Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzun Dönem Ekonomik Büyüme Büyümenin Kaynakları MİLLİ GELİR, İSTİHDAM VE BÜYÜME TEORİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzun Dönem Ekonomik Büyüme Büyümenin Kaynakları MİLLİ GELİR, İSTİHDAM VE BÜYÜME TEORİLERİ."— Sunum transkripti:

1 Uzun Dönem Ekonomik Büyüme Büyümenin Kaynakları MİLLİ GELİR, İSTİHDAM VE BÜYÜME TEORİLERİ

2 Neden uzun dönemde ekonomik büyüme kişi başı reel GSYH’deki artışla ölçülmektedir, bu ölçü nasıl bir değişim göstermiştir ve ülkeler arasında nasıl çeşitlilik göstermektedir? Verimlilik neden uzun dönemde ekonomik büyümenin anahtarıdır ve verimlilik fiziksel sermaye, beşeri sermaye ve teknolojideki ilerlemeden nasıl etkilenmektedir? Ülkeler arasında uzun dönemde büyüme oranlarının neden farklı olduğunu açıklayan faktörler Büyümenin nasıl dünyanın bazı önemli bölgelerinde çeşitlilik gösterdiği ve yakınsama hipotezinin ekonomik açıdan gelişmiş ülkelere uygulandığı Sürdürülebilirlik sorunu ve doğal kaynakların kıtlığı ve çevrenin bozulmasının büyüme üzerinde ortaya çıkardığı sorunlar

3 Zaman ve Mekan içinde Ekonomilerin Karşılaştırılması Kişibaşı Reel GSYH (Logaritmik) Yıl 2. Dünya Savaşı ABD Çin Hindistan

4

5

6 Kişi Başı reel GSYH ABD’nin reel GSYH’si Yıl 1900’deki reel GSYH’nin yüzdeleri 2010’daki reel GSYH’nin yüzdeleri

7 Dünyada Gelirler, 2010

8 Büyüme Oranları ABD kişi başına 1900 yılına göre 7 kat daha fazla üretmeyi nasıl başardı? Yavaşça büyüyerek Uzun dönemde ekonomik büyüme kişi başı reel GSYH’nin yılda birkaç puan büyüdüğü aşamalı bir süreçtir. 1900 yılından 2010 yılına ABD’de kişi başı reel GSYH yılda ortalama %1,9 büyümüştür.

9 Büyüme Oranları 70 Kuralı zaman içinde dereceli olarak büyüyen herhangi bir diğer değişkenin ikiye katlanması için gereken zamanın 70 bölü o değişkenin yıllık büyüme oranı olduğunu söyler.

10 Ülkelerarası Büyüme Oranları Kişi başı reel GSYH yıllık büyüme oranları

11 Uzun Dönemde Büyümenin Kaynakları Emek verimliliği, verimlilik, çalışan başına çıktıdır. Fiziksel sermaye, binalar ve makineler gibi insanlar tarafından üretilen kaynaklardır. Beşeri sermaye, eğitim ve işgücünde gömülü olan bilgi yoluyla emekte yapılan iyileştirmedir. Teknoloji, mal ve hizmetlerin üretimi için teknik araçlardır.

12 Büyümenin Muhasebesi: Toplam Üretim Fonksiyonu Toplam Üretim fonksiyonu, verimliliğin teknolojinin durumu kadar, çalışan başına fiziksel sermaye ve çalışan başına beşeri sermayeye nasıl bağlı olduğunu gösteren varsayımsal bir fonksiyondur.

13 Fiziksel Sermayeye Göre Azalan Getiriler Bir üretim fonksiyonu, çalışan başına beşeri sermaye ve teknoloji seviyesi sabit tutulduğunda çalışan başına fiziksel sermayeye yapılan her ilave verimliliği daha az artırdığında fiziksel sermayeye göre azalan getiriler sergiler

14 Fiziksel Sermayeye Göre Azalan Getiriler Çalışan başına fiziksel sermaye Çalışan başına reel GSYH $0 15,00030,000 45,000 55,000 Varsayımsal bir örnek: Çalışan başına sermaye, beşeri sermaye ve teknoloji sabit tutulduğunda üretkenliği nasıl etkiler?

15 Fiziksel Sermayeye Göre Azalan Getiriler Çalışan başına fiziksel sermayede artış Verimlilik artış oranı Birinci %1 artış Çalışan başına reel GSYH’de %0,75 artış İkinci %1 artış Çalışan başına reel GSYH’de %0,66 artış Üçüncü %1 artış Çalışan başına reel GSYH’de %0,50 artış Varsayımsal bir örnek: beşeri sermaye ve teknoloji seviyesi sabit tutulduğunda, çalışan başına fiziksel sermaye ve verimlilik artış oranı

16 Fiziksel Sermaye ve Verimlilik $60,000 50,000 30,000 0 Çalışan başına reel GSYH $20,000 50,000 80,000 Çalışan başına fiziksel sermaye (2005 fiyatlarıyla) 1. Çalışan başına reel GSYH küçülür…... 2. …çalışan başına fiziksel sermaye artıkça. A B C Verimlilik

17 Büyüme Muhasebesi Büyüme muhasebesi, toplam üretim fonksiyonundaki her ana faktörün ekonomik büyümeye katkısını tahmin eder. Çalışan başına sermaye % 3 büyümektedir. Toplam üretim fonksiyonu tahminlerine göre çalışan başına fiziksel sermayede her %1 artış beşeri sermaye ve teknoloji sabit tutulduğunda çalışan başına çıktıyı % 0,33 artırmaktadır. Toplam faktör verimliliği, verilen bir girdi miktarı ile üretilebilen çıktı miktarıdır.

18 Teknolojik İlerleme ve Verimlilikte Büyüme $120,000 90,000 60,000 30,000 0 Çalışan başına reel GSYH (sabit fiyatlarla) $20,000 40,000 60,000 80,000 Çalışan başına fiziksel sermaye (sabit fiyatlarla) Artan toplam faktör verimliliği eğriyi yukarı kaydırır 2010 teknolojisi kullanılarak verimlilik 1940 teknolojisi kullanılarak verimlilik

19 Toplam Faktör Verimliliği

20 Doğal Kaynaklar Doğal kaynaklar bugün ülkelerin çoğunda verimliliğin büyümesinin fiziksel ve beşeri sermayeye göre daha az önemli bir kaynağıdır. Örneğin, kişi başı reel GSYH’si yüksek olan Japonya gibi bazı ülkelerin çok az miktarda doğal kaynağı vardır. Nijerya gibi bazı kaynak zengini ülkeler ise yoksuldur.

21 Büyüme Oranları Neden Farklıdır? Ülkeler arasında büyüme oranlarındaki farkları etkileyen bir dizi faktör vardır. Hükümet politikalarının etkilediği değişkenler:  Tasarruf ve yatırım harcamaları  Yabancı yatırımlar  eğitim  altyapı  Araştırma ve geliştirme  Siyasal istikrar  Fikri mülkiyetlerin korunması

22 Büyüme Oranları Neden Farklıdır? Latin AmerikaDoğu Asya 1960200019602000 Hiç okula gitmemiş olanların nüfustaki payı37.90%14.6%52.50%19.80% Lise ve üstü eğitime sahip olanların nüfustaki payı 5.919.54.426.5 Doğu Asya’da ve Latin Amerika’da Beşeri Sermaye

23

24

25 Beşeri Sermaye ve Yetişme Okullaşma oranı Yıl

26 Teknoloji, Piyasalar, ve “Yeni Büyüme Teorisi” AR-GE harcamaları, yeni fabrika ya da ofis binalarına yapılan yatırımlardan tamamen farklıdır  Stanford’lu iktisatçı Paul Romer 1990’larda, fiziksel sermayeye yapılan harcamaların ekonominin kaynaklarını artırdığını; diğer yandan, AR-GE harcamalarının yeni teknolojilerden yararlanacak şekilde iş yapma yollarını değiştirdiğini ortaya koydu.

27 Ekonomik Büyümeyi Desteklemede Devletin rolü Siyasi istikrar, Mülkiyet hakları uzun dönemde ekonomik büyüme için hayatidir. Hükümetler şeffaf olsa dahi aşırı devlet müdahaleleri ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Bir ekonominin önemli bir bölümü hükümet tarafından sübvanse ediliyorsa, ithalattan korunuyorsa, rekabetten korunuyorsa, motivasyon eksikliği nedeniyle verimlilik azalır.

28 Başarı, Hayalkırıklığı ve Başarısızlık Kişi başı Reel GSYH Logaritmik Ölçek Yıl

29 Başarı, Hayal kırıklığı ve Başarısızlık Dünyanın son birkaç on yılında oldukça farklı uzun dönemli büyüme deneyimi yaşamış üç bölgesi:  Doğu Asya ekonomileri ekonomik büyümeyi yakalamada oldukça başarılı oldu.  Latin Amerika’da, önemli koşulların eksikliğinden ötürü, büyüme performansı hayal kırıklığı yarattı.  Afrika’da, kişi başı reel GSYH birkaç on yıldır azalmaktadır, bazı istisnalar hariç olmak üzere.

30 Başarı, Hayal kırıklığı ve Başarısızlık Yakınsama hipotezine göre uluslar arası kişi başı reel GSYH farkları zamanla daralma eğilimindedir. Göreli düşük bir kişi başı reel GSYH ile başlamak avantajlıdır. Yakınsama hipotezi sadece büyümeyi etkileyen faktörler (eğitim, altyapı, mülkiyet hakları vb) eşit derecede varsa geçerlidir.

31 Başarı, Hayal kırıklığı ve Başarısızlık Doğu Asya’daki göz alıcı büyüme yüksek tasarruf oranları ve eğitime verilen önem ve diğer ülkelerden teknolojik yeniliklerin alınması sayesinde gerçekleşir. Kötü eğitim sistemi, siyasal istikrarsızlık ve sorumsuz devlet politikaları Latin Amerika’daki yavaş büyümenin en önemli nedenidir. Sahra-altı Afrika’da şiddetli istikrarsızlık, savaş ve kötü altyapı büyümede felaket derecesinde bir başarısızlığa yol açmıştır.

32 Dünyada Büyüme Sürdürülebilir mi? Uzun dönemde ekonomik büyüme, eğer sınırlı doğal kaynak arzı ve büyümenin çevreye olan etkileri karşısında devam ediyorsa sürdürülebilirdir. Sınırlı doğal kaynakların uzun dönemde ekonomik büyüme üzerindeki etkisi hakkındaki 3 farklı görüş: 1)Temel doğal kaynaklar ne kadar fazladır? 2)Teknoloji doğal kaynaklara alternatif bulmakta ne kadar etkili olabilir? 3)Uzun dönemde ekonomik büyüme kaynak kıtlığında devam edebilir mi?

33 Petrolün Reel Fiyatı, 1949-2010 Reel yurtiçi ABD petrol fiyatı (varil başına) 2005 fiyatlarıyla Yıl

34 Ekonomik Büyüme ve Çevre Ekonomik büyümenin çevresel bozulmadan kaynaklanan sınırlarıyla başa çıkmak daha zordur çünkü etkin hükümet politikaları gerekmektedir. Sera gazı salımı büyümeyle pozitif ilişkiye sahiptir ve sera gazı salımını sınırlandırmak büyümeyi yavaşlatmak demektir.

35 İklim Değişikliği ve Büyüme CO2 emisyonu (milyon metrik ton) Yıl


"Uzun Dönem Ekonomik Büyüme Büyümenin Kaynakları MİLLİ GELİR, İSTİHDAM VE BÜYÜME TEORİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları