Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

2  Amaç: Birinci basamak hekimliği hakkında bilgi sahibi olunması.  Hedefler:Bu ders sonunda öğrenciler;  Aile hekimliğiyle ilgili kavramları açıklayabilmeli  Aile hekimliğini tanımlayabilmeli  Aile hekimliğinin temel özelliklerini sayabilmeli  Aile hekimliğinin kısa tarihçesini açıklayabilmeli

3  Bireylerin ve toplumun sağlığını korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak, sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık düzeyini yükseltmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne sağlık hizmeti denir.

4  Toplumun ve bireylerin sağlığının korunması, hastalıkların tedavi edilmesi, sakatların rehabilitasyonu için yapılan ve bireyler için sağlıkla etkileşimde ilk temasın olduğu tüm tıbbi faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

5  Bireyin her tür sağlık problemi için başvurduğu ilk sağlık kurumu birinci basamaktır. Burada karşılaştığı hekim, birinci basamak hekimidir. Yani aile hekimi.

6  Bir ülkede birinci basamak sağlık hizmetleri ne kadar iyi organize edilmiş ve sağlam temellere oturtulmuşsa; o ülkede o kadar iyi sağlık hizmeti veriliyor demektir.

7

8  Tıpta aşırı uzmanlaşma ve sağlık sisteminin parçalara ayrılması sonucu kapsamlı, bireysel hizmet veren ve insanları bir bütün olarak ele alan birinci basamak hekimliğinin gerekliliğini ortaya koymuştur.

9  Aile Hekimliği toplumun isteklerinden kaynaklanarak hastalığın değil hastanın odakta olduğu bir uzmanlık dalı olarak doğmuştur.

10  T oplum sağlığı ile ilgili özel bir sorumluluk taşıyan,  T oplumun gereksinimlerine yönelik hizmet sunan,  K linik kararlarını hastanın içinde yaşadığı toplum ve çevre ile ilgili bilgileri kullanarak veren,  H astalık yönelimli değil, bütüncül ve sağlığa odaklı bir bakış açısına sahip olan bir hekim olarak diğer hekimlerden ayrılır.

11  Francis Peabody 1923  Willard Komisyon Raporu 1966  Millis Komisyon Raporu 1966  American Board of Family Practice 1969  Amerikan Genel Pratisyenlik Akademisi Amerikan Aile Hekimleri Akademisi 1970

12  Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uzmanlık eğitimi 1985  TAHUD 1990  Trakya Üniv. Aile Hekimliği AD1993  Düzce’de pilot olarak başlatılan Aile Hekimliği Sistemine Geçiş 2005  Tüm ülkede aile hekimliğine geçiş 2010

13  Yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğine bakmaksızın tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenir.  Sağlık kaynaklarının etkili kullanımını sağlar.  Bireye, ailesine ve topluma yönelik kişi- merkezli bir yaklaşım geliştirir.

14  Sağlık hizmetlerinde süreklilik sağlamaktan sorumludur.  Hastaların akut ve kronik sağlık sorunlarını aynı anda yönetir.  Toplumda sık görülen tüm sağlık sorunlarını tanımlayabilecek ve müdahale edebilecek düzeyde bilgi sahibidir.

15  Toplumun sağlığı için özel bir sorumluluk üstlenir  Sağlık sorunlarını fiziksel, ruhsal, toplumsal, kültürel ve varoluş boyutlarıyla ele alır.  İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlayarak hastanın sevk ve takibini organize eder.  Yaptığı ev ziyaretleri ve rutin takiplerle, kişiye yönelik hem tedavi edici hem de koruyucu sağlık hizmetlerini bir arada sunar.

16  Bireylerin sağlık kayıtlarının aynı aile hekimi tarafından birinci basamakta tutulması kontrol, takip ve risk analizlerinin yapılabilmesinde önemli ilerlemeler sağlayacaktır.  Etkili ve verimli birinci basamak hekimliği ile 2. ve 3. basamakta hasta yoğunluğu azalarak, hastanelerdeki gereksiz kuyruklar azalacaktır.

17  Birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin en temel, en ucuz, en kolay ulaşılabilir yoludur.

18


"Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları