Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 4 DOĞUM ve YENİ DOĞMUŞ BEBEK Doğumun üç aşamasını, bebeğin doğum sürecine ve doğuma uyumunu ve yeni doğmuş bir bebeğin görünümünü betimleyiniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 4 DOĞUM ve YENİ DOĞMUŞ BEBEK Doğumun üç aşamasını, bebeğin doğum sürecine ve doğuma uyumunu ve yeni doğmuş bir bebeğin görünümünü betimleyiniz."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 4 DOĞUM ve YENİ DOĞMUŞ BEBEK

3 Doğumun üç aşamasını, bebeğin doğum sürecine ve doğuma uyumunu ve yeni doğmuş bir bebeğin görünümünü betimleyiniz. Konunun Temel Sorusu Doğumun Aşamaları

4 Doğumun ilk aşamasında, rahim kasılmalarının gücü ve sıklığı arttıkça, rahim ağzının genişlemesi ve incelmesi durumu meydana gelir.

5 Doğumun Aşamaları Bu aşama, kasılmaların zirvede olduğu ve rahim ağzının tamamen aralandığı kısa sürede biten geçiş aşamasıyla sonlanır.

6 Doğumun Aşamaları Son aşamada, plasenta rahimden dışarı atılır.

7

8 Doğumun Aşamaları Yeni doğmuş bebekler büyük bir kafaya ve küçük bir bedene sahiptirler. Bebeğin doğumdan hemen sonraki fiziksel durumunu değerlendirmek için Apgar Ölçeği kullanılır.

9

10 Doğuma Yaklaşımlar Faydaları ve neden olabilecekleri problemlerle birlikte, doğal doğumu ve evde doğumu betimleyiniz. Konunun Temel Sorusu

11 Doğal, (ya da normal) doğumda, anne ve ona eşlik eden kişi, doğum süreci ve doğumla ilgili bilgi aldıkları, acıyla mücadele amaçlı nefes alma ve gevşeme tekniklerinde ustalık kazandıkları ve doğumda yardımcı olmaya hazırlandıkları bir kursa katılırlar. Doğuma Yaklaşımlar

12 Bu yaklaşım acıyı ve ilaç kullanımını azaltır ve annenin doğum olayına yönelik daha olumlu bir tutum sahibi olmasını destekler. Doğuma Yaklaşımlar

13 Evde doğum, Amerika’da nispeten nadir görülse de, diğer bazı endüstrileşmiş ülkelerde yaygındır. İyi eğitimli bir doktor veya ebenin yardımı sağlıklı anneler için güvenlidir. Doğuma Yaklaşımlar

14 Ancak, herhangi bir sorun için risk altında bulunan anneler için hastanede doğum yapmak daha güvenlidir. Doğuma Yaklaşımlar

15 Tıbbi Müdahaleler Doğumda sıklıkla kullanılan tıbbi müdahaleleri ve bunların kullanımlarına gerekçe olabilecek durumları, her birinin yol açabileceği tehlikeleri birlikte, listeleyiniz. Konunun Temel Sorusu

16 Tıbbi Müdahaleler Fetal Monitörler, annesinin geçmişinde hamilelik ve doğum problemleri yer alan pek çok bebeğin yaşamının kurtulmasına yardımcı olmuştur.

17 Tıbbi Müdahaleler Ancak bu aygıtlar, aslında tehlikede olmayan bebekleri tehlikedeymiş gibi gösterebilmektedir. Bu da sezaryen doğumların sayısını artırmaktadır.

18 Tıbbi Müdahaleler Kıskaç ya da vakumun kullanıldığı alet yardımıyla doğumlar, eğer annenin ıkınmaları bebeğin doğum kanalında aşağı doğru ilerlemesini sağlamıyorsa, uygun birer seçenek olabilirler.

19

20 Tıbbi Müdahaleler Ancak bu aletler, önemli sorunlara yol açabileceklerinden dolayı mümkün olduğunca kullanılmamalıdırlar.

21 Tıbbi Müdahaleler Uyarılmış doğum, doğal olarak gerçekleşenden daha zordur ve doğum sırasında tıbbi ilaç ve alet kullanımını artırma olasılığı yüksektir.

22 Tıbbi Müdahaleler Sezaryen doğum, tıbbi bir aciliyet, annedeki ciddi bir hastalık ya da bebek ters pozisyondaysa kullanılabilir.

23 Tıbbi Müdahaleler Sezaryen doğumda dünya çapında bir artış gözlemlenmektedir ancak bu yöntem çoğu zaman gereksiz yere kullanılmaktadır.

24 Doğum Komplikasyonları Oksijen yetmezliğinin, erken doğumun ve düşük doğum kilosunun riskleri nelerdir? Hangi faktörler, travmatik bir doğum geçiren bebeklere faydalı olabilir? Konunun Temel Sorusu

25 Doğum Komplikasyonları Doğum sırasında göbek kordonunun sıkışması, plasenta abruptio ve plasenta previa anoksiye (oksijen yetmezliği) neden olabilmekte ve bu da beyin hasarı ve bebek ölümü riskini beraberinde getirmektedir.

26 Doğum Komplikasyonları Az ya da orta düzeydeki anoksinin zihin ve dil gelişimi üzerindeki etkileri, bazı çocuklar zaman içinde gelişim gösterseler de orta çocukluk döneminde de devam etmektedir.

27 Doğum Komplikasyonları Düşük doğum ağırlığı, yenidoğan bebeklerin ve bebek ölümlerinin ayrıca çeşitli gelişimsel problemlerin önemli bir nedenidir ve en çok yoksul annelerin bebeklerinde görülmektedir.

28 Doğum Komplikasyonları Doğum travmasını yaşayan bebeklerin gelişimi, destekleyici bir aile ortamı veya şefkat ve ilgi gösteren diğer yetişkinlerin sayesinde normal rayına oturtulabilir.

29 Doğum Komplikasyonları Ciddi doğum komplikasyonlarıyla doğmuş olan bebekler bile, olumlu yaşam olaylarının yardımıyla iyileşebilirler

30 Doğum Sonrası Eşsiz Anlar Bağlanmanın gerçekleşmesi için doğumdan sonra yakın bir ebeveyn– bebek teması gerekli midir? Konunun Temel Sorusu

31 Doğum Sonrası Eşsiz Anlar İnsanlarda, bağlanmanın ve etkili çocuk yetiştirmenin gerçekleşmesi için bebek doğar doğmaz bir fiziksel temas sağlanması gerekli değildir. Bununla birlikte erken temas ebeveynlerin ilgi ve bakım hislerini destekler.

32 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Yeni doğmuş bir bebeğin reflekslerini, uyku özellikleriyle birlikte uyarılma durumlarını ve ağlayan bir bebeği sakinleştirme yollarını tanımlayınız. Konunun Temel Sorusu

33 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Refleksler, yeni doğmuş bir bebekteki en bariz organize davranış örüntüleridir.

34 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Yeni doğmuş bebekler, sürekli olarak, 5 tane uyarılmışlık durumunun birinden çıkıp diğerine geçseler de, zamanlarının çoğunu uykuda geçirirler.

35 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Uykunun en az iki aşaması vardır:  hızlı göz hareketi (REM) uykusu  hızlı olmayan göz hareketi (NREM) uykusu.

36 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Bozuk REM–NREM döngüleri merkezi sinir sistemi anormalliklerinin bir belirtisidir. Bu durum, bebek ölümlerinin önemli bir nedeni olan, ani bebek ölümü sendromuna (abös) yol açabilir.

37 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Besleme ve altını değiştirme denendikten sonra, bebeği kucaklayıp omuza yaslamak ve sallamak ya da gezdirmek en etkili yatıştırma tekniğidir.

38 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Yeni doğmuş bir bebekteki duyusal becerileri tanımlayınız. Konunun Temel Sorusu 2

39 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Yeni doğan bir bebekte, dokunma, tatma, koklama ve işitme duyusu iyi gelişmiştir. Yeni doğmuş bebekler avuç içlerini kullanarak küçük nesnelerin şekillerini ayırt edebilirler.

40 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Yeni doğmuş bebekler, bir takım ses örüntülerini ve konuşma seslerinin neredeyse tamamını ayırt edebilirler.

41 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Doğum sonrasında odaklanma ve görsel keskinlik kısıtlıdır. Görsel dünyayı araştırırlarken, parlak nesnelerden etkilenirler ancak bakışlarını tek bir unsura yöneltirler.

42

43 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Doğum sonrası davranışsal değerlendirme niçin faydalıdır? Konunun Temel Sorusu 3

44 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Yeni doğmuş bebeklerin davranışlarını değerlendirmek amacıyla en yaygın olarak kullanılan ölçek, Brazelton tarafından geliştirilmiş olan Yeni Doğmuş Bebekler İçin Davranışsal Değerlendirme Ölçeği’dir.

45 Yeni Doğan Bir Bebeğin Özellikleri Bu ölçek araştırmacıların yeni doğan bebeklerin davranışlarındaki bireysel ve kültürel farklılıkları anlamalarına yardımcı olur.

46 Anne–Babalığa Geçiş Süreci Yeni bir bebeğin doğumundan sonra ailede meydana gelen değişiklikleri ve bu geçişi kolaylaştıracak müdahale yaklaşımlarını tanımlayınız. Konunun Temel Sorusu

47 Anne–Babalığa Geçiş Süreci Yeni anne–baba olmanın bir getirisi olarak, anne ve babanın cinsiyet rolleri daha geleneksel bir hâle dönüşür.

48 Anne–Babalığa Geçiş Süreci Eşlerin birbirlerini desteklemeye devam ettikleri tatmin edici evliliklerde genellikle uyum konusunda sorun yaşanmaz.

49 Anne–Babalığa Geçiş Süreci İkinci doğuma olumlu bir uyum sağlamak genellikle babaların bakım konusunda daha aktif bir rol almasını gerektirmektedir.

50 Anne–Babalığa Geçiş Süreci Evlilik dışı doğumların çoğu planlanmamıştır ve bu durumdaki gelir seviyesi düşük genç annelerin anneliğe geçişleri zor olmaktadır.

51 Maddi durumu kötü veya engelli bir bebeğe sahip olan yüksek risk grubundaki anne– babalar için sosyal destek ve bakım becerilerini artırmaya odaklı ve ev temelli yoğunlaştırılmış programlar faydalı olmaktadır. Anne–Babalığa Geçiş Süreci


"BÖLÜM 4 DOĞUM ve YENİ DOĞMUŞ BEBEK Doğumun üç aşamasını, bebeğin doğum sürecine ve doğuma uyumunu ve yeni doğmuş bir bebeğin görünümünü betimleyiniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları