Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tahviller ve Değerlemesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tahviller ve Değerlemesi"— Sunum transkripti:

1 Tahviller ve Değerlemesi
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 11. Hafta

2 Tahviller Yatırımcısına sabit gelir sağlayan uzun vadeli bir menkul değer türüdür. Vade: Tahvilin ana parasının ya da nominal değerinin geri ödenmesiyle borcun sona erdiği tarihtir. Kupon faizi ve anapara: Her dönem ödenen faiz tutarına kupon ödemesi ve bu tutarın nominal değere oranına kupon faizi denir.

3 Tahviller Tahviller sahibine sabit dönemsel faiz ödemeşerinin yanı sıra sermaye kazancı da sağlar. Tahvillerin Geri Çağrılması: Tahvilin ihracında geri çağrılma hükmü öngörülmüşse, ihraççı kuruluş tahvili vade tarihinden önce kısmen ya da tümüyle geri ödeme hakkına sahip olacaktır.

4 Tahvil Türleri Nama-Hamiline Teminatlı- Teminatsız
Faizli-Primli-İkramiyeli-Kara Katılma Hakkı Veren- Hisse Senedine Çevrilebilir- Endeksli Tahviller- Değişken Faizli Tahviller

5 Tahvil Yatırımlarında Karşılaşılan Riskler
Piyasa/Faiz Oranı Riski Yeniden Yatırım Riski Borcun Geri Ödenmemesi Riski Getiri Eğrisi Riski Enflasyon Riski Likidite Riski Değişkenlik Riski Politik Risk Sektör Riski

6 Tahvil Değerinin Hesaplanması
Kuponlu olan tahviller ana para ödemesi ve düzenli olarak nakit akışı sağlayan (anüite) kupon ödemelerinden oluşmaktadır. Örn. Yıllık %9 faiz oranlı, 20 yıl vadeli, nominal değeri 1000 TL olan tahvilin değeri:

7 Tahvillerde Getiri Ölçütleri
Cari Getiri: Tahvilin yıllık kupon faiz miktarının tahvilin fiyatına bölünmesidir. Vade sonu Getirisi (Vadeye Kadar Getiri): nakit akımlarının şimdiki değerini cari tahvil fiyatına eşitleyen faiz oranıdır. Geri Çağrılma Getirisi: nakit akımlarının şimdiki değerlerinin (geri çağırma fiyatı ve dönemi gözetilerek) tahvilin fiyatına eşitleyen orandır. Gerçek Getiri: Yatırımcının elinde bulunan tahvilin bir periyot süresince elde tutulmasıyla elde edilmiş olan para miktarının baştaki yatırım miktarına oranıdır.

8 Tahvillerde Süre Vade kavramı bir tahvilin toplam ömürünü ifade ederken, süre bize tahvilin ömrü boyunca sağlayacağı nakit akışlarını göz önüne alarak hesaplanan ortalama vadesini vermektedir. Düzeltilmiş süre faiz oranlarındaki değişim karşısında tahvil fiyatlarındaki değişimi ölçmektedir.

9 Hazine Bonosu ve Finansman Bonolarının Fiyatları


"Tahviller ve Değerlemesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları