Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

gIda güvenlİğİ mevzuatInIn özellİklerİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "gIda güvenlİğİ mevzuatInIn özellİklerİ"— Sunum transkripti:

1 gIda güvenlİğİ mevzuatInIn özellİklerİ

2 YÖNETMELİK (EC) no. 178/2002

3 GİRİŞ Gıda mevzuatı yaşam ve sağlığın yüksek düzeyde korunması ile ilgili bir ya da daha genel hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. Genel gıda yasası, gıda yasasının ve gıda güvenliği prosedürlerinin gereklerini belirleyen Yönetmelik EC 178/2002 tarafından temsil edilmektedir. Yönetmelik, insan tüketimi ve hayvan yemi amaçlı gıda maddelerinin kalitesi sağlar.

4 Gıda mevzuatının genel ilkeleri
şunlara dayalı: Risk analizi Tedbirlilik ilkesi Tüketicilerin menfaatlerinin korunması

5 Şeffaflık ilkesi Dayanmaktadır: Halkın katılımı Kamusal bilgiler

6 Gıda ticaretindeki Genel şartlar
Gıda ticaretinde ana gereksinimlerine bakın: Toplulukta ithal Gıda Maddeleri Topluluktan ihraç Gıda Maddeleri Uluslar arası standartlar

7 Gıda mevzuatının genel şartları
Gıda mevzuatının genel şartlarına bakın: Gıda güvenliği ile ilgili Gereksinimler Sunum Sorumluluklar İzlenebilirlik Gıda üretiminde Sorumluluklar: gıda işletmecileri

8 GIDA VE HİJYEN KONUSUNun YASAL ÖZELLİKLERİ

9 Yönetmelİk (EC) nO . 852/2004

10 GİRİŞ Gıda maddelerinin hijyeni ("hijyen paketi") ile ilgili mevzuatın revizyonu kapsamında, bu düzenleme konusunda ulaşılacak hedeflerin tanımlanması gıda güvenliği üzerinde yoğunlaşmaktadır, Bu Yönetmelik, CEE Direktifi 93/43 Sayılı gıda maddelerinin hijyen konusunda, küresel ve entegre bir politika tüm gıda ürünleri için geçerli kılmayı amaçlamaktadır.

11 Genel ve özel Hükümler Bu düzenleme gıda işletmecilerinin,üretimin tüm aşamalarında, birincil üretimden son kullanıcıya satan, gıda maddelerinin hijyenine ilişkin karşılamak zorunda olduğu genel standartları belirler. Birincil üretim ve belirli faaliyetleri bağlı faaliyetleri gerçekleştirmek olan gıda işletmecileri Ek-I. bölüm A dan hijyeni genel şartlara uymak zorundalardır.

12 HACCP sistemi Birincil üretimi dışındaki faaliyetleri gerçekleştirmekte olan gıda işletmecilerine ilgili HACCP prensipleri uygulanır. Bu prensipler gıda güvenliğinin garanti altına alınması için Üretim ve işleme döngüsü boyunca karşılanması gereken bir dizi gereksinimleri içerir. Engel, ortadan kaldırılması için herhangi bir tehlike tespit veya kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi; Denetimleri vazgeçilmez kritik kontrol noktaların belirlenmesi ; Yukarıda müdahale gerekli kritik limitlerin oluşturulması; Kritik kontrol noktaları kurulması ve uygulanmasında etkili izleme prosedürleri; İzleme, kritik bir noktada kontrol altında olmadığını gösteren durumlarda uygulayarak düzeltici eylemler; Alınan önlemlerin etkinliğini kontrol etmek amacıyla kurulması, kendini kontrol prosedürleri; Bu önlemlerin etkili uygulamayı gösteren ve yetkili makamların resmi kontrolleri kolaylaştırmak gerektiğini tanımlayan bir kanıt.

13 Gereksinimlerin tesislerinde gıda maddeleri için geçerlidir
Gıda üretim tesislerinin taşıması gereken şartlara bakın: her bir gıda tesisini temiz tutmak; kir birikimini, hava kaynaklı kirlenme, yüzeylerde yoğuşma veya istenmeyen küf oluşumunu önlemek ; tuvalet ve lavabo taşmalarına yeterli sayıda ve etkin bir drenaj sistemine bağlım olması, doğal veya mekanik havalandırma uygun ve yeteri kadar var; gerekli hallerde, personel için yeterli soyunma yerleri sağlanmıştır ; gıda işletmelerinde yeterli doğal ve/veya yapay ışıklandırma var.

14 Gıda maddelerinin hazırlandığı veya işlendiği odalar için özel gereklilikler
Yemeklerin hazırlandığı, muamele edildiği veya işlendiği odaların tasarım ve düzeni iyi Gıda Hijyeni uygulamalarına izin vermelidir, yani: Zemin ve yüzeylerin sağlam durumda muhafaza edilmesi ve kolay temizlenir ve gerektiğinde dezenfekte edilmesi gerekir. Tavan inşa edilirken kir birikimini önleyecek ve yoğunlaşmayı azaltacak, istenmeyen küf büyüme ve parçacıklar dökülme azaltmak için bitirilmiştir. Pencereler ve diğer açıklıklar kir birikimini önleyecek şekilde inşa edilmelidir. Kapılar gerektiğinde dezenfekte etmek için temiz ve kolay olmalıdır. Bunlar da pürüzsüz ve emici olmayan yüzeyler kullanımını gerektirir. Yüzeyler (ekipman yüzeyleri dahil) işlenmiş gıdalar olan alanlarda ve özellikle gerektiğinde dezenfekte için o kişinin ile yemek için tutulan bir ses koşul ve kolay temizlenir olmalı.

15 Requirements applicable to equipment
All equipment and installations shall comply with the following requirements: to be cleaned and disinfected; to be made of material that allows for cleaning and disinfecting; to be placed so as to permit an adequate cleaning of the equipment and the neighbouring area.

16 Yemek atıkları Gıda ve diğer atıkların kirliliği önlemek için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gıda maddelerinin olduğu alanlardan kaldırılacaktır. Yemek atıkları ve diğer atıkların depolanması ve bertaraf edilmesi için yeterli donanım var olmalıdır.

17 Kişisel Hijyen Gıda işleme alanında çalışan her kişi , kişisel temizliğini yüksek derecede korumak için uygun, ve gerektiğinde koruyucu giysi giyinmelidir. Hiçbir kişi acı duyuyor, ya da taşıyıcı bir hastalık iletme ihtimali veya hastalığa tutulmuş olması, örneğin, enfekte yaralar, cilt enfeksiyonları veya yaraları olduğu için tanıtıcı gıda olan veya herhangi bir gıda işleme alanına da girmasine izin verilmez.

18 Heat treatment Any heat treatment process used to process an unprocessed product or to process further a processed product is to raise every party of the product treated to a given temperature for a given period of time and to prevent the product from becoming contaminated during the process.

19 YÖNETMELİK (EC) nO . 853/2004

20 GİRİŞ Avrupa Birliği'nin işleyişi hakkında Antlaşması Ek I de belirtilen hayvansal gıda maddelerinin kimyasal ve mikrobiyolojik riskleri vardır.Bu tür riskler özel hijyen standartlarının benimsenmesi empoze edilmektedir. Bu kurallar 852 /2004 o Yönetmelik (EC) tarafından belirlenen ekte şart koşuldu . Hayvansal menşeli işlenmemiş ve işlenmiş ürünler için de geçerlidir.

21 İşletmelerin kayıt ve onayı
Hayvansal gıda işleyen kuruluşlar, ilgili Üye Devletin yetkili makamı tarafından kaydedilmiş olması gerekir. Yönetmelik, resmi kontrolleri No 882/2004 gıda mevzuatına uygunluk denetimi sağlamak amacıyla gerçekleştirilen üzere, üye devletler tarafından onaylanmış kuruluşların güncel bir listesini tutmaktadır.

22 Sektörel yaklaşım Ek-II Yönetmeliğin özel hükümler, hayvan kökenli gıda maddelerinin hijyen için geçerli olanları tanımlamak için sektörel bir yaklaşım benimser. Geleneksel üretim yöntemlerini hesaba katmak için, yetkili makam, söz konusu sektörler için hijyen standartlarını uygulamak için belirli koşulları kabul edebilir.

23 YÖNETMELİK (EC) nO. 854/2004

24 GİRİŞ Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi ile yapılan Yönetmelik (EC) No 852/2004 göre, genel hijyen standartlarına geçerli ve tüm gıda maddelerine göre olan Yönetmelik (EC) No 853/2004, hayvan menşeli gıdalar da bunu uygulamak için özel hijyen standartlarına uygun bir şekilde tesis edilmiş bulunmaktadır. Belirli standartların belirli bazı yönlerinin bu tür ürünler için, dikkate alınması gereken hayvansal gıda maddeleri ile ilgili resmi kontroller de gereklilik oluşmuştur.

25 Toplum kuruluşları Yetkili makamları, Gıda Hijyeni ile ilgili Topluluk standartlarını karşılayan işyerleri onaylaması. Gıda ile ilgili işyeri işletmecileri, yetki denetimlerinde çalışanlara, yemek alanlara erişim belgeleri ve resmi kayıtlara erişim konusunda özellikle tam destek sunmalıdırlar. Resmi kontroller ve tetkikler, iyi hijyen uygulamaları ve HACCP temel prosedürleri (tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları), özel denetimlere gereksinimleri bağlı sektörde ( taze et, çift kabuklu yumuşakçalar, balıkçılık ürünleri, süt ve süt ürünleri) kapsamaktadır.

26 Sorumluluklar ve kontrollerin sıklığı
Ulusal Yetkili Kurum et işleme tesislerinin resmi ve yeterli kontrolü garanti eder. Denetimlerin doğası ve şiddeti, hayvan ile ilgili, insan ve hayvan sağlığı üzerindeki riskleri normal bir değerlendirmenin iyi olması açısından iyi alınması gereklidir. Bir dizi resmi kontrollerde çalıştırmak için mesleki nitelikler gereklidir.

27 YÖNETMELİK (EC) nO. 2073/2005

28 GİRİŞ Avrupa Toplulukları Komisyonu, gıda maddeleri için mikrobiyolojik kriterlere dair bir yönetmelik hazırlamıştır. Temel amacı özellikle patojen içeren tehlikeli gıda maddeleri olan gıda işletmecileri, çok hassas bir şekilde piyasaya girişte mikro-organizmalar ile ilgili sorumluluklarını ifade eder. Bu Yönetmeliğin gıda maddeleri içinde mikro-organizmalar patojen varlığı önlemede yararlı bir araç olan gıda üretim ve işleme alanında örnek alma gerçeğini tesis eder. Aslında bu Yönetmeliğin bu yöntemlerle eşdeğer sonuçlar sunmak gibi, gıda işletme operatörlerine, bu sürece sevk dışında analiz yöntemlerini seçme imkanı var olduğundan bahseder.

29 Genel şartlar Gıda işletmecileri gıda ürünleri ile ilgili mikrobiyolojik kriterleri Ek I'de belirtilen hükümlere uygun olmasını sağlayacaktır. Bu amaçla gıda işletmecileri her aşamasında, üretim, işleme ve gıda dağıtımda, önlemler alır, bir parçası olarak kendi prosedürlerine göre HACCP ilkelerinin birlikte uygulanması ile iyi hijyen uygulama, aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun: temin etme, hammadde işleme ve onların kontrolü altındaki işlem, gıda hijyen şartları böyle bir şekilde yapılır; Gıda güvenliği kriterleri, ürünlerin raf ömrü boyunca ilgili dağıtım, depolama ve kullanımı öngörülebilir koşullar altında bir araya getirmektedir.

30 Gıda güvenliği kriterleri
Bebekler için tasarlanmış Hazır yiyecekler ve gıdalar da, bakteri Listeria monocytogenes varlığı; 25 gr. dan az olmalıdır. Gıdaların bebekler için tasarlanmış olması durumunda, Enterobacter sakazakii mikro-organizma varlığı bulunmadığı sürece, üründe10 gr. dan az kabul edilir. Süt ürünlerinin kalitesi Staphylococcal enterotoxins varlığı konusunda tatmin edici olmalı, bu sırada bu gıda ürününün içinde 25 gr. dan fazlası olması durumunda yok edilmelidir.

31 kaynakça Masquelin , J., Légistique formelle; règles pratiques pour la rédaction des lois et arrêtes1953, Courtrai,: Éditions administratives. 102 p. European, C. EUROPA - PRESS RELEASES - Press Release - Întrebări frecvente: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la împlinirea a 10 ani /07/08/08:04:45 [cited ]; Available from: EFSA. ANNUAL REPORT RO - ar09ro.pdf /07/08/08:08:22 [cited ]; Available from: Europeană and D.G.S.ş. Consumatori, Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV) 2011, Irlanda: Comisia Europeană. MacMaoláin, C., EU food law : protecting consumers and health in a common market2007, Oxford: Hart. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, in Reg. CE. 178/2002, C. Europena, Editor 2002, © Uniunea Europeană, : Bruxelles. Liviu Rusu , Simona Radulescu , and Nina Patru, Siguranta Alimentara-Legislatie2010, Bucuresti: Spiru Haret. European Commission, Documents1999: European Commission, Directorate General for External Relations. M. Fogden, Meat and Livestock Commission, and M. Keynes, Hygiene, in EU Food Law: A Practical Guide, K. Goodburn, Editor 2001, CRC. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, in Reg. CE. 852/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, : Bruxelles. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, in Reg. CE. 853/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, : Bruxelles. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, in Reg. CE. 854/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, : Bruxelles. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, in Reg. CE. 2073/2005, C. Europena, Editor 2005, © Uniunea Europeană, : Bruxelles.


"gIda güvenlİğİ mevzuatInIn özellİklerİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları