Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE DÜNYANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE DÜNYANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE DÜNYANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ
Dünya’yı Etkileyen Önemli Olaylar IN GENEL GÖRÜNÜMÜ Nurdan Gül (KÖKTEN) 1789 Fransız İhtilali Sanayi Devrimi Üretim arttı, mallar ucuzladı, ticaret gelişti Milliyetçilik akımı tüm dünyaya yayıldı İmparatorluklar yıkılarak ulusal devletler ortaya çıkmaya başladı Sömürgecilik hız kazandı . Rekabet arttı.I. Düya savaşının çıkmasına neden oldu. İnsan hakları güvence altına alındı hürriyet,eşitlik,bağımsızlık,adalet.... İnsan gücünün yerini makineler aldı Atölyeler kapandı.Göçler başladı.Kentler büyüdü.

2 I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNCE OSMANLI DEVLETİ
İyice zayıflamıştır. Devletin devamı için birçok yenilik yapılmış. Fakat iyi bir sonuç alınamamıştır. Nurdan Gül Yapılan yenilikler TANZİMAT FERMANI(1839) Abdülmecid *İlk defa kanun üstünlüğü prensibi benimsendi. *Padişah ilk kez kanun gücünün üstünlüğünü benimsedi. *ilk kez anayasacılık ve demokratikleşme hareketi başladı I. MEŞRUTİYET (1876 II.Abdülhamit) Genç Osmanlılar(Jön Türkler) İlk Meclis ( Meclis-i Mebusan) Halka seçme ve seçilme hakkının verilmesi İlk Anayasa( Kanuni Esasi) II.MEŞRUTİYET (1908 II.Abdülhamit) İttihat ve Terakki Cemiyeti Bu Meşrutiyette padişahın yetkileri kısıtlandı. Tekrar meclis açıldı. Kanuni Esasi tekrar kabul edildi. ISLAHAT FERMANI (1856)Abdülmecid *Azınlıklara yönelik haklar verildi. 31 MART AYAKLANMASI: II. Meşrutiyet sonrası mevcut rejimi yıkmak ve tekrar monarşiyi kurmak için çıkarılmıştır. 1909’da İstanbul’da çıkarılmıştır. **Ayaklanmayı Kurmay Başkanlığın Mustafa Kemal’in yaptığı, Komutanı Mahmud Şevket Paşa komutasındaki Hareket Ordusu bastırmıştır. (İttihat ve Terakkiye bağlı) *Ayaklanmada ilgisi olduğu gerekçesi ile II.Abdülhamit tahttan indirilmiş yerine V.Mehmet Reşat getirilmiştir.

3 Zayıflama sebepleri Nurdan Gül KÖKTEN Bilim ve Teknikte Avrupa’dan geri kalma. FRANSIZ İHTİLALİ: Yaydığı Ulusal Devlet anlayışı, milliyetçilik gibi akımlar Osmanlı’da karışıklıklara neden oldu. Fransız İhtilalı etkisi ile Osmanlı topraklarında yaşayan birçok millet isyan etti.( Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar, Ermeniler vb.) KAPİTÜLASYONLAR: Fransızlara bir lütuf olarak verilmişti. Daha sonra yaygınlaştı. Kapitülasyonlar Osmanlı Denetiminden çıkınca Osmanlı Avrupalı Devletlerin açık bir pazarı haline geldi. *El tezgahları kapandı. *Gümrük vergileri alınamadı. *Dış Borç alınmaya başlandı. DIŞ BORÇLAR: İLK olarak İngiltere’den Kırım Savaşında alındı(1856). Alınan borçlar yukarıdaki sebeplerden ödenemedi. * Avrupalılar ödemesi yapılamayan dış borçları tahsil etmek için DUYUNU UMUMİYE TEŞKİLATINI kurdular(1881)

4 1. Dünya savaşının nedenleri
İNGİLTERE:Dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunu kuran İngiltere’nin Almanya ile rekabete girmesi ALMANYA:Sanayisini kuran Almanya’nın İngiltere’nin sömürgelerine göz dikmesi FRANSA:1871 de Almanya’ya kaptırdığı Alsas-Loren’in acısını unutamamıştı öç almak istiyordu AVUSTURYA_MACARİSTAN İMP :Rusya’nın Panslavizm propagandası Avusturya-Macaristan Da yaşayan Slavları etkiliyordu Bunların topraklarından ayrılmasını istemeyen İMP.luk Rusya’ya tavır aldı RUSYA.sıcak denizlere inmek için Balkanlarda kendine bağlı devletler kurmak istemesi SİRBİSTAN:Avusturya-Macaristan veliahdının Sırbistan’ın başkenti Saray-Bosna’yı ziyareti sırasında Sırp milliyetçileri tarafından öldürülmesi (Bahane neden) İTALYA:iilk önce ittifak grubunda yer alan İtalya İngiltere ve Fransa’nın kendisine Batı Anadolu'yu vaat etmesi üzerine itilaf devletlerinin yanına geçti İTALYA:iilk önce ittifak grubunda yer alan İtalya İngiltere ve Fransa’nın kendisine Batı Anadolu'yu vaat etmesi üzerine itilaf devletlerinin yanına geçti Nurdan Gül KÖKTEN

5 1. Dünya savaşının nedenleri
OSMANLI DEVLETİ: Almanya’nın birkaç cephede birden savaşmaktan kurtulmak istemesi Enver Paşa’nın Alman hayranı olması, Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması İngiliz ve Fransız donanmalarının önünden kaçan iki Alman gemisinin bize sığınması, bizim de bu gemilerle Rus limanlarını bombalamamız İttihat ve Terakki partisinin ileri gelen devlet adamlarının Almanlarla gizli anlaşma imzalaması 1. Dünya savaşının nedenleri Nurdan Gül KÖKTEN ANZAKLAR(Avustralya-Yeni Zelanda)İngiltere’nin sömürgesi olan bu ülkeler İngiltere savaşa girdiği için bunlarda girmek zorunda kaldı. JAPONYA:Avrupa devletlerinin birbirleriyle savaşmasını fırsat bilen Japonya’nın Almanya’nın sömürgelerine saldırması ROMANYA,YUNANİSTAN,BREZİLYA:Bu devletlerde savaş sonunda bir pay kapabilmek için değişik zamanlarda itilaf devletlerinin yanında yer aldılar. ABD: İtilaf devletlerine malzeme yardımı yapan ABD gemilerini Alman denizaltılarının batırması .İşi daha da ileriye götürüp yolcu ve ticaret gemilerini batırınca ABD savaşa girmek zorunda kaldı.

6 Nurdan Gül KÖKTEN Breslav Goben

7 İngiltere Fransa Rusya
I. Dünya savaşı Yıl : katılan devletler İttifak Devletleri İtilaf Devletleri Almanya Avusturya-Macaristan imp. İtalya Ekonomik yarışma İngiltere Fransa Rusya 1871 yenilgisinin öcünü almak Panslavizm propagandası Veliahdın öldürülmesi Almanya’nın sömürgelerine saldırması Sırbistan Bulgaristan İngiltere'nin sömürgesi olduğu için Anzaklar Osmanlı-İmparatorluğu Japonya Balkan savaşının öcünü almak Romanya Yunanistan Almanya’nın ABD gemilerine saldırması Nurdan Gül KÖKTEN ABD

8 Nurdan Gül KÖKTEN

9 I.Dünya savaşında cepheler
Filistin Cephesi Suriye Cephesi Kanal Cephesi Galiçya Cephesi Irak Cephesi CEPHELER Makedonya Cephesi Yemen Cephesi Romanya Cephesi Çanakkale Cephesi Kafkasya Cephesi Nurdan Gül KÖKTEN

10 Nurdan Gül KÖKTEN Galiçya Cephesi Kafkasya Cephesi Irak Cephesi
Çanakkale Cephesi Irak Cephesi Suriye Cephesi Kanal Cephesi Nurdan Gül KÖKTEN

11 ÇANAKKALE CEPHESİ Nurdan Gül KÖKTEN

12 Çanakkale cephesi Sonuçları YIL: Nedenleri: 18 Mart 1915
Rusya’ya yardım etmek Nedenleri: Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak Uyarı:Baltık Denizinde Alman Donanmasının bulunması Çanakkale cephesinin açılma nedenidir. Sonuçları Rusya’ya yardım yapılamadı.(Rusya’da Bolşevik ihtilali oldu) I. Dünya savaşının uzamasına neden oldu. Her iki taraftan da çok insan kaybına neden oldu. NOT: Rusya ile Brest-Litovski Antlaşması imzalandı:Buna Göre: Kars, Ardahan, Batum bize geri verildi. Baltık Denizi Nurdan Gül (KÖKTEN) Çanakkale cephesi

13 Süveyş Kanalı Cephesi Süveyş Kanalı cephesi Almanya’nın etkisiyle İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kapatmak amacıyla açıldı.Başarısızlıkla sonuçlandı Nurdan Gül KÖKTEN

14 Irak Cephesi Osmanlı Devletinin İran’a girmesini ve Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek Petrol Bölgelerini kontrol altında tutmak Rusya ile kara yolu bağlantısı kurmak için Basra’ya İngiltere’nin asker çıkarmasıyla başlamıştır. Irak Cephesi Nurdan Gül KÖKTEN) İngilizler Kut’ül Amire de durdurulsalar da Bağdat’ı alıp Musul’a kadar ilerlemişlerdir.

15 Savaşın Sonuçları İttifak devletleri yenildiler. Almanya,Avusturya-Macaristan,Çarlık Rusya,ve Osmanlı Devleti yıkıldı. Yeni Devletler kuruldu (Polonya,Çekoslavakya,Yugoslavya) ABD yeni bir güç olarak ortaya çıktı. Yenenlerde yenilenlerde zarara uğradılar, Yenilen devletler ağır şartlar taşıyan antlaşmalar imzalamak zorunda kaldılar.(Bu da II.Dünya savaşının çıkmasında etkili olmuştur.) Yenen Devletlerin yenilen devletlerle imzaladığı antlaşmalar Versay Antlaşması Sen Jermen Ant. Trianon Antlaşması Nöyyi Antlaşması Sevr Antlaşması Nurdan Gül (KÖKTEN)

16 Sevr’e göre Osmanlı Devleti
Yunanistan Komisyon Ermeni Bölgesi Osmanlı Yunanistan İtalya Bölgesi Fransız Bölgesi İngiliz Bölgesi Nurdan Gül (KÖKTEN)


"I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE DÜNYANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları