Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İSG KANUNU TEFTİŞE HAZIRLIK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İSG KANUNU TEFTİŞE HAZIRLIK"— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İSG KANUNU TEFTİŞE HAZIRLIK
Dr. Şenay Özdemir Ph.D. TOBB ANKARA KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYESİ

2 ÜRETİM VE İSG ENTEGRASYONU
ORTAK AMAÇ “İŞİ GÜVENLİ YAPMAK” Önce insan yaklaşımı unutulmamalı!! Dr. Şenay ÖZDEMİR PhD

3 BAŞARILI İSG İÇİN YÖNETİCİLERİN ROLÜ
Güvenli, Emniyetli ve Sistemli İş Ortamı sağlamak, sürdürmek İşletmenin fiziksel ve fonksiyonel bütünlüğünü sağlamak, Dr. Şenay ÖZDEMİR PhD

4 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Hangi tehlike sınıfındasınız? Az tehlikeli
Çok Tehlikeli İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Hakkında Yönetmelik ( Tarih ve 28509Sayılı Resmi Gazete ) SGK web sitesinden e-bildirge ekranından NA-CE Kodu veya işyerinize ait asıl faaliyet kodunuzu girerek öğrenebilirsiniz.

5 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Çalışan Sayınız? Alt işvereniniz var mı? Onların çalışan sayısı? 50 ve 50’den fazla 49 ve altında 10 kişinin altında

6 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Herşeyden önce Yasal Şartları İzleme Listesi Oluşturdunuz mu? Güncelliyor musunuz? Nasıl Takip ediyorsunuz? Yönetim Ekibi olarak Temel İSG eğitimi aldınız mı? Onaylı Tespit Öneri Defteri var mı? kayıtlar ve imzalar atılıyor mu? İSG Kurulu gerekiyor mu? Düzenli çalışıyor mu?

7 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK İşyerinizin tehlike sınıfına göre çalışanlarınız için İSG konusunda görev-yetki ve sorumlulukları belirlediniz mi? Yazılı mı? Yeterli bilgi ve eğitime sahipler mi? Gerekli belge-sertifika-ehliyete sahipler mi? geçerli mi? örneğin forklift operatör ehliyeti gibi..

8 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli istihdam edilmesi ve Geçiş sürelerinin bilinmesi İş Güvenliği Uzmanları Görev,Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri  Hakkındaki Yönetmelik ( Tarih ve Sayılı Resmi Gazete)  İş Güvenliği Uzmanları Görev,Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri  Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( Tarih ve Sayılı Resmi Gazete)  İşyeri Hekimlerinin Uzmanları Görev,Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri  Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( Tarih ve Sayılı Resmi Gazete)  

9 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli ÇSGB web sayfasından İSG_KATİP üzerinden onay alınmış mı? Çalışma süreleri Geçerli sertifika Sözleşme imzalanması Fiziki imkanların sağlanması

10 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK İşyerinizin tehlike sınıfına göre İSG politikası hazırladınız mı? Yazılı mı? Çalışanların bilgisine açık mı?

11 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Risk Değerlendirme Yapılmış mı? Yönetmeliğe uygun olmalı Risk değerlendirme ekibi kurulmalı Çok tehlikeli-2 yılda; Tehlikeli -4 yılda; Az tehlikeli -6 yılda bir tekrarlanmalı. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ( Tarih ve Sayılı Resmi Gazete)

12 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Risk Değerlendirme Yapılmış mı? Kritik riskli işleriniz listelendi mi? izin süreçleri hazırlandı mı? Sıcak iş- yüksekte çalışma-kapalı alan gibi.. Korunma önlemleri yeterli mi? Uygunluğu ve önlemlerin yeterliliğini izleyebiliyor musunuz? İşi güvenli yapmayı sağlayacak anlaşılabilir talimatlarınız var mı? İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ( Tarih ve Sayılı Resmi Gazete)

13 www.csgb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Risk Değerlendirme Yapılmış mı? Mevcut yayınlanan rehberler: Apartmanlarda Risk Değerlendirme   Kuaförlerde Risk Değerlendirmesi Ofislerde Risk Değerlendirmesi Çağrı Merkezleri Risk Değerlendirme Diş Klinik ve Muayenehanelerinde Risk Değerlendirme Kasaplarda Risk Değerlendirme Kuru Temizlemecilerde Risk Değerlendirme Mutfak Lokanta ve Pastanelerde Risk Değerlendirme adresinden ulaşabilirsiniz.

14 RİSK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
……….. Tarihinde yapılan risk değerlendirme çalışmasına göre Fabrika Genelinde …. ayrı faaliyet alanında toplam …… adet tehlikeli durum ve bu tehlikeli durumdan kaynaklanan ……. Adet risk tespit edildi. Risklerin Seviyelerine Göre Dağılımı Hafif Risk (1-2) Kabul Edilebilir Risk (3-6) Orta Seviye Risk (8-15) Yüksek Seviye Risk (16-20) Kabul Edilemez Risk (25) 38 120 49 58 3 İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

15 Kabul Edilemez Seviyedeki Riskler İşin Durdurulması Ve Riskler Uygun Dereceye Düşürüldükten Sonra Başlatılacağı Noktaları Belirler. Dr. Şenay ÖZDEMİR PhD

16 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Yıllık İSG Planı Hazırlanmış mı?
- Yıllık İSG Planınız mevcut mu? İşyeri Hekimi- İş güvenliği uzmanı ve işveren imzalamış mı? Çalışanların bilgisine açık mı?

17 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Yıllık İSG Eğitim Planınız Hazırlanmış mı?
- Programların hazırlanması ve uygulanmasını, Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, Çalışanların bu programlara katılmasını, Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini takip ediyor musunuz? Geçici iş ilişkisi olan işverenler için de geçerlidir. Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  ( Tarih ve Sayılı Resmi Gazete )

18 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Yıllık İSG Eğitim Planınız Hazırlanmış mı?
İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz. Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  ( Tarih ve Sayılı Resmi Gazete )

19 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Yıllık İSG Eğitim Planınız Hazırlanmış mı?
Çok tehlikeli işte- en az yılda 1 kez ve 16 saat/kişi Tehlikeli işte- en az 2 yılda 1 kez ve 12 saat/kişi Az tehlikeli işte- en az 3 yılda 1 kez ve 8 saat/kişi Riskli gruplara ve 6 aydan uzun işten ayrı kalanlara yenileme-ek eğitimler veriliyor mu? Yetkili kişilerin –kurumların vermesi sağlanıyor mu? Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  ( Tarih ve Sayılı Resmi Gazete )

20 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Sağlık Gözetimi Yapıyor musunuz?
Kişisel sağlık dosyası mevcut mu? Sağlık raporlarınız Ek:7’ye uygun mu? Aşılama kayıtlarınız var mı? Kalibrasyon ve soğuk zincir kayıtlarınız mevcut mu? Sağlık gözetiminiz risk değerlendirmenize göre mi yapılıyor? Örneğin tozlu işyerleri için 35x35 Akciğer grafisi ve SFT çekilmesi – yetkili imza.

21 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Ekipman Kontrolleri ve Ölçümleri Yapılıyor mu?
Topraklama ölçümleri –yılda 1 Kaldırma ekipmanları muayeneleri – 3 ayda bir Basınçlı kaplar muayeneleri-yılda 1 Paratoner kontrol ve ölçümleri- yılda 1 Kalibrasyon kayıtlarınız ( tansiyon aleti-ortam ölçüm cihazları vb.) Akredite kurumlarla mı çalışıyorsunuz?

22 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Ortam Ölçümleri ve kişisel maruziyet ölçümleri Yapılıyor mu? Toz ölçümleri Gürültü ölçümleri Aydınlatma ölçümleri Titreşim ölçümleri Gaz ölçümleri Radyasyon ölçümleri EMR ölçümleri….

23 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Kişisel Koruyucu Ekipmanlarımız İşe Uygun mu?
Hangi işte hangi KKD belirlenmiş mi? Standartlara uygun mu? Çalışan memnuniyeti görüşler alınmış mı? Kullanıma ilişkin teslim-tesellüm belgesi düzenlenmiş mi? Kullanım durumu denetleniyor mu?

24 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK uyarı levhaları Mevcut mu? Yeterli mi?
Zorunluluk, yasak belirten, acil durumları bildiren uyarı levhalarımız mevcut mu? Uygun yerlerde mi? Anlaşılır mı?

25 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Acil Durum Planınız var mı?
Hangi acil durumlarla karşılaşabiliriz? Sel-yangın-patlama… Çalışanlar haberdar mı? iletişim nasıl sağlanıyor? Destek çalışanlarımız yeterli eğitim almış mı? Ekipmanlar ( yangın söndürme vd… ) uygun kontrol ediliyor mu? Tatbikat yapılıyor mu? Düzenli mi? kayıt altına alınıyor mu?

26 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK İş Kazası- Ramak Kala – meslek hastalığı-işle ilgili hastalık gibi bildirimler? Çalışanlar rahatça olayları bildirebiliyor mu? SGK bildirimleri yapılıyor mu? Olayların nedenleri araştırılıyor mu? Çalışanlarla paylaşılıyor mu? Tekrar etmemesi için hangi önlemleri alıyorsunuz? Risk değerlendirme gözde geçiriliyor mu?

27 6331 – TEFTİŞE HAZIRLIK Mevcut İSG uygulamalarınızı denetliyor musunuz? Denetim yapıyor musunuz? Kayıt altına alınıyor mu? Uyarı yapılıyor mu?

28 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"6331 SAYILI İSG KANUNU TEFTİŞE HAZIRLIK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları