Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğİtİmde güncel sorunlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğİtİmde güncel sorunlar"— Sunum transkripti:

1 Eğİtİmde güncel sorunlar
NOT: Bu slayttabaşka bir resim ister misiniz? Resmi seçin ve silin. Şimdi yer tutucuda Resimler simgesini tıklatarak kendi resminizi ekleyin. -Küreselleşme, teknoloji,internet ve sosyal medya bağlamında -

2 Küreselleşen dünyada toplumlar
Küreselleşmenin toplumlar üzerindeki etki alanları Ekonomik Teknolojik Teknoloji transferi Sosyokültürel Birey merkezli toplumlar Bilgi çağı Bilgi toplumu Psikosoyal Yurtsuzluk hissi/göç/aidiyet duygusunda aşınma Yabancılaşma Sivil toplum kuruluşlarında örgütlülük anlayışı Ulaşım ve iletişimsel TV Hızlı ulaşım araçları Taşınabilir telefonlar İnternet Sosyal medya/ arama motorları/bloglar Gelenekler üzerindeki aşındırma etkisi Kimlik bunalımı / kimliğin yeniden inşası gereği Dinin küresel etkiyle karşı dururken onu dönüştürerek alması

3 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları eğitim sorunları
Teknolojik bilgi ve araçların kolay ve hızlı yayılması Ailede kuşak çatışması yaşının düşmesi Çocukların kolaylıkla adapte oldukları teknolojik aletlere ailenin uzak kalması Öğrencisinin kontrol mekanizması geliştirebilmesini sağlayacak bilgiye sahip olmaması Öğretmenlerin bir kısmının teknolojik materyallere yabancı olması dolayısıyla öğrenci ile dillerinin yabancılaşması

4 Arama motorlarından ulaşılan bilgi çöplüğü
Öğrencilerin araştırma kriterlerini bilmiyor olmaları Öğrencinin internette yazan ya da video gibi hareketli bir araçla iletilen her bilginin doğruluğunu düşünmeye başlaması Kütüphane yerine ödevlerin internet araştırması şekline dönüşmesi sonucu internetin öğrenci gözünde “bilge” konumuna yükselmesi Verilen ödevlerin internet arama motorlarından bakılıp kopya edilmesi

5 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları eğitim sorunları
Bu sorunun hala soruluyor olması ve bunun önüne geçilememesi Vizyonsuz eğitim

6 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları eğitim sorunları
Küreselleşme ile ortaya çıkan “birey merkezli toplum” “bilgi toplumu “ ve “bilgi çağı” kavramlarının topluma yansımaları Küresel dünyada her koşulda ayakta tek başına durabilecek aşkın birey yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Kişisel gelişim ve sertifikalandırma çalışmaları önem kazanmaktadır. Diplomaya yönelik eğitim anlayışı ülkemizde bu konuda kısıtlama oluşturmaktadır. Bu bağlamda yapılandırmacı eğitim yaygınlaşmaktadır. bilgi öğretmek yerine bilgiyi öğrenmeyi , oluşturmayı öğretmek

7 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları eğitim sorunları
Dünyada değişen eğitim algısı ile yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun müfredatlar hazırlanırken, öğretmenlerin bu formata uygun hale getirilememiş olması Klasik ezberci yöntemlerle eğitilmiş öğretmenin tanımlar içermeyen bir kitaba da sorulara birebir aynı cümle ile cevap vermeyen öğrencilere de alışması oldukça zor. Performans ödevleri ile öğrenciyi eğitimin içine çekmeye çalışırken aslında velilerin hazırladığı ödevlerle kendimizi kandırıyor olabilir miyiz?

8 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları eğitim sorunları
Bireyin ön plana çıkarılarak aidiyet hissinin azalmaya başladığı bugün; öğrenci- öğretmen / öğrenci – okul / öğrenci – toplum bağı oluşturulması güçleşmektedir. Öğrencinin ailesi dışında pek çok mecradan etkilenmesi eskiden çocukların sokakta yetişmesinden rahatsızlık duyarken şimdi hangi boyutta olduğunu bilmediğimiz sanal sokaklarda büyümüş öğrenci profilleri görmekteyiz.

9 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları eğitim sorunları
Görsel yayınların öğrencilere sayısız kimlik örneği sunması ve özendirici olması Mahremiyet duygusu azalarak varlığını beğeni üzerine kurgulamaları kendisini ve kendisi ile ilgili çevre vs fotoğraflaması ve görselliğinin ön plana çıkması Benlik algısını görselliğine indirgeyen öğrenciyi derse odaklama zorluğu Küresel çağda insanlar kim olduklarına karar verebilir ve bir başkası olmayı hayal edebilirler (Sayar 2001).

10 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları eğitim sorunları
Haberleşme ve iletişim kolaylığı Sosyal medyanın öğrencilerin zamanını çalıyor olması 140 karaktere sığdırılan konuşma biçimlerinin gelişmesi Bazı sosyal grupların laf yetiştirmeye yönelik yapısının öğrencilerde konuşma ve iletişim tarzına dönüşmesi Günlük dil ile düşünmeye başlayan öğrenciye akademik bilgi kaynağı sunmanın zorlukları

11 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları eğitim sorunları
Teknolojik ürünlerin sınıflarda kullanımı ; Öğretmenlerin donanım olarak kullanımda yetersiz olması Öğretmenlerin materyal geliştirmede teknolojiyi etkin kullanamaması veya kullanmayı tercih etmemesi Geleneksel eğitime tabi tutulmuş öğretmenlerin yenilik karşısındaki direnci Alışılagelmiş olmaması ve hazırlık aşamasının zaman alması dolayısıyla akıllı tahta kullanımının sınıf yönetimini olumsuz etkilemesi “Her şey sınav için “ anlayışı öğrenmeyi zorunlu ve sıkıcı kılar “ Bunlar sınavda çıkar mı hocam ? “ 

12 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları eğitim sorunları
Uzaktan eğitim imkanları Dünyada yaygınlaşırken ülkemizde hor görülen uzaktan eğitim Açıköğretim fakülteleri arttı Uzaktan eğitim sertifika programları yaygınlaştı Maalesef bu imkanlar yeterince halka tanıtılamadı Kolaylık algısı oluştu ve bu çalışmalar gereken ilgiyi göremedi

13 Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş
Öğrencilerin meslekler hakkında bilgi sahibi olmamaları Öğrencilerin kendini tanımada eksiklikleri Mesleklerin yeterliliklerini okul dersleri ile ölçüyor olmaları Öğrencilerimizin hayal kurmak ve peşinden gitme hususundaki eksikleri

14 KAYNAKLAR file:///D:/SUNUM%20ARAPÇA/eğitimin%20güncel%20sorunları/kuresellesmenin_egitim_boyu tu.pdf STEM EĞİTİMİ TÜRKİYE RAPORU / Aydın Üniversitesi/2015 Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ARAYIŞLARI Küreselleşmenin Eğitim Boyutu /eğitim Araştırmaları Dergisi TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME/Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSTERELİOĞLU/Yrd. Doç. Dr. Adem BAYAR Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi /Mart 2005 Cilt:13 No:1 Türk Milli Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Yolları/ Timur Karaçay Başkent Üniversitesi Öğretmen ve öğretmen Adayları İçin Rehberlik / Doç. Dr. Esra İŞMEN GAZİOĞLU/ Yrd. Doç. Dr. Şengül MERTOL İLGAR İlk Okuma Yazma Öğretiminde Gelişmeler/Sunu / Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ /Bartın Üniversitesi


"Eğİtİmde güncel sorunlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları