Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kimya Sanayiinde Entegre Risk Yönetimi “Üçlü Sorumluluk” Mustafa Bağan TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kimya Sanayiinde Entegre Risk Yönetimi “Üçlü Sorumluluk” Mustafa Bağan TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ."— Sunum transkripti:

1 Kimya Sanayiinde Entegre Risk Yönetimi “Üçlü Sorumluluk” Mustafa Bağan TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

2 ÜÇLÜ SORUMLULUK ? GüvenlikSağlıkÇevre Mustafa Bağan

3 ÜÇLÜ SORUMLULUĞUN TARİHÇESİ 1 ARGENTINA 2 AUSTRALIA 3 AUSTRIA 4 BELGIUM 5 BRAZIL 6 CANADA 7 CHILE 8 COLOMBIA 9 CZECH REPUBLIC 10 DENMARK 11 ECUADOR 12 FINLAND 13 FRANCE 14 GERMANY 15 GREECE 16 HONG KONG SAR 17 HUNGARY 18 INDIA 19 INDONESIA 20 IRELAND 21 ITALY 22 JAPAN 23 MALAYSIA 24 MEXICO 25 MOROCCO 26 THE NETHERLANDS 27 NEW ZEALAND 28 NORWAY 29 PERU 30 PHILIPPINES 31 POLAND 32 PORTUGAL 33 SINGAPORE 34 SLOVAK REPUBLIC 35 SOUTH AFRICA 36 SOUTH KOREA 37 SPAIN 38 SWEDEN 39 SWITZERLAND 40 TAIWAN - CHINA 41 THAILAND 42 TURKEY 43 UNITED KINGDOM 44 UNITED STATES 45 URUGUAY 1985 1988 1989 1993 Responsible Care 46-ISRAEL 47-VENEZUELA ÜÇLÜ SORUMLULUK Çalışan Sağlığı, Teknik Güvenlik ve Çevrenin Korunmasında sürekli gelişme sağlamak için gönüllü taahhüt! Koordinasyon : Ülkelerin Dernek veya Federasyonları

4 TÜRKİYE’ de ÜÇLÜ SORUMLULUK 1993 19941995199719981999 1996 20002001 Sistemi gözden geçirme : - Yeni soru formlarının toplanması - ÜS veri tabanı oluşturulması - CEFIC-RCLG 2000, Lizbon’da sunuş Benchmarking & önemli konularda odaklanma - Üyeleri bilgilendirme - Eğitim, toplumun bilinçlendirillmesi ve ürün sorumluluğuna ağırlık verilmesi - İyi uygulama seminerleri - Toplantılara katılım (product stewardship, RC core group, performance reporting) Stratejik kararlar&Revision : - ÜS Programının SWOT analizi - ÜS baz alan yönetim sistemi - Üniversitelerde seminerler - Sanayi Odaları ile temasın art. - A&G Workshop’ları 2002 -Uygulama kılavuzunun yenilenmesi - Düzenli Çevre topl.. - Ödül çalışması - Yıllık rapor

5  Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği  Kirliliği Önleme – Çevre Koruma  Dağıtım  İletişim – Toplumun Bilinçlendirilmesi  Proses Güvenliği – Acil Önlemler  Ürün Sorumluluğu Uygulama Klavuzu (rev. 2002) Mustafa Bağan A-Yönetim Sistemi B-Uygulama

6 Ü.S. Uygulama Kuralları Mustafa Bağan

7 Bu bölüm, çalışma yerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliğini sürekli olarak arttıran yönetim uygulamalarının geliştirilmesine yardım eder ve tesis yönetimlerini aşağıdaki konularda yönlendirir :  İş yerindeki olası tehlikeleri belirlemek, değerlendirmek.  Çalışma ortamındaki işyeri güvenliğini arttırmak.  İşçi sağlığını korumak ve iyileştirmek.  İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında yönetici ve çalışanlarla karşılıklı iletişimi geliştirmek. B-1 ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Bu bölümün amacı, tesislerde çalışan ya da tesisleri ziyaret eden kişilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamak ve tesisteki koşulların iyileştirilmesini teşvik etmektir. Mustafa Bağan

8 B.1 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 1. Kaza Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi,Risk Kontrolü İçin Planlama Mustafa Bağan

9 B2- Çevre Yönetim sistemi Mustafa Bağan

10 B3- Dağıtım Mustafa Bağan

11 B5- Proses Güvenliği Mustafa Bağan

12 B6- Ürün Sorumluluğu Mustafa Bağan

13 Kontrol Listesinin Ana Başlıkları  Sağlık ve Güvenlik  İlk yardım- Tıbbi Hizmet  Genel İşyeri Bakımı  Yangın Önleme Tedbirleri  Acil Durum Planı  Geçişler, Koridorlar, Merdivenler  Kimyasal Maddeler Hakkında Bilgi İletilmesi  Atık Yönetimi  Dağıtım  İletişim Mustafa Bağan

14 Kontrol Listesi Örneği Mustafa Bağan

15 Potansiyel Risklerden Önceliğin Seçilmesi Bir Öneri !

16 RİSK Çalışan Tehlike RİSK MARUZ KALMA HEDEFTEHLİKE Mustafa Bağan

17 Envantere dayalı tehlike tablosu Tehlike kategorisi Sınıflandırma ve etiketleme I Etiketleme zorunluluğu olmayan ürünler, özel bir toksisitesi yok Risk Durumu : Yok II Tahriş edici veya etiketleme yok, ancak bazıları için mesleki maruziyet sınır değeri var: Risk Durumları : R 36, R 37, R 38 III Zararlı ürünler Risk Durumları : R 20, R 21, R 22 IV Toksik, alerji yapıcı veya aşındırıcı (korozif) ürünler Risk Durumları : R 23, R 24, R 25, R 29, R 31, R 34, R 35, R 40, R 41, R 42, R 43 V Çok Toksik, kanserojen, Üremeye toksik Risk Durumları : R 26, R27, R 28, R 32, R 33, R 39, R 45, R 46, R 47, R 48, R 49, R 60, R 61, R62, R 63, R 64 GBF Tablo I Mustafa Bağan

18 Hedefin Tehlikeye Maruz Kalması  Kullanma aralığı Kullanım kategorisi Kullanım aralığı IBazen : Senede birkaç gün IIMevsimlik : Ayda birkaç gün veya senede birkaç hafta IIISürekli olmayan : Haftada birkaç gün veya senede birkaç ay IVDevamlı : Sene boyunca her gün Tablo II  Kullanım miktarı Çok önemliV ÖnemliIV OrtaIII AzII İhmal edilebilirI Kullanım miktarMiktar kategorisi Tablo III Mustafa Bağan

19 Miktar kategorisi Kullanım aralığıMuhtemel maruziyet III III IIII IVI III IIIII IVII IIII IIIII IV IIII IIIV IIIIV V VI IIV IIIV IVV Maruziyetin kullanım aralığı ve kullanım miktarına belirlenmesi Tablo IV Mustafa Bağan

20 Muhtemel Maruziyet Faktörünü tespit ettikten sonra aşağıdaki matrikse göre öncelik kategorisini saptanabilir. Önceliklerin saptanması A-En yüksek B-Orta C-Zayıf 1,2,3..= Önem sırası Tablo V Mustafa Bağan

21 Kaynakça :  INRS – ND2121-178-00, Hiérarchisation des “risques potentiels”  Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği  “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” Mustafa Bağan www.tksd.org.tr


"Kimya Sanayiinde Entegre Risk Yönetimi “Üçlü Sorumluluk” Mustafa Bağan TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları