Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Boşaltım Organları (Organa Urinaria)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Boşaltım Organları (Organa Urinaria)"— Sunum transkripti:

1 Boşaltım Organları (Organa Urinaria)
Böbrekler (Renes) Ureter’ler Mesane (Vesica urinaria) Urethra Dr. Erdoğan Şendemir-2003

2 Böbrekler Karın boşluğunun arka bölümünde, retroperitoneal yerleşimli, T12-L3 arasında yer alan bir çift organdır. Metabolik artık ürünleri ve fazla sıvıyı idrara dönüştürürler. Elektrolit-sıvı dengesi Dr. Erdoğan Şendemir-2003

3 Böbrekler Sağ böbrek soldan 1.5 cm daha aşağıdadır.
Facies ant. ve post. Margo lat. ve med. Extremitas sup. ve inf. Böbreklerin üst kutupları birbirine daha yakındır. Dr. Erdoğan Şendemir-2003

4 Dr. Erdoğan Şendemir-2003

5 Dr. Erdoğan Şendemir-2003

6 Böbreklerin komşulukları ÖN YÜZ
Dr. Erdoğan Şendemir-2003

7 Böbreklerin komşulukları ARKA YÜZ
Dr. Erdoğan Şendemir-2003

8 Böbreği saran Tabakalar
1-Capsula fibrosa 2-Perirenal yağ dokusu (capsula adiposa) 3-Böbrek çevresindeki subperitoneal bağdoku yoğunlaşarak fascia renalis’i oluşturur. Ön-arka yapraklara ayrılır, dış kenarda birleşirler. 4-Corpus adiposum pararenale – kaşekside bile kaybolmaz. Böbrekleri yerinde tutan oluşumlar.. Dr. Erdoğan Şendemir-2003

9 Dr. Erdoğan Şendemir-2003

10 pararenal Dr. Erdoğan Şendemir-2003

11 Dr. Erdoğan Şendemir-2003

12 Böbreğin genel yapısı Hilum renale Pelvis renalis Sinus renalis
Önde ven, ortada arter, arkada pelvis (ureter) VAU(A) Pelvis renalis Calices renalis major (2-3 adet), Calices renalis minor (7-13 adet) Area cribrosa Foramina papillaria (10-15 delik) Dr. Erdoğan Şendemir-2003

13 NEFRON Glomerulus’lar ve tubuli contorti proximalis’ler cortex renalis’te yerleşmişlerdir. Glomerulus Tubuli contorti proximalis Henle kulbu Tubuli contorti distalis Toplayıcı tubüller Dr. Erdoğan Şendemir-2003

14 Böbrek arterleri A. renalis Ramus ant., - post. A. segmentalis
A. segmenti sup. A. segmenti ant. sup. A. segmenti ant. inf. A. segmenti inf. A. segmenti post. A. lobaris Aa. interlobares 6. Aa. arcuatae-anastomoz yapmazlar 7. Aa. interlobulares 8. Arteriola glomerularis afferens (vas afferens) 9. Arteriola glomerularis efferens (vas efferens) 10. Plexus capillaris peritubularis 11. Vv. interlobulares... 12. V. renalis Dr. Erdoğan Şendemir-2003

15 Dr. Erdoğan Şendemir-2003

16 Pelvik böbrek Atnalı böbrek Dr. Erdoğan Şendemir-2003

17 Dr. Erdoğan Şendemir-2003

18 Ureterler 25-30 cm uzunluğunda, lümeni dar, kalın kas duvarlı tüpler
Üç darlığı var: Üstte başlangıçta (pelvis) Linea terminalis’i çaprazlarken- küçük pelvis girişi Mesane duvarını geçerken- en dar yeri Pars abdominalis Pars pelvica Pars intramuralis Dr. Erdoğan Şendemir-2003

19 Vesica Urinaria Boşken küçük pelvis’tedir.
Ortalama 220 ml alır, 500 ml’ye çıkabilir. Ekstraperitoneal’dir. Üst ve arka yüzleri periton ile örtülüdür. Dr. Erdoğan Şendemir- 2003

20 Urethra masculina 18-20 cm uzunluğunda
Ostium urtehra internum- externum arasında uzanır Pars prostatica En geniş parça Pars membranacea En kısa ve en az esnek Pars spongiosa Üç dar üç geniş yeri vardır M. sphincter vesicae (int.) M. sphincter urethrae (ext.) Dr. Erdoğan Şendemir- 2003

21 Dr. Erdoğan Şendemir- 2003

22 Urethra feminina Yaklaşık 3-5 cm.uzunluğunda olup erkek urethrasına oranla çok daha kısadır. Geçtiği bölgelere göre pars pelvina ve pars perinealis olmak üzere iki kısmıdan oluşur. Ostium urethrae internum’dan başlar ve ostium urethrae externum’da sonlanır. Kadın urethra’sı vagina’nın ön duvarına adeta gömülü durumda öne ve aşağıya doğru uzanır. Seyri sırasında erkekteki gibi diaphragma uregenitale’nin içinden geçer ve buradaki m. sphincter urethrae ile sarılıdır. Dr. Erdoğan Şendemir- 2003

23 İdrar nerede oluşur, hangi yolları ve organları sırasıyla geçerek nasıl açılır?

24 İdrar böbreklerde oluşur. Ureterler yoluyla mesaneye gelir
İdrar böbreklerde oluşur.Ureterler yoluyla mesaneye gelir. Mesaneden urethra yoluyla dışarıya (ostium urethra externum)atılır

25 Ureterin darlıkları nerededir?

26 Üç darlığı var: Üstte başlangıçta (pelvis)
Linea terminalis’i çaprazlarken- küçük pelvis girişi Mesane duvarını geçerken- en dar yeri

27 Sinus renalis içersinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?
a-) Calix minor b-) A.Renalis ve dalları c-) V.Renalis ve dalları d-) Glomerulus

28 Sinus renalis içersinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?
a-) Calix minor b-) A.Renalis ve dalları c-) V.Renalis ve dalları d-) Glomerulus

29


"Boşaltım Organları (Organa Urinaria)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları