Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri ve Baz Yağ Üretimi Dr. HANSU JÜLİDE KÖROĞLU 21-22 Ekim 2015 TÜRKTAY, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri ve Baz Yağ Üretimi Dr. HANSU JÜLİDE KÖROĞLU 21-22 Ekim 2015 TÜRKTAY, Ankara."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri ve Baz Yağ Üretimi Dr. HANSU JÜLİDE KÖROĞLU 21-22 Ekim 2015 TÜRKTAY, Ankara

2 Yağlar Motorlarda ve diğer güç ve ısı aktarım cihazları ile çeşitli proseslerde kullanılan yağlar, mineral yağlar ve sentetik yağlar olarak sınıflandırılır. Mineral yağlar petrolden elde edilen, sentetik yağlar ise kimyasal sentezler ile üretilen yağlardır. Dünyada petrol üretiminin yaklaşık %0.8'i endüstriyel yağ olarak tüketilir. Bu oran sanayileşmiş ülkelerde daha yüksektir.

3 Yağ içeriği BAZ YAĞI (%80) Petrol türevleri (mineral yağlar)
Sentetik yağlar Bitkisel yağlar KATKILAR (%20) Sürtünme azaltıcılar Viskozite artırıcılar Viskozite indisi düzenleyiciler Yenim ve oksitlenme direnci artırıcılar Deterjanlar Emülsiyon gidericiler Diğerleri

4 Baz yağların sınıflandırılması
Grup Viskozite indeksi Doymuş hidrokarbon (%) Kükürt (%) Açıklama I 80-120 < 90 > 0.03 Ayrımsal damıtma, çözücü özütlemesi vb. çeşitli üretim süreçleri ile üretilmiş parafinik esaslı, petrol kökenli baz yağlar. II ≥ 90 ≤ 0.03 Ayrımsal damıtma, çözücü özütlemesi, hidrojenle işleme vb. üretim süreçleri ile üretilmiş parafinik esaslı, petrol kökenli baz yağlar. III >120 Grup II yağlarla benzer özelliklere sahip, ancak daha yüksek viskozite indeksli, Grup II baz yağların üretimindekilere ilave işlemlerle üretilmiş, parafinik esaslı petrol kökenli veya sentetik baz yağlar. IV - Sentetik olarak elde edilen, kimyasal tepkimelerle küçük moleküllerden sentezlenmiş polialfaolefinler (PAO). V Grup I-IV sınıflaması içinde yer almayan baz yağlar. Baz yağlar madeni yağların ham maddesidir ve dünya genelinde rafinerilerde ve Yeniden Rafinasyon Tesislerinde (Re-Refinery) üretilir.

5 Dünya madeni yağ tüketim miktarları
Dünya: 35 milyon ton En çok tüketen 20 ülke: milyon ton (%75) Avrupa Birliği: 4.5 milyon ton Türkiye: 0.5 milyon ton Kaynak: En çok madeni yağ tüketen 20 Ülke_Fuchs 2014 ICIS Baz Yağ Konferansı

6 Atık madeni yağ Kullanım sonucunda fiziksel veya kimyasal safsızlıklar ile kirlenmesi sonucu ortaya çıkan yağlar, kullanılmış (atık) yağlar olarak adlandırılır. Kullanılmış yağların doğrudan çevreye atılması ekoloji açısından son derece zararlıdır. Bu yağlar tehlikeli atıktır, uygun şekilde toplanmalı ve bertaraf edilmeli veya geri kazanılmalıdır.

7 Dünya atık madeni yağ miktarı
kton Kaynak: Source: Top 20 Fuchs PURALUBE

8 Madeni yağ/atık yağ miktarları (AB28)
Avrupa Birliği (milyon ton) Toplam madeni yağ talebi 4.5 Toplanabilir atık madeni yağ miktarı 2.2 %100 Toplanan atık madeni yağ miktarı 1.8 Toplanabilir atık yağ miktarının %80’i Yeniden rafinasyona tabi tutulan atık madeni yağ miktarı 0.7 Toplanabilir atık yağ miktarının %30’u Toplanan atık yağ miktarının %40’ı Kaynak : GEIR, Christian Hartman (Puralube) 8

9 Atık yağ bertarafı DOĞRUDAN YAKMA TEKRAR İŞLEME SAFLAŞTIRMA
Çimento döner fırınları Küçük hacım ısıtıcıları Atık insineratörleri Kömürle çalışan santraller DOĞRUDAN YAKMA BASİT Fuel oile karıştırmak Taş kırma sanayiinde kullanım AĞIR PROSESLER Vaxon prosesi Trailblazer prosesi TEKRAR İŞLEME Asit/kil prosesi Damıtma/kil prosesi Damıtma/kimyasal proses Asfalt giderme (propan) Isıl asfalt giderme Film evaporatör Ön işlemli yağ arıtma Interline prosesi Diğer (gelişmekte) SAFLAŞTIRMA GAZLAŞTIRMA YASADIŞI KULLANIM

10 Atık yağ bertarafı/TEKRAR İŞLEME
Çok fazla kirlenmemiş madeni yağlar için kullanılabilir. Basit kimyasal ve fiziksel işlemler yapılır. Kullanılan işlemler ise genellikle çeşitli filtrasyon yöntemleri, santrifüjleme, damıtma, vb.’dir. Geri dönüşümü sağlanan yağlar; Hidrolik yağı Kesme yağı Kalıp yağı Dişli yağı üretiminde

11 İYİ KALİTE ENDÜSTRİYEL
Atık yağ bertarafı/TEKRAR İŞLEME SU, NAFTA VE HAFİF HİDROKARBONLAR GAZ YAĞI, SPINDLE YAĞI VE HAFİF FUEL OİL İYİ KALİTE ENDÜSTRİYEL YAKITLAR AĞIR HİDROKARBONLAR (yakıt) ATIK YAĞ 1. KADEME 2. KADEME 3./4. KADEMELER KARIŞIK ÜRÜNLER VAXON PROSESİ

12 Atık yağ bertarafı/TEKRAR İŞLEME
SU VE HAFİF HİDROKARBONLAR HAFİF HİDROKARBONLAR AĞIR HİDROKARBONLAR (yakıt) ATIK YAĞ SU GİDERME VAKUMDA DAMITMA ASFALT İNCELTİCİ TRAILBLAZER PROSESİ

13 Yeniden rafinasyon teknolojilerinin gelişimi
Grup III Daha ileri teknolojilerle, özel işlemlerle PAO ve diğer yüksek değerli maddeler kazanılarak daha yüksek kalite baz yağ elde edilmesi Modern Teknoloji İnce Film Buharlaştırma Hidro işlem, Solvent Rafinasyonu Asit/Kil 1935 1975 2004 den günümüze 2020

14 Solvent ekstraksiyonu
Kullanılan teknolojilerinin karşılaştırılması Konu Kille arıtma Hidroişlem Solvent ekstraksiyonu Çevre Çok emniyetsiz Kilin bertarafı gerekiyor Hidrojen sülfid ve hidrojen klorid üretilmesi sebebiyle emniyet unsurları çok önemli Çok güvenli Kirletici ve atık oluşmuyor Ürün kalitesi Düşük ürün kalitesi Grup I baz yağ Atık madeni yağın içeriğindeki kirleticilerin temizlenmesi mümkün değil (kükürt ve PAH’lar) Yüksek ürün kalitesi Grup II baz yağ Atık madeni yağın içindeki klor ve PCB’nin tamamen uzaklaştırılması mümkün Kükürdün etkin bir şekilde giderilmesi mümkün Grup I ++ baz yağ Toksik ve poliaromatik bileşkilerin tamamen temizlenmesi mümkün Sentetik baz yağ unsurları PAO’ler korunuyor

15 Solvent ekstraksiyonu
Kullanılan teknolojilerinin karşılaştırılması Konu Kille arıtma Hidroişlem Solvent ekstraksiyonu Operasyon güvenliği Yüksek operasyon sıcaklığı Yüksek operasyon basınç ve sıcaklığı Düşük operasyon basınç ve sıcaklığı Karlılık Düşük verim Yüksek operasyon maliyeti Kullanılan kilin temini ve bertarafı maliyetli Yüksek verim Hidrojen tüketimi söz konusu (yerinde hidrojen üretmek üzere tesis gerekiyor) Pahalı katalizörler kullanılıyor Yüksek yatırım maliyeti Daha düşük yatırım maliyeti

16 Neden yeniden rafinasyon?
Yeni gelişen marketler Gelişmiş onaylı teknoloji 20 40 60 80 100 120 Jan 2002 Jan 2008 Alternatif hammadde Doğal kaynakların yerinde kullanımı Enerji tasarrufu + Emisyon azaltımı $/b %40-%80 CO2 azaltımı 100% $/b 80% 60% kg CO2 -equivalent 20% Ham petrol 0% Primary Production Re-Refining

17 Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM
Geri kazanılmış mineral yağlar otomotiv ve sanayi uygulamalarında kullanılır. Bu yağların kalitesi çeşitli aktörler arasında hala tartışma konusudur. Modern geri kazanım yöntemlerinin uygulanması ile elde edilen üst kalitedeki geri kazanılmış yağlar ile kullanılmamış baz yağlar karşılaştırılabilir. Baz yağın kalitesi toplanan atık yağların kaynağına çok bağlı değildir. Ancak prosese ve tesise göre farklılık gösterir.

18 Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ
Çöktürme (yabancı katı maddelerin ve suyun uzaklaştırılması). Atmosferik damıtma (düşük kaynama noktasına sahip bileşenlerin ve varsa kalan suyun uzaklaştırılması, en yüksek 250 derece). Sülfürik asit ile işleme. Nötralizasyon (oksidasyon ürünleri ve katkıların uzaklaştırıması).

19 Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ
Çöktürme ve filtrasyon, Vakum damıtma, Çözücü ekstraksiyonu, Adsorpsiyon (elde edilen fraksiyonların ağartma toprağı ile işlenmesi), Hidrojenasyon ile rafinasyon

20 Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİ
Atık yağ geri kazanım teknolojilerinin içerdikleri işlemlere göre 4 başlık altında gruplanabilir. Atık yağ içindeki su ve hafif hidrokarbonların (nafta vb.) giderimi, Asfalt (asfaltik kalıntılar, ağır metaller, polimerler, katkılar diğer bozunma ürünleri) giderimi, Fraksiyonlandırma (2-4 fraksiyon), Son işlemler (yukarıdaki işlemler sonrası kalan ağır metal, PAH, vb. kirleticilerin giderimi).

21 Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİ
Atık yağ geri kazanımının ekonomisi büyük ölçüde 3 faktöre bağlıdır; Prosesin maliyet kalemleri Verim, Çıkan atık maliyetleri, Enerji ve diğer tüketimler, Emisyon kontrolü Geri kazanılan baz yağ satış fiyatı Atık yağ maliyeti

22 Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİ
Proses maliyetleri; Tesis kapasitesi: Küçük kapasiteli bir tesisin yağ işleme maliyeti, büyük kapasiteli bir tesise göre %20-40 arasında daha yüksek olabilir, Tesisin yeri: Gerekli altyapıların (atık bertaraf tesisi, vb.) geri kazanım tesisine yakınlığı, Kullanılan teknoloji: Modern teknolojilerin kullanımı (%75 yüksek maliyet; örn: hidro-işlem), Ülke koşulları: İşletme maliyetleri tesisin bulunduğu ülke ile önemli değişkenlik gösterir (işçilik maliyetleri, taşıma maliyetleri vb.).

23 Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİ
Geri kazanılan yağın satış fiyatı; Kullanılmamış baz yağ fiyatı, Geri kazanılmış baz yağın kalitesi, Piyasanın geri kazanılmış yağdan beklentisi: kullanılmamış yağa göre oluşacak kalite farkı ve piyasanın kalite beklentisi geri kazanılmış yağ fiyatını düşürebilir, Dağıtım (pazarlama) maliyetleri.

24 Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİ
Atık yağ maliyeti; Düşük proses işletme maliyetine sahip tesisler, kullanılmış yağı satın alabilecek güce sahip olabilirler, Yüksek kapasiteli tesisler kullanılmış yağı satın alabilecek güce sahip olabilirler, Kullanılmamış baz yağ fiyatları ve geri kazanılan yağ fiyatlarındaki durum ve proses maliyeti, bazı tesisler için atık yağın bedelsiz olarak tedarik edilmesini veya mali olarak desteklenmelerini gerektirebilir.

25 Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM
VERİM:%63 SU VE HAFİF HİDROKARBONLAR GAZ YAĞI KİL FRAKSİYONLAMA ATIK YAĞ SIYIRMA NÖTRALİZASYON SPINDLE YAĞI ÖN DAMITMA H2SO4 SÜZME ASİTLEME ÇÖKTÜRME ASİT ÇAMUR ASİT/KİL PROSESİ

26 SOLVENT EKSTRAKSİYONU DAMITMA/KİMYASALİŞLEM
Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM VERİM:%80 GAZ YAĞI SU VE HAFİF HİDROKARBONLAR RAFİNE BAZ ATIK YAĞ SOLVENT EKSTRAKSİYONU 1. DAMITMA 1. DAMITMA 2. DAMITMA SIYIRMA 3. DAMITMA DAMITMA BAKİYE/ YAKIT BAKİYE DAMITMA/KİMYASALİŞLEM

27 PROPANLI ASFALT GİDERİMİ (IFP)
Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM VERİM:%80 GAZ YAĞI SU VE HAFİF HİDROKARBONLAR PROPAN SPINDLE YAĞI ATIK YAĞ RAFİNE BAZ ÜRÜNLERİ ÖN DAMITMA 1. DAMITMA SIYIRMA HİDROLAMA FRAKSİYONLAMA FRAKSİYONLAMA EKSTRAKSİYONU SOLVENT VAKUM BAKİYESİ PROPANLI ASFALT GİDERİMİ (IFP)

28 PROPANLI ASFALT GİDERİMİ (SNAMPROGETTİ)
Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM VERİM:%80 SU VE HAFİF HİDROKARBONLAR VAKUM GAZ YAĞI PROPAN NAFTA ATIK YAĞ FRAKSİYONLAMA RAFİNE BAZ ÜRÜNLERİ BİRİNCİ PROPAN EKSTRAKSİYONU ÖN DAMITMA 1. DAMITMA HİDROLAMA BAKİYE İKİNCİ PROPAN EKSTRAKSİYONU PROPAN PROPANLI ASFALT GİDERİMİ (SNAMPROGETTİ)

29 PROPANLI ASFALT GİDERİMİ (INTERLINE)
Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM Propan ekstraksiyonu ham yağa doğrudan uygulanır. Katı/sıvı akım süzülerek ayrılır. Atmosferik basınçta propan/yağ ayırımı sağlanır. Yağ fraksiyonlanarak baz yağ, dizel ve bakiyeye damıtılır. Her iki katı atık asfalt inceltici olarak kullanılır. Verim %80 olup ilk yatırım ve işletme giderlerinin düşük olduğu iddia edilir. PROPANLI ASFALT GİDERİMİ (INTERLINE)

30 İNCE FİLM BUHARLAŞTIRICI
Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM VERİM:%72 SU VE HAFİF HİDROKARBONLAR GAZ YAĞI NAFTA ATIK YAĞ RAFİNE BAZ ÜRÜNLERİ ÖN DAMITMA 1. DAMITMA EVAPORASYONU İNCE FİLM SIYIRMA HİDROLAMA FRAKSİYONLAMA FRAKSİYONLAMA BAKİYE İNCE FİLM BUHARLAŞTIRICI

31 ISIL ASFALT GİDERİMİ (AGIP PETROLI)
Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM VERİM: %74-77 SU VE HAFİF HİDROKARBONLAR GAZ YAĞI NAFTA ATIK YAĞ RAFİNE BAZ ÜRÜNLERİ ISITMA HİDROLAMA veya KİL 1. DAMITMA FRAKSİYONLAMA ÖN DAMITMA KİMYASALLAR BAKİYE ISIL ASFALT GİDERİMİ (AGIP PETROLI)

32 Atık yağ bertarafı/GERİ KAZANIM
Atık madeni yağ gerektiğinde başka geri kazanılması zor organik karışımlarla birlikte gazlaştırılarak sentez gazı üretilir. Sentez gazından (H2 ve CO) başka kimyasallar üretilir (Petrokimya). Gazlaştırmada kömür de kullanıldığında metaller inert tehlikesiz bir atığa dönüşür. Çok büyük kapasiteler gerekir ve yalnız atık yağ için ekonomik değildir. GAZLAŞTIRMA

33 Yeniden rafinasyon tesisleri (Avrupa)
Yeniden rafinasyon tesisi (baz yağ) Hidroişlem ve solvent extraksiyon teknolojilerine sahip olanlar (10) Yeniden rafinasyon tesisi (baz yağ)/diğer teknolojiler (14) Yeni projeler (3) L&T Recoil L&T Recoil Finland Norway Helsinki Oslo 1 Sweden Stockholm Estonia Tallinn Russia Den- mark Riga Latvia Moscow Dublin Dansk Olie Genbrug Ireland Whelan Refining Copenhagen Lithuania UK Starke & Sohn North Refinery Vilnius Fuhse Minsk London Belarus Netherlands Berlin Osilub Amsterdam KS PURALUBE Brussels MRD PURALUBE 2 Germany 1 Warsaw Poland Belgium BMD Kiev Eco Huile Luxem- burg BMR Prague 1 Osilube FKM Buster Czech Republic Ukraine Paris Slovakia Südöl France Vienna Bratislava Bern Chisinau Switzerland Liechtenstein Austria Budapest Romania Hungary Ljubljana Moldova Slovenia Viscolube Croatia Zagreb Bucharest Portugal Urbaser Andorra Belgrade Lisbon Madrid Bosnia and Herzegovina Sarajevo Cator Italy Serbia and Montenegro Rome Viscolube Bulgaria Spain Urbaser Sofia Skopje Türkiye R.A.M. Oil Tirana Mace- donia Urbaser Urbaser Alba- nia Ankara Greece Baz yağ yeniden rafinasyon kapasitesi proje halinde olanlar dahil ton/yıl > 30 Athen Malta Cyclon © 2007 Capgemini - All rights reserved 33

34 Atık yağ yeniden rafinasyon (K. Amerika)
Canada Mexico Alaska (USA) Greenland (Denmark) Yeniden rafinasyon tesisi (baz yağ) Hidroişlem ve solvent extraksiyon teknolojilerine sahip olanlar (9) Yeni projeler (7) İlave Projeler 3 1 USA 1 1 1 Yeniden rafinasyon ile baz yağ üretim kapasitesi ton/yıl

35 Atık yağ yeniden rafinasyon (G. Amerika)
Brazil Brasilia Chile Argentina Uruguay Paraguay Bolivia Columbia Peru Ecuador Venezuela French Guiana Surinam Guiana Montevideo Buenos Aires Santiago Asuncion La Paz Lima Quito Bogotá Caracas Georgetown Paramaribo 1 2 Yeniden rafinasyon tesisi (baz yağ) Hidroişlem ve solvent extraksiyon teknolojilerine sahip olanlar Yeniden rafinasyon tesisi (baz yağ)/diğer teknolojiler Yeni projeler

36 Atık yağ yeniden rafinasyon (Asya)
India China Japan Mongolia Pakistan Afghanistan Bhutan Nepal Russia Bangla- desh Sri Lanka Maldives North Korea South Korea Taiwan Philippines Indonesia Singapore Vietnam Uzbekistan Kazakhstan Tajikstan Myan- mar Thailand Malaysia Kyrgystan Turkmenistan Iran Saudi- Arabia Oman Laos Cambodia Turkey Israel Jordan Iraq Lebanon Syria Armenia Georgia Azerbaijan Yemen Arabian Sea Bahrain Qatar Cyprus Papua New Guinea Brunei Kuala Lumpur Jakarta Tokyo Moscow Kuwait Abu Dhabi Muscat Beirut Bandar Seri Begawan 3 2 Hong Kong 1 3 1 Yeniden rafinasyon tesisi (baz yağ) Hidroişlem ve solvent extraksiyon teknolojilerine sahip olanlar Yeniden rafinasyon tesisi (baz yağ)/diğer teknolojiler (9) Yeni projeler (4) 1 Surabaya Çin: Yeniden rafinasyon ile baz yağ üretimi ton/yıl 1

37 Atık yağ yeniden rafinasyon (Orta Doğu)
Bahrain Qatar Iran Saudi- Arabia Oman Turkey Israel Iraq Lebanon Syria Yemen Kuwait United Arab Emirates Jordan 1 Jubail 1 Jeddah 1 Yeniden rafinasyon tesisi (baz yağ)/diğer teknolojiler Yeni projeler © 2007 Capgemini - All rights reserved 37

38 Atık yağ yeniden rafinasyon (Afrika)
1 Morocco Tunisia Libya 1 Algeria Sahara Egypt 1 Mauritania Mali Niger Senegal Chad Eritrea Burkina Faso Guinea-Bissau Sudan Djibouti Gambia Benin Nigeria Central African Republic Somalia Sierra Leone Cameroon Ethiopia Liberia Ghana Togo Ivory Coast Equatorial-Guinea Congo Kenya Uganda Gabon Burundi D.R. Congo Tanzania Angola Zambia Malawi Mozambique Namibia Zimbabwe Madagascar Botswana Yeniden rafinasyon tesisi (baz yağ)/diğer teknolojiler Yeni projeler S.Africa © 2007 Capgemini - All rights reserved 38

39 Atık yağ yeniden rafinasyon (Avusturalya)
Papua New Guinea New South Wales Victoria South Australia Queensland Northern Territory West Australia Canberra Alice Springs 1 New Zealand Yeniden rafinasyon tesisi (baz yağ) Hidroişlem ve solvent extraksiyon teknolojilerine sahip olanlar

40 Yeniden rafinasyonda karlılık
Baz yağ + yan ürünler + satışlar ./. Atık yağın fiyatı = Brüt marjin ./. İşletme giderleri ++ ./. Personel ./. Diğer (amortisman, faiz vb.) + = Kar

41 Baz yağ/atık yağ kalitesi
Dünyada uygun teknoloji ile orjinal baz yağ ile aynı kalitede baz yağ üretilir. Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) onayları “madeni yağ üreticileri” taleplerini karşılamak açısından gereklidir. Uygun operasyon seçimi ile sürekli ve düzenli atık yağ temininin garanti altına alınmasını sağlar. Geri kazanım ürünü baz yağlar (Grup I, I+, II, II+, II) normal baz yağlarla aynı fiyata veya %5’den daha düşük fiyatla satılır.

42 Atık yağların kalitesi
Kaynağında ayrı depolanmalıdır. Solventler, fren hidrolikler vb. çeşitli atıklarla karıştırılmamalıdır. Yasa dışı kullanım engellenmelidir (örn: basit işlemlerle filtre edip kirleticileri uzaklaştırmadan kullanım). Kalıp yağlama, Dizelle harmanlama ve yakıt olarak kullanma, Direkt baz yağ ile harmanlama, Isınma amaçlı olarak yakma, Asfalt üretiminde kullanma Yasa dışı kullanım, atık yağ fiyatlarının yükselmesine neden olur. Uygun, lisanslı toplama ve amacına uygun olarak kullanılmak üzere baz yağ üretimi için rekabet edilebilir ve yönetilebilir bir ortam sağlanabilir.

43 YENİDEN RAFİNASYONLA ELDE EDİLEN BAZ YAĞLARA ALINAN BAZI OEM ONAYLARI
Baz yağ OEM onayları YENİDEN RAFİNASYONLA ELDE EDİLEN BAZ YAĞLARA ALINAN BAZI OEM ONAYLARI

44 Yeniden rafinasyon (liderler)
Avista, North America Safety Kleen, North America Heritage Crystal Clean, North America Avista, Europe Puralube, Europe Project Puralube, North America Project Puralube, Germany Diverse, China Group III Base Oil Qualities – top-tier players Group II Group I Acid Clay Treatment

45 Sonuç/öneriler MYBS uygulanmalı (etkin kontrol, izleme ve, denetim sistemi). Oluşturulan sistem hiçbir sebeple delinmemeli, her kurum ve kişiye aynı şekilde uygulanmalı. Atık yağlardan standart dışı ürünlerin üretimi ve yasa dışı değerlendirme yöntemleri engellenmeli. Kontrolsüz/yasa dışı kullanımın önüne geçilmeli. Üretim ve ürün standartları belirlenmeli, toplum bilinçlendirilmeli.

46 Sonuç/öneriler Kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı.
Baz yağ ithalatından kaynaklı kaçak ve kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, EPDK, Maliye Bakanlığı tarafından atılan ortak adımlar ve yasal düzenlemeler, atık madeni yağlar için de yapılmalı. Özellikle motor yağı değişimi yapan işletmelerin, atık motor yağı miktarı ile motor yağı değişimi yapılan araç bilgileri veri sistemine kaydedilmeli ve yükümlü kılınmalı.

47 Sonuç/öneriler İlgili mevzuat uygulamaya geçirilmeli.
Atık madeni yağ rejenerasyon tesislerinin hizmet yeri gerekliliklerine ilişkin TS standardının, Rejenerasyon tesislerinde üretimi yapılan ürüne ilişkin TS standardının gereklilikleri karşılanmalı. Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye koşullarına uygun (ekonomi/pazar/vb.) geri kazanım teknolojisi kullanılmalı. Dünya genelinde olduğu gibi modern Yeniden Rafinasyon yapan modern teknolojiler kullanılmalı.

48 Sonuç/öneriler Belgelere değil TEKNOLOJİYE LİSANS verilmeli.
Atık madeni yağların yeniden rafinasyonu ile elde edilen yüksek kalite baz yağlar üretilmeli (Grup I ve Grup II). Yeniden rafinasyonda çok önemli olan atık yağın temininde süreklilik ve kalite sağlanmalı. Üretilen ürünler, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalı ve Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) onayı alınmalı. ülkemizdeki baz yağ tüketimini hemen hemen reel seviyelere çekmiştir. Ülkemize 2011 yılında 1 milyon 33 bin ton, 2012 yılında 894 bin ton, 2013 yılında ise 743 bin ton baz yağ ithalatı yapılmıştır döneminde yıllık 300 bin ton seviyesinde baz yağ satışının yapıldığı TÜPRAŞ baz yağ rafinerisinden 2014 sonu itibariyle yaklaşık 120 bin ton baz yağ satışı yapılmış olacaktır.

49 Sonuç/öneriler Doğru yöntemler ve ileri teknolojiler kullanılarak geri kazanılacak bu atık, katma değeri yüksek baz yağlara dönüştürüldüğünde yaşam döngüsü yeniden başladığı unutulmamalıdır. 1 ton atık madeni yağın fiyatının TL olabileceği tek yer yanlış işlerin olduğu yerdir (orijinal baz yağın fiyatı o seviyelerdedir). Ülkemize yatırımcıların yatırım yapması, mevcut yatırımcıların yatırımlarını büyütmeleri ve katma değeri yüksek ürünleri üretebilmeleri için bu yanlış işlere son verecek adımlar atılmalıdır.

50 Sonuç/öneriler Sonuç olarak yapılacak düzenlemeler ile birlikte şekillenecek sektör ve bu sektörün oyucularının, dünya piyasasındaki makul rekabetçi koşullarda rekabet ederek atık madeni yağları toplamak ve katma değeri yüksek ürünler üretmek üzerine girecekleri yarışın kazananı TÜRKİYE olacaktır.

51 Teşekkür ederim TÜBİTAK MAM PK 21, 41470 GEBZE/KOCAELİ
Tel: Faks:


"TÜBİTAK KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri ve Baz Yağ Üretimi Dr. HANSU JÜLİDE KÖROĞLU 21-22 Ekim 2015 TÜRKTAY, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları