Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr.Ercüment TARCAN İNGUİNAL BÖLGE ANATOMİSİ Doç.Dr.Ercüment TARCAN 1.Genel Cerrahi Kliniği Şefi SağlıkSlaytArşivi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr.Ercüment TARCAN İNGUİNAL BÖLGE ANATOMİSİ Doç.Dr.Ercüment TARCAN 1.Genel Cerrahi Kliniği Şefi SağlıkSlaytArşivi"— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr.Ercüment TARCAN İNGUİNAL BÖLGE ANATOMİSİ Doç.Dr.Ercüment TARCAN 1.Genel Cerrahi Kliniği Şefi SağlıkSlaytArşivi http://hastaneciyiz.blogspot.com

2 Doç.Dr.Ercüment TARCAN İnguinal ligament spina iliaca anterior superior ile tuberkulum pubikum arasında uzanır.

3 Doç.Dr.Ercüment TARCAN İliopsoas adale, inguinal ligament ile iliopubic ramus arasındaki mesafenin lateralini doldurur, iliac damarlar iki kemik tutunma yerinin ortasında inguinal ligament’in altından geçer.

4 Doç.Dr.Ercüment TARCAN İnternal spermatik damarlar, genitofemoral sinirin genital dalı vas deferens, hemen damarların üst tarafı ve inferior epigastrik dallarının lateralindeki anulus inguinalis profunda yoluyla batın duvarından geçerler.

5 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Pectineal ligament (Cooper) superior ramus pubis üzerindeki pektineal kenarın kalınlaşmış periostudur ve iliak damarların arkasından geçer.

6 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Medial umbilikal ligament umbilikal arterin kalıntısı olup İnguinal bölgenin zemininde hemen mesanenin lateralinden geçer.

7 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Parietal periton inguinal tabanın iç yüzünü döşer ve iliak damarlarla iliopsoas adalesinin arkasına yapışır.

8 Doç.Dr.Ercüment TARCAN İnferior epigastrik damarlar, vas deferens, iliak ve internal spermatik damarlar ve medial umbilikal ligament hemen peritonun dışında uzanırlar ve içerden bakıldığında hemen periton yüzeyinin altında farkedilirler.

9 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Fasia transversalis batın boşluğunu pariyetal peritonun hemen dışından çevreler. Epigastrik damarlar ve medial umbilikal ligament, bir preperitoneal yağ tabakası içinde transvers fasia ile periton arasında kalır.

10 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Transvers fasia inguinal kanalın tabanını oluşturur ve inguinal anatomiyi anlayabilmenin anahtarıdır. Anulus inguinalis profunda’yı oluşturarak, burdan çıkışları esnasında kordon elemanlarını sarar. Sonra kordon yüzeyinde internal spermatik fasia olarak devam eder.

11 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Transvers fasia ayni zamanda iliak/femoral damarları inguinal ligament altından geçişleri esnasında sararak femoral kılıfı oluşturur. Transvers fasia, inguinal ligamentin raf şeklindeki kenarına da yapışıktır ve Cooper ligamentinin önden görünmesini engeller.

12 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Musculus rectus abdominis’in alt ucu doğrudan transvers fasia’nın önünde yer alır, Linea arcuata’nın altında rectus kasının arka kılıfı yoktur.

13 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Musculus transversus abdominis batın duvarının üç ana kasından ilkidir. Transvers fasia adalenin iç fasiasını oluşturur. Medial and inferior sınırları aponevrotik’tir.

14 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Medial aponevroz anterior rektus kılıfının derin tabakasına katılır. İnferior aponevrotik kenar falx inguinalis adıyla bilinen transvers aponevrotic ark’ tır ve fasia transversalis’le birleşir. İliopubik traktus kalınlaşmış bir transvers fasia bandıdır ve inguinal ligament’e yapışır.

15 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Ark ile iliopubik traktus arasında transvers fasia inguinal tabanın “direkt boşluk” kısmını kaplar.

16 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Batın duvarının sonraki tabakası internal oblik adaledir ve medial aponevrotik kısmı altındaki transversus aponevrozu ile birleşerek anterior rectus kılıfının derin tabakasını tamamlar.

17 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Çok az insanda internal oblik ve transvers adalelerin aponevrotik kısımlarının rectus kası dış kenarında tam füzyonu ile "conjoined tendon“ oluşur.

18 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Genitofemoral sinirin genital dalı ve inferior epigastrik’lerden çıkan eksternal spermatik damarlar, anulus inguinalis profunda yakınında transvers fasia’yı penetre ederek fasia spermatica interna ve cremaster adalesi arasında spermatik kordon yanında seyreder.

19 Doç.Dr.Ercüment TARCAN İliohipogastrik sinirin hipogastrik dalı inguinal bölgede internal oblik adalenin yüzeyinde seyreder. İlioinguinal sinir ise inguinal kanalda cremaster adalesinin üstünde uzanır.

20 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Eksternal oblik adalenin aponevrotik bölümü inguinal kanalın anterior anterior duvarını oluşturur. Alt fibrilleri ise inguinal ligamenti oluşturur.

21 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Eksternal oblik aponevroz tuberkulum pubikum yakınında spermatik kordonun etrafında medial ve lateral crus’lara ayrılarak anulus inguinalis superficialisi oluşturur.

22 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Aponevrozun medial kısmı anterior rektus kılıfının derin tabakası ile birleşir. Bu birleşme kasın kenarında değil ortasında olur. Bu da rektus adalesinin lateral kısmında bir fasial yarık kalmasına sebep olur.

23 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Herni duvardaki bir defekt yoluyla kapsamın protrüzyonudur ki inguinal bölgede bu duvar transvers fasiadır. Protruzyonlar çevre batın duvarı tabakalarını da gevşetirler.

24 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Embriyonik procesus vaginalis’in açıklığı ve dilatasyonu inferior epigastrik damarların hemen lateralindeki anulus inguinalis profunda yoluyla protrude olan indirekt herni’yle sonuçlanır.

25 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Direkt herni, inguinal bölgede epigastrik damarlar, falx ve inguinal ligament arasında kalan Hesselbach üçgeninde zayıflık nedeniyle oluşur.

26 Doç.Dr.Ercüment TARCAN Femoral herni ise femoral kanalın hemen femoral damarların medialinde femoral kılıfın içinde dilate olması nedeniyle oluşur.

27 Doç.Dr.Ercüment TARCAN SağlıkSlaytArşivi http://hastaneciyiz.blogspot.com


"Doç.Dr.Ercüment TARCAN İNGUİNAL BÖLGE ANATOMİSİ Doç.Dr.Ercüment TARCAN 1.Genel Cerrahi Kliniği Şefi SağlıkSlaytArşivi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları