansmanına yönelik  Firma limiti 25 milyon ABD doları  360 güne kadar vadeli  VRHİB kapsamında ve VRHİB kapsamı dışında  Kredi vadesi içerisinde turistlere verilen turizm hizmetleri taahhüdü karşılığı  Banka Teminat Mektubu, KGF Kefaleti ve/veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri ile Teminatlandırma  TCMB kaynağından Reeskont Kredisi kullanma imkanı 24

25 FAALİYETLER Sigorta İşlemleri İhracat Kredileri Uluslararası Krediler 25

26 ULUSLARARASI KREDİLER ULUSLARARASI PROJE KREDİLERİ ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI 26

27 Banka ön incelemesi, Kredi anlaşması imzalanması, Limit tahsisi, İhracatın finansmanı ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI Yurt Dışı Bankalar Alıcı Kredileri 27

28 ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI Yurt Dışı Bankalar Alıcı Kredileri Limit Tahsis Edilen Bankalar Rusya (4)Moğolistan (2) Azerbaycan (3)Kırgızistan (1) Beyaz Rusya (2)Arnavutluk (1) Gürcistan (2)Çok Uluslu Banka (1) Kazakistan (2) Toplam: 18 Banka – 800 milyon USD 28

29 ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI Yurt İçi Bankalar Alıcı Kredisi Kredi borçlusu, yurt içinde yerleşik olan bankalar Yurt içi bankaların yurt dışında yerleşik şubeleri, iştirak banka ve muhabir bankaları aracılığı ile.. 2 yıl – 7 yıl arasında değişen azami kredi vadeleri 29

30 ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI Poliçe/Akreditif İskonto Programı sigortalanması İhracat alacaklarının Spesifik İhracat Kredi Sigortası Programı kapsamında sigortalanması Spesifik İhracat Sigorta Poliçesi Bankamız Spesifik İhracat Sigorta Poliçesi ile teminatlandırma Vadesine azami 84 ay kalan poliçeler iskonto edilmesi İhracat işlemine ilişkin düzenlenen poliçenin veya akreditifin iskonto edilmesi 30

31 Faaliyetler Uluslararası Krediler Sigorta İşlemleri İhracat Kredileri 31

32 SİGORTA İŞLEMLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI TEMİNAT MEKTUPLARININ HAKSIZ NAKDE ÇEVRİLME SİGORTASI 32

33 Ticari ve politik risklere karşı tahsilat güvencesi Teminat Fonksiyonu Alıcı firmalar ve ülkeler hakkında risk analizi Hizmet Fonksiyonu Riskten arınmış alacakların iskonto edilmesi suretiyle finansman imkanı Finansman Fonksiyonu Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası 33

34 Neden İhracat Kredi Sigortası? Daha uzun vadeli ihracat yapabilme Yeni piyasalara güven içinde girebilme Bankamız kredilerinde teminat gösterebilme faiz indirimi Türk Eximbank kredilerinde faiz indirimi 34

35 Sigorta Programının İşleyişi Poliçenin düzenlenmesi Alıcı Limiti Değerlendirme Süreci Tazminat İşlemleri Tahsilat İşlemleri 35

36 Sevk Sonrası Reeskont Kredisi  Sigorta kapsamındaki ihracat alacaklarının iskonto edilmesi  250 milyon USD firma limit  Bankamız İhracat Sigorta Poliçesi ile teminatlandırma  240 güne kadar vadeli alacakların peşin tahsil edilme imkanı  Dövizde yıllık %1’in altında faiz oranları  Faktoring firmaları aracılığı ile kullanım 36

37 Spesifik İhracat Kredi Sigortası Tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak Riskli pazarlarda orta/uzun vadeli satış imkanı İhracat alacakların teminat altına alınması OECD ve Berne Union düzenlemelerine paralel 37

38 Teşekkür ederiz. Pazarlama Müdürlüğü 0216 666 55 00 pazarlama@eximbank.gov.tr 38


"TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları