Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜROGENİTAL SİSTEM ORGANLARI PROF.DR.YALÇIN KIRICI ANATOMİ AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜROGENİTAL SİSTEM ORGANLARI PROF.DR.YALÇIN KIRICI ANATOMİ AD."— Sunum transkripti:

1 ÜROGENİTAL SİSTEM ORGANLARI PROF.DR.YALÇIN KIRICI ANATOMİ AD.

2 Üriner Sistem Organları Böbrekler Üreterler Mesane (vesica urinaria) Urethra

3 ÜRİNER SİSTEM

4 BÖBREK(Ren) FİLTRASYON  Süzme RESORPSİYON  Geri emme EKSKRESYON  salgılama 1700 lt kandan 2-2,5 lt idrar üretirler

5 BÖBREKLER İki tane yüzü vardır.  Facies anterior  Facies posterior İki tane kenarı vardır.  Margo medialis (Hilum renale bulunur)  Margo laterale İki tane ucu vardır.  Ekstremitas superior (Gl.suprarenalis bulunur)  Ekstremitas inferior

6 BÖBREKLER Peritonun arkasında (retroperitoneal) Sağ böbrek T12-L3 vertebra Sol böbrek T11-L2 vertebra seviyesindedir. 130-150 gr 12x6x3 cm

7 BÖBREKLERİN YAPISI Hilum renale Önden-arkaya V.renalis A.renalis (2-3 dalı) Pelvis renalis »»» ureter

8 BÖBREKLER Renal kapsül (capsula fibrosa)  Dıştan sarar Perirenal yağ kapsülü (capsula adiposa)  Darbelere karşı korur Perirenal fasya (fascia renalis)  Normal pozisyonunda durması Pararenal yağ kapsülü (corpus adiposum pararenale)

9 BÖBREKLERİN YAPISI Pelvis renalis  Calix renalis majoris-minoris  Pelvis renalis  Ureterler Medulla renalis (2/3) Piyramis renalis (ortalama 12 tane) Cortex renalis (1/3)

10 BÖBREKLERİN KANLANMASI A.renalis A.renalis  Aorta abdominalis’in en büyük çift dalı  L1-L2 seviyesinde çıkarlar  Sağ a.renalis daha uzundur

11 BÖBREKLERİN KANLANMASI V.renalis V.renalis  V.cava inferior

12 ÜRETER Pars abdominalis  Üreteropelvik bileşkeden iliak damarları çaprazladığı yere (veya linea terminalis’e) kadar olan bölümü Pars pelvica  İliak damarları çaprazladığı yerden mesaneye girdiği yere kadar olan bölümü Pars intramuralis  Mesane duvarı içinde yer alan bölümü (1,5-2 cm en kısa bölümü)

13

14 ÜRETER 3 doğal darlık  Üst darlık Üreteropelvik bileşkede  Orta darlık İliak damarları çaprazladığı yerde  Alt darlık Pars intramuralis’de En dar yeridir, taşlar en sık burada takılır....

15 MESANE (VESICA URINARIA) İdrarın bir süre bekletildiği Gerektiğinde uretra’ya iletildiği 350-500 ml hacimli bir organdır. Symphysis pubica’nın arkasında Pelvis boşluğu tabanında Preperitoneal konumda Erkeklerde  Rectum’un önü, prostat’ın üzerinde Kadınlarda  Uterus ve vagina’nın önünde bulunur

16 Vesica Urinaria

17

18 MESANE (VESICA URINARIA) Apex vesicae  Lig.umbilicale medianum Fundus vesicae  Trigonum vesicae (iç yüzde) Ostium ureteris’ler Ostium urethrae internum Corpus vesicae Cervix vesicae  Ostium urethrae internum

19 Apex Vesicae

20

21 Facies Superior

22

23 excavatio rectouterina (Douglas çıkmazı) - excavatio vesicouterina Facies Superior excavatio rectouterina (Douglas çıkmazı) - excavatio vesicouterina

24 Fundus vesicae (facies posterior) excavatiovesicouterina excavatiorectouterina excavatiorectovesicalis DOUGLAS

25 Cervix vesicae Erkekte prostat’ın üst yüzüne, Erkekte prostat’ın üst yüzüne, Kadında doğrudan pelvis döşemesine (diaphragma pelvis) oturur. Kadında doğrudan pelvis döşemesine (diaphragma pelvis) oturur.

26

27 URETHRAE Mesane’deki idrarın dışarı atılması Kadında sadece üriner fonksiyon Erkekte üro-genital fonksiyon Mukozasında Littre bezleri vardır. Ostium urethrae internum Ostium urethrae externum

28 ERKEK URETHRA’sı urethra masculina Glans penis’de sonlanır 15-20 cm Üriner ve genital bir yoldur  Pars prostatica En geniş yeri  Pars membranacea En kısa ve en dar bölümü  Pars spongiosa (penil urethra) Fossa navicularis

29 KADIN URETHRA’sı urethra feminia Vulva’da sonlanır 3-5 cm Sadece üriner bir yoldur

30 Urethrae Feminina Pars pelvica Pars pelvica Pars membranacea Pars membranacea Pars perinealis Pars perinealis

31 Erkek Genital Organları Spermlerin üretilmesi İletilmesi Dışarıya atılması

32 Erkek Genital Organları İç Genital Organlar  Testis  Epididymis  Ductus deferens  Ductus ejaculatorius  Eklenti bezler Vesicula seminalis Prostat Gl.bulbourethralis Dış Genital Organlar  Penis  scrotum

33

34 İç Genital Organlar Testis Scrotum içinde yer alır. Spermatozoon’lar ve androgenlerin üretimi Scrotum’a inmiş olmaları şarttır.

35 Testislerin inişi DESCENSUS TESTIS 8 haftalık11 haftalık

36 Testislerin inişi DESCENSUS TESTIS 4. ay 8. ay

37 Testis Tunica albuginea Mediastinum testis 250-300 küçük lob Seminifer kanalcık  Spermatozoon’ların üretim yeri Leydig hücreleri testosteron yaparlar.

38 Testis

39 Epididymis Testis’lerin arka-üst bölümünde yer alırlar. Spermatozoon’ları ductus deferens’e iletir, Spermatozoon’lar için depolama ve olgunlaşma yeridir. Spermiumların dölleyebilme yeteneğini kazandıkları yerdir.

40 Ductus Deferens Ampulla bölümü hariç (ampulla’da depolama da olur) sadece bir iletim kanalıdır. Vesicula seminalis’in boşaltım kanalı ile birleşerek;  Ductus ejacularotius’u meydana getirir.

41 Ductus Deferens Vesicula Seminalis

42 Ductus Deferens Ductus Ejaculatorius

43 Ductus Ejaculatorius Prostat içinde seyrederek urethra’nın pars prostatica’sına açılır. Vesicula seminalis’den ve ductus deferens’den gelen içeriklerin karıştırılması Lümen içeriğinin basınçla dışarı atılması

44 TESTIS, EPIDIDYMIS VE DUCTUS DEFERENS

45 Vesicula Seminalis Ejakulat içeriğinin %60- 70’i Fruktozdan zengin, Spermiumlar için besleyici maddelerin bulunduğu, Alkalik bir salgı.... Testosteron düzenleyici hormon.....

46 Vesicula Seminalis

47 Prostat Genital eklenti bezlerin en büyüğüdür. Basis – apex Alkalik bir salgısı vardır.  Vaginanın asidik ortamını nötralize etmek amacıyla Ejakulatın %20-30’u.

48 Pars libera (serbest bölüm)  Corpus penis  Glans penis Pars fixa (Radix penis)  Crus dextrum  Bulbus penis  Crus sinistrum Dış Genital Organlar Penis

49

50 2 corpus cavernosum 1 corpus spongiosum

51 Scrotum Perinede yer alır. Testis ve epididymisleri barındırır. Testisleri vücut ısısından daha düşük sıcaklıklarda fonksiyon görürler. Scrotum bu düşük ısıyı sağlar.  (34 – 35 0 C)

52 Scrotum

53

54 Kadın Genital Organları Amaç ---- ÜREME Kadının fonksiyonu daha KOMPLEKS  Ovum’u üretmek  Zigot’un iletimi  Zigot’un yuvalanması (implantasyon)  Embriyo –fetus yaşatılması  Doğurulması  Süt üretimi

55 Kadın Genital Organları İç Genital Organları  Ovarium  Tuba uterina  Uterus  Vagina Dış Genital Organları  Vulva Mons pubis Labia majora pudenti Labia minora pudenti Clitoris Vestibulum vagina Bulbus vestibuli Glandulae vestibulares

56

57 OVARIUM Fossa ovarica’larda bulunur Erkekteki testis’e karşılık gelir Ovum üretimi Östrojen ve progesteron üretimi

58

59 OVARIUM Mesovarium  Lig.latum uteri Lig.ovarii proprium Lig.suspensorium ovarii Foliküller

60

61 OVARIUM Doğumda 100-400 bin primordial folikül vardır. Ergen dişide bu sayı 10-20 bine iner (degenere olurlar) Tüm ovulasyon dönemi boyunca bunların ~400 tanesi ovum oluşturacak düzeye gelir.

62 TUBA UTERINA Fundus uteri’den ovarium’lara doğru uzanır. Lig.latum uteri’nin iki yaprağı arasında yer alır.  Mesosalpinx Ostium abdominale tubae uterinae Ostium uterinum tubae uterina

63

64 TUBA UTERINA 1.Infundibulum  Fimbria tubae 2.Ampulla  Döllenme genellikle burada olur. 3.Isthmus 4.Pars uterina

65

66 UTERUS Rectum ile mesane arasında Üst bölümüne tuba uterina’lar açılır. Alt bölümü vagina ile devam eder.

67 Uterus Bölümleri  Fundus uteri  Corpus uteri Cavitas uteri  Isthmus uteri  Cervix uteri Canalis cervicis Portio vaginalis

68 UTERUS Excavatio rectouterina  DOUGLAS çıkmazı Excavatio vesicouterina excavatio vesicouterina excavatio rectouterina DOUGLAS

69 UTERUS Uterus’u yerinde tutan oluşumlar:  Lig.latum uteri  Lig.teres uteri  Lig.cardinale En güçlü olan

70

71

72 UTERUS Endometrium  Tunica mucosa Myometrium  Tunica muscularis Perimetrium  Visseral periton – yanlarda lig.latum uteri olarak uzanır.

73 VAGINA Uterus ile vulva arasında uzanır. Cinsel ilişki organı Doğum kanalı Urethra ve mesane’nin arkasındadır. Rectum’un önündedir. Portio vaginalis (4 tane çıkmaz)  En derin olanı arka forniks’tir.

74

75 VAGINA Vestibulum vaginae Ostium vaginae  Hymen Annuler Semilunar Cribriform vb.... Vagina ortamı asidiktir.  Bakteriler için bir bariyer  Spermler için de zararlı Ejakulatın bazik salgıları ile nötralize edilir. Vagina mukozasında salgı bezi bulunmaz.

76 Dış Üreme Organları - VULVA Perine’de yer alırlar. Mons pubis Labia majora pudendi  Erkekteki scrotum’a eşdeğer. Labia minora pudendi Vestibulum vaginae Erektil organlar  Clitoris Penis’in eşdeğeri.  Bulbus vestibuli Eklenti bezler  Gll.vestibulares

77 PERİNE Önde;  symphysis pubica Yanlarda;  tuber ischiadicum’lar Arkada;  coccyx’in tepesi Ürogenital üçgen Anal üçgen

78 PERİNE Diaphragma pelvis  Sağ - sol m.levator ani  Sağ - sol m.coccygeus Diaphragma urogenitale  M.sphincter urethrae  M.transversus perine profundus

79 MEMELER 2.-6. kostalar arasında Göğüs ön duvarında Sekonder cinsel organ  Corpus mammae  Areola mammae  Papilla mammae

80


"ÜROGENİTAL SİSTEM ORGANLARI PROF.DR.YALÇIN KIRICI ANATOMİ AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları