Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim ve Hukuk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim ve Hukuk."— Sunum transkripti:

1 Eğitim ve Hukuk

2 Her ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin hukuk sistemi ile biçimlendirilir. Hukuk devletinde, eğitim sisteminin düzenlenmesi ve eğitim işlerinin yürütülmesi hukuk kuralları çerçevesinde yerine getirilir.

3 Eğitim sisteminde bireylerin hak, özgürlük ve sorumlulukları gerek uluslararası gerekse ulusal düzenlemelere konu olmaktadır.

4 Eğitim hakkı ile uluslararası düzenlemeler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Hakları Bildirgesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Öğretim alanında Ayrımcılığa Karşı Savaşım Sözleşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi gibi belgelerle belirlenmiştir.

5 Bu belgelerde eğitimin insani ve temel bir hak olduğu vurgulanır, eğitimde her türlü ayrımcılığın engellenmesi öngörülür. Ayrıca zorunlu eğitimin parasız olması ve eğitimde fırsat eşitliği savunulur.

6 Türk eğitim sisteminin hukuksal temelleri ise Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na dayanır.

7 Bu belgelere ek olarak eğitim ile ilgili işlerin yürütülebilmesi amacıyla çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler yayımlanmış durumdadır.

8 Bu düzenlemelerin tamamına Milli Eğitim mevzuatı denilmektedir
Bu düzenlemelerin tamamına Milli Eğitim mevzuatı denilmektedir. Eğitim sistemi içinde yer alan yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliler bu mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek zorundadır.

9


"Eğitim ve Hukuk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları