Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Boşaltım ve Üreme Sistemleri Anatomisi ve fizyolojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Boşaltım ve Üreme Sistemleri Anatomisi ve fizyolojisi."— Sunum transkripti:

1 Boşaltım ve Üreme Sistemleri Anatomisi ve fizyolojisi

2 BOŞALTIM S İ STEM İ Vücut organ ve hücrelerinin biyolojik aktiviteleri (sentez, solunum, yıkım, dönüşüm…) sonucu bazı artıklar oluşur. Vücuttaki zararlı artıkların ve fazla olan su ve minerallerin dışarı atılmasına boşaltım denir. Hücrelerde besinlerin kullanılması sonucu artık maddeler oluşur.

3 Bu artıklar; Karbonhidratlardan → CO2 ve H2O Ya ğ lardan → CO2 ve H2O Proteinlerden → Amonyak, üre, ürik asit,CO2 ve H2O ’dan oluşur.

4 İ nsan vücudunda oluşan zararlı maddeler böbreklere yardımcı olarak deri, akci ğ er ve karaci ğ er yardımıyla dışarı atılır. Akci ğ erlerden → CO2 ve su buharı Deriden → Ter (su, mineral, üre) Karaci ğ er → safra tuzları

5 İ nsanda Boşaltım Sistemi İ nsanlarda; Böbrekler idrar atar. (su, mineral, üre v.s.) Akci ğ erler karbondioksit ve su atar. Safra kesesi safra tuzlarını atar. Ter bezleri; su, mineral, üre, laktik asit v.s. atar. BÖBREK Böbrek dıştan içe do ğ ru kabuk, öz ve havuzcuktan oluşur. Böbrekte görev yapan temel birim nefrondur. Nefron, bir böbrekte yaklaşık bir milyon tanedir.

6 İ nsanda Boşaltım Organları

7

8 S İ ND İ R İ M S İ STEM İ Sindirim sistemi gastrointestinal kanal, a ğ ız, tükrük bezleri, farenks, özofagus,karaci ğ er, safrakesesi, pankreas, rektum ve anüsten oluşur. Bu sistemin fonksiyonu yiyece ğ i sindirerek vücut hücrelerini beslemektir. Sindirim, yiyece ğ in a ğ za alınmasıyla başlayarak gerekli bileşiklerin alınıp, bütün hücreleri beslemek için dolaşım sistemiyle taşınmasına kadar süren komplike bir olaydır.

9

10 ÜREME S İ STEM İ D İ Ş İ ÜREME S İ STEM İ İ nsanda dişi üreme sistemi; yumurtalıklar (ovaryum), yumurta kanalı (fallopi tüpü), döl yata ğ ı (rahim = uterus) ve vagina’ dan meydana gelir. Yumurtalıklarda mayoz bölünmeyle oluşan yumurtalar, yumurta kanalında döllenir. Döllenen yumurta rahime gelerek, burada duvara tutunur ve gelişimini devam ettirir.

11 ÜREME S İ STEM İ

12 ERKEK ÜREME S İ STEM İ İ nsanda erkek üreme sistemi; testisler, epididimis, sperm kanalı, üretra ve yardımcı bezlerden meydana gelir. Erkek üreme hücresi olan spermlerin oluştu ğ u yerlerdir. Testisler do ğ umdan kısa bir süre önce vücut yüzeyinden dışa do ğ ru meydana gelen bir kese içine geçerler. Testisler, hem spermleri oluşturur, hemde hormon salgılayarak gametleri olgunlaştırır.

13 ÜREME S İ STEM İ

14 DOKULARIMIZ Epitel Doku Ba ğ Dokusu Kas Dokusu Sinir Dokusu

15 DOKU Belli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmiş aynı yapı ve şekildeki hücre topluluklarına DOKU adı verilir. Vücutta en çok hücre kapsayan doku Epitel Dokudur. Vücudun dış yüzeyini ve organların iç yüzeyini örter. Bulundukları organı dış etkilerden korumak, salgı yapmak, emmek, mukus ve benzeri maddeleri iletmek gibi görevleri vardır.

16 DOKU Ba ğ doku, hücrelerarası boşlukları doldurur, hücreleri birbirlerine ba ğ lar, enfeksiyonlara karşı koruma sa ğ lar ve hasarlanma durumunda onarılmalarını gerçekleştirir. Epitel Dokusunun hemen altında bulunur. Kemik Doku, vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Organizmada gerçek anlamda destek görevi yapan dokudur. Ayrıca organizmanın kalsiyum depolarıdır.

17 DOKU Sinir Dokusu, sinir sistemini oluşturan dokudur. Nöronlar ve glia hücreleri olmak üzere 2 önemli hücre tipi dikkat çekmektedir.

18


"Boşaltım ve Üreme Sistemleri Anatomisi ve fizyolojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları