Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜROGENİTAL SİSTEM ORGANLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜROGENİTAL SİSTEM ORGANLARI"— Sunum transkripti:

1 ÜROGENİTAL SİSTEM ORGANLARI
PROF.DR.YALÇIN KIRICI ANATOMİ AD.

2 Üriner Sistem Organları
Böbrekler Üreterler Mesane (vesica urinaria) Urethra

3 ÜRİNER SİSTEM

4 BÖBREK(Ren) FİLTRASYON RESORPSİYON EKSKRESYON
Süzme RESORPSİYON Geri emme EKSKRESYON salgılama 1700 lt kandan 2-2,5 lt idrar üretirler

5 BÖBREKLER İki tane yüzü vardır. İki tane kenarı vardır.
Facies anterior Facies posterior İki tane kenarı vardır. Margo medialis (Hilum renale bulunur) Margo laterale İki tane ucu vardır. Ekstremitas superior (Gl.suprarenalis bulunur) Ekstremitas inferior

6 BÖBREKLER Peritonun arkasında (retroperitoneal)
Sağ böbrek T12-L3 vertebra Sol böbrek T11-L2 vertebra seviyesindedir. gr 12x6x3 cm

7 BÖBREKLERİN YAPISI Hilum renale Önden-arkaya V.renalis
A.renalis (2-3 dalı) Pelvis renalis »»» ureter

8 BÖBREKLER Renal kapsül (capsula fibrosa)
Dıştan sarar Perirenal yağ kapsülü (capsula adiposa) Darbelere karşı korur Perirenal fasya (fascia renalis) Normal pozisyonunda durması Pararenal yağ kapsülü (corpus adiposum pararenale)

9 BÖBREKLERİN YAPISI Pelvis renalis Medulla renalis (2/3)
Calix renalis majoris-minoris Ureterler Medulla renalis (2/3) Piyramis renalis (ortalama 12 tane) Cortex renalis (1/3)

10 BÖBREKLERİN KANLANMASI
A.renalis Aorta abdominalis’in en büyük çift dalı L1-L2 seviyesinde çıkarlar Sağ a.renalis daha uzundur

11 BÖBREKLERİN KANLANMASI
V.renalis V.cava inferior

12 ÜRETER Pars abdominalis Pars pelvica Pars intramuralis
Üreteropelvik bileşkeden iliak damarları çaprazladığı yere (veya linea terminalis’e) kadar olan bölümü Pars pelvica İliak damarları çaprazladığı yerden mesaneye girdiği yere kadar olan bölümü Pars intramuralis Mesane duvarı içinde yer alan bölümü (1,5-2 cm en kısa bölümü)

13

14 ÜRETER 3 doğal darlık Üst darlık Orta darlık Alt darlık
Üreteropelvik bileşkede Orta darlık İliak damarları çaprazladığı yerde Alt darlık Pars intramuralis’de En dar yeridir, taşlar en sık burada takılır....

15 MESANE (VESICA URINARIA)
İdrarın bir süre bekletildiği Gerektiğinde uretra’ya iletildiği ml hacimli bir organdır. Symphysis pubica’nın arkasında Pelvis boşluğu tabanında Preperitoneal konumda Erkeklerde Rectum’un önü, prostat’ın üzerinde Kadınlarda Uterus ve vagina’nın önünde bulunur

16 Vesica Urinaria

17 Vesica Urinaria

18 MESANE (VESICA URINARIA)
Apex vesicae Lig.umbilicale medianum Fundus vesicae Trigonum vesicae (iç yüzde) Ostium ureteris’ler Ostium urethrae internum Corpus vesicae Cervix vesicae

19 Apex Vesicae

20

21 Facies Superior

22

23 Facies Superior excavatio rectouterina (Douglas çıkmazı) - excavatio vesicouterina

24 Fundus vesicae (facies posterior)
excavatio rectouterina DOUGLAS excavatio rectovesicalis excavatio vesicouterina

25 Cervix vesicae Erkekte prostat’ın üst yüzüne,
Kadında doğrudan pelvis döşemesine (diaphragma pelvis) oturur.

26

27 URETHRAE Mesane’deki idrarın dışarı atılması
Kadında sadece üriner fonksiyon Erkekte üro-genital fonksiyon Mukozasında Littre bezleri vardır. Ostium urethrae internum Ostium urethrae externum

28 ERKEK URETHRA’sı urethra masculina
Glans penis’de sonlanır 15-20 cm Üriner ve genital bir yoldur Pars prostatica En geniş yeri Pars membranacea En kısa ve en dar bölümü Pars spongiosa (penil urethra) Fossa navicularis

29 KADIN URETHRA’sı urethra feminia
Vulva’da sonlanır 3-5 cm Sadece üriner bir yoldur

30 Urethrae Feminina Pars pelvica Pars membranacea Pars perinealis

31 Erkek Genital Organları
Spermlerin üretilmesi İletilmesi Dışarıya atılması

32 Erkek Genital Organları
İç Genital Organlar Testis Epididymis Ductus deferens Ductus ejaculatorius Eklenti bezler Vesicula seminalis Prostat Gl.bulbourethralis Dış Genital Organlar Penis scrotum

33

34 İç Genital Organlar Testis
Scrotum içinde yer alır. Spermatozoon’lar ve androgenlerin üretimi Scrotum’a inmiş olmaları şarttır.

35 Testislerin inişi DESCENSUS TESTIS
8 haftalık 11 haftalık

36 Testislerin inişi DESCENSUS TESTIS
4. ay 8. ay

37 Testis Tunica albuginea Mediastinum testis 250-300 küçük lob
Seminifer kanalcık Spermatozoon’ların üretim yeri Leydig hücreleri testosteron yaparlar.

38 Testis

39 Epididymis Testis’lerin arka-üst bölümünde yer alırlar.
Spermatozoon’ları ductus deferens’e iletir, Spermatozoon’lar için depolama ve olgunlaşma yeridir. Spermiumların dölleyebilme yeteneğini kazandıkları yerdir.

40 Ductus Deferens Ampulla bölümü hariç (ampulla’da depolama da olur) sadece bir iletim kanalıdır. Vesicula seminalis’in boşaltım kanalı ile birleşerek; Ductus ejacularotius’u meydana getirir.

41 Ductus Deferens Vesicula Seminalis

42 Ductus Deferens Ductus Ejaculatorius

43 Ductus Ejaculatorius Prostat içinde seyrederek urethra’nın pars prostatica’sına açılır. Vesicula seminalis’den ve ductus deferens’den gelen içeriklerin karıştırılması Lümen içeriğinin basınçla dışarı atılması

44 TESTIS, EPIDIDYMIS VE DUCTUS DEFERENS

45 Vesicula Seminalis Ejakulat içeriğinin %60- 70’i Fruktozdan zengin,
Spermiumlar için besleyici maddelerin bulunduğu, Alkalik bir salgı.... Testosteron düzenleyici hormon .....

46 Vesicula Seminalis

47 Prostat Genital eklenti bezlerin en büyüğüdür. Basis – apex
Alkalik bir salgısı vardır. Vaginanın asidik ortamını nötralize etmek amacıyla Ejakulatın %20-30’u.

48 Dış Genital Organlar Penis
Pars libera (serbest bölüm) Corpus penis Glans penis Pars fixa (Radix penis) Crus dextrum Bulbus penis Crus sinistrum

49

50 2 corpus cavernosum 1 corpus spongiosum

51 Scrotum Perinede yer alır. Testis ve epididymisleri barındırır.
Testisleri vücut ısısından daha düşük sıcaklıklarda fonksiyon görürler. Scrotum bu düşük ısıyı sağlar. (34 – 35 0C)

52 Scrotum

53 Scrotum

54 Kadın Genital Organları
Amaç ---- ÜREME Kadının fonksiyonu daha KOMPLEKS Ovum’u üretmek Zigot’un iletimi Zigot’un yuvalanması (implantasyon) Embriyo –fetus yaşatılması Doğurulması Süt üretimi

55 Kadın Genital Organları
İç Genital Organları Ovarium Tuba uterina Uterus Vagina Dış Genital Organları Vulva Mons pubis Labia majora pudenti Labia minora pudenti Clitoris Vestibulum vagina Bulbus vestibuli Glandulae vestibulares

56

57 OVARIUM Fossa ovarica’larda bulunur Erkekteki testis’e karşılık gelir
Ovum üretimi Östrojen ve progesteron üretimi

58

59 OVARIUM Mesovarium Lig.ovarii proprium Lig.suspensorium ovarii
Lig.latum uteri Lig.ovarii proprium Lig.suspensorium ovarii Foliküller

60

61 OVARIUM Doğumda 100-400 bin primordial folikül vardır.
Ergen dişide bu sayı bine iner (degenere olurlar) Tüm ovulasyon dönemi boyunca bunların ~400 tanesi ovum oluşturacak düzeye gelir.

62 TUBA UTERINA Fundus uteri’den ovarium’lara doğru uzanır.
Lig.latum uteri’nin iki yaprağı arasında yer alır. Mesosalpinx Ostium abdominale tubae uterinae Ostium uterinum tubae uterina

63

64 TUBA UTERINA Infundibulum Ampulla Isthmus Pars uterina Fimbria tubae
Döllenme genellikle burada olur. Isthmus Pars uterina

65

66 UTERUS Rectum ile mesane arasında
Üst bölümüne tuba uterina’lar açılır. Alt bölümü vagina ile devam eder.

67 Uterus Bölümleri Fundus uteri Corpus uteri Cavitas uteri Isthmus uteri
Cervix uteri Canalis cervicis Portio vaginalis

68 UTERUS Excavatio rectouterina Excavatio vesicouterina DOUGLAS çıkmazı

69 UTERUS Uterus’u yerinde tutan oluşumlar: Lig.latum uteri
Lig.teres uteri Lig.cardinale En güçlü olan

70

71

72 UTERUS Endometrium Myometrium Perimetrium Tunica mucosa
Tunica muscularis Perimetrium Visseral periton – yanlarda lig.latum uteri olarak uzanır.

73 VAGINA Uterus ile vulva arasında uzanır. Cinsel ilişki organı
Doğum kanalı Urethra ve mesane’nin arkasındadır. Rectum’un önündedir. Portio vaginalis (4 tane çıkmaz) En derin olanı arka forniks’tir.

74

75 VAGINA Vestibulum vaginae Ostium vaginae Vagina ortamı asidiktir.
Hymen Annuler Semilunar Cribriform vb.... Vagina ortamı asidiktir. Bakteriler için bir bariyer Spermler için de zararlı Ejakulatın bazik salgıları ile nötralize edilir. Vagina mukozasında salgı bezi bulunmaz.

76 Dış Üreme Organları - VULVA
Perine’de yer alırlar. Mons pubis Labia majora pudendi Erkekteki scrotum’a eşdeğer. Labia minora pudendi Vestibulum vaginae Erektil organlar Clitoris Penis’in eşdeğeri. Bulbus vestibuli Eklenti bezler Gll.vestibulares

77 PERİNE Önde; Yanlarda; Arkada; Ürogenital üçgen Anal üçgen
symphysis pubica Yanlarda; tuber ischiadicum’lar Arkada; coccyx’in tepesi Ürogenital üçgen Anal üçgen

78 PERİNE Diaphragma pelvis Diaphragma urogenitale
Sağ - sol m.levator ani Sağ - sol m.coccygeus Diaphragma urogenitale M.sphincter urethrae M.transversus perine profundus

79 MEMELER 2.-6. kostalar arasında Göğüs ön duvarında
Sekonder cinsel organ Corpus mammae Areola mammae Papilla mammae

80


"ÜROGENİTAL SİSTEM ORGANLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları