Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTÜ İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Yıllık Değerlendirme Raporu Kasım 2015 Gülçin ÇİVİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTÜ İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Yıllık Değerlendirme Raporu Kasım 2015 Gülçin ÇİVİ."— Sunum transkripti:

1 İTÜ İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Yıllık Değerlendirme Raporu Kasım 2015 Gülçin ÇİVİ

2 KONUM İSGB Rektörlük OSGB Kapadokya ÇSGB Alt İşverenler Gülçin ÇİVİ

3 SÜREÇ Politika Vizyon - Misyon PlanlamaSunumUygulama Çıktıların Değerlendirilmesi Geliştirme Aşaması Denetim Tespit ve Öneriler Gülçin ÇİVİ

4 VİZYON-MİSYON Vizyon  İstanbul Teknik Üniversitesi, iş sağlığı ve güvenliğinde ülkemizde yaşanan sorunları ortadan kaldırmaya katkı sunabilmek için yönetim sistemleri oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı ve akademik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Misyon  İstanbul Teknik Üniversitesi, bilgi, teknoloji ve kültür üreten akademik bir kamu kuruluşu olarak, akademisyeni, idari personeli, öğrencisi ile tüm paydaşlarında iş sağlığı ve güvenliği bilincini ve farkındalığını oluşturarak, konu hakkında kültürel normlara ve kurallara uygun öncü bir üniversite olmayı kendisine misyon olarak yüklemiştir. Gülçin ÇİVİ

5 İSGB ORGANİZASYON YAPISI  İSGB Koordinatörü: Doç. Dr. Gülçin Çivi  İş Güvenliği Uzmanları: Ayşegül Bayın Sarıahmetoğlu, Mahir Çayır, Kubilay Karabulut  İşyeri Hekimi: Dr. Ekrem Harputlu  İSGB Hukuk Danışmanı: Av. Özge AKSOY  İşyeri Hekim Asistanı: Şef Sultan Türkan  İSGB sekreteri: Tülin KARATEKİN  İSGB Asistanları: Selen Okumuş, Batuhan Bakıp, Recep Bağcı  Sosyal Medya Sorumlusu: Refik Safa Çolakoğlu Gülçin ÇİVİ

6 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER  Risk Değerlendirme Ekibi  Risk Değerlendirme Dökümanı  Acil Durum Ekibi  Acil Durum Planları  Acil Durum Tahliye Çizimleri  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Ekibi  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Kararları  İşveren, Çalışan Temsilcisi, Risk Değerlendirme-Acil Durum-Kurul Ekipleri seçilme ve atama yazıları  Özlük Dosyaları Gülçin ÇİVİ

7 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER  Eğitim Belgeleri (Sertifika, Katılım Formu)  Periyodik Kontrol Belgeleri  Yıllık Eğitim Planı  Yıllık Çalışma Planı  Yıllık Bakım Planları  Atık Yönetim Planı  İş Kazası Kayıtları  Ramakkala Kayıtları  Ortam Ölçüm Bilgileri  İSG Katip atamaları (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi - imzalı şekilde)  Tespit ve Öneri Defteri Kayıtları  Makine, Cihaz, Ekipman Talimatları  MSDS Formları  Patlamadan Korunma Dökümanı Gülçin ÇİVİ

8 TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER  34 alt birim: alt iş veren  34 alt birim için işveren vekili ataması  Risk Değerlendirme Ekip oluşumları  Risk Değerlendirme Raporları  Acil Durum Ekip oluşumları-sayısal güncellemeler  İSG uzman ve İşyeri hekim atamaları – sözleşmeler  Ecza dolabı ihtiyaç ve konum tespitleri-yazışmalar  Tespit öneri defterinin (onaylı defter) hazırlığı,  İSGB yönerge hazırlığı, Gülçin ÇİVİ

9 TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER  Süreç Yönetimi ile ilgili Kontrol listeleri  Genel Evrak Listeleri  Periyodik Kontrol Listesi  Evrak Kontrol Listesi  Özlük Dosyaları Kontrol Listesi  Eğitim Kontrol Listesi

10  İşe giriş ve periyodik Sağlık Muayeneleri 08 Ekim 2015 de başladı. TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER

11  Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 22 Ekim 2015 de başladı

12 TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER  isgb.itu.edu.tr sayfasına eklenmek üzere, İngilizce sunum ve online eğitim platformu Occupational safety experts in the law no 6331: published and is put into force ITU WORKPLACE HEALTH and SAFETY UNIT

13 Temel İş Sağlığı Eğitimleri ve Muayeneler: Yarızamanlı sayısı:307 Diğer Çalışan Sayısı:340 TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER

14  Risk değerlendirme ekip eğitimleri 29 birime verildi. 5 birim Aralık 2015 itibari ile tamamlanacak.  AFAD ile işbirliği  Acil eylem planları için danışmanlık  Tatbikat planları  İlk yardım kursları için koordinasyon

15 TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER  Web Sayfası ve Sosyal Medya Hesapları  Web Sayfası http://isguvenligi.mozaik-test.itu.edu.tr/anasayfa  Facebook Sayfası https://www.facebook.com/İTÜ-İş-Sağlığı-ve-Güvenliği-Birimi-İSGB-444604252378218/timeline/?ref=hl  Twitter Sayfası https://twitter.com/ituisgb  Youtube Sayfası https://www.youtube.com/channel/UCxIInXbcYTJk1XUXkivlS4Q/feed  Google Plus https://plus.google.com/u/0/112394176557327814492/about

16  Logo kurumsal iletişim ofisi desteği ile oluşturuldu  Sertifika TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER

17 o TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER  Sağlık Uyarı işaretleri Tespit çalışmaları başladı

18 DÖF ve Kaza İhbar tutanakları  Kazalar ve ihbar tutanakları  30 DÖF hazırlandı Örnekler: 14. 05. 2015 tarihinde Maçka yemekhanede gerçekleşen kazası sonucunda çalışanımızda 2. derece yanık meydana gelmiştir. 18. 02. 2015 tarihinde üniversitemizin Maslak-Pendik arası ulaşım sırasında servisi kaza yapmıştır. 02. 06. 2015 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Laboratuvarında kaza meydana gelmiştir.

19 HEDEFLER  Kapadokya Firması Koordinasyonunda planlanan içeren hedefler  Risk değerlendirmesi çalışmaları kapsamında periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlamasının kontrol edilmesi  Yıl sonu "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İç Tetkit" yapılması  Çalışanların ve stajyerlerin tehlike sınıflarına göre eğitim içeriğinin ve uygulamasının kontrol edilmesi  "Çalışan Memnuniyet Anketi" hazırlanarak tüm çalışanların görüşlerinin alınması  Yıllık İş Sağlığı Ve Güvenliği Değerlendirme Raporu"nun hazırlanmas  İşveren mali mesuliyet sigorta poliçesinin kontrol edilmesi  Yangın talimatları ve "Acil Durum Ekip" listelerinin oluşturulması

20 Kısa Vade Hedefleri:3 aylık  SGK ları ödenen çalışanların Temel İş Sağlığı ve Eğitimlerinin tamamlanması  SGK ları ödenen çalışanların İşe giriş ve periyodik Sağlık Muayenelerinin tamamlanması  Uyg-Ar merkezlerine birim işveren vekili atanması,  Acil Durum Ekiplerinin yeni mevzuatlara göre güncellenmesi  Tespit Öneri Defterlerinin işlenmesi ve İş -kur onayına gönderilmesi. Orta Vade Hedefi : 6 aylık  Kanunen zorunlu olunan şartların haziran 2016 ayına kadar tamalanması  İSGB işleyiş Sürecinin çalışmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayan sistemin kurulması.

21 Genel Hedefimiz İlgili politika ve mevzuat değişikliklerinin takibi, değerlendirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi ile bir çok konuda olduğu gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da öncü bir üniversite olmak... Teşekkürler


"İTÜ İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Yıllık Değerlendirme Raporu Kasım 2015 Gülçin ÇİVİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları